Myómy: Keď riešite v živote veľké dilemy

Maternicové myómy sú v súčasnosti jedným z najväčších zdravotných problémov pre 24 miliónov európskych žien. Prečo? Práve zo strachu, že ísť k lekárovi a nechať si ich diagnostikovať a liečiť, môže mať vplyv na ženskosť, sexualitu a plodnosť.

11.12.2015 06:00
gynekológ, vyšetrenie, prevencia, koza,... Foto:
Odkladaním návštevy lekára môžete stratiť cenný čas na podrobnejšie vyšetrenie skutočných príčin príznakov maternicového myómu.
debata (1)

Naopak, prijať alternatívu, že sa s myómami a ich príznakmi zmierite, vrátane ťažkého krvácania, nadúvania a bolestí, komplikácií v tehotenstve, bolestí močového mechúra a problémami s trávením, je priam nemožné. V hlave máte teda veľa otázok, najmä tie z vás, ktoré trpíte už ich symptómami.

1. dilema: Mám navštíviť svojho doktora?

Myómy sa vyskytujú asi u 20 až 40 % žien v reprodukčnom veku a u približne 25 až 50 % z nich sa objavujú príznaky s ich vplyvom na každodenný život, pracovný výkon, vzťahy aj sexuálny život. Ženy ich opisujú ako veľké bolesti brucha, potrebu meniť vložku každých 40 až 60 minút, spia na hromade uterákov, majú problémy s počatím, sú unavené, sex je u nich bolestivý. Toto všetko má obrovský vplyv na schopnosť žien pracovať a udržiavať vzťahy, nehovoriac o naštrbenom sebavedomí. Napriek tomu je až neuveriteľné, že ženy často čakajú aj viac rokov, kým navštívia lekára s podozrením na zdravotný problém.

2. dilema: Diagnóza

Odkladaním návštevy lekára môžete stratiť cenný čas na podrobnejšie vyšetrenie skutočných príčin príznakov. Poznať svoju diagnózu čo najskôr je dôležité najmä u žien, ktoré ešte plánujú rozšíriť svoju rodinu. Môžu brániť ženám v reprodukčnom veku počať. S rastúcim trendom mať deti v neskoršom veku, rovnako ako skutočnosť, že myómy sa vyskytujú častejšie u starších žien, je ich včasná diagnóza životne dôležitá pre udržanie plodnosti žien, ktoré majú tridsať či štyridsať rokov.

3. dilema: Liečba

Čo bráni ženám, aby svoj problém riešili a čím skôr sa liečili? Zrejme aj skutočnosť, že neexistuje jednoznačné rozhodnutie, ako v danej situácii postupovať. Na výber je viacero druhov riešení, ako je užívanie rôznych druhov liekov a viaceré chirurgické zákroky. Žiadna z nich nedáva stopercentnú záruku správneho výberu so svojimi dôsledkami. Jedna nedávna štúdia uvádza, že až 80 % opýtaných žien by chcelo liečbu, pri ktorej by sa vyhli operácii, zatiaľ čo 43 % žien mladších ako 40 rokov by uprednostnili liečbu, ktorá by im nebránila mať ešte dieťa.

4. dilema: Psychosociálne dôsledky

V nedávnej štúdii 42 % žien s diagnózou myómov maternice uvádza, že ich príznaky mali negatívny vplyv na ich každodenný život, výkon v práci, rodinu, vzťahy a sexuálny život. Tiež boli pozorované rozpaky z nekontrolova­teľného krvácania, žalúdočné bolesti a strach, že by myómy mohli viesť k rakovine maternice. Jedna žena dokonca opisovala, ako si nastavovala pripomienku každých niekoľko hodín, aby si vymenila vložku, ako si podrobne plánovala dovolenku a návštevy u priateľov, ako zažívala nepríjemné situácie, ak zašpinila uteráky v hoteli či u priateľa. Ďalšia štúdia ukázala, že takmer dve tretiny žien s myómami sa obávali, že ich symptómy by mohli viesť k absencii v práci, zatiaľ čo 25 % tých, čo pracujú, ale trpia myómami, sa boja, že ich symptómy by mohli mať vplyv na ich kariérny život. Jedna 45-ročná žena opisovala jej únavu ako "neznesiteľnú”, keď sa už nemohla sústrediť na prácu. Mala možnosť prijať prácu s väčšou zodpovednosťou, ale jej sebavedomie bolo nedostatočné na to, hlavne keď prišli obdobia krvácania. Často sa musela ospravedlňovať, že je chorá a bolo jej to pred šéfom veľmi nepríjemné.

Aké sú možnosti liečby

Po zdiagnostikovaní myómov maternice lekár informuje ženu o možnostiach liečby. Ak sú malé a nespôsobujú ťažkosti, tak sa pacientka len sleduje. Je vhodné, aby bola raz ročne vyšetrená vaginálnou ultrasonografiou.

V prípade, že sa objavia ťažkosti spojené s myómami – silné krvácanie, bolesti, prípadne problémy s močením, tak je potrebné vyhľadať lekára aj mimo dohodnutého termínu ďalšej kontroly.

Ak vám lekár zistí málokrvnosť (anémiu), je potrebné myslieť aj na to, že príčinou môže byť myóm a navštíviť gynekológa aj mimo pravidelných vyšetrení.

Voľba optimálnej metódy liečby pre konkrétnu ženu závisí od rôznych faktorov: prítomnosť alebo neprítomnosť klinických príznakov; veľkosť, počet a lokalizácia myómov; rýchlosť rastu; aké má žena ťažkosti, ich závažnosť a frekvencia; vek ženy a či ešte plánuje mať deti; úroveň psychickej záťaže; prianie samotnej ženy zachovať maternicu.

V princípe rozlišujeme farmakologickú a chirurgickú liečbu a embolizáciu maternicovej tepny.

Farmakologická liečba

 • jej výhodou je, že plodnosť a maternica zostávajú zachované. Voľba typu farmakologickej liečby závisí od závažnosti ťažkostí a od cieľa, ktorý lekár a žena od liečby očakávajú.
 • hormonálna antikoncepcia nie je určená na liečbu myómov (nevie ich zmenšiť), na vznik myómov pôsobí len preventívne z dôvodu regulácie hladiny prirodzených hormónov. Užíva sa vo forme tabliet, náplastí, vaginálnych krúžkov alebo vnútromaternicového systému s hormónom.
 • analógy gonadoliberínov. Tlmia produkciu hormónov v prednom laloku podmozgovej žľazy (hypofýzy) a tým vedú k poklesu tvorby progesterónu a estrogénov. Táto injekčná liečba sa používa v predoperačnej liečbe. Pod vplyvom analógov gonadoliberínov sa zmenšia myómy a u mnohých žien sa po istom čase podarí zastaviť aj nadmerné krvácanie. Po ukončení liečby myómy znovu rýchlo narastú. Liečbu sprevádzajú aj významné nežiaduce účinky, súvisiace s mechanizmom účinku, ako sú návaly, typické pre ženy na začiatku menopauzy a pri dlhšie trvajúcej liečbe dochádza k stratám kostnej hmoty. Súhrnne sa všetky tieto nežiaduce účinky niekedy označujú ako „kastračný syndróm“. Ich používanie je obmedzené na maximálne 6 mesiacov.
 • selektívny modulátor progesterónových receptorov (SPRM). V súčasnosti je schválený na liečbu symptómov myómov maternice jediný SPRM. Má rýchlejší účinok na zastavenie krvácania ako iné skupiny liekov. Nejde o klasickú hormonálnu liečbu. U väčšiny liečených pacientok dochádza ku kontrole krvácania už v priebehu prvých 7 až 10 dní od začiatku liečby a tiež v priebehu liečby ustupujú bolesti spojené s myómami a dochádza k zmenšeniu myómov. Kvalita života žien sa vyrovná zdravým ženám už počas trojmesačnej liečby. Anémia z nadmerného krvácania sa zlepší rýchlejšie, ako len pri užívaní preparátov so železom. Vedecké práce preukázali, že ženy počas tejto liečby mali významne menej nežiaducich účinkov, nedochádzalo k významným zmenám kostného metabolizmu. Najčastejším pozorovaným nežiaducim účinkom je vynechanie menštruácie, čo je pre ženy, ktoré trápilo nadmerné krvácanie, úľavou. Menštruácia sa väčšinou obnoví po 4 týždňoch od ukončenia užívania. Nie je známe, do akej miery je počas liečby pozastavená plodnosť ženy, a preto sa odporúča počas užívania SPRM aj nehormonálna antikoncepčná metóda. Po ukončení liečby sa plodnosť obnovuje.

Chirurgická liečba

 • rozhodnutie, či vykonať myomektómiu alebo hysterektómiu, závisí od lokalizácie, veľkosti a počtu myómov a prianí ženy zachovať maternicu
 • myomektómia (odstránenie len samotného myómu, maternica zostáva zachovaná). Výhodou je, že maternica ženy, ako symbol ženskosti, zostane zachovaná. Môže sa vykonať otvorenou (abdominálnou) chirurgickou cestou cez rez v dutine brušnej alebo laparoskopickou metódou tak, že sa celá operácia vykoná cez dva neveľké otvory do dutiny brušnej. Myóm sa po oddelení od maternice cez otvory odstráni. Výhodou laparoskopickej myomektómie je kratšia rekonvalescencia ženy a rýchly návrat do normálneho života.
 • hysterektómia (odstránenie celej maternice). Táto operácia sa môže vykonať buď cez rez v brušnej stene (abdominálna hysterektómia) alebo cez rez vo vaginálnej stene (vaginálna hysterektómia). Žena by už mala byť rozhodnutá, že už nechce mať maternicu.

Embolizácia maternicovej tepny

 • do jednej z vetiev tepny, ktorá zásobuje krvou maternicu s myómom, sa pod röntgenom zavedie katéter a do tepny sa vstreknú želatínové guľôčky, ktoré spôsobia blokádu prietoku krvi do myómu. Následne dochádza počas niekoľkých týždňov k odumretiu myómu a k jeho zmenšeniu
 • výhodou metódy je, že maternica zostane zachovaná. Časté sú bolesti po zákroku a po čase si môže myóm vytvoriť náhradné cievy pre krvné zásobenie a opätovne začať rásť. Možnou komplikáciou tejto metódy je, že môže dôjsť k upchatiu tepny zásobujúcej vaječník. Ten odumiera a u ženy dôjde k nástupu predčasnej menopauzy. Pred podstúpením embolizácie maternicovej tepny si musí byť žena vedomá, že po zákroku môže zostať neplodná.

Zodpovedzte si nasledujúce otázky pred rozhodnutím

Lekár s vami preberie možnosti liečby. Pri rozhodovaní je potrebné sa neunáhliť. Porozmýšľajte a zvážte, aké rozhodnutie bude pre nás najlepšie.

 • Ako rýchlo sa zbavím ťažkostí, ktoré mi myómy spôsobujú?
 • Stačí mi aj farmakologická liečba?
 • Čo získam farmakologickou liečbou?
 • Je hormonálna antikoncepcia rozumným riešením?
 • Ako dlho pretrvá účinok liečby?
 • Je možné farmakologickou liečbou preklenúť obdobie do menopauzy, keď už myómy nerastú?
 • Aké nežiaduce účinky sa mi môžu vyskytnúť pri farmakologickej liečbe?
 • Aké účinky bude mať farmakologická alebo chirurgická liečba na moju sexualitu a libido?
 • Sú potrebné antikoncepčné opatrenia počas liečby?
 • Chcem chirurgickú liečbu v súčasnej situácii?
 • Ako dlho potrebujem čakať na operáciu a chcem byť do operácie bez ťažkostí?
 • Budem ešte môcť mať po liečbe deti?
 • Skutočne mi musia odstrániť celú maternicu, nestačí odstrániť len samotný myóm?
 • Nebude mi prekážať, ak budem po operácii v menopauze?
 • Ako ma pripravia na operáciu, ak mám anémiu? Musia mi dávať transfúziu krvi alebo je aj iná možnosť, ako upraviť môj krvný obraz?
Zdroj: myom.sk

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #sexualita #plodnosť #maternica #myóm