Degenerácia makuly: Včas vedieť znamená lepšie vidieť

Začína sa to drobnými poruchami videnia, akoby rozostrením zraku, horšou farebnou citlivosťou či čiernymi škvrnkami v zornom poli. Nástup je pomalý, ospravedlnenie jednoduché, veď je to vekom. Ak sa ochorenie včas podchytí, možno ďalšiu degeneráciu zastaviť či dokonca dostať zrak do pôvodnej formy a pacient môže vidieť.

05.03.2016 06:00
makula, oči, zrak, vyšetrenie, očný lekár Foto:
Na zistenie kvality zrakového videnia je možné aj otestovať si vlastný zrak tzv. Amslerovou mriežkou, čo je jednoduchý samodiagnostický test.
debata

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je multifaktoriálne ochorenie. Nedá sa presne určiť jediný faktor, ktorý ho spôsobuje. Príčiny pravdepodobne súvisia so životným prostredím. VPDM je poškodenie buniek na sietnici oka, najmä na jej najcitlivejšej časti nazývanej žltá škvrna, makula. Práve v tejto časti sa sústreďujú prichádzajúce svetelné lúče, takže zníženie citlivosti oka v tomto mieste má za následok postupnú stratu zraku. Dochádza k poškodeniu komunikačného kanála medzi sietnicou a nervovými vláknami. Citlivá epitelová vrstva sa prestáva regenerovať a porucha zraku sa postupne zhoršuje.

Najvýraznejším rizikovým faktorom je vek, pretože choroba postihuje ľudí po päťdesiatom roku života, pričom vo veku 65 rokov ňou trpí každý desiaty človek, po 75. roku života až 30¤% populácie. Možno hovoriť aj o tzv. familiárnom výskyte, v prípade najbližších priamych príbuzných je až 50 % pravdepodobnosť výskytu ochorenia. Je tu aj rasová predispozícia, tzv. kaukazský typ tvoriaci väčšinu populácie v Európe má najnižší obsah melanínu v koži. Škodí totiž aj nadmerný kontakt so slnkom. K civilizačným faktorom zas patrí dlhodobý život v smogovom prostredí. Rovnako patria medzi rizikové faktory fajčenie, nezdravá výživa, hypertenzia – vysoký krvný tlak či vysoká hladina cholesterolu.

Poškodenie sietnice je dôsledkom faktu, že časť energie zo svetla, ktoré dopadá do oka, vyvoláva tzv. oxidačný stres. Do prostredia v okolí citlivých bodov sa uvoľňujú voľné radikály, poškodzujú bunky a starnúce oko nemá dostatočnú regeneračnú rýchlosť. Na sietnici sa objavujú žlté depozity, nazývané drúzy, ktoré spočiatku nemusia vôbec komplikovať videnie, zrakovú ostrosť. Problematické miesta sa však rozrastajú a postupne pacientovi spôsobujú problémy s videním. Prejavy môžu byť rozličné. Pacient môže spočiatku strácať farebný kontrast, vidí akoby vyblednuté farby. Môže vidieť pokrivený obraz. V zornom poli sa začnú objavovať čierne body, teda miesta, ktoré pacient nevidí, aj keď sú priamo pred ním. Rozsah poškodenia postupne narastá a pri nedostatočnej starostlivosti postupne pacient slepne.

Samotná VPDM má dve základné formy. Prvou je tzv. suchá forma, ktorá progreduje pomaly a vyskytuje sa v 85 – 90¤% všetkých prípadov VPDM. Pacient postupne stráca fotoreceptory v oku, žlté drúzy v oku sa vyvíjajú pomaly, ale nezvratne. Pri vlhkej forme dochádza k prerastaniu ciev pod alebo nad pigmentový epitel sietnice v poškodených častiach, čo vedie ku rýchlemu zhoršeniu zraku.

V čase, keď pacient ešte netrpí subjektívnymi ťažkosťami (alebo si ich neuvedomuje), sa prvé preventívne odporúčania orientujú najmä na zlepšenie a skvalitnenie životného štýlu, zvýšený príjem vitamínov najmä v prírodnej forme, ochranu očí slnečnými okuliarmi za svetla a pravidelnú kontrolu. V prípade stanovenia diagnózy však jestvujú ďalšie možnosti, ktoré môžu viesť k stabilizácii stavu, ba dokonca aj k jeho zlepšeniu. V zásade jestvujú dva základné terapeutické postupy, fotodynamická liečba a tzv. anti-VEGF liečba. V prvom prípade ide o uzatvorenie ciev v oku prostredníctvom lasera a účinných látok podávaných do žíl. V druhom prípade anti-VEGF liečby sa účinné antirastové látky podávajú injekčne priamo do oka, kde blokujú tvorbu ciev a normalizujú hrúbku sietnice.

V každom prípade liečba patrí do rúk odborníkom, preto je pri akomkoľvek podozrení potrebné navštíviť lekára. Na zistenie kvality zrakového videnia je možné aj otestovať si vlastný zrak tzv. Amslerovou mriežkou, čo je jednoduchý samodiagnostický test. Najlepšou zbraňou proti vekom podmienenej degenerácii makuly je prevencia. Vedieť o svojej poruche teraz znamená vidieť v budúcnosti.

Dve formy degenerácie makuly s rôznou progresiou

  • suchá forma: 85–90 % všetkých prípadov, vyvíja sa pomaly a k strate videnia dochádza postupne, liečba je obmedzená na podávanie látok posilňujúcich obranné mechanizmy pôsobiace proti zhubným účinkom svetla a voľným radikálom (karotenoidy, antioxidanty, minerály)
  • vlhká forma: 10–15 % prípadov, ale zodpovedná až za 90 % ťažkej straty zraku, v krátkom čase môže dôjsť k ťažkému zhoršeniu zraku až k úplnej strate centrálneho videnia (opuch, krvácanie, zjazvenie v dôsledku novotvorby a presakovania z patologických ciev v oblasti žltej škvrny makuly)
(Zdroj: MUDr. Mária Molnárová, PhD., II. očná klinika SZU)

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #oči #zrak #makulárna degenerácia