Osteoporóza: o čo ide, príznaky, diagnostika, liečba...

Väčšina všeobecných poznatkov o osteoporóze sa týka aj mužských pacientov. Je vhodné, aby dostali čo najviac informácií o svojom ochorení, poznali rizikové faktory, prejavy, možnosti liečby a prípadne sa naučili žiť s osteoporózou tak, aby zostali silní – najmä vnútri.

08.05.2015 10:22
koleno, osteoporóza, bolesť, kĺby Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dobrou správou je, že osteoporózu je možné včas diagnostikovať, liečiť a vďaka zdravej životospráve a účinnej liečbe sa dá osteoporotickým zlomeninám často predchádzať.

Kosti a ich prirodzená prestavba

 • našu kostru tvorí živé tkanivo, ktoré sa stále mení. Od narodenia do dospelosti sa kosti vyvíjajú a silnejú. Najhustejšie sú okolo veku 25 rokov. Každá kosť sa stále prestavuje vďaka tzv. kostnému metabolizmu. Je to zložitý dej, pri ktorom sa odbúravajú opotrebované staré zložky kosti a tvoria sa nové. Počas detstva a dospievania sa kosť pretvára tak, že telo viac kosti tvorí ako odbúrava, preto kosti rastú a silnejú. Okolo veku 25 až 35 rokov človek dosiahne vrchol množstva kostnej hmoty a asi od veku 35 rokov sa už kostné tkanivo stráca, keďže pri prestavbe kosti sa ho viac odbúrava, ako tvorí
 • proces kostnej prestavby je trvalou súčasťou životného cyklu kostí. V dospelom organizme je v „pokojnom stave“ asi 80 % špongióznej a 95 % kompaktnej kosti, zvyšok sa mení. Keď sa kosť zlomí alebo praskne, vytváraním nového kostného tkaniva sa sama regeneruje, teda dorastá a obnovuje sa
 • medzi kostné bunky, ktoré majú vplyv na zdravie kostí a ich prestavbu, patria:

  osteoblasty – vytvárajú súvislú vrstvu na povrchu kosti a kalcifikujú vznikajúcu kosť. Vystielajú vnútorný povrch kosti a produkujú kolagén, ako aj ostatnú časť kosti, ktorá je z bielkovín

  osteoklasty – odbúravajú kostné tkanivo, najmä keď degeneruje alebo nie je potrebné. Sú to pohyblivé bunky, ktoré počas odbúravania kĺžu po povrchu kostí a produkujú enzýmy, ktoré rozkladajú kostný kolagén

  osteocyty – udržiavajú zdravú štruktúru kosti, nachádzajú sa priamo vnútri kostí

Čo je to osteoporóza?

 • patrí k najzávažnejším ochoreniam pohybového aparátu. Je to systémové ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, pri ktorom sa znižuje obsah kostnej hmoty, jej hustota a narúša sa stavba kosti. To spôsobuje výrazne zvýšené riziko zlomenín už pri malom tlaku či zranení. Nejde však o „daň za dlhovekosť“, ako si mnohí mylne myslia, ale o ochorenie látkovej výmeny kosti, a teda metabolické ochorenie
 • k strate kostného tkaniva pri osteoporóze dochádza potichu, pozvoľna niekoľko rokov a často sa neobjavujú žiadne príznaky, až kým nedôjde k prvej zlomenine. Ochorenie časom progresívne postupuje a aj bežná záťaž či tlak na kosti, ako je sedenie, státie, prudšie zakašľanie, čupnutie, zdvíhanie predmetu či dokonca objímanie môžu spôsobiť bolesť, zlomeninu a stratu pohyblivosti. Bolesť spôsobená zlomeninami sa tiež môže stať chronickou a brániť pacientovi v bežných aktivitách
 • prvým štádiom je osteopénia, čo je bezpríznakové, ale deštruktívne ochorenie, ktoré ničí kosti už v mladom, produktívnom veku. Preto by nemali venovať pozornosť osteoporóze len starší ľudia, ktorým už hrozia jej prejavy, ale aj mladí, ktorí tak môžu ovplyvniť svoje riziko vzniku ochorenia v budúcnosti

Osteoporotické zlomeniny

Najzávažnejším príznakom a zároveň komplikáciou osteoporózy, ktorá môže pacientom spôsobiť stratu pohyblivosti či dokonca smrť, sú zlomeniny kostí. Celosvetovo má riziko osteoporotickej zlomeniny každá druhá žena a asi každý piaty muž. Najčastejšie postihuje krčok stehnovej kosti, stavce chrbtice a kosti zápästia. Riziko rastie s vekom a tiež po prvej osteoporotickej zlomenine – približne polovica pacientov, ktorí už prekonali osteoporotickú zlomeninu, je ohrozených ďalšou následnou fraktúrou, pokiaľ sa včas nezačnú vhodne liečiť. Popis najčastejších osteoporotických zlomenín objasňuje, prečo je maximálnou snahou lekárov a hlavným cieľom liečby najmä predchádzanie zlomeninám:

 • Zlomeniny krčka stehnovej kosti: predstavujú veľké riziko, často si vyžadujú chirurgický zákrok a môžu viesť k strate samostatnosti, dokonca až smrti. Počet prípadov stále narastá celosvetovo aj na Slovensku. Sú považované za najzávažnejšie osteoporotické zlomeniny – do jedného roka po úraze zomiera takmer 30 % pacientov. Takmer 80 % z ostatných je odkázaných na pomoc okolia alebo špecializovanú starostlivosť a len 20 % pacientov dokáže po osteoporotickej zlomenine stehnovej kosti žiť nezávisle a s porovnateľnou kvalitou života
 • Zlomeniny stavcov: až v troch štvrtinách prípadov vznikajú bez zjavného úrazového mechanizmu. Sú veľmi časté, no neraz podceňované a dokonca sa stáva, že ostávajú dlhší čas neodhalené. Pritom spôsobujú výrazné problémy a môžu mať trvalé následky, ako sú intenzívne bolesti chrbtice, deformity, strata výšky o 1 až 3 cm, útlak vnútorných orgánov či znížená pohyblivosť. U pacientov s osteoporózou zvyšujú úmrtnosť až o 23 %. Okrem farmakologickej liečby je možné využiť minimálne invazívne chirurgické metódy – vertebroplastiku a kyfoplastiku
 • Zlomenina zápästia a predlaktia: významnú osteoporotickú zlomeninu predstavuje v súčasnosti zrejme najčastejšia zlomenina dolnej časti predlaktia a zápästia. Častým následkom týchto poranení býva obmedzenie funkcie zápästia a ruky. Môže sa tiež rozvinúť tzv. algoneurodystro­fický syndróm postihnutej končatiny, ktorý sa prejavuje intenzívnou lokálnou bolesťou, obmedzením pohyblivosti a následne poškodením tkaniva

Čo by ste si na sebe mali všímať

Osteoporóza sa vyvíja potichu a spočiatku nespôsobuje žiadne citeľné ťažkosti. S rozvojom ochorenia sa môžu objaviť bolesti chrbta alebo končatín, kŕče chrbtového svalstva, celková únava a nechutenstvo, neskôr aj tzv. oblý chrbát (zhrbenie hrudnej časti chrbtice), strata telesnej výšky (o 1 až 3 cm) alebo zlomeniny už pri malom tlaku, ktoré najčastejšie postihujú stavce chrbtice alebo krčok stehnovej kosti.

Aké vyšetrenia vás čakajú

Osteoporóza nemá nijaké špecifické prejavy, podľa ktorých by bolo možné ju odhaliť, preto by mal navštíviť lekára každý muž a žena, ktorí majú viacero rizikových faktorov ochorenia. Lekár najprv zhodnotí osobnú i rodinnú anamnézu pacienta a podľa potreby odporučí ďalšie vyšetrenia:

 • laboratórne vyšetrenia – zahŕňajú základné vyšetrenia krvi a moču, ako aj doplňujúce špecifické vyšetrenia
 • denzitometrické vyšetrenie – vyšetrenie hustoty kostnej hmoty. Označuje sa aj BMD test. Lekári dokážu vďaka nemu zhodnotiť zdravie kostí a odhaliť problémy skôr, ako sa prejavia. Najčastejšie sa kostná hustota meria na bedrovej kosti, chrbtici alebo päte. Výsledky sa udávajú v tzv. T–skóre, ktoré je vyjadrením poklesu kostnej hmoty v porovnaní s priemernou kostnou hmotou zdravých 30-ročných ľudí rovnakého pohlavia
norma T skóre > –1 SD (SD = standard deviations – štandardná odchýlka oproti referenčnej hodnote)
osteopénia T skóre –1 až –2,5 SD
osteoporóza T skóre < –2,5 SD (teda kostná hmota je viac ako 2,5-krát tenšia ako u zdravého mladého človeka)
manifestná (závažná) osteoporóza T skóre < –2,5 SD + prítomnosť aspoň jednej fraktúry spôsobenej krehkosťou kostí
 • RTG vyšetrenie dokáže odhaliť zlomeniny, napríklad stavcov či iných kostí

Viac druhov liečby

Na liečbu osteoporózy a prevenciu osteoporotických zlomenín existuje množstvo účinných liekov, ktoré lekári predpisujú s ohľadom na individuálne potreby každého pacienta

 • Postup a zásady liečby: lieky proti osteoporóze môžu lekári predpisovať tým pacientom, ktorí majú denzitometricky potvrdenú osteoporózu, alebo u pacientov s dokázanou osteoporotickou zlomeninou. Treba tiež zvážiť osobnú anamnézu pacienta, prínosy i prípadné nežiaduce účinky liečby. Rovnako ako vývoj osteoporózy, aj jej liečba je dlhodobý proces. Zmiernenie príznakov sa nedá dosiahnuť počas niekoľkých mesiacov, keďže kostné tkanivo sa obnovuje u pacientov len pomaly. Dlhodobá liečba podporuje ukladanie minerálnych látok do kostí a zaručuje dostatočný prísun látok potrebných pre pružnosť a pevnosť ich štruktúry. Liečba by mala trvať minimálne tri roky, horná hranica dĺžky liečby nie je určená. Účinnosť liečby je viditeľná a objektívne preukázateľná na základe ročných denzitometrických vyšetrení, podľa ktorých vie pacient kontrolovať svoj postup v liečbe
 • Účinnosť liečby: cieľom je predovšetkým znížiť riziko a počet zlomenín, ako aj zachovať množstvo a kvalitu kostnej hmoty alebo dosiahnuť ich úpravu. Farmakologická liečba dokáže znížiť riziko stavcových zlomenín o 30 až 70 %, riziko zlomenín mimo chrbtice o 15 až 20 % a o viac ako 40 % znížiť riziko zlomeniny krčka stehnovej kosti. Kľúčovým faktorom účinnosti liečby osteoporózy je však vždy dodržiavanie dlhodobej liečby pacientom. Efektivitu liečby je možné objektívne overiť vyšetrením dynamiky markerov kostného obratu pred liečbou a niekoľko mesiacov po nasadení terapie. Toto hodnotenie je založené na reálnej zmene markerov odbúravania kostnej hmoty a novotvorby kosti
 • Formy a dávkovanie liekov: lieky existujú vo forme tabliet, prášku rozpustného vo vode, ako infúzie do žily či podkožné injekcie. Rovnako dávkovanie – frekvencia užívania je rôzna podľa toho, aký liek konkrétne pacient užíva. Niektoré sa užívajú denne, iné stačí brať raz za týždeň, raz za mesiac, raz za 3 mesiace, raz za 6 mesiacov či dokonca raz za rok. Výber konkrétneho lieku by mal odrážať zdravotný stav a individuálne potreby každého pacienta, zvážiť treba aj možné vedľajšie účinky liečby
 • Chirurgické metódy liečby osteoporózy – vertebroplastika a kyfoplastika: sú to minimálne invazívne chirurgické zákroky, ktoré uľavujú od príznakov súvisiacich s kompresívnymi zlomeninami stavcov
debata chyba
Viac na túto tému: #kosti #osteoporóza