Informácie o užívaných liekoch a chorobách by mal mať každý pacient v mobile

Zhovárame sa s generálnym riaditeľom zdravotnej poisťovne Dôvera Ing. Martinom Kultanom.

23.09.2015 10:00
Martin Kultan, zdravotná poistovňa Dôvera Foto: ,
Generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Ing. Martin Kultan.
debata (1)

Médiá sú zaplavené inzerciou Protónového centra v Prahe s informáciou, že detskí aj dospelí poistenci Dôvery s konkrétnymi onkologickými ochoreniami majú prístup k tejto liečbe. Na nedávnej tlačovej konferencii na tému rakoviny prostaty prítomní urológovia reagovali na túto formu terapie skôr zdržanlivo až skepticky. Čo vás viedlo k uzatvoreniu zmluvy s PTC v Prahe?
Nie je to prvá zmluva so zahraničným poskytovateľom. Z minulosti môžem spomenúť platnú zmluvu s nemocnicou v maďarskom Ostrihome alebo kardiocentrom v Třinci. Snažíme sa umožniť poskytovanie zdravotných služieb aj v prípadoch, keď u nás konkrétny typ starostlivosti nie je, resp. regionálne nie je dostupný. Prvá naša poistenka bola odliečená v Protónovom centre v roku 2013, a keď sa to ukázalo ako dobrá cesta, podpisom zmluvy sme pre pacientov liečbu urobili dostupnejšou. Rozhodnutie o nej však vždy nechávame na onkológoch. Do dnešného dňa bolo evidovaných a schválených štrnásť návrhov na liečbu v Protónovom centre v Prahe, z toho 5-krát išlo o nádory centrálnej nervovej sústavy, 4-krát o nádory urogenitálneho systému, dvakrát o nádory hlavy, jeden nádor hrubého čreva a podžalúdkovej žľa­zy.

Je medzi Protónovým centrom a vlastníkom Dôvery nejaké majetkové alebo iné prepojenie?
Nie je. Bol som sa tam osobne pozrieť, ale neviem, kto je majiteľ v pozadí, konatelia firmy sú Česi.

Dôvera kladie dôraz na elektronické zdravotníctvo, elektronickú pobočku máte od roku 2008. Pred rokom vznikla prvá bezplatná online služba svojho druhu u nás, ktorá prepojila lekára, pacienta, lekárnika a zdravotnú poisťovňu – Bezpečné lieky online. Aké sú skúsenosti s fungovaním?
Veľmi dobré, máme do nej zapojených 3 500 poskyto­vateľov zdravotnej starostlivosti, kam patria nemocnice, lekárne a ambulancie, k službe má prístup 12-tisíc zdravotníkov a zaregistrovala už 2,6 milióna e-receptov s čiarovým kódom.

Dobre, ale aké výhody táto služba prináša pre pacienta? Vieme, že okrem iného umožňuje aktiváciu posielania esemesiek o lacnejších alternatívach liekov, čiže cenovo výhodnejšej generickej náhrade predpísaného lieku. Nie všetci lekárnici to prijali s nadšením…
Informácie o generických liekoch sme pacientom začali poskytovať už pred piatimi rokmi, pretože prieskum nám ukázal, že im chýbajú informácie o lacnejších alternatívach. Mnohí pacienti by ročne mohli ušetriť aj stovky eur, ak by užívali lacnejší generický liek. Pacient dostane po predpise liečiva u lekára správu o lacnejšej alternatíve lieku s tou istou účinnou látkou – na mobilný telefón či do e-mailu. Rešpektujeme však, že rozhodnutie o výbere lieku je na pacientovi na základe odporúčania lekára, resp. by sa mal poradiť s lekárnikom a nerobiť samovoľné zámeny. Napokon, informáciu o alternatíve lacnejšieho lieku by mal každý pacient ústne dostať už v ambulancii. Z praxe však vieme, že nie vždy je to tak. Pri niektorých skupinách liekov, napr. psychofarmakách, sa takéto zámeny za iný liek s rovnakou účinnou látkou ani nesmú robiť. O tom, že táto služba má svoj význam, svedčí fakt, že 99 % našich poistencov si ju nevyplo. Používajú ju naďalej.

Okrem toho, že niektorí pacienti obvinili lekárnikov z toho, že im predali drahší liek, kritika sa v rozličných internetových diskusiách na vašu hlavu zniesla aj za to, že propagovaním generík chcete ako poisťovňa na pacientoch ušetriť…
V prvom rade treba povedať, že ak má pacient aktivované sms správy, dostane informáciu vo chvíli, keď mu lekár vydá recept a zadá túto požiadavku vo svojom počítači do systému, čiže do pacientovej elektronickej karty. Takže pacient sa môže rozhodovať ešte skôr, ako vojde do lekárne a konfrontovať lekárnika: „Mohol by som toto a toto?“ Nemusí sa vracať dodatočne s výčitkou: „Vy ste mi predali drahší liek.“ Druhým dôležitým faktom je to, že zdravotná poisťovňa platí za každý liek – originál aj generikum – rovnakú sumu. Pre nás teda nie je úsporou, ak si pacient namiesto lieku s doplatkom tri eurá vyberie alternatívu s doplatkom len sedemdesiat centov. Veľká časť pacientov však považuje tieto informácie za užitočné. Zhrniem to do celkového hrubého čísla, ktoré mám k dispozícii: keby si naši poistenci vybrali v lekárňach výlučne lieky s minimálnym doplatkom (generiká), ušetrili by za obdobie január až august 2015 viac ako 7,5 milióna eur.

Ďalšou bezplatnou službou v tomto smere sú informácie o liekových interakciách. Lekár, ale aj pacient, dostáva vo chvíli predpísania lieku správu o tom, že konkrétny liek by mohol byť v kontraindikácii s iným, ktorý už užíva. Nevedie to k odmietaniu užívania lieku, na ktorom odborník, povedzme, trvá?
Často sa stáva, že pacient u lekára vlastne ani nevie povedať, aké lieky užíva. Niekedy babička musí priniesť do špecializovanej ambulancie igelitku s liekmi, pretože si nepamätá ich názvy. Vďaka unikátnemu elektronickému systému, ktorý zbiera tieto dáta online, sa lekár o poistencovi Dôvery dozvie, aké lieky mu predpísali v inej odbornej ambulancii. Navyše aj samotného lekára systém v počítači upozorní, či nie sú v nežiaducej interakcii s ním predpísaným liečivom. Túto informáciu dostane formou sms alebo e-mailu aj pacient. Stáva sa však, že lekár rozhodne, že lieky môžu byť vo vzájomnej interakcii, pretože úžitok takejto liečby prevyšuje jej riziko. Preto nikdy pacienta nenabádame, aby liek prestal užívať. Podľa závažnosti možnej kombinácie pacienta upozorníme, aby sa na ňu lekára opýtal „pri najbližšej návšteve ambulancie“ alebo aby odborníka kontaktoval ihneď. Túto službu už poskytujeme aj v kombinácii s potravinami – pacient dostane napríklad upozornenie, že pri konkrétnom antibiotiku napríklad nesmie piť hoci grepový džús. To je konkrétny príklad.

Výhodné pre pacienta môže byť, ak elektronickú informáciu o jeho zdravotnom stave dostanú v prípade potreby záchranári. Služba Bezpečné lieky 112 má v názve tiesňovú linku a funguje od marca. Keďže ide o citlivé dáta o pacientovi, čo vlastne zdravotník, ktorý príde za pacientom v sanitke, vo svojom tablete vidí?
Záchranári nepotrebujú vidieť a nemajú čas študovať všetko, ide len o vybrané informácie o pacientovi, určitú kolekciu dát, ktoré si sami vybrali. Je to najmä informácia o liekoch, ktoré pacient užíva, o predchádzajúcich výjazdoch záchranky, hospitalizáciách a diagnózach, na ktoré pacient bol alebo je liečený. Súhlas na poskytnutie takýchto informácií dáva vo svojej elektronickej pobočke samotný pacient a komu ide o vlastné zdravie, tak ten súhlas dá. V budúcnosti sa môže ocitnúť v bezvedomí a záchranár mu teda nebude môcť klásť otázky. Príbuzní či kolegovia, ktorí volali na číslo 155, nemusia vedieť odpovedať. Preto má takýto prístup k SOS karte prvej pomoci konkrétneho poistenca v našom systéme určite veľký význam. V prípade poistencov Dôvery to využívajú už viaceré záchranné služby a reálne evidujeme vyše 500 použití pri konkrétnych pacientoch.

V spolupráci s portálom lekar.sk, ktorý má databázu vyše 30-tisíc lekárov, ste zaviedli aj elektronické hodnotenie lekárov zo strany pacientov. Nie je to trúfalé?
Táto iniciatíva vznikla už dávnejšie, keď sme hodnotili kúpele či nemocnice. Vyžiadali si ju poistenci. Je dobré mapovať kvalitu, tak ako napríklad Tripadvisor na základe recenzií od návštevníkov mapuje kvalitu ubytovacích zariadení. Áno, boli lekári, ktorí sa proti takémuto hodnoteniu ohradili, ale naším argumentom je fakt, že hodnotenie cez vlastnú elektronickú pobočku pacienta je omnoho objektívnejšie ako nejaké „ohováranie“ pod anonymným „nickom“ v online chatoch. Pacient je síce pri hodnotení lekára anonymný, do systému sa však dostane len cez svoju elektronickú pobočku v našej poisťovni a systém mu dovolí hodnotiť len lekára, ktorého reálne v minulosti aj navštívil. Rodičia pritom môžu hodnotiť lekárov svojich detí. Primárne sa nehodnotí kvalita liečby, ale prístup, ako lekár komunikoval, ako sa správala sestra. Jednotlivé hodnotenia sa pripočítajú do celkového hodnotenia lekára a na základe toho sa pre zmenu ambulancie či, naopak, zotrvanie v nej môžu rozhodovať aj iní poistenci. Samozrejme, lekár má tiež právo sa k hodnoteniu vyjadriť. Skúsenosť ukazuje, že cez náš systém poistenci hodnotia lekárov skôr lepšie, priemerné hodnotenie je viac ako 70 %. Je to priestor, ktorý vedie k väčšej objektivite v porovnaní s nejakými pofidérnymi webstránkami.

Čo ak poistenec ide k lekárovi prvýkrát? Napríklad nečakane potrebuje ošetrenie mimo svojho bydliska?
Môže novému lekárovi sprístupniť svoju elektronickú zdravotnú kartu na 30 minút. Lekárovi nadiktuje prístupový kód, ktorý mu pošleme prostredníctvom SMS správy.

Jednou z vašich služieb, ktorú poistenci považujú za veľmi významnú, je vrátenie doplatku za lieky. Časť vrátenia doplatkov garantuje štát a vy ste ponúkli ešte benefit navyše. Ako to funguje?
Vieme, že konkrétnych poistencov, penzistov či ťažko zdravotne postihnutých občanov, sa týkajú tzv. limity doplatkov za lieky. Znamená to, že ak celková výška doplatkov za lieky prekročí za štvrť roka 45 eur, zdravotná poisťovňa vráti pacientovi sumu, o ktorú bol tento limit prekročený. Tu musím zdôrazniť, že do tejto sumy sa počíta vždy len najlacnejší doplatok za liek, nie doplatok, ktorý reálne pacient zaplatil v lekárni. Ak hovoríme o nadštandardnom benefite, ktorý Dôvera poskytuje poistencom do 18 rokov a ich rodičom, naši poistenci elektronicky môžu požiadať o vrátenie doplatkov za lieky do výšky sto eur. V tomto prípade nemusí ísť o najnižší doplatok za liek, musí však ísť o liek na prepis. Netýka sa to teda vitamínov či doplnkov výživy, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia.

A čo čakacie lehoty u lekárov? Má flexibilnejší elektronický systém služieb pozitívny vplyv aj na skrátenie termínov v poradovníkoch na zákrok?
Rozdelím to do dvoch častí. Zdravotná poisťovňa zabezpečuje financovanie zákroku a jeho uskutočnenie zdravotnícke zariadenie. Ak vám lekár odporučí operáciu, vyberiete si zdravotnícke zariadenie, kde ho chcete absolvovať. Ak ide o typ hospitalizácie, kde sa zo zákona musia viesť čakacie listiny, ste zaradená do poradovníka a my o tom dostaneme informáciu. Dnes schvaľujeme každú hospitalizáciu do troch dní a náš poistenec dostáva sms alebo e-mail, že finančné krytie hospitalizácie bolo schválené. Termín nástupu na hospitalizáciu určuje nemocnica. Okrem toho online vedieme zoznam dĺžky čakania na zákroky podľa zdravotníckych zariadení a podľa druhu lekárskych výkonov. Pacient sa vie zorientovať, prípadne si vybrať nemocnicu, kde nebude tak dlho čakať. Dĺžku čakania na plánovaný operačný zákrok ovplyvniť nevieme, pretože to závisí od kapacít konkrétneho zdravotníckeho zariadenia.

Pri preventívnom výkone ako mamografia však viete garantovať, že sa na ňu klientka dostane do dvoch týždňov…
Áno, táto iniciatíva vznikla ešte pred rokmi, keď bol problém s dostupnosťou mamografie a dlho sa na ňu čakalo. Myslím, že aj vďaka tejto našej iniciatíve je dnes dostupnosť mamografie v SR v zásade na svetovej úrovni. Máme sieť pracovísk, kde garantujeme, že akákoľvek naša poistenka sa na mamografiu dostane do 15 dní. Mimochodom, naša elektronická pobočka posiela poistencom formou správy aj pripomienky preventívnych prehliadok.

V rámci spolupráce s mesačníkom Dobré zdravie v Pravde a projektom Dôvery, webstránkou Mojakrvnaskupi­na.sk, už mesiace vzniká seriál Tisíc a jedna kvapka na podporu darcovstva krvi. Rozličné projekty pre darcov krvi robíte už roky. Čo by ste vyzdvihli?
Okrem spomenutej webstránky združujeme „majiteľov konkrétnych krvných skupín“ aj na sociálnej sieti Facebook na stránke Mám krvnú skupinu… Vytvárame tak prepojenie medzi komunitou darcov a transfúznou službou a za tento unikátny online projekt sme v roku 2012 získali ocenenie Silver Facebook Award. Počet fanúšikov a lajkov stále rastie, je ich už vyše 30-tisíc, okrem toho darcom posielame elektronický newsletter, kde sa snažíme rozoberať zaujímavé témy a šíriť osvetu. Najmä v lete chodíme na rôzne festivaly a v spolupráci s partnermi organizujeme zisťovanie krvnej skupiny pre záujemcov a rozdávame im náramky s ich krvnou skupinou. Naši darcovia krvi majú navyše nárok na vitamínový balíček a rôzne zľavy. Mimochodom, práve teraz môžu vyhrať pobyt v kúpeľoch.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôvera #Pacient #lekári #lekárnik #elektronické zdravotníctvo #elektronická karta #predpis