Toto je moja krv: Ste plus alebo mínus?

Väčšina ľudí vie, že poznáme štyri základné krvné skupiny: A, B, AB a 0. Čo však znamená tá pluska alebo mínuska za krvnou skupinou? Ide o druhý najdôležitejší krvný skupinový systém Rh. Hovorí sa mu aj Rh, resp. Rhesus faktor.

01.02.2015 06:00
krv, skúmavka, darcovstvo krvi Foto:
Ilustračné foto.
debata

Systém Rh bol objavený v 40. rokoch minulého storočia. Objavili ho pri očkovaní králikov krvinkami opice Maccacus rhessus. Je to druh makaka a zo začiatočných písmen latinského názvu pochádza aj skratka Rh používaná v medicíne.

Rh faktor je dôležitý ľudský krvný skupinový systém. Pri transfúzii krvi sa naň musí veľmi prísne prihliadať, podobne ako na to, či je niekto „áčko“, „béčko“, „ábéčko“, či „nulka“. Dnes je známych vyše 30 krvných skupinových systémov, ale žiadny z nich nemá takú schopnosť vyvolať imunitnú reakciu ako antigény systému AB0 a Rh.

Rh faktor tvorí skupina antigénov, pričom najsilnejší z nich je antigén D. Buď sa na povrchu červených krviniek nachádza, alebo nie. Ľudia s krvou bez antigénu D sa označujú ako Rh negatívni, jedinci s antigénom D na svojich červených krvinkách sú Rh pozitívni. Rh negatívni ľudia nemôžu prijať Rh pozitívnu krv, pretože by si proti antigénu vytvorili protilátky, darovanú krv by ich organizmus neprijal a vznikla by tzv. hemolytická reakcia. Naopak je to však možné, Rh pozitívny človek môže dostať transfúziu od Rh negatívneho, samozrejme, že krv musí byť zhodná z hľadiska AB0 systému. Pred podaním každej transfúzie sa vykonáva skúška kompatibility, tzv. krížová skúška a ďalšie zabezpečovacie testy, aby nedošlo k omylu.

Reakcia na prítomnosť antigénu D je príčinou tzv. hemolytickej choroby novorodencov. Tá sa môže prejaviť v tele matky s krvou Rh-, ktorá už porodila dieťa Rh+ otca (a toto dieťa malo Rh+), alebo nebodaj dostala transfúziu krvi Rh+. V jej tele sú už vytvorené protilátky anti-D, ktoré môžu ohroziť nový plod. V minulosti neriešiteľná situácia (dochádzalo k úmrtiam ďalších detí) sa dnes rieši veľmi jednoducho: Všetky Rh negatívne budúce mamičky by mali v 28. týždni tehotenstva dostať injekciu zabraňujúcu tvorbe protilátok nazývanú Rhega. Zaočkované by mali byť do 72 hodín aj po akýchkoľvek zákrokoch súvisiacich s tehotenstvom (odber plodovej vody, potrat, mimomaternicové tehotenstvo).

V našej populácii je asi 85 % Rh pozitívnych a 15 % Rh negatívnych ľudí. V určitých lokálnych populáciách sveta je však „negativita“ častejšia, napr. v Baskicku je Rh negatívnych 40–50 % Baskov. Naopak, veľmi zriedkavo sa vyskytujú Rh negatívne osoby u Ázijčanov a severoamerických Indiánov. Tam má Rh negatívny faktor len jediné percento populácie. Aj preto tam v prípade potreby krvi s takýmto faktorom môže nastať veľký problém.

populácia Rh- Rh+
európsky pôvod 16 % 84 %
africký pôvod 0,9 % 99,1 %
neeurópsky, neafrický 0,1 % 99,9 %

Päťkrát poradňa

  1. Prekonaná mononukleóza. Krv možno darovať, ak sa človek cíti zdravý, nie je často chorý, nepotrebuje užívať lieky a nemá zväčšené lymfatické uzliny.
  2. Nízky tlak. Ak pri dlhodobo zníženom krvnom tlaku nie sú ťažkosti ako závraty, točenie hlavy, odpadávanie pri dlhšom státí a podobne, krv možno darovať po primeranej hydratácii, pred odberom treba vypiť aspoň pol litra tekutín.
  3. Pľúcne chlamýdie. Aspoň dva týždne po doužívaní antibiotík a dostatočnej rekonvalescencii, nesmie pretrvávať nijaký kašeľ, únava ani zvýšené teploty.
  4. Akútna glomerulonefri­titída. Po prekonaní tohto ochorenia sa krv nemôže darovať desať rokov. Po biopsii obličiek krv nemožno darovať šesť mesiacov.
  5. Príjemca transfúzie. Je možné darovať krv, ak príjemca dostal krv pred viac ako dvanástimi mesiacmi.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Toto je moja krv #darcovstvo krvi #krvná skupina #Rh faktor