Karcinóm pankreasu: jeden z najnebezpečnejších nádorov

Podľahol jej Steve Jobs, Patrick Swayze či Luciano Pavarotti. Rakovina pankreasu je 13. najčastejším zhubným ochorením, no pre zlú prognózu jej patrí vo vyspelých krajinách 4. miesto v počte úmrtí. Slovensko je na druhom mieste úmrtnosti v Európe.

, 25.03.2015 06:00
brucho, bolesť, žalúdok, pankreas Foto:
Najčastejšie ťažkosti, ktoré človeka pri rakovine pankreasu privedú k lekárovi, sú bolesti brucha, strata hmotnosti, svrbenie kože, nevoľnosť, žlté sfarbenie kože a očných bielkov.
debata

Rakovina pankreasu je mimoriadne zákerné ochorenie, ktoré sa väčšinou odhalí neskoro a až 95 % pacientov zomiera. Je to jediný typ rakoviny, ktorej úmrtnosť u oboch pohlaví stúpa.

Je to málo poznané ochorenie, ktoré sa ťažko diagnostikuje i lieči. Príznaky nie sú špecifické, a preto môžu byť mylne interpretované. Najčastejšie ťažkosti, ktoré človeka privedú k lekárovi, sú bolesti brucha, strata hmotnosti, svrbenie kože, nevoľnosť, žlté sfarbenie kože a očných bielkov. Umiestnenie tumoru býva ťažko prístupné a nádor býva „schovaný“ za okolitými orgánmi. Doteraz sa nepodarilo identifikovať žiadne gény, biomarkery či nové zobrazovacie techniky, ktoré by diagnostiku zjednodušili, ani vyvinúť žiadny spoľahlivý skríningový test, ktorý by dokázal toto ochorenie správne a včas odhaliť. „Preto býva rakovina pankreasu odhalená príliš neskoro, čo spolu s obmedzenými možnosťami liečby vedie k mimoriadne vysokej úmrtnosti. Len jeden z dvadsiatich pacientov s týmto ochorením môže očakávať, že sa dožije ďalších päť rokov,“ upozorňuje prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti MUDr. Tomáš Šálek z Národného onkologického ústavu v Bratislave.

Liečba závisí najmä od štádia, v ktorom sa ju podarí odhaliť. „Pokiaľ sa ochorenie podarí odhaliť vo včasnom štádiu, základom liečby je chirurgický zákrok s cieľom odstrániť celý nádor. Medzi ďalšie používané metódy patrí rádioterapia a chemoterapia, ich účinnosť pri rakovine pankreasu je však nedostatočná,“ hovorí Radovan Barila, hlavný lekár v odbore onkológia siete nemocníc Svet zdravia.

Podľa združenia Europacolon Slovensko karcinóm pankreasu nemusí zostať jedným z najnebezpeč­nejších nádorov. „Chceme pomôcť informovať aj o rakovine pankreasu, zlepšiť povedomie o tejto chorobe, podporiť výskum možností skoršej a rýchlejšej diagnostiky a tiež podporiť dostupnosť inovatívnych spôsobov liečby pre pacientov na Slovensku,“ povedala Jana Pifflová-Španková, prezidentka OZ Europacolon Slovensko. „Podľa nás odborníkov je dôležité podporiť výskum v oblasti diagnostiky a liečby a snažiť sa o definovanie vhodného markera pre efektívne zvýšenie včasného záchytu choroby,“ doplnil doktor Šálek. Okrem zvyšovania povedomia a upriamovania pozornosti na problematiku diagnostiky a liečby rakoviny pankreasu budú vyškolení dobrovoľníci OZ Europacolon Slovensko pomáhať pacientom poskytovať im emočnú a psychosociálnu podporu a rozširovať ich poznatky o ochorení.

Vedeli ste, že…

 • rakovina pankreasu je mimoriadne zákerné zhubné ochorenie. U väčšiny pacientov sa ho podarí odhaliť až v čase, keď už je rakovina v pokročilom štádiu a rozšírila sa, čo znemožňuje úspešnú liečbu. V súčasnosti viac ako 95 % pacientov zomiera
 • karcinóm pankreasu je 13. najčastejším zhubným ochorením, no pre zlú prognózu mu patrí vo vyspelých krajinách 4. miesto v počte úmrtí
 • z 20 pacientov len jeden môže očakávať, že bude žiť ďalších 5 rokov
 • medzi pacientov, ktorí bojovali s rakovinou pankreasu, patrí zakladateľ firmy Apple Steve Jobs, ktorému ochorenie diagnostikovali v roku 2003 a zomrel v roku 2011. Mal zriedkavý – neuroendokrinný typ nádoru pankreasu, ktorý je menej agresívny, no odmietol operáciu a deväť mesiacov sa „liečil“ prostriedkami alternatívnej medicíny, čo neskôr oľutoval. Rakovinu pankreasu mal aj známy herec Patrick Swayze, ktorý ochoreniu podľahol v roku 2009
 • karcinóm pankreasu je jediný typ rakoviny, ktorej úmrtnosť u oboch pohlaví rastie
 • podľa European Cancer Observatory je v súčasnosti v Európe viac ako 103 000 ľudí s rakovinou pankreasu
 • na Slovensku bolo v roku 2007 novodiag­nostikovaných spolu 793 pacientov a evidovalo sa 760 úmrtí na karcinóm pankreasu. V poslednom štatisticky spracovanom roku (2008) sa registrovalo 388 prípadov karcinómu pankreasu u mužov a 447 u žien, čo u oboch pohlaví spolu predstavuje 835 novodiagnos­tikovaných prípadov
 • vzhľadom na zlú prognózu ochorenia vývoj úmrtnosti čiastočne kopíruje trendy incidencie, na mierne nižších hladinách. V poslednom štatisticky spracovanom roku 2013 (ŠÚ SR, 2014) sa v SR registrovalo 701 úmrtí pacientov s karcinómom pankreasu, z toho 370 mužov a 331 žien
 • rakovina pankreasu patrí medzi ochorenia s najvyššou mierou zlyhaní klinických štúdií v konečnej fáze III. Od roku 1990 do súčasnosti z celkového počtu 33 skúšaných liekov u pacientov s pokročilým karcinóm pankreasu nakoniec len tri lieky preukázali klinickú účinnosť v štúdiách fázy III. Od roku 1997 až donedávna sa prvolíniová liečba rakoviny pankreasu nemenila

O pankrease: rizikové faktory a prevencia

Pankreas, podžalúdková žľaza alebo zastarano slinivka brušná je hubovitá žľaza podlhovastého tvaru a nachádza sa hlboko v bruchu medzi žalúdkom a chrbticou. V organizme plní dve základné a mimoriadne dôležité funkcie: vytvára tráviace šťavy – enzýmy, ktoré pomáhajú rozkladať potravu v čreve, a produkuje hormóny – napr. inzulín. Rozdeľuje sa na tri základné časti: hlava, telo a chvost

Karcinóm pankreasu

 • je málo poznaným ochorením, ktoré sa ťažko diagnostikuje i lieči. Príznaky nie sú špecifické, a preto môžu byť mylne interpretované. Zatiaľ sa nepodarilo identifikovať žiadne gény, biomarkery či nové zobrazovacie techniky, ktoré by diagnostiku zjednodušili. Umiestnenie tumoru býva ťažko prístupné a nádor býva „schovaný“ za okolitými orgánmi. Metastázy bývajú také malé, že sú súčasnými diagnostickými metódami ťažko odhaliteľné. Nádor pankreasu rýchlo vytvára metastázy, preto je väčšina pacientov diagnostikovaná až v štádiu pokročilého ochorenia.
 • Typ rakoviny pankreasu sa klasifikuje podľa toho, ktorú časť pankreasu postihuje – exokrinnú, ktorá sa podieľa na trávení, alebo endokrinnú, ktorá má na starosti produkciu inzulínu a ďalších hormónov. Exokrinná rakovina pankreasu – najčastejším exokrinným typom rakoviny pankreasu je adenokarcinóm, ktorý tvorí až 90 – 95 % prípadov. Medzi menej časté typy patrí adenoskvamózny karcinóm, karcinóm zo skvamóznych buniek, veľkobunkový karcinóm či malobunkový karcinóm. Endokrinná rakovina pankreasu – ide o zriedkavý typ rakoviny pankreasu a jednotlivé typy majú svoje názvy odvodené od typu hormónu, ktorý postihnutá časť pankreasu produkuje (nádor postihujúci bunky tvoriace inzulín, bunky produkujúce glukagón, gastrín a podobne…)
 • Príčiny vzniku: rakovina pankreasu vzniká, keď bunky v tomto orgáne začnú nekontrolovane rásť, deliť sa a šíriť sa do okolitých tkanív, čím vzniká zhubný nádor. Presná príčina vzniku rakoviny pankreasu nie je známa.

Rizikové faktory:

 • fajčenie – je najzávažnejším známym rizikovým faktorom rakoviny pankreasu a zvyšuje riziko ochorenia viac ako dvojnásobne. Čím viac človek fajčí, tým viac rastie riziko. Ak človek skoncuje s fajčením, po desiatich rokoch klesne riziko späť na úroveň, ako keby nikdy nefajčil
 • genetika – 5 až 10% pacientov s rakovinou pankreasu má priameho príbuzného, ktorý tiež trpel týmto ochorením. Riziko zvyšujú aj niektoré iné genetické ochorenia, ako je napr. dedičná pankreatitída, Peutz-Jeghersov syndróm, familiárny malígny melanóm, karcinóm prsníka a dedičný syndróm rakoviny vaječníkov a Lynch syndróm
 • vek – rakovina pankreasu sa obyčajne vyskytuje u ľudí nad 45 rokov, najčastejšie u starších ako 65-ročných
 • obezita a nedostatok fyzickej aktivity – výskumy ukázali, že obézni ľudia (s hodnotou BMI viac ako 30) majú vyššie riziko rakoviny pankreasu. Naopak, ľudia, ktorí pravidelne cvičia, majú o polovicu nižšie riziko ako tí, ktorí sa fyzickým aktivitám nevenujú
 • životospráva – strava bohatá na tuky a mäso (najmä údené a spracované mäso) pravdepodobne zvyšuje riziko rakoviny pankreasu. A naopak, zdravá strava s dostatkom ovocia a zeleniny zrejme riziko znižuje. Zatiaľ však neexistujú spoľahlivé dôkazy o vplyve potravy na riziko tohto typu rakoviny
 • chronická pankreatitída (zápal pankreasu), cirhóza pečene, diabetes – tieto ochorenia tiež zvyšujú riziko vzniku rakoviny pankreasu

Prevencia

Nie sú známe žiadne cielené možnosti prevencie, zatiaľ teda nevieme, ako tomuto ochoreniu predchádzať. Samozrejme, zdravá životospráva, dostatok pohybu a najmä nefajčenie sú základné predpoklady prevencie každého typu rakoviny.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #karcinóm #pankreas #rakovina pankreasu