Cukrovka: Sladká diagnóza s pachuťou horkosti

Čože je to päťdesiatka, spieva sa v známej pesničke. Ale práve päťdesiatka je veková kategória, keď začína veľmi prudko narastať výskyt cukrovky 2. typu.

16.01.2015 06:00
diabetes, cukrovka, strava, ovocie, koláče Foto:
Diabetes skracuje život priemerne o 10 rokov.
debata (19)

Počet pacientov s týmto druhom diabetu rastie omnoho rýchlejšie ako prípady cukrovky 1. typu. 2. typ cukrovky, ktorý súvisí s naším životným štýlom, má až 92 – 93 % diabetikov. A len 7 % z tých, čo diabetes dostali, má index telesnej hmotnosti menej ako odporúčaných 25.

Typický pacient s diabetom na Slovensku je žena vo veku 62 rokov, ktorej ochorenie už trvá približne 10 rokov, je obézna, má vysoký krvný tlak a vysokú hladinu tukov v krvi, tvrdí doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Samozrejme, aj v jej prípade hovoríme o cukrovke 2. typu, pretože práve tá spôsobuje celoslovenskú, ale aj celosvetovú epidémiu. Genetická záťaž týmto typom cukrovky je veľmi vysoká, pretože takmer všetci z nás majú aspoň jednu z génových variácií predisponujúcich ku diabetu 2. typu. Navyše pacienti s cukrovkou 2. typu majú až v 60 % v rodine niekoho s týmto ochorením. V prípade oboch rodičov s diabetom 2. typu je šanca mať či nemať raz cukrovku jedna ku jednej. „To, či však ochorenie naozaj dostaneme, závisí predovšetkým od nášho životného štýlu,“ zdôrazňuje odborník.

Cukrovka je ochorenie, ktoré nie je ani zďaleka nové. Lenže egyptské papyrusy popisovali najmä juvenilný diabetes, čiže 1. typu, ktorý so životným štýlom nesúvisí, postihuje najmä deti a mladých ľudí a má pomerne dramatické príznaky. Väčšinu diabetikov dnes však v zásade tvoria tí, ktorí sa ku cukrovke takpovediac prejedli, pretože v dnešnej dobe charakteristickej nadbytkom potravy sú nám naše šetriace gény určené pre obdobia hladu takpovediac na škodu. Práve obezita je jeden z faktorov, ktoré vedú ku zníženiu citlivosti na inzulín a rozvoju diabetu 2. typu. Samozrejme, dôležitým spúšťačom cukrovky môže byť aj stres. Aj v najnovšom českom filme Rozprávkar vystupuje policajný vyšetrovateľ – diabetik, u ktorého ochorenie zjavne spôsobila jeho profesia a problémy v rodine.

Druhy cukrovky

 • Cukrovka 1. typu: je typická najmä pre mladší vek a jej vznik sa v súčasnosti nedá ovplyvniť. Organizmus sám zničí bunky v pankrease, ktoré produkujú inzulín. Dochádza ku úplnému nedostatku tohto hormónu a chorí sú od začiatku odkázaní na liečbu inzulínom.
 • Cukrovka 2. typu: postihuje dospelých (hoci najmä v Spojených štátoch sú čoraz častejšie aj prípady detí) a jej výskyt stúpa s vekom. Jej nástup nie je taký dramatický a často sa zistí náhodne. Organizmus síce produkuje vlastný inzulín, jeho účinok je však nedostatočný. Na jej vzniku sa okrem neovplyvniteľných genetických vplyvov zúčastňujú najmä tie vonkajšie a možno jej predísť alebo ju aspoň oddialiť dodržiavaním zásad zdravého života – najmä neprejedaním sa a dostatočným pohybom. Pichanie inzulínu často nie je potrebné, základom liečby sú diétne a režimové opatrenia a liečba tabletkami.
 • Tehotenská cukrovka: obyčajne ide o dočasnú poruchu regulácie hladiny cukru v krvi u tehotnej ženy, hoci predtým jej chorobu nezistili. Tehotná diabetička musí dodržiavať diétu a veľmi prísne si sledovať hladinu cukru v krvi. Ženy, ktorým počas tehotenstva zistili tehotenskú cukrovku, majú zvýšenú pravdepodobnosť, že neskôr dostanú diabetes 2. typu.
 • Špecifické typy cukrovky: Cukrovka sa vyskytuje aj pri niektorých iných stavoch, napr, genetických poruchách, pri ochoreniach žliaz s vnútorným vylučovaním, pri chorobách podžalúdkovej žľazy, pri niektorých infekčných ochoreniach (napr. rubeole), užívaní niektorých liekov a chemikálií.

Muži umierajú skôr

Cukrovka, odborne diabetes mellitus, je ochorenie látkovej premeny. Jej najvýraznejším prejavom je zvýšenie hladiny cukru v krvi. Okrem toho dochádza aj ku poruche spracovania tukov, bielkovín, minerálnych látok a vody. „Zvýšené hodnoty krvného cukru vedú v priebehu rokov ku poškodeniu ciev, čo znamená sprievodné komplikácie ochorenia. Poškodenie malých ciev sa prejavuje zhoršením zraku, poškodením funkcie obličiek, nervov. Zmeny na veľkých cievach zas spôsobujú nedokrvenie srdca, mozgu a končatín. Následkom chorobných zmien môže dôjsť ku slepote, zlyhaniu obličiek, bolestiam a infekcii dolných končatín s nutnosťou amputácie, ku srdcovému infarktu či mozgovej príhode,“ tvrdí MUDr. Zuzana Némethyová, hlavná odborníčka MZ SR pre odbor diabetológia.

Výsledky nedávnej štúdie NEFRITI, ktorú realizovala Slovenská diabetologická spoločnosť na vzorke viac ako 2 500 dospelých diabetikov odhalili, že u nás o čosi častejšie trpia cukrovkou ženy (54 %), hoci v čase diagnózy majú ženy priemerne 56 rokov a muži 54 rokov. 64 % pacientov s novozisteným diabetom má však hypertenziu, 65 % má vysokú hladinu tukov v krvi a 62 % je obéznych, čo znamená, že majú index telesnej hmotnosti vyšší ako 30 (medzi 25 – 30 ide o nadváhu).

Diabetes skracuje život priemerne o 10 rokov. Zlá správa pre mužov – diabetici muži umierajú rýchlejšie (alebo chodia menej často na kontroly). Napokon, muži umierajú v porovnaní so ženami vo všeobecnosti skôr.

Rezervy v spolupráci

Pri porovnávaní s diabetikmi v niektorých ďalších krajinách Európy v rámci už spomínanej štúdie vyšlo najavo, že priemerné hodnoty hladín cukru v krvi, krvného tlaku či tukov v krvi zodpovedajú európskemu priemeru, alebo sú dokonca lepšie. Dôvodom týchto relatívne priaznivých výsledkov je dobrá liečba i dostupnosť najmodernejších liekov. „Naopak, parametre, o ktorých rozhoduje pacient samotný, ako je telesná hmotnosť, obezita či fajčenie sú horšie ako v krajinách Európy,“ hovorí doc. Emil Martinka. Podľa neho jestvujú veľké rezervy najmä v spolupráci pacientov, kde zlepšenie životného štýlu často prináša výsledky porovnateľné s najúčinnejšími liekmi. „Dostupnosť hradených liekov je v SR veľmi dobrá, horšie je to s pomôckami pre diabetikov,“ hovorí.

Výskyt komplikácií diabetu (postihnutie očí, obličiek, nervov) je približne rovnaký ako v okolitých krajinách, nie je to však nijaká útecha, veď cukrovka je v našich končinách je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek a amputácií nôh. Tí novozistení sú vo všeobecnosti diagnostikovaní a odosielaní ku diabetológovi pomerne neskoro, pretože 45 % z nich má glykovaný hemoglobín vyšší ako 8, čo je parameter, ktorý svedčí o tom, že zvýšené hladiny cukru v krvi majú už dlhší čas. Aj samotným diabetikom sa odporúča dosiahnuť cieľové hodnoty glykovaného hemoglobínu nižšie ako 6,5 %. Glykovaný hemoglobín vlastne označuje priemer glykémií, čiže hladín cukru v krvi, za obdobie posledných 8 – 12 týždňov. Hodnota glykovaného hemoglobínu sa stanovuje v percentách a jej zníženie o jediné percento významne znižuje riziko ďalších komplikácií cukrovky. Rovnako intenzívne treba liečiť nielen zvýšenú hladinu cukru, ale aj zvýšenú hladinu tukov v krvi či vysoký krvný tlak. Srdcovo-cievne ochorenia majú totiž u cukrovkárov ťažší priebeh a horšiu prognózu.

Novozistení diabetici sú vo všeobecnosti... Foto: SHUTTERSTOCK
diabetes, cukrovka, cukor v krvi Novozistení diabetici sú vo všeobecnosti diagnostikovaní a odosielaní ku diabetológovi pomerne neskoro, pretože 45 % z nich má glykovaný hemoglobín vyšší ako 8, čo je parameter, ktorý svedčí o tom, že zvýšené hladiny cukru v krvi majú už dlhší čas.

Diabetik ku diabetológovi

Zvláštnu pozornosť je podľa odborníkov potrebné venovať pacientom, u ktorých sa rozvíja diabetická nefropatia – poškodenie obličiek. Podľa prieskumu NEFRITI sa diabetická nefropatia vyskytuje asi u 25 % pacientov, teda takmer 2,5-krát častejšie, ako uvádzajú oficiálne štatistiky a jej výskyt je podobný ako v iných krajinách Európy. S rozvojom tejto komplikácie stúpa výskyt všetkých mikro- i makrovaskulárnych komplikácií cukrovky. „Preto je dôležité u pacientov s cukrovkou pravidelne monitorovať obličkové funkcie,“ dodáva doc. Martinka.

V súčasnej dobe je na Slovensku evidovaných 342-tisíc diabetikov, čo je asi 7 % obyvateľstva. Každý deň pribudne približne 30 nových pacientov s diabetom. Pritom sa odhaduje, že ďalších 100– až 150-tisíc o svojom diabete ešte vôbec nevie. Slovensko, bohužiaľ, patrí medzi krajiny s nedobrou prognózou, čo sa týka nárastu počtu pacientov s diabetes mellitus. V roku 2030 vraj budeme mať 600-tisíc ľudí s cukrovkou. Najhoršie je na tom Bratislavský kraj, kde je takmer 1,8-krát viac diabetikov v porovnaní s Prešovským krajom. Každého diabetika by mal jednoznačne liečiť diabetológ. Aj keď je pravda, že vzhľadom na počet pacientov ich je v SR málo. Pre prognózu pacienta je totiž rozhodujúca kvalita liečby počas prvých desiatich rokov. GRAFY ppt prezentácia doc. Martinku, slide 3, Podiel pacientov podľa jednotlivých foriem diabetu slide 11, vek mužov a žien v čase diagnózy

Príznaky diabetu

 • časté močenie (vyššia hladina cukru sa dostáva do oču a „strháva“ so sebou vodu, preto cukrovku volajú aj „cukrovou úplavicou“
 • zvýšený smäd (človek veľa vymočí, stráca tekutiny, preto je smädný)
 • suchosť v ústach (príznaky dehydratácie)
 • slabosť, únava, nevýkonnosť (dochádza ku stratám energie)
 • nevysvetliteľná strata na hmotnosti (telo nemôže správne využívať cukor, preto „siahne“ na tuky a bielkoviny)
 • pomalé hojenie rán a odrenín
 • svrbenie kože, kožné infekcie (najmä mykotické)
 • infekcie močových ciest a mechúra (celkovo častejšie u diabetikov)
 • bolesti nôh a brnenie v chodidlách (už príznak komplikácie diabetu, polyneuropatie)
 • problémy s videním (takisto príznak komplikácie diabetu, retinopatie)
Typy cukrovky
Typ cukrovky Vek pri vzniku Priebeh Príznaky Potreba inzulínu Výskyt u diabetikov
1. typu pod 30 rokov dramatický dramatické absolútna cca 7 %
2. typu nad 40 rokov málo dramatický minimálne alebo chýbajú časť pacientov nad 90 %
iné typy častejšie v dospelosti rôzny rôzne časť pacientov 2 %
tehotenská počas tehotenstva málo dramatický minimálne alebo žiadne časť pacientov menej ako 1 %

Kto si má dať vyšetriť hladinu krvného cukru nalačno raz ročne

Foto: SHUTTERSTOCK
diabetes, cukrovka
 • ľudia s nadváhou a obezitou (BMI nad 27)
 • s výskytom cukrovky v priamom príbuzenstve
 • so zvýšenými hodnotami krvného tlaku (nad 140/90 mmHg)
 • s výskytom zvýšených hodnôt krvného cukru v minulosti
 • ženy, ak mali cukrovku v tehotenstve, alebo porodili dieťa ťažšie ako 4,5 kg
 • pacienti, ktorí mali, či majú ochorenie srdca

(Poznámka: Každý nad 15 rokov má nárok na preventívne vyšetrenie u praktického lekára raz za dva roky, ktorej súčasťou je aj vyšetrenie hladiny cukru v krvi.)

Kedy a ako sa diagnostikuje cukrovka

 • hladina glukózy u zdravého človeka by mala byť < 5,6 ml/l
 • ak ju má v rozmedzí 5,6 – 7 ml/l, odporúča sa orálno-glukózo-tolerančný test (Ogtt), tieto hodnoty sa považujú za štádium tzv. preddiabetu

Pacientovi sa diagnostikuje diabetes

 • 1. ak je glykémia nalačno = > 7,0 ml/l
 • 2. ak je pozitívny Ogtt = > 11,1 ml/l (počas druhej hodiny)
 • 3. ak má príznaky cukrovky a hodnotu glykémie = > 11,1 ml/l

© Autorské práva vyhradené

19 debata chyba
Viac na túto tému: #diabetes #cukrovka #MUDr. Emil Martinka #inzulín