Kúpele môžu byť aj prevencia. Čo ponúkajú toto leto?

Kúpeľníctvo je síce súčasťou zdravotníckeho systému, ale je aj silným turistickým lákadlom. Navyše, podľa odborníkov pri dnešnom uponáhľanom spôsobe života by mali byť aj prevenciou pred civilizačnými ochoreniami.

02.06.2016 06:00
kúpele, masáž, wellness Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Podľa Marianny Šimkovej, predsedníčky marketingovej komisie pri Asociácii slovenských kúpeľov, sa ešte stále zabúda na hlavnú úlohu kúpeľov, a tou je primárna prevencia. „Kúpele slúžia predovšetkým na predchádzanie chorôb. Z ekonomického hľadiska je oveľa lacnejšie chorobe predchádzať, ako ju následne liečiť. Samozrejme, aj v prípade už chorých klientov, majú nenahraditeľnú úlohu. Je to tak v liečbe chronických ochorení, ale aj nepredvídateľných príhod,“ hovorí. „Žiaľ, často sú až poslednou voľbou v liečbe, keď všetko ostatné zlyhalo. Zdravotné poisťovne schvaľujú kúpeľnú liečbu až v momente, keď už lieky nezaberajú a keď už pacient absolvoval všetku liečbu, ktorú mohol dostať cez systém ambulantnej zdravotnej starostlivosti. K nám do kúpeľov sa napríklad detský pacient dostáva až po niekoľkomesačnej ambulantnej liečbe antibiotikami. Nie je to dobré. Následne aj samotné kúpele majú problém, tak zanedbaného pacienta opäť imunitne naštartovať. Nehovoriac o tom, že je to mrhanie financiami,“ vraví.

Ako dodala, vhodná je kombinácia ambulantnej liečby a kúpeľného pobytu, vďaka ktorému chronické ochorenie neprejde do agresívnejšej formy. „Kúpele učia pacientov, ako sa racionálne stravovať, aké procedúry absolvovať a hlavne, ako cvičiť, zdravo žiť. Ak sa kúpeľný pobyt absolvuje v odporúčanej 21-dňovej dĺžke, pacient by mal cítiť zlepšenie zdravotného stavu ďalších 12 mesiacov,“ dodala Marianna Šimková.

Podľa lekárskej námestníčky Kúpeľov Nimnica Janky Lényiovej je kúpeľná liečba následná liečba, teda taká, ktorá nasleduje alebo je doliečením po operačnej liečbe. Pri niektorých ochoreniach by mala byť už v rámci prevencie pred vývojom ďalších komplikácií, napr. hypertonická choroba, diabetes melitus a v neposlednom rade ochorenia pohybového aparátu.

„Kúpele sú naozaj veľmi vhodnou doplnkovou liečbou pre klientov, ktorí absolvovali náročné operácie a zároveň slúžia aj ako prevencia proti zhoršeniu stavu pacienta. Určite je rekonvalescencia v kúpeľoch účinnejšia, ak je poskytovaná komplexne,“ povedala Tamara Šatanková, ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských Kúpeľov.

Do kúpeľov chodia ľudia aj ako samoplatcovia, väčšina však na ne má nárok zo zákona. O tom, či vznikol, rozhodne na základe zdravotného stavu lekár. Ten môže pacientov zaradiť medzi vážnejšie prípady, teda do takzvanej kategórie A, alebo medzi menej závažné do kategórie B. Návrh na kúpeľnú liečbu potom schvaľujú zdravotné poisťovne spravidla do 30 dní, ak nie je potrebné doložiť ďalšie podklady. Konkrétne procedúry predpisuje lekár priamo v kúpeľoch tak, aby liečba splnila očakávaný efekt.

Mnohí pacienti si sťažujú na horšiu dostupnosť kúpeľnej liečby, ako to bolo v minulosti. Štatistiky zdravotných poisťovní však hovoria, že to tak nie je. „Počet poistencov, ktorí potrebujú kúpele, rastie. Kým za 1. štvrťrok 2015 sme evidovali 1 167 návrhov na kúpeľnú liečbu, za 1. štvrťrok tohto roku až 1 600. Poistenci, ktorí absolvujú kúpeľnú liečbu v kategórii A, predstavujú 77 % z celkového počtu tých, ktorí minulý rok absolvovali kúpeľnú liečbu,“ približuje hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Judita Smatanová. Vlani uhradila táto poisťovňa kúpele 3 308 poistencom.

Podľa Mateja Štepianského z Dôvery počet poistencov, ktorí ročne absolvujú kúpeľnú liečbu, sa medziročne nemení. „V minulom roku sme uhradili kúpele 10-tisíc našim poistencom v skupine A a 5-tisíc v skupine B,“ konštatoval. Pokiaľ ide o poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, majú tiež stabilizovaný počet ľudí, ktorí absolvujú kúpeľnú liečbu. „V roku 2015 sa liečilo v kúpeľoch celkom 41 987 našich poistencov. V skupine A sa v roku 2015 liečilo 23 914 dospelých poistencov a 4 578 detí a mladistvých do 18 rokov. V skupine B sa liečilo 13 495 dospelých poistencov. Zároveň sme uhradili sprievodcu v 672 prípadoch,“ informovala Petra Balážová, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Výšku úhrady poistenca za stravovanie a pobyt upravuje zákon rozdielne pri indikáciách zaradených v skupine A a B. Ak je poistenec zaradený do skupiny A, zdravotná poisťovňa liečbu uhradí v plnom rozsahu. Ak je zaradený do skupiny B, zdravotná starostlivosť bude plne hradená poisťovňou, ale nie služby. Klient si zaplatí za ubytovanie a stravu. Podľa Smatanovej výšku úhrady poistenca za stravovanie a pobyt na lôžku upravuje zákon rozdielne pri indikáciách zaradených v skupine A a B.

Poistencovi, ktorý má nárok na kúpele na základe indikácie podľa Indikačného zoznamu, ktorý vydáva rezort zdravotníctva, hradia zdravotnú starostlivosť v rámci kúpeľnej liečby v plnom rozsahu v prípade indikácie A (napr. onkologické ochorenia, stavy po operáciách srdcových chýb, po cievnych operáciách), služby si poistenec čiastočne hradí (poistenec hradí kúpeľnému zariadeniu na služby len max. 1,5 % zo sumy životného minima). „Indikácie B (napr. chronické ochorenie pečene, stavy po akútnej hepatitíde, alergické nádchy) sú tie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hradená a služby si poistenec hradí, zdravotná poisťovňa hradí vstupnú prehliadku a procedúry,“ povedala Smatanová.

Vyskytujú sa aj prípady, keď poisťovňa liečbu zamietne. „Dôvodom zamietnutia úhrady kúpeľnej starostlivosti je zväčša, že: poistenec nebol sústavne liečený, návrh bol doručený po uplynutí doby platnosti indikácie, poistenec bol neplatič, návrh bol vystavený na stav, na ktorý sa kúpeľná liečba nevzťahuje, išlo o kontraindikáciu,“ vysvetľuje dôvody zamietnutia kúpeľov Smatanová. „Stane sa tak len v prípadoch, keď lekár vypíše liečbu na nesprávnu indikačnú skupinu alebo ochorenie, ktoré sa v kúpeľoch nedá liečiť. Kúpeľné návrhy neschvaľujeme ani poistencom s dlhom na zdravotnom poistení s výnimkou tých, ktorí s nami majú dohodnutý splátkový kalendár,“ hovorí Matej Štepianský. Aj podľa Balážovej býva dôvodom zamietnutia nesplnenie indikačných kritérií, chýbajúca predchádzajúca ambulantná alebo ústavná liečba, prípadne evidencia všeobecných kontraindikácií.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
kúpele, masáž, wellness Ilustračné foto.

Čo liečia kúpele na Slovensku? Ponuka na leto a doplatky v skupine B

Kúpele Trenčianske Teplice

Čo liečia: choroby pohybového aparátu, nervové choroby, kožné ochorenia, onkologické choroby, choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, ženské choroby

Ambulantná verzus kúpeľná liečba: pokiaľ ide len čisto o procedúry, nie je žiadny rozdiel medzi ambulantnou a ústavnou liečbou. Pokiaľ sa na to však pozrieme komplexne, tak potom nachádzame konkrétne rozdiely. Ambulantná liečba človeka po absolvovaní liečebných procedúr vracia do každodenného stereotypu – čo negatívne vplýva na regeneráciu organizmu. Ústavná liečba umožňuje nielen fyzickú úľavu, ale pôsobí aj na psychiku človeka a v tomto je najväčšie pozitívum

Prečo práve sem: najmä pre prírodné liečivé zdroje – päť termálnych prameňov s teplotou od 35,5 – 39 oC, ktoré dosahujú takzvané balneologické optimum – čo znamená, že ich netreba upravovať (zohrievať/ochlad­zovať)

Ponuka na leto: Zaujímavé ponuky majú celý rok. Veľmi obľúbené sú pobyty pre seniorov, najmä Dr. Klasik alebo pobyt Pravá kúpeľná klasika. Tieto pobyty sú v hlavnej sezóne už od 49 eur/os./deň

Doplatky v skupine B: od 11 do 30 eur

Kúpeľný poplatok: 1 euro/os./noc

Kúpele Kováčová, Liečebný dom Detvan

Čo liečia: choroby pohybového ústrojenstva, tráviace choroby, choroby poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, nervové choroby, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby (len ambulantne)

Ambulantná verzus kúpeľná liečba: liečiť sa najprv ambulantne znamená v tomto prípade, že klient má najprv absolvovať vo svojom bydlisku vyšetrenia u špecialistov, má skúsiť medikamentóznu liečbu a následne absolvovať rehabilitácie. Až keď toto nepomáha, navrhujú lekári kúpeľnú liečbu, čo znamená, že klient sa dostáva do kúpeľov. Kúpeľná liečba je nielen o fyzickom liečení, pri ústavnej kúpeľnej liečbe je jednoznačne klient mimo svojho bydliska, pracovných povinností a bežných denných starostí a stresov, čo maximálne zvyšuje účinky liečenia, a teda procedúr, klient príde domov nielen fyzicky, ale aj psychicky oddýchnutý

Prečo práve sem: ponúkajú kvalitné procedúry, vďaka jedinečnému zloženiu termálnej minerálnej vody a dosiahnutým liečebným výsledkom u pacientov s pohybovými ťažkosťami sú stále viac vyhľadávané a navštevované

Doplatky v skupine B: od do 30. 9. je to 16 eur/os./noc, od 1. 10. je cena 14 eur/os./noc

Kúpeľný poplatok: 0,50 eur, oslobodení sú starobní dôchodcovia, klienti s preukazom ŤZP

Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice

Čo liečia: hypertermálna liečivá voda pre svoj vysoký obsah minerálov v nezvyčajnej kombinácii magnézium a kalcium je vhodná na liečbu rôznych ochorení, v prvom rade však na liečbu pohybového a nervového aparátu

Ambulantná verzus kúpeľná liečba: Či je pre pacienta vhodná liečba ambulantná a až potom kúpele, musí posúdiť odborný lekár. "Môžeme však konštatovať, že každoročne ubúda pacientov, ktorým bola schválená kúpeľná liečba. Základom liečenia je v prvom rade liečivá termálna voda, ktorú klient využíva denne pri pobyte v kúpeľoch, ale pri ambulantnej liečbe využitie termálnej vody nie je až také intenzívne a zlepšenie zdravotného stavu sa tak môže oddialiť,“ hovorí Ivana Marušková. "Sme toho názoru, že v prípade kúpeľnej liečby určite ide o dôležitú doplnkovú starostlivosť, ktorá pomáha pacientov s rôznymi diagnózami k rýchlejšiemu zlepšeniu zdravotného stavu. Vzhľadom na vysoký nárast populácie s problémami pohybového ústrojenstva a tiež znižujúcu sa vekovú hranicu ľudí s pohybovými problémami je dôležité brať kúpeľný pobyt aj ako prevenciu. Podľa nášho názoru je pri niektorých diagnózach kúpeľná liečba základnou a dostatočne dôležitou liečbou na zlepšenie zdravotného stavu pacienta.“

Prečo práve sem: patria medzi jedny z mála kúpeľov, kde sa voda v bazénoch vymieňa každý deň, chemicky sa neupravuje, neriedi sa a priamo z prameňov nateká do bazénov. Nachádza sa tu jedinečný európsky unikát – Jaskynný parný kúpeľ, prírodne vytvorená jaskyňa s termálnou vodou, ktorej teplota dosahuje 42 oC. Táto jaskyňa je jedinečná svojho druhu v Európe

Ponuka na leto: napr. pre pacientov cez zdravotné poisťovne majú pobyt so sprievodcom, pričom pacient skupiny A aj B môže prísť na ľubovoľný počet nocí v cene 20 eur/os./noc s plnou penziou, klientom samoplatcom zase ponúkajú pobyt Vitalita v cene od 49 eur/os./noc na tri až šesť nocí, s plnou penziou, alebo tzv. Pobyt vo dvojici v cene 310 eur/2 osoby/pobyt na štyti noci s plnou penziou a liečebnými procedúrami

Doplatky v skupine B: ceny sa pohybujú od 1 eura do 22 eur za osobu a noc v závislosti od výberu kúpeľného domu

Kúpeľný poplatok: 1 euro/os./deň

Kúpele Sliač

Čo liečia: onkologické ochorenia, choroby obehového ústrojenstva, choroby pohybového ústrojenstva, ženské choroby

Ambulantná verzus kúpeľná liečba: "V rámci kúpeľnej liečby dostávajú klienti absolútne komplexnú starostlivosť. Sú oslobodení od každodenných starostí a môžu sa plne sústrediť len na svoju liečbu, rehabilitáciu a oddych. Majú zabezpečenú ce­lodennú vyváženú stravu a je im poskytovaná špičková lekárska starostlivosť,“ hovorí Matej Nedorolik. "Ambulantná liečba je tiež vhodnou alternatívou, ale klient prichádza o vyššie uvedené benefity, a navyše sa kvôli každodenným povinnostiam nemôže plne sústrediť na svoju liečbu.“

Prečo práve sem: ako v jediných kúpeľoch na Slovensku používajú na procedúry prírodný žriedlový plyn. Vzhľadom na to sú procedúry veľmi vyhľadávané a efektívne. Klienti pociťujú pozitívne účinky už po pár opakovaniach

Ponuka na leto: klienti zdravotných poisťovní budú mať počas leta zadarmo vstup na termálne kúpalisko. Pre samoplatcov je pripravený pobyt Kúpele a letný oddych, ktorý obsahuje ubytovanie, stravu, procedúry a ako bonus zadarmo neobmedzený vstup na termálne kúpalisko. Dĺžka pobytu je minimálne tri noci. Pobyt sa bude začínať na cene 119 eur/pobyt pre dospelú osobu a pre deti bude zvýhodnená cena od 50 eur/pobyt

Doplatky v skupine B: v hlavnej sezóne sú od 8 eur/os./noc

Kúpeľný poplatok: 0,60 eura/os./deň

Sanatórium Tatranská Kotlina

Čo liečia: nešpecifické ochorenia respiračného systému, netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Ambulantná verzus kúpeľná liečba: Kúpeľná liečba v špecializovanom pracovisku predstavuje komplexnejšiu starostlivosť v manažmente liečby pacienta. "V rámci kúpeľného pobytu sme schopní pacientom poskytnúť širokú škálu vyšetrení a diagnostík takpovediac pod jednou strechou. Tieto by v ambulantnej liečbe absolvoval v dlhšom časovom rozmedzí,“ vraví Guráňová. "V sanatóriu sme navyše vytvorili jedinečné Centrum pre pľúcnu rehabilitáciu so širokou škálou postupov v respiračnej fyzioterapii a informujeme ši­rokú odbornú verejnosť o možnostiach liečby pacientov v zariadení a jej prínose pre pacientov.“

Prečo práve sem: exkluzivitou zariadenia sú najmä speleoklimatické pobyty – dýchacie cvičenie v neďalekej Belianskej jaskyni. Takéto cvičenie v jaskyni urýchľuje liečenie a priaznivo pôsobí na organizmus v ktoromkoľvek veku. Stála teplota vzduchu, vysoká vlhkosť a sterilné prostredie bez alergénov majú pozitívny vplyv na aktuálny zdravotný stav zároveň priaznivo vplývajú aj na imunitný systém pacientov. Cvičenie je najefektívnejšie pre pacientov s bronchiálnou astmou a alergickou rinitídou a je doslova jediným azylom pre ľudí s peľovou alergiou. Prínosom pre klientov je aj možnosť terapie sennej nádchy – Rhinolight. Ide o klinicky overenú metódu – fotoliečbu sliznice nosa pomocou svetla špeciálneho zloženia

Ponuka na leto: v rámci ponuky je k dispozícii štandardná škála pobytov (seniorské, liečebné a wellness pobyty). Veľmi obľúbeným pobytom je novinka v portfóliu – Zdravé dýchanie

Doplatky v skupine B: závisia od sezóny – 5 eur/deň v mesiacoch január, február, marec, október, november, december a 7,30 eura/deň v mesiacoch apríl, máj, jún, júl, august, september

Kúpeľný poplatok: 1 euro/os./deň

Kúpele Vyšné Ružbachy

Čo liečia: choroby pohybového ústrojenstva, srdcovo-cievne poruchy, duševné poruchy, metabolické poruchy, ženské ochorenia, onkologické ochorenia, choroby obličiek a močového traktu, tráviaceho traktu, choroby z povolania

Ambulantná verzus kúpeľná liečba: Balneoterapia je liečba prírodnými liečivými zdrojmi, t. j. prírodnými liečivým vodami, plynmi, peloidmi a klímou. "Kúpeľná liečba na Slovensku je pod lekárskym vedením. Ide o komplexný prístup k pacientovi, kde sa okrem prírodného liečivého zdroja využíva celé spektrum procedúr liečebnej rehabilitácie, psychoterapeutický program, diétoterapia, edukácia pacientov a kúpeľný režim, v niektorých zariadeniach aj diagnostika funkcií (napr. echokardiografické vyšetrenie, záťažový test). Svoje nenahraditeľné miesto má pri mnohých chronických ochoreniach,“ približuje výhody kúpeľnej liečby Martina Konrádyová. "Účinok takejto komplexnej liečby je jednak bezprostredný, jednak dlhodobý. Správne indikovaná a dávkovaná balneoterapia je jedinečná, inými prostriedkami nenapodobiteľná liečba, ktorá priaznivo ovplyvňuje adaptačné a regulačné procesy v organizme, navodzuje samoozdravovacie fyziologické pochody, čoho výsledkom je dlhodobé zlepšenie zdravotného stavu, imunity. Aby tieto priaznivé zmeny v organizme mohli prebehnúť, je nevyhnutný určitý čas. Minimálna dĺžka kúpeľnej liečby je 21 dní. Ambulantná liečba nedokáže plnohodnotne nahradiť kúpeľnú liečbu.“

Prečo práve sem: využívajú na liečbu unikátne spojenie terapeuticky účinnej podhorskej klímy a prírodných liečivých zdrojov, ktorými sú blahodarné účinky minerálnej vody z termálneho prameňa Izabela, ktorý je klasifikovaný ako prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná s teplotou do 23 °C, ktorá sa využíva hlavne na vonkajšiu balneoterapiu. Známe sú termálnym kúpaliskom so smrekmi uprostred a chráneným prírodným výtvorom – travertínovým jazierkom Kráter s priemerom 20 m s termálnou vodou teplou 23 °C

Ponuka na leto: v predpredaji sú liečebné pobyty, ktoré tu môžu klienti v lete absolvovať. Akcia platí na pobyty objednané do konca júna. Klienti si môžu vybrať napr. Seniorský pobyt v cene od 180 eur/7 dní, v ponuke je tiež relaxačný pobyt pre osoby mladšie ako 55 rokov a z komplexných pobytov je to Komplexný liečebný pobyt a Liečebný špeciál, kde klient získa okrem plnej penzie, procedúr aj voľné vstupy do Vitálneho sveta a voľné vstupy do krytého bazéna Izabela

Doplatky v skupine B: do konca júna trvá akcia, doplatky sú 9,90 eura/deň. Počas leta budú doplatky 16,50 eura/deň

Kúpeľný poplatok: 0,50 eura/deň

Kúpele Dudince (liečebné domy Rubín a Smaragd, kúpeľný hotel Minerál)

Čo liečia: choroby obehového ústrojenstva, nervové choroby, choroby pohybového ústrojenstva, choroby z povolania

Ambulantná verzus kúpeľná liečba: Kúpeľná liečba by mala zahrňovať aj primárnu prevenciu (napr. srdcovocievnych ochorení a podobne).  "Je pravda, že pokiaľ klient chce nastúpiť na kúpeľnú liečbu hlavne v indikačnej skupine B (čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia), musí byť v starostlivosti špecialistu, ktorý mu potom kúpeľnú liečbu odporučí ako doplnok komplex­nej celoročnej liečby. Benefitom kúpeľnej liečby je však aj zmena prostredia a inšpirácia k zlepšeniu životného štýlu, ktorú si klient môže z kúpeľov odniesť,“ konštatovala Jana Hanáková

Prečo práve sem: unikátna liečivá minerálna voda s ojedinelým zložením, dajú sa tu liečiť rôzne ochorenia súčasne, technické vybavenie balneoterapie patrí k najmodernejším na Slovensku, poskytujú liečbu na tradičných zásadách balneológie a liečebnej rehabilitácie, v ponuke sú však i najmodernejšie liečebné metódy (napr. lokálna kryoterapia, liečba kolagénom či rázová vlna), majú najvyšší počet slnečných dní v roku

Ponuka na leto: letná verzia pobytu Vitálny senior – ceny platia od 1. 6. do 31. 8. 2016 – cena pri ubytovaní v 2-lôžkovej izbe: 47 eur/os./ noc, v 1-lôžkovej izbe: 53 eur/os./noc, minimálna dĺžka pobytu päť nocí

Kúpeľná dovolenka – platnosť cien od 1. 7. do 31. 8. 2016 – LD Rubín alebo Smaragd: cena za 2-lôžkovú izbu: 52 eur/os./noc, v 1-lôžkovej izbe: 58 eur/os./noc, Kúpeľný hotel Minerál: ubytovanie v 2-lôžkovej izbe: 49 eur/os./noc, v 1-lôžkovej izbe: 55 eur/os./noc , minimálna dĺžka pobytu päť nocí

Leto s Dudinkou - platnosť cien od 1. 6. do 31. 8. 2016: LD Rubín alebo Smaragd, Kúpeľný hotel Minerál: ubytovanie v 2-lôžkovej izbe: 47 eur/os./noc, v 1-lôžkovej izbe: 53 eur/os./noc, minimálna dĺžka pobytu dve noci

Doplatky v skupine B: od 19 do 31 eur podľa vybraného liečebného domu. Bonus pri ubytovaní v KH Minerál v mesiaci jún: počas pobytu 5× vstup do vírivého relaxačného bazéna Wellnea v LD Rubín a 5× vstup do hotelového wellness (počas pracovných dní). Bonus platí pre pobyty absolvované do 30. 6. 2016

Kúpeľný poplatok: 1 euro/os./noc

Kúpele Nový Smokovec

Čo liečia: netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, duševné choroby (neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy) a choroby z povolania

Ambulantná verzus kúpeľná liečba: Zuzana Krišandová: "Ambulantnú starostlivosť v prostredí, kde došlo k zhoršeniu zdravotného stavu, nepovažujeme za ideálnu. Práve zmena prostredia je pre takýchto klientov veľmi potrebná. Kúpeľná liečba by mala byť zo strany štátu a zdravotných poisťovní  jednoznačne podporovaná. Kúpele svojimi liečebnými faktormi prostredia pri pobyte v odporúčanej dĺžke troch týždňov významne pozitívne vplývajú na zdravotný stav nielen v krátkodobom horizonte, ale liečba pôsobí v mnohých prípadoch aj preventívne. V zahraničí je aktívna a preventívna starostlivosť o spoločenské zdravie už dlhodobým trendom.“

Prečo práve sem: patria k najznámejším klimatickým kúpeľom na Slovensku. Liečivé prvky tatranskej klímy sa vyznačujú neobyčajnou čistotou vzduchu, vysokými hodnotami slnečného svitu a UV žiarenia, zníženým atmosférickým tlakom, priemernou vlahou a presýtenosťou ozónom. Vďaka tomu sú jedným z najcennejších liečebných klimatických miest nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe

Ponuka na leto: Na sezónu pripravili veľký výber pobytov, z ktorých najobľúbenejšie – Relax v tatranských kúpeľoch, Tip na liečebný pobyt a Klasik liečebný pobyt zahŕňajú aj lekársku konzultáciu a profesionálnu starostlivosť. V rámci týchto pobytov hostia majú možnosť absolvovať množstvo procedúr. Pre všetkých milovníkov Tatier nad 55 rokov dávajú do pozornosti zaujímavé jesenné pobyty pre seniorov

Doplatky v skupine B: rôznia sa podľa sezóny a typu ubytovania, ktorý si hosť vyberie

Kúpeľný poplatok: 1 euro/os./noc. Od poplatku sú oslobodené deti do 18 rokov a osoby ŤZP

Kúpele Červený Kláštor – Smerdžonka

Čo liečia: kožné choroby, choroby dýchacích ciest a ďalšie choroby vyplývajúce zo štatútu klimatických kúpeľov, ako sú duševné choroby, časť onkologických chorôb, choroby z povolania a časť chorôb z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Ambulantná verzus kúpeľná liečba: „Ambulantná liečba sa zameriava na biomedicínsku stránku ochorenia. Kúpeľná zas využíva pôsobenie širokej škály prírodných podnetov, ktoré pôsobia komplexne na pacienta a jeho ochorenie. Pozitíva kúpeľnej liečby vidíme najmä v prostredí, v ktorom klienti pobudnú. U nás im ponúkame okrem odbornej starostlivosti, modernej liečby aj špecifiká tohto regiónu – zdravú minerálnu vodu Smerdžonka a čistý pieninský vzduch. Cieľom pobytu v našom zariadení je dosiahnutie celkového efektu preladenia organizmu, zvýšenia výkonnosti prirodzenou cestou a nadobudnutia telesnej a duševnej rovnováhy. Je preto potrebné vytrhnúť klienta z jeho bežného života a ukázať mu možnosti zlepšenia jeho stavu,“ vraví Marián Jendrichovský

Prečo práve sem: poskytujú zdravotnú starostlivosť pri vybraných ochoreniach. Využívané metódy liečby: klimatická liečba, inhalačná liečba, vodoliečba, svetloliečba, fyzikálna liečba, pohybová liečba a manuálna liečba

Ponuka na leto: Spustia nový pobyt určený na celoročný predaj s názvom Kúpeľná harmónia v Pieninách. Ide o sedemdňový pobyt s polpenziou, ktorého súčasťou je napr. konzultácia s lekárom, osem procedúr a vstupy do fínskej sauny so soľnou terapiou, resp. infrasauny so soľnou terapiou. Medzi najväčšie výhody tohto pobytu patrí slobodný výber z liečebných a ozdravno-relaxačných procedúr, ktoré sú v ponuke, ako aj voľný vstup do niektorej zo sáun počas pobytu. Cena pobytu na osobu/noc sa pohybuje od 268 až do 415,80 eur v závislosti od štandardu ubytovania a obsadenia izby klientmi

Doplatky v skupine B: začínajú sa od sumy 9,40 až do 24,40 eur/os./deň v závislosti od termínu a štandardu ubytovania

Kúpeľný poplatok: 1,66 eura. Od povinnosti úhrady sú oslobodení poistenci v hmotnej núdzi, nositelia ocenenia minimálne striebornej Janského plakety

Kúpele Štós

Čo liečia: ochorenia dýchacích ciest, choroby z povolania, mnohé procedúry sú zamerané na pohybový aparát, onkologické ochorenia, duševné choroby ľahšej formy, ochorenia z poruchy štítnej žľazy, liečbu obezity

Ambulantná verzus kúpeľná liečba: kúpele patria v segmente zdravotníctva do oblasti primárnej prevencie. Na uvedené postavenie sa však v súčasnosti zabúda. Často sú kúpele až poslednou voľbou v liečbe, keď všetko ostatné zlyhalo. Vhodná je kombinácia ambulantnej liečby a kúpeľného pobytu

Prečo práve sem: z dôvodu unikátnej liečivej klímy. Podľa švajčiarskej klasifikácie so stupňom¤1. Je to vhodné prostredie najmä pre pacientov s ochoreniami dýchacích ciest. Veľmi vhodné sú aj pre liečbu ochorení srdcovo-cievneho systému. Navyše účinok liečby je znásobený už spomenutou speleoterapiou – liečbou v blízkej Jasovskej jaskyni. Najpodstatnejšie však je, že klimatické miesto v Kúpeľoch Štós mimoriadne efektívne posilní imunitu. To je z medicínskeho pohľadu najúžasnejšou exaktnou skutočnosťou

Ponuka na leto: pre klientov zdravotných poisťovní je v ponuke akciový pobyt speleoterapia, keď počas liečby dostanú zadarmo niekoľko liečebných procedúr speleoterapie. Zo všetkých pobytov pre samoplatcov majú klienti VšZP zľavu vo výške 15 % z ceny pobytu

Doplatky v skupine B: 5 eur/os./deň

Kúpeľný poplatok: 1 euro

Bardejovské Kúpele

Čo liečia: všetko okrem kožných a duševných ochorení

Ambulantná verzus kúpeľná liečba: Kúpele sú veľmi vhodnou doplnkovou liečbou pre klientov, ktorí absolvovali náročné operácie, a zároveň slúžia aj ako prevencia proti zhoršeniu stavu pacienta. Určite je rekonvalescencia v kúpeľoch účinnejšia, ak je poskytovaná komplexne, teda vrátane ubytovania a stravy

Prečo práve sem: liečia takmer všetky diagnózy, v okolí nie je žiaden priemysel, majú jedinú kolonádu v SR, 10 prameňov na jednom území, historicky patria medzi najstaršie kúpele

Ponuka na leto: napríklad pobyt Leto v novom hoteli Alexander so zľavou 20 % zo základných cien

Doplatky v skupine B: od 14 do 39 eur, v mimosezóne od 12,50 eura do 35 eur

Kúpeľný poplatok: 1 euro

Kúpele Bojnice

Čo liečia: ochorenia pohybového ústrojenstva, gynekologické a urologické ochorenia, nervové choroby a choroby z povolania. Je možnosť aj kombinácie liečby týchto ochorení

Ambulantná verzus kúpeľná liečba: kúpeľná liečba predstavuje komplexnú zdravotnú starostlivosť priamo v liečivom prírodnom prostredí, kde si môžu klienti oddýchnuť nielen fyzicky, ale najmä psychicky. Pacienti pri zmene prostredia pookrejú na tele i na duši, čo výrazne prispieva k lepšiemu účinku kúpeľnej liečby

Prečo práve sem: základom liečebných procedúr je prírodná, liečivá, hydrogénovo-uhličitanovo-síranová, vápnikovo-horčíková hypotonická akratoterma s teplotou od 28 do 52 °C, ktorá vyviera z deviatich prameňov. Kto je unavený dennou hektikou žitia a hľadá odpočinok pre telo a dušu, nájde tu to pravé

Ponuka na leto: zaujímavé akciové pobyty Last Minute a kvalitná komplexnú kúpeľná starostlivosť. Aktuálne sú v ponuke Last Minute ponuky pre samoplatcov na mesiac jún, ceny sú od 35 eur/os./noc

Doplatky v skupine B: do konca októbra v dvojlôžkových izbách v LD Lysec 24 eur/os./noc, v LD Mier a Baník 20 eur/noc. Vo vedľajších budovách 16 eur/os./noc. Najlacnejšie ubytovanie je od 1. júna v LD Leknín – 8 eur/os./noc.

Kúpeľný poplatok: 1 euro, držitelia preukazu ŤZP a deti do 6 rokov daň neplatia. Deti od 6 do 15 rokov platia 0,50 eura/deň

Kúpele Brusno

Čo liečia: choroby obehového, tráviaceho, nervového ústrojenstva a choroby látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou a ústavnou formou sa rehabilitujú poúrazové a pooperačné stavy pohybového aparátu

Ambulantná verzus kúpeľná liečba: ambulantná liečba ako prvá v poradí môže zabezpečiť uspokojivý efekt určitej časti pacientov rozdielne podľa druhu ochorenia. Približne 50 až 60 % pacientom s pohybovým ocho­rením postačuje opakovaná ambulantná liečba, svoj význam má aj v predoperačnom období, napr. pred plánovanou náhradou zhybu a pod. Kúpeľná liečba dokáže pôsobiť na organizmus na rozdiel od ambulantnej komplexnejšie – teda nielen na jedno konkrétne ochorenie napr.  chrbticu, ale aj na kardiovaskulárny aparát, látkovú výmenu, na dysbalanciu autonómneho nervového systému, psychickú sféru, fyzickú kondíciu

Prečo práve sem: liečba dosahuje vo všetkých oblastiach vysoký štandard, ktorý vyplýva z poskytovania kúpeľnej liečby. Liečebné procedúry sú predpísané a podané kvalifikovaným zdravotným personálom, ktorého vzťah k pacientovi je nielen plne profesionálny, ale aj priateľský a ľudský a účastník liečby si odnáša okrem zlepšeného zdravotného stavu aj dobrý pocit zo svojho liečebného pobytu a zväčša sa aj opätovne na pobyt vracia

Ponuka na leto: balíčky liečebných, relaxačných a seniorských pobytov

Doplatky v skupine B: 24 eur/deň

Kúpeľný poplatok: 1 euro

Kúpele Nimnica

Čo liečia: onkologické choroby, choroby obehového ústrojenstva, choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej premeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, nervové choroby (okrem VI/5, VI/6), choroby pohybového ústrojenstva, ženské choroby, choroby z povolania

Prečo práve sem: predovšetkým pre jedinečnú minerálnu vodu, ktorej liečivé účinky sa využívajú formou inhalácií, pitnej liečby a vonkajšej balneológie pri liečbe vyššie uvedených indikačných skupín. Okrem silnej a bohatej mineralizácie je unikátna vysokým obsahom prírodného oxidu uhličitého 

Ponuka na leto: v letnom období pripravujú špecifické pobyty zamerané na telesný, ale aj duchovný relax. Veľmi obľúbené sú senior pobyty

Doplatky v skupine B: sa pohybujú od 11 eur/noc do 18,50 eura/noc

Kúpeľný poplatok: 0,50 eura/os./noc

Kúpele Aphrodite Rajecké Teplice

Čo liečia: choroby pohybového ústrojenstva, niektoré neurologické ochoreniach a choroby z povolania

Ambulantná verzus kúpeľná liečba: kúpeľná liečba je dôležitým faktorom liečby, a to nie len pri poúrazových, ale aj pri chronických stavoch. Priaznivo pôsobia nielen vhodné procedúry, ale veľký význam má i samotný liečebný režim. Na klienta nepôsobia počas kúpeľnej liečby rušivé vplyvy, ktoré zažíva v bežnom živote alebo pri dochádzaní počas ambulantnej liečby. Pri pobyte sa teda plne sústredí na jednotlivé procedúry, doplní ich o aktívny pohyb formou prechádzok, prípadne oddych na lôžku, ak si to zdravotný stav vyžaduje. Všetky tieto aspekty prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu po absolvovaní kúpeľnej liečby u väčšiny klientov

Prečo práve sem: termálne liečivé pramene, ktorých priaznivé účinky sú známe od 14. storočia, majú úžasný potenciál a tieto kúpele sú jednou z top európskych kúpeľných destinácií. Hlavným lákadlom je kúpeľný dom Aphrodite postavený v antickom štýle, v ktorom sú poskytované liečebné procedúry

Ponuka na leto: špeciálna akcia na letné prázdniny pre rodiny s deťmi. Deti do 15 rokov, prichádzajúce na pobyt s rodičmi či starými rodičmi, budú mať bezplatné ubytovanie s raňajkami a voľným vstupom do termálnych bazénov. Táto ponuka bude platiť na ubytovanie v izbách de luxe v hoteli Aphrodite Palace.

Doplatky v skupine B: 12 eur a viac na osobu a noc

Kúpeľný poplatok: 0,90 eura/os./noc, oslobodené od platenia sú osoby do 15 rokov, od 62 rokov a držitelia preukazu ŤZP

Prírodné jódové kúpele Číž

Čo liečia: choroby pohybového ústrojenstva, nervové ochorenia, niektoré choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou a choroby z povolania

Ambulantná verzus kúpeľná liečba: Ľudské telo potrebuje určitý čas na to, aby sa mohol naplno prejaviť pozitívny prínos kúpeľnej liečby. Rovnako tak celý organizmus potrebuje určitý čas na celkovú adaptáciu, preto je ústavná kúpeľná starostlivosť spojená s ubytovaním a stravovaním viac účinná ako ambulantná starostlivosť, keď klient po procedúrach odchádza do domáceho prostredia a pokračuje v bežných činnostiach

Prečo práve sem: kúpele svojou prírodnou liečivou jódovo-brómovou vodou patria už viac ako 120 rokov medzi vzácne zdroje svojho druhu v Európe

Doplatky v skupine B: od 11,70 do 23 eur/deň v závislosti od štandardu ubytovania a termínu absolvovania kúpeľnej liečby. V mesiacoch jún – august je ubytovanie v jedno- a dvojlôžkových izbách v kúpeľných domoch Mária a Slaná od 9 eur/deň

Kúpeľný poplatok: 0,50 eura/noc

Aký je postup pri žiadosti o kúpeľnú liečbu

Návrh na kúpeľnú starostlivosť

 • mal by obsahovať odtlačok pečiatky lekára, podpis lekára a dátum vystavenia návrhu, indikačnú skupinu kúpeľnej liečby, diagnózu kódom MKCH aj slovom
 • informáciu o požiadavke na ústavnú, resp. ambulantnú liečbu, o potrebe sprievodcu
 • všetky potrebné vyjadrenia k zdravotnému stavu poistenca (anamnéza, laboratórne vyšetrenia, objektívny nález, funkčný stav) potrebné na schválenie kúpeľnej liečby
 • u pacientov nad 70 rokov veku života sa vyžaduje interné vyšetrenie
 • pri pooperačných, poúrazových stavoch, resp. indikáciách viazaných na predchádzajúcu hospitalizáciu musí byť k návrhu priložená kópia prepúšťacej správy z príslušnej hospitalizácie
 • poistenec by nemal zabudnúť v dolnej časti potvrdiť návrh svojím podpisom. Vhodné je uviesť aj telefonický kontakt na poistenca, pre prípad potreby dožiadania informácií
 • takto vyplnený návrh spolu s priloženými lekárskymi správami treba podať najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie na adresu zdravotnej poisťovne

Schválenie kúpeľnej liečby so spôsobom úhrady „A“

 • zdravotná poisťovňa hradí kúpeľné procedúry, stravovanie a ubytovanie v štandardných podmienkach (štandard je dvojposteľová izba a spoločné sociálne zariadenie mimo izby)
 • poistenec hradí 1,66 eura za stravovanie a pobyt na lôžku za každý deň v prírodných liečebných kúpeľoch bez ohľadu na dĺžku pobytu. O kúpeľných doplatkoch informuje poistenca kúpeľné zariadenie
 • zdravotná poisťovňa zasiela schválený návrh priamo do kúpeľného zariadenia, s ktorými má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii
 • poistencovi (v prípade detských kúpeľov zákonnému zástupcovi) poisťovňa zasiela oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený názov kúpeľného zariadenia, schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Presný termín nástupu na kúpeľnú liečbu si už dohodne poistenec priamo s kúpeľným zariadením

Schválenie kúpeľnej liečby so spôsobom úhrady „B“

 • zdravotná starostlivosť je plne hradená z verejného zdravotného poistenia, ale služby nie. To znamená, že poisťovňa hradí kúpeľné procedúry a poistenec si hradí ubytovanie, stravu, kúpeľný poplatok a daň z ubytovania
 • zdravotná poisťovňa zasiela poistencovi oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Prílohou tohto oznámenia je zoznam zmluvných kúpeľných zariadení, ktoré dané ochorenie liečia. Poistenec si z tohto zoznamu vyberie kúpeľné zariadenie, v ktorom chce liečbu absolvovať, telefonicky si s ním dohodne termín liečby, ubytovanie a príplatky a zašle tam schválený návrh na kúpeľnú liečbu

Doplnenie, prípadne prepracovanie návrhu na kúpeľnú starostlivosť

 • ak zdravotná poisťovňa pre svoje rozhodnutie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti potrebuje ďalšie informácie alebo údaje, písomne požiada poistenca o doplnenie týchto údajov, prípadne prepracovanie ná­vrhu
 • doplnenie údajov je potrebné doručiť čo najskôr, pretože samotný návrh bude zdravotná poisťovňa vybavovať až po jeho kompletizácii

Ambulantná kúpeľná liečba

 • pri spôsobe úhrady „A“ aj „B“ je možné požiadať aj o ambulantnú kúpeľnú starostlivosť. V takomto prípade si poistenec zabezpečí ubytovanie v iných ubytovacích priestoroch, prípadne na procedúry dochádza z miesta bydliska

Sprievodca počas kúpeľnej liečby

 • poistenec so zdravotným postihnutím, vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe, má možnosť požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu. Uvedenú požiadavku zdôvodní indikujúci lekár v príslušnej časti návrhu. V prípade detskej kúpeľnej liečby je možné požiadať o čiastočnú úhradu sprievodcu dieťaťa do troch rokov veku. V prípade schválenia čiastočnej úhrady za sprievodcu uhrádza zdravotná poisťovňa sumu 4,98 eura na deň. Ostatné poplatky si sprievodca v kúpeľnom zariadení dopláca

Zamietnutie úhrady na kúpeľnú starostlivosť

 • v prípade, že zdravotný stav poistenca nespĺňa zákonom dané podmienky na schválenie kúpeľnej liečby alebo sa vyskytujú kontraindikácie ku kúpeľnej liečbe, bude úhrada kúpeľnej starostlivosti zamietnutá. V uvedenom prípade poisťovňa vráti návrh (diel 1 a 2) poistencovi s uvedením dôvodu zamietnutia

Vrátenie návrhu z dôvodu nenastúpenia na kúpeľnú liečbu

 • ak poistenec z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť na kúpeľnú starostlivosť, vráti zdravotnej poisťovni návrh na kúpeľnú starostlivosť s vyplneným tlačivom vrátenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť z dôvodu nenastúpenia na liečenie
Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa

V akom prípade vám liečbu zdravotná poisťovňa zamietne?

 • ak máte infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s TBC dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou TBC, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,
 • všetky choroby v akútnom štádiu,
 • klinické známky obehového zlyhania,
 • stavy po hlbokej trombóze do troch mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do šiestich týždňov po doznení choroby,
 • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
 • kachexie každého druhu,
 • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
 • epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
 • aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a so zníženou možnosťou komunikácie,
 • závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
 • fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
 • inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna – neplatí pre indikačnú skupinu XXVI – výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne,
 • demenciu,
 • tehotenstvo,
 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
 • hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

Kedy do kúpeľov? Ak máte niektorú z týchto diagnóz

Do kategórie A patria najmä detskí pacienti a dospelí s diagnózami:

 • onkologické ochorenia do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej liečby, stavy po operáciách obehového ústrojenstva, stavy po operáciách tráviaceho ústrojenstva, stavy po operáciách tenkého alebo hrubého čreva, bronchiálna astma, stavy po operáciách dolných ciest dýchacích, niektoré nervové ochorenia (ochrnutie), stavy po operáciách alebo úraze pohybového ústrojenstva, stavy po operáciách obličiek, stavy po gynekologických operáciách, kožné ochorenia (psoriáza, stavy po popáleninách), nervovosvalové degeneratívne ochorenia

V kategórii B sú menej vážne diagnózy:

 • stavy po operáciách srdcových chýb, chronické ochorenia obehového systému, niektoré chronické choroby tráviaceho ústrojenstva, chronické ochorenia z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, chronické netuberkulózne choroby dýchacích ciest, chronické nervové choroby, chronické ochorenia pohybového ústrojenstva, chronické choroby obličiek a močových ciest, niektoré chronické kožné choroby (ekzémy), chronické ženské choroby, choroby z povolania, choroby súvisiace s vysokým krvným tlakom, cukrovka

Od 1. decembra 2011

 • sa do kategórie B presunuli aj ochorenia súvisiace s vysokým krvným tlakom tretieho stupňa, cukrovkou s komplikáciami a cukrovkou do šiestich mesiacov po jej zistení. Pacienti s týmito chorobami si teda od decembra platia už aj za ubytovanie a stravu, zdravotná poisťovňa naďalej hradí zdravotnú starostlivosť
 • zároveň sa nervovosvalové degeneratívne choroby hradia od 1. decembra 2011 v kategórii A (teda poisťovňa platí stravu, ubytovanie aj liečbu)
 • deti do 18 rokov s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest – do kúpeľov môžu nastúpiť od dosiahnutia troch rokov

Pobyt v kúpeľoch trvá od 21 do 28 dní. Presný počet dní určuje zákon. Liečba sa dá skrátiť iba zo zdravotných alebo závažných rodinných dôvodov. O skrátenie nie je možné požiadať vopred.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #prevencia #liečba #kúpele