Inkontinencia? Prevenciou je cvičenie a rehabilitácia

Únik moču je delikátny problém, ktorý strpčuje život mnohým. Mužom aj ženám bez rozdielu veku. Treba o tom hovoriť, aby so svojím trápením nezostávali sami, ale najmä preto, že sa im dá do veľkej miery pomôcť.

30.06.2016 06:00
únik moču, ikontinencia, zdravie Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Inkontinencia je symptóm, ktorý môže signalizovať viacero ochorení. Ľudia sa o tomto probléme hanbia hovoriť, spája sa s pocitom zlyhania či hygienickej nehody. Mnohí postihnutí s týmto problémom menia celý svoj doterajší spôsob života, zriekajú sa obľúbených aktivít a izolujú sa od spoločnosti. Pritom stačí len prekonať bariéru a nájsť riešenia.

„Na Slovensku trpia inkontinenciou desiatky tisíc ľudí a kvôli starnutiu obyvateľstva bude týchto pacientov pribúdať. Hoci je to komplikácia, mali by sme sa na ňu pozerať ako na ktorýkoľvek medicínsky riešiteľný problém,“ hovorí profesor Ján Švihra, profesor na Urologickej klinike v Martine a predseda Odborného výboru InkoFóra. „Urológ či gynekológ vedia poradiť, navyše takáto návšteva môže presne stanoviť diagnózu: či ide o problém ochabnutých svalov panvového dna, zápalový proces močového ústrojenstva či iný zdravotný problém.“ Po zistení diagnózy nasleduje liečba a odporúčania, ktorými by sa pacient mal riadiť. Niekedy pomôže nastavenie na správne cvičenie panvového dna, niekedy je nutné podstúpiť dôkladnejšiu liečbu.

Azda najväčším problémom, ktorý musia riešiť pacienti v počiatočných štádiách inkontinencie, je zahanbenie. „Pacienti chodia k urológom na poslednú chvíľu, keď je už ich stav alarmizujúci,“ hovorí profesor Ján Breza, prednosta Urologickej kliniky vo Fakultnej NsP akademika L. Dérera v Bratislave. „Pacienti si nechcú pripúšťať, že nejaký problém vôbec majú, a hanbia sa. Pritom adekvátna lekárska pomoc a rady, ako postupovať, môžu významným spôsobom zvrátiť priebeh problému s únikom moču. Pacient sa musí totiž naučiť s touto poruchou zaobchádzať tak, aby mu neznepríjemňovala každodenný život.“

So svojím problémom sa hanbila zdôveriť aj tridsaťosemročná Petra. „Neverila som mame, že to môže byť až také strašné, keď stále odbiehala na záchod a bála sa, že to nestihne. Ani vo sne by mi vtedy nenapadlo, že to postihne aj mňa. Postihlo. Síce nie po pôrode, ale po úraze. Pred ôsmimi rokmi som spadla zo schodov s malým synom v náručí. Jemu sa nič nestalo, ja som skončila v nemocnici s narazenou chrbticou na štyroch miestach vrátane kostrče a krížov. Röntgen však nič neukázal, poslali ma domov, a keďže som dojčila, neužívala som ani žiadne lieky. No zrazu som zistila, že mávam ráno vlhké nohavičky. Začala som nosiť intimky, no netrvalo dlho a nestačili mi, pretože trpím astmou a pri každom zakašľaní mi jednoducho ušlo. Takto prešlo niekoľko rokov, kým som zašla k lekárovi, stále som trpela bolesťami až CT vyšetrenie ukázalo, že mám v krížovej oblasti posunutú platničku. K tomu opakované zápaly kĺbov, prechodená uropresia. Trpím ľahkou až strednou inkontinenciou, bez vložky si nezakašlem,“ povedala.

„Pred piatimi rokmi som musela zo zdravotných dôvodov podstúpiť hysterektómiu,“ rozpráva štyridsaťšesťročná Marcela. „Po operácii ma prekvapili jej následky. Okrem predčasnej menopauzy prišli aj problémy s inkontinenciou, s ktorou som nepočítala. Lekár ma informoval o zdravotnom stave, že aj po úspešnej operácii došlo k poklesu panvového dna. Odporučil mi cvičenie na posilnenie panvového dna. Moje "úniky“ nie sú až také časté a silné, ale zato sú obťažujúce a prichádzajú v najmenej vhodnej chvíli. Pri tanci, pri dlhšom sedení v kine či divadle, pri dlhej prechádzke, pri nachladnutí či náhlom zakašlaní alebo smiechu. S manželom občas chodíme na niekoľkohodinové túry, často jazdíme na motorke, pričom sa tieto problémy objavujú výraznejšie. Veľkú úlohu zohráva aj psychika, strach z toho, kde nájdem WC. Veľmi mi pomáha a upokojuje ma používanie vhodných inkontinenčných pomôcok. Moje problémy síce nevyliečia, ale pomáhajú mi cítiť sa pohodlne a môžem robiť veci, ktoré mám rada," konštatovala.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
ikontinencia, útik moču, zdravie Ilustračné foto.

Tak ako pri každej diagnóze aj pri inkontinencii je čas, ktorý ubehne od prvých príznakov problému po návštevu odborníka nepriateľom. Únik moču je symptóm, ktorý nám signalizuje, že v našom tele niečo nie je v poriadku. Preto je dôležité nečakať a čo najskôr navštíviť odborníka. Dôležitá je aj prevencia a rehabilitácia. „Rehabilitácia je slovo zložené z predpony re – čo znamená opakovať a zo slovesa habilitare, čo znamená schopnosť vykonávať. V preklade rehabilitácia znamená znovu schopný,“ vysvetľuje fyzioterapeutka Magdaléna Hagovská, ktorá pripravila brožúrku o cvičení panvového dna. „Rehabilitáciu môžeme chápať ako proces, ktorý umožní znovuzískanie stratenej funkcie. V našom prípade funkcie svalov panvového dna, ktoré sa významne podieľa na udržaní moču.“ Svaly panvového dna ochabujú najmä vekom, ale ich oslabenie sa môže prejaviť u žien napríklad po pôrode a u mužov po operácii prostaty. Princípom odporúčaných cvikov je posilnenie oslabeného svalstva panvového dna. Cvičenie je vhodné pri stresovej a urgentnej inkontinencii moču počiatočných štádií, ale aj v rámci prevencie pred vznikom takýchto problémov.

Na stránke www.moliklub.sk je okrem iného aj možnosť bezplatne si objednať vzorky inkontinenčných pomôcok a výukové DVD s Kegelovými cvikmi, ktoré spevnia, čo spevniť treba. Cvičenie nebolí a nie je fyzicky náročné, ale rozhodujúci vplyv na efekt má pravidelnosť cvičení a najmä dobré technické zvládnutie cvikov.

Aké vyšetrenia sa používajú na diagnostiku inkontinencie

Existuje aj viacero testov, ktoré vám váš lekár môže odporučiť pri zlyhaní základných postupov:

  1. krvné testy: lekár prostredníctvom nich vyšetrí krv kvôli zisteniu fungovania obličiek
  2. meranie zostatkového moču: slúži na zmeranie zostatkového množstva moču v mechúre po vymočení. Toto vyšetrenie je možné urobiť ultrazvukom alebo zavedením malej rúrky do močového mechúra
  3. test kašľom
  4. rozbor moču: lekár zistí, či sa v moči nachádza napr. baktéria, krv alebo čokoľvek abnormálne
  5. urodynamický test: lekár vyšetrí močový mechúr a tlak zvierača. Robí sa vložením malej rúrky do močového mechúra

Diagnostika inkontinencie je nebolestivá a vo väčšine prípadov aj neinvazívna. Preto sa nebojte a v prípade podozrenia na unikanie moču vždy navštívte svojho lekára.

Ako riešiť únik moču

  • behaviorálnymi technikami, ako je tréning močového mechúra a posilňovanie svalov panvového dna, sú veľmi jednoduché spôsoby, ako opäť začať ovládať svoj močový mechúr a svaly zvierača
  • liekmi
  • operáciou
  • intermitentnou katetrizáciou

Dotazník symptómov

Vyplňte tento dotazník a prineste ho k vášmu lekárovi. Keď bude vedieť všetky príznaky, bude sa mu dobre rozhodovať o možnosti riešenia vášho problému. Niekedy je inkontinencia príznakom iného ochorenia. Opíšte vaše symptómy aj to, ako vám ovplyvňujú život. Rozprávajte čo najotvorenejšie.

1. Ako často vám uniká moč? (označte jedno okienko)
0 – nikdy
1 – asi raz týždenne alebo menej
2 – 2 alebo 3-krát týždenne
3 – asi raz denne
4 – mnohokrát denne
5 – nepretržite

2. Aké množstvo moču vám podľa vás uniká. Aké množstvo moču vám zvyčajne uniká (či nosíte ochranu, alebo nie)? (označte jedno okienko)
0 – žiadne
2 – malé množstvo
4 – stredné množstvo
6 – veľké množstvo

3. Ako veľmi zasahuje únik moču do vášho každodenného života? (Zakrúžkujte číslo medzi 0 (vôbec) a 10 (veľmi veľa))
vôbec – 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – veľmi veľa

4. Kedy vám uniká moč? (Zaškrtnite všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú)
nikdy – moč neuniká
uniká skôr, ako prídete na záchod
uniká keď kašlete alebo kýchate
uniká keď spíte
uniká keď telesne pracujete/cvičíte
uniká keď ste ukončili močenie a už ste oblečený/á
uniká bez jasného dôvodu
uniká nepretržite

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
únik moču, ikontinencia, zdravie Ilustračné foto.

Otázky a odpovede O úniku moču

Ako inkontinencia vzniká?
Inkontinencia má vždy viac príčin. Okrem veku ide predovšetkým o genetickú predispozíciu, pohlavie a ochabnutie svalov panvového dna. Únik moču je vo všeobecnosti charakteristický poruchou alebo zníženou funkciou uzáverového mechanizmu močového mechúra. Medzi faktory, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť udržať moč alebo stolicu, patria napr. zdravotný stav, psychika, vek, pohlavie, pohyblivosť pacienta, obezita, výskyt zápchy či chronického kašľa, infekcie močových ciest, užívanie liekov, následky zranení, ale aj vonkajšie faktory, ako napríklad dostupnosť toaliet.

Aké typy inkontinencie poznáme?
Inkontinenciu delíme podľa druhu na inkontinenciu moču (najčastejší druh inkontinencie, spojený s únikom moču) a inkontinenciu stolice (v menšej miere ako inkontinencia moču, spojená s únikom stolice). Podľa príznakov delíme inkontinenciu na stresovú (najčastejší typ inkontinencie u žien, vo väčšine prípadov je spôsobená uvoľnením svalov panvového dna), urgentnú (únik moču je spojený s náhlym, silným a neovládateľným nutkaním na močenie), zmiešanú (kombinuje príznaky stresovej aj urgentnej inkontinencie) a inkontinenciu z pretekania (postihuje predovšetkým mužov ako dôsledok zväčšenej prostaty, pri tomto type inkontinencie sa močový mechúr nevyprázdňuje úplne, dochádza tak k jeho preplneniu a následnému unikaniu rôzneho množstva moču). Podľa závažnosti, resp. podľa stupňov delíme inkontinenciu na ľahkú, strednú alebo ťažkú.

Čo znamená ťažký stupeň inkontinencie?
Ťažká inkontinencia je najťažším stupňom inkontinencie. Predstavuje záťaž nielen pre postihnutú osobu, ale aj pre jej najbližšie okolie. Je charakteristická trvalým únikom moču niekoľkokrát denne aj v noci, a to v množstve viac ako 200 ml za 4 hodiny.

Kto mi môže poradiť s riešením problému inkontinencie?
V prípade problémov alebo otázok sa môžete obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára (všeobecného lekára, prípadne odborného lekára) alebo zavolajte na bezplatnú telefónnu linku 0800 100 150. V ni­ektorých prípadoch možno využiť služby špecializovaných zariadení, ako sú agentúry domácej starostlivosti, liečebne, domovy sociálnej starostlivosti a pod.

Kto mi môže predpísať inkontinenčné pomôcky?
Pomôcky na inkontinenciu predpisuje buď praktický lekár, alebo urológ, gynekológ, neurológ, geriater.

Sprevádzajú inkontinenciu vždy problémy s pokožkou?
Medzi najčastejšie komplikácie pokožky, ktoré môžu sprevádzať inkontinenciu a sú najčastejšie spôsobené jej zaparením v kombinácii s pôsobením vlhkosti, škodlivých vplyvov stolice, moču a rýchlo sa množiacich baktérií pôsobiacich na pokožku, patria zapareniny, preležaniny (dekubity) u imobilných pacientov, diabetická noha a vredy predkolenia.

Čo je to pH pokožky?
Hodnota pH vyjadruje kyslosť pokožky. Zdravá pokožka má hodnotu pH 5,5. Prirodzene je teda mierne kyslá. Hodnoty pH do 7 vyjadrujú kyslé prostredie a nad 7 zásadité prostredia.

Zdroj: moliklub.sk

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #samovoľný únik moču #inkontinencia #inkontinencia moču