Diabetici: Meranie cukru drží chorobu na uzde

Cukrovkou trpí vo svete 387 miliónov dospelých ľudí, z toho viac ako 90 percent má diabetes 2. typu, ktorý vzniká kvôli zlému životnému štýlu a nevhodnému stravovaniu. V roku 2035 sa aj kvôli pridávaniu cukru do potravín očakáva nárast počtu prípadov až na 592 miliónov ľudí, čo je až o 53 percent viac ako v súčasnosti.

21.01.2016 06:00
Diabetes, DIA, cukrovka, injekcia Foto:
Celosvetovo trpí diabetom viac ako 387 miliónov ľudí, z toho 52 miliónov je Európanov.
debata (3)

Pritom až 70 percentám prípadov cukrovky 2. typu by sa dalo zabrániť zdravým životným štýlom. Aj to je jedným z dôvodov, prečo odborníci apelujú na zdravé stravovanie a jeho vplyv na rozvoj diabetu. Podľa nich je dôležité nahradiť priemyselné potraviny s pridaným cukrom ovocím a zeleninou a sladené nápoje čistou vodou.

Medzinárodná federácia diabetu (IDF) upozorňuje, že pridávanie cukru do potravín spôsobuje nárast obezity a prípadov cukrovky 2. typu. V posledných 50 rokoch vzrástla svetová spotreba cukru o 50 percent! Pridaný cukor sa nachádza vo väčšine priemyselne vyrábaných potravín, najmä v sladených nápojoch. Federácia vyzýva vlády jednotlivých krajín, aby pomohli znížiť konzumáciu cukru zavedením vyšších daní na potraviny s pridaným cukrom a zákazom reklamy na cukrom sladené nápoje pre deti. Podľa odporúčaní WHO by denná dávka cukru mala predstavovať päť percent z celkového príjmu energie.

Meranie cukru je preto pre diabetika nevyhnutnosťou. Kontrola glykovaného hemoglobínu raz za tri mesiace lekárovi ukáže, v akom stave je pacientov diabetes. „Vyšetrenie hladiny glykovaného hemoglobínu je najefektívnejšia kontrola diabetu. Číslo sedem znamená sedem percent glykovaného hemoglobínu u diabetického pacienta. Ak dosiahne takúto hodnotu, jeho cukrovka je dobre kompenzovaná, diabetes je správne liečený a má nižšie riziko komplikácií cukrovky než pacienti s vyšším hodnotami,“ hovorí docent Emil Martinka, prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

Mohlo by vás zaujímať…

 • Celosvetovo trpí diabetom viac ako 387 miliónov ľudí, z toho 52 miliónov je Európanov.
 • Odborníci predpokladajú, že do roku 2035 vzrastie celosvetovo počet diabetikov o 55 %, čím ich počet dosiahne 592 miliónov, v Európe ich bude 69 miliónov.
 • Diabetes 2. typu tvorí 85 až 95 % všetkých prípadov. Na celom svete dokonca rastie počet mladých ľudí i detí, u ktorých sa vyvinie cukrovka 2. typu.
 • Diabetes prináša aj výraznú ekonomickú záťaž – v roku 2014 dosiahli výdavky na liečbu diabetu a jeho komplikácií celosvetovo 612 miliárd dolárov a v najbližších 20 rokoch vzrastú až na 627 miliárd.
 • Podľa odhadov umiera na diabetes každých sedem sekúnd jeden človek. Najčastejšou príčinou sú srdcovo-cievne komplikácie, ktoré sú celosvetovo príčinou úmrtia u viac ako 50 % pacientov.
 • V roku 2014 diabetes spôsobil úmrtie 4,9 milióna ľudí vo veku 20 až 79 rokov. Vo väčšine vyspelých krajín patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtia.
 • Ak sa cukrovka adekvátne nelieči, skracuje očakávanú dĺžku života o 25 až 30 %.
 • V súčasnosti sa liečba diabetu nezameriava už len na znižovanie krvného cukru, ale čoraz väčší dôraz sa kladie na znižovanie rizika komplikácií cukrovky a prevenciu úmrtí.
 • Asi u 40 % pacientov s diabetom 2. typu je v čase odhalenia cukrovky už možné pozorovať poškodenie orgánov, ktoré ochorenie spôsobilo.
 • Cukrovka je hlavným rizikovým faktorom vzniku srdcovo-cievnych ochorení.
 • Pacienti s diabetom majú až 5-krát vyššie riziko srdcového infarktu a mozgovej mŕtvice ako ľudia bez diabetu.
 • Riziko cievnej mozgovej príhody je u novodiagnos­tikovaných pacientov s diabetom 2. typu viac ako dvojnásobné oproti bežnej populácii.

„Glykovaný hemoglobín (HbA1c) označuje množstvo cukru nadviazaného na krvné farbivo hemoglobín v červených krvinkách. Proces, pri ktorom sa glukóza viaže na hemoglobín, nazývame glykácia hemoglobínu. Množstvo glykovaného hemoglobínu závisí od množstva glukózy v krvnom obehu počas 120 dní, čo je životný cyklus červených krviniek. Na to, aby sa glukóza nadviazala na hemoglobín, musí jej byť v krvi nadbytok – to sa stáva u človeka s diabetom počas hyperglykémie. Glukóza sa viaže na proteíny v bunkách všade v tele – nielen na hemoglobín. Poškodzuje steny buniek a vznikajú komplikácie diabetu. Viazanie glukózy na hemoglobín je však ľahko merateľné – preto sa vyšetruje a považuje sa za ukazovateľ poškodenia buniek diabetom,“ vysvetlil docent Martinka.

Normálna hodnota glykovaného hemoglobínu je šesť percent, zdraví ľudia majú zvyčajne hodnotu štyri až šesť percent, diabetici okolo sedem percent pri úspešnej liečbe a dobre kompenzovanom ochorení. Ak je jeho hodnota u diabetika viac ako osem percent, treba zmeniť liečbu, lebo ochorenie nie je dobre kontrolované. „Akékoľvek zníženie glykovaného hemoglobínu zlepšuje šance, že pacient predíde vzniku komplikácií diabetu. Diabetici s hodnotami okolo sedem percent majú oveľa vyššie šance predísť vzniku komplikácií cukrovky, ktoré môžu postihnúť napríklad oči, obličky, cievy či nervy, oproti diabetikom s hodnotami okolo osem percent a viac. Spoločný cieľ lekára a pacienta teda je: Dostať sa pod sedem,“ dodal docent Martinka.

Aké sú jej príznaky, riziká ochorenia, diagnostika a liečba?

Rizikové faktory

Poznáme viacero faktorov, ktoré zvyšujú riziko vzniku cukrovky

Patria medzi ne najmä: dedičnosť, vek, obezita a sedavý spôsob života, vysoký krvný tlak, nedostatok fyzickej aktivity, chyby v životospráve matky počas tehotenstva, nevhodná výživa dieťaťa vo včasnom období života, stres alebo depresia, fajčenie

Rizikové faktory ešte neznamenajú, že cukrovka skutočne prepukne, ale zvyšujú pravdepodobnosť, že sa to stane.

Príznaky diabetu

Medzi najčastejšie varovné príznaky patrí: nadmerné močenie , nadmerný smäd , nadmerný príjem tekutín, svrbenie, vyčerpanosť, slabosť, pretrvávajúci pocit hladu, nižšia výkonnosť , chudnutie bez známej príčiny, poruchy ostrosti zraku, kožné infekcie alebo infekcie pohlavných orgánov a mykózy, plesňové ochorenie chodidiel, nedostatok záujmu a koncentrácie, pocit brnenia či pálenia v končatinách, pomalé hojenie rán, vracanie a bolesť žalúdka

Niekedy môže ochorenie pretrvávať aj niekoľko rokov takmer bez príznakov, takže jedinou šancou na odhalenie je vyšetrenie krvi. Diabetici majú hladinu cukru nalačno (po minimálne osemhodinovom nejedení) viac ako 7,0 mmol/l.

Diagnostika cukrovky

Kvôli zdravotným rizikám, ktoré so sebou diabetes prináša, včasné odhalenie a správna diagnostika ochorenia sú mimoriadne dôležité. U dospelých ľudí, ktorí nemajú na cukrovku predispozíciu, treba kontrolovať hladinu cukru aspoň každých päť rokov. Vo veku nad 45 rokov treba robiť vyšetrenie častejšie – každé tri roky. Pokiaľ však ide o pacienta nad 40 rokov, ktorý má zároveň jeden alebo viacero rizikových faktorov cukrovky, je nevyhnutné kontrolovať ho aspoň raz za dva roky.

Diagnostiku vykonáva diabetológ. K rutinným vyšetreniam používaným pri stanovení diagnózy patrí vyšetrenie glukózy v krvnej plazme nalačno. Lekár však môže použiť aj hodnotu glykovaného hemoglobínu alebo OGTT (orálny glukózový tolerančný test), t. j. stanovenie dvoch hodnôt krvného cukru po vypití sladkej vody. Krvný cukor sa vyšetruje nalačno po 8-hodinovom hladovaní (voda sa smie piť) a 120 minút po vypití sladkého glukózového roztoku.

U ľudí bez cukrovky sa glykémia nalačno pohybuje v rozmedzí 3,3 mmol/l až 5,5 mmol/l. Krátko po jedle môže byť hodnota glykémie vyššia, ale do dvoch hodín klesne pod 7,8 mmol/l. Potvrdená (t. j. opakovane zistená) hodnota glukózy nalačno 7 mmol/l alebo vyššia znamená diagnózu diabetes mellitus. Pri vyšetrení, ktoré nie je vykonané nalačno, je pre potvrdenie diagnózy stanovená hodnota glukózy v plazme 11 mmol/l alebo vyššia. Ak lekár rozhodne, že je potrebné urobiť orálny glukózový tolerančný test (OGTT; pri ktorom sa podá 75 gramov bezvodnej glukózy rozpustenej vo vode a o dve hodiny nasleduje stanovenie koncentrácie glukózy), diabetes potvrdzuje hodnota glukózy 11 mmol/l alebo vyššia.

U tehotných žien sú pri zistení prítomnosti tehotenského diabetu odlišné kritériá.

Poznáme viacero faktorov, ktoré zvyšujú riziko... Foto: SHUTTERSTOCK
UP-zena cukrovka 5x 2 Poznáme viacero faktorov, ktoré zvyšujú riziko vzniku cukrovky. Medzi inými dedičnosť, vek a sedavý spôsob života.

Zvýšené riziko cukrovky

Prediabetom nazývame stav, pri ktorom sú hladiny krvného cukru príliš vysoké na to, aby sa považovali za normálne, ale nespĺňajú kritériá pre zjavnú cukrovku. Používajú sa aj termíny ako hraničná glykémia nalačno (hodnoty krvného cukru 5,6 až 6,9 mmol/l) alebo ako porušená glukózová tolerancia (hodnoty krvného cukru po vypití roztoku sladkej vody v 2. hodine v teste OGTT medzi 7,8 až 11,0 mmol/l). Pacienti s prediabetom majú relatívne vysoké riziko rozvoja cukrovky v budúcnosti, ale aj vysoké riziko pre kardiovaskulárne ochorenie (srdcový infarkt, mozgová mŕtvica). Prediabetes sa spája s obezitou, vysokými hladinami krvného tuku a s vysokými hodnotami krvného tlaku.

Liečba

Závisí od typu a štádia ochorenia. Všetkým pacientom sa odporúča najmä zmena životného štýlu, ktorá zahŕňa:

 • Racionálne stravovanie – pacient s diabetom si musí správne vyberať potraviny a tiež správne odhadnúť množstvo sacharidov. Ďalším dôležitým parametrom potravy pre diabetika je glykemický index, teda rýchlosť uvoľňovania glukózy z konkrétnej potraviny.
 • Pravidelný pohyb – na priaznivý efekt stačí 30 až 45 minút miernej fyzickej aktivity denne. Pomáha pri kontrole glykémie, ale tiež zlepšuje citlivosť organizmu na inzulín, pomáha znížiť telesnú hmotnosť i krvný tlak, zlepšuje spektrum krvných tukov a pod.
 • Úprava hmotnosti – obezita a diabetes spolu veľmi úzko súvisia. Už zníženie hmotnosti o päť percent pomôže znížiť riziko vzniku cukrovky, ale aj kardiovaskulárnych ochorení u obéznych ľudí. Zníženie hmotnosti zlepšuje glykemickú kontrolu, upraví krvný tlak i krvné tuky.

Farmakologická liečba diabetu. Pokiaľ na úspešné zvládnutie ochorenia nestačí úprava životosprávy, musí začať pacient užívať antidiabetické lieky v tabletách – perorálne antidiabetiká. Často sa predpisuje kombinácia viacerých liekov s rôznym účinkom. Cieľom liečby je znižovať hladinu cukru k normálnym hodnotám bez toho, aby bolo nutné dodávať telu inzulín.

Liečba inzulínom. Inzulín musia užívať všetci pacienti s diabetom 1. typu, keďže v ich tele je nedostatočná, resp. chýbajúca produkcia tohto životne dôležitého hormónu. Využíva sa tiež u diabetikov 2. typu, ktorým zmena životného štýlu a liečba perorálnymi antidiabetikami nestačí na dostatočnú kontrolu ochorenia. Inzulín sa užíva vo forme podkožných injekcií, a to pomocou špeciálnych inzulínových pier alebo inzulínovej pumpy. Ihly sú veľmi tenké a postupne si na pichanie zvykne väčšina pacientov, dokonca aj detskí pacienti sú schopní sa veľmi rýchlo naučiť sami si ho pichať.

Obezita a diabetes spolu veľmi úzko súvisia,... Foto: SHUTTERSTOCK
obezita - prejedanie sa - metabolický syndróm Obezita a diabetes spolu veľmi úzko súvisia, netreba ich brať na ľahkú váhu.

Ako ľahšie zvládnuť ochorenie

Niektorí diabetici tvrdia, že kontrolovanie cukru niekoľkokrát denne ich stresuje, že sa zbytočne vyľakajú, keď nemajú hodnoty v norme, či jednoducho nie sú ochotní „strácať čas“. Nemali by ste však zabúdať, že práve tak môžete svoje ochorenie dokonale spoznať, zistiť, kde máte svoje limity, aké aktivity či potraviny vám robia dobre a ktoré zase nie, stanete sa jednoducho svojím pánom a budete si vedieť život s cukrovkou lepšie kontrolovať.

Výsledok krvných testov je len momentálne číslo, nie rozsudok
Ak vaše výsledky hladiny glukózy či glykovaného hemoglobínu nie sú v norme, nezúfajte a nepodliehajte sklamaniu. Skúste urobiť nejaké zmeny v životospráve, zaradiť novú fyzickú aktivitu, dopriať si viac spánku. Ak to nezaberie, porozprávajte sa s lekárom o zmene liekov, ktoré užívate. Cukrovka sa síce zatiaľ vyliečiť nedá, no existuje mnoho rôznych spôsobov, ako ju dostať pod kontrolu. Nevzdávajte sa zodpovednosti – to, ako budete so svojou cukrovkou žiť a ako bude pôsobiť na váš organizmus, máte v rukách najmä vy sami.

Zapisujte si poznatky
Ak chcete svoju cukrovku dostať čo najrýchlejšie pod kontrolu, zapisujte si, čo ste kedy jedli, čo ste robili, ako ste sa vyspali alebo či ste mali v práci stres a rovnako si zapisujte, akú ste pritom mali hladinu cukru. Pomôže vám to ľahšie sa zorientovať v tom, čo skutočne potrebujete. Neexistuje jedna diéta či jediné cvičenie vhodné pre všetkých. Niektorí musia svoj jedálniček upraviť výraznejšie, kým iní zistia, že môžu jesť takmer ako predtým, pokiaľ majú napríklad dostatok pohybu.

Nové chute
Nerozmýšľajte nad tým, ako si musíte odopierať nezdravé jedlá, ktoré ste mali radi dosiaľ, ale hľadajte nové, ktoré si môžete obľúbiť rovnako, a pritom sú pre vás vhodné. Nenahovárajte si, že už si nemôžete dopriať plnohodnotné chutné jedlo. Ak vám odhalia cukrovku, je ideálny čas začať pri varení experimentovať s novými surovinami a prísadami.

Noví známi „na rovnakej vlne“
Nikto vám nebude rozumieť lepšie, ako ľudia s rovnakým „údelom“. Iní pacienti alebo ich blízki, ktorí už s ochorením majú dlhšiu skúsenosť, vás môžu podporiť i prakticky poradiť, podeliť sa s vami o svoje metódy, ako s cukrovkou žiť čo najkvalitnejšie a nepodliehať pocitom beznádeje či nespravodlivosti. Nájdite si na sociálnych sieťach pacientske skupiny, vyhľadajte si web stránky o diabete, ktoré ponúkajú diskusné fórum či poradňu, informujte sa u svojho lekára, či existuje nejaká pacientska skupina vo vašom okolí a spoznajte nových priateľov s rovnakými problémami.

O chorobe, ale aj typoch cukrovky

Glukóza je základným zdrojom energie pre naše telo. Bunky využívajú energiu, ktorá vzniká pri „spaľovaní“ glukózy – nepotrebná glukóza získaná z jedla sa ukladá v pečeni a pečeň ju medzi jednotlivými dennými jedlami „spaľuje“, t. j. uvoľňuje do krvi. Inzulín je látka (hormón), ktorý produkujú špeciálne bunky (beta bunky) pankreasu (podžalúdkovej žľazy). Je nevyhnutný na to, aby bunky v organizme mohli vstrebať glukózu, ktorá cirkuluje v krvi. Inzulín v podstate „otvára“ bunku na príjem glukózy, preto jeho nedostatok znemožňuje normálne fungovanie buniek.

Diabetes mellitus je chronické ochorenie, pri ktorom sa v tele prestane vytvárať inzulín alebo sa ho netvorí dostatok, alebo ho organizmus nedokáže správne využiť. Ak sa glukóza správne nespotrebuje, začne sa hromadiť a jej hladina v krvi sa zvyšuje. Nadmerné množstvo glukózy v krvi pomaly ničí krvné cievy, nervový systém, ale aj iné orgány a tkanivá. Práve toto je príčinou neskorších komplikácií, ktoré so sebou diabetes prináša.

Typy cukrovky

Diabetes mellitus (DM) nie je jedno ochorenie s jednotnou príčinou a prejavmi či jednotným spôsobom liečby. Diabetes sa v súčasnosti delí na štyri typy, najčastejšie však ide o diabetes 1. a 2. typu.

 • Diabetes 1. typu – zvyčajne sa vyskytuje u mladých ľudí a u detí. Pri tomto type ochorenia ide o poruchu funkcie pankreasu, ktorý stráca schopnosť produkovať inzulín. Väčšinou je táto porucha spôsobená autoimunitným ochorením. Do určitej miery je náchylnosť na diabetes 1. typu dedičná. Určité faktory prostredia (vírusy, chemikálie) môžu aktivovať reakciu tela, ktorá môže viesť k vzniku cukrovky. Pacienti s diabetom 1. typu sú odkázaní na každodennú liečbu inzulínom, inak by im hrozilo úmrtie.
 • Diabetes 2. typu – vyskytuje sa obyčajne u starších ľudí. Je tiež vyvolaný poškodením pankreasu, hoci proces vývinu trvá oveľa dlhšie než pri diabete 1. typu. U diabetikov 2. typu síce pankreas tvorí inzulín, ale nedokáže ho produkovať v dostatočnom množstve alebo ho organizmus nedokáže správne využiť.
 • Gestačný (tehotenský) diabetes mellitus (GDM) – týmto názvom označujeme akýkoľvek stupeň intolerancie glukózy, ktorá sa po prvý raz zistí počas tehotenstva. Celosvetovo sa vyskytuje pri jednom z 25 tehotenstiev a prináša komplikácie pre budúcu mamičku i jej dieťa. Po skončení tehotenstva diabetes obyčajne vymizne, no ženy, ktoré ním počas tehotenstva trpeli, a aj ich deti majú v budúcnosti vyššie riziko rozvoja cukrovky 2. typu. Asi u polovice žien, ktoré trpeli GDM, vznikne diabetes 2. typu v priebehu 5 až 10 rokov po pôrode.
 • Iné špecifické typy diabetu – môžu byť spôsobené napríklad genetickou poruchou, ochorením pankreasu, užívaním niektorých liekov či niektorými infekciami. Do tejto skupiny sa zaraďujú dedičné poruchy B-buniek (MODY – cukrovka dospelých, vyskytujúca sa u mladých ľudí) a dedičné poruchy účinku inzulínu. Ďalej sem patria choroby podžalúdkovej žľazy, ako sú zdĺhavé zápaly pankreasu, nádory pankreasu a stavy po operácii pankreasu, cukrovka pri poruchách žliaz s vnútornou sekréciou, cukrovka vyvolaná liekmi (vysoké dávky glukokortikoidov, vysoké dávky tiazidových diuretík) alebo niektorými chemickými látkami, infekcie (vrodená rubeola, cytomegalovírus) a iné zriedkavé dedičné syndrómy s výskytom cukrovky.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #zdravie #diabetes #cukrovka #obezita #metabolizmus