Preventívna prehliadka môže zachrániť zdravie i život

Na Slovensku sú na prvých priečkach príčin úmrtnosti srdcovocievne a nádorové ochorenia. Keďže v počiatočných štádiách nebolia, hovorí sa im tichí zabijaci. Preto je dôležité rozpoznať zdravotné riziká včas a zachytiť tak ochorenie v počiatočnom štádiu, keď je ľahšie liečiteľné a má aj lepšiu prognózu. Preto je prevencia veľmi dôležitá.

09.07.2016 06:00
doktorka, dieťa, prevencia Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Skutočnosť je však taká, že iba 25 % dospelej populácie absolvuje počas roka preventívnu prehliadku, na ktorú má nárok z verejného zdravotného poistenia.

Najvyššiu návštevnosť evidujú zdravotné poisťovne pri preventívnej prehliadke u všeobecného lekára pre deti a dorast, nasleduje preventívna prehliadka u zubného lekára, najhoršiu návšteva u urológa. „Vďaka klinickým a laboratórnym vyšetreniam je možné vo včasnom štádiu odhaliť prevažnú väčšinu ochorení napr. poruchu funkcie obličiek a močového mechúra, vysoký krvný tlak, obezitu, poruchu glukózovej tolerancie, zmenenú hladinu tukov, prozápalový stav organizmu, zvýšené riziko kardiovaskulárneho ochorenia a podobne. Okrem toho preventívna starostlivosť zahŕňa aj skríningové programy, ktorých cieľom je odhaliť nádorové ochorenia už v začiatočnom štádiu – rakovinu krčka maternice, rakovinu prsníka a  rakovinu hrubého čreva,“ povedala hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Judita Smatanová.

Preventívne prehliadky tvoria neoddeliteľnú súčasť komplexnej zdravotnej starostlivosti počas celého života pacienta. „Zo zákona má každý občan Slovenska nárok na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre deti a dorast, respektíve u všeobecného lekára pre dospelých, stomatológa, gynekológa, urológa a gastroenterológa. Nie sú však povinnosťou, ale právom každého pacienta a je v jeho rukách, aby toto právo využil a dozvedel sa tak včas pravdu o svojom zdravotnom stave,“ približuje význam preventívnej prehliadky praktická lekárka Diana Ganajová. „Takmer pri všetkých ochoreniach platí, že ak sú diagnostikované v prvotných štádiách, šance na úspešnú liečbu sú oveľa vyššie, ako keď príde pacient už s rozvinutým ochorením, prípadne jeho komplikáciami. Taktiež mnohé diagnózy, ktorým by sme vedeli predísť napríklad vhodnou úpravou režimových opatrení a životného štýlu, môžu byť zistené práve pri preventívnej prehliadke,“ hovorí doktorka Ganajová.

Ako by mala vyzerať správna preventívna prehliadka? „Na preventívnu prehliadku má nárok každý človek starší ako 18 rokov raz za dva roky, darcovia krvi raz ročne. Mala by trvať dlhšie ako 30 minút. Lekár by ju mal začať pohovorom, v ktorom zistí prekonané ochorenia, operácie či úrazy, sústredí sa na riziká vyplývajúce z rodinnej anamnézy, pracovnej záťaže a životného štýlu, skontroluje stav očkovania, v prípade potreby preočkuje,“ vymenúva doktorka Ganajová. „Nasleduje komplexné vyšetrenie "od hlavy po päty“, a to pohľadom, pohmatom, poklepaním, posluchom, lekár skontroluje pulz a tlak krvi. Súčasťou prevencie je aj prehliadka zameraná na kardiovaskulárne choroby. V rámci prevencie pacient absolvuje aj odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia (moč chemicky, močový sediment, glykémia, krvný obraz, sedimentácia krvi, vyšetrenie kreatinínu). Vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov sa vykonáva u poistencov, ktorí dosiahli vek 17 alebo 18 rokov a u starších ako 40 rokov. Súčasťou vyšetrenia u poistencov nad 40 rokov je aj EKG záznam činnosti srdca." Neoddeliteľnou súčasťou prevencie je aj poradenstvo o zdravšom spôsobe života, o diétno-režimových a preventívnych opatreniach.

Rozdiel v prevencii u detí a mladistvých je prevažne v počte a frekvencii prehliadok – do 1 roku života ich absolvujú 9, z toho najmenej 3 prehliadky v prvých troch mesiacoch, 1 prehliadku vo veku 18 mesiacov a medzi 3 až 15 rokom veku 1 preventívnu prehliadku taktiež raz za dva roky. "Prvá preventívna prehliadka sa spravidla vykonáva do 48 hodín po prepustení novorodenca z pôrodnice alebo z nemocnice. Ide o základné vyšetrenie novorodenca. Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí sa: tvar a veľkosť veľkej fontanely, švy, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia, auskultačný nález na srdci, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetria sa novorodenecké reflexy.

Poskytne sa poradenstvo rodičom a podporí sa laktačný program. Súčasťou preventívnych prehliadok u detí sú aj laboratórne vyšetrenia. Sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov sa u dojčiat vykonáva v 8. až 10. týždni života. Následné preventívne prehliadky u dieťaťa sú zamerané komplexne na jeho psychomotorický vývin a povinné očkovanie podľa schválenej očkovacej schémy. Orientačne sa vyšetrí sluch a  zraková ostrosť. Lekár overí lateralitu, znalosť farieb, vyšetrí reč, slovnú zásobu, skontroluje správnosť zakrivenia chrbtice, posudzuje pohlavný vývoj a stav psychického vývoja, pátra sa po telesných deformitách a  prejavoch porúch správania," hovorí Diana Ganajová. Samozrejmosťou je meranie krvného tlaku a opakované vyšetrenie moča a močového sedimentu (v 3. roku života, v 5. roku života, v 6. roku života alebo v 7. roku, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku, v 9. v 11., 13. a 15. roku života). V 11. a  17. roku života sa vykonáva aj odber krvi na vyšetrenie sedimentácie erytrocytov.

„V posledných rokoch sa detská preventívna prehliadka rozšírila v 11. a 17. roku života o sledovanie rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení, predovšetkým meraním hladiny cholesterolu v krvi a v 17. alebo v 18. roku života aj o vyšetrenie triacylglycerolov. Včasná identifikácia dieťaťa so zmeneným metabolizmom tukov a jej následné riešenie je najvhodnejším riešením a preventívnym opatrením pre zabránenie vzniku kardiovaskulárnych ochorení v dospelosti,“ dodáva doktorka Ganajová.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
lekár, doktor, prevencia Ilustračné foto.

Najviac zanedbávanou prevenciou je tá u urológa. Pritom bezplatné a bezbolestné vyšetrenie môže pomôcť predchádzať mnohým problémom. Informovanosť o rizikách, ale aj o ich prevencii, včasnej diagnostike a možnostiach liečby je veľmi dôležitá. Odkladanie riešenia problému vedie k zhoršovaniu stavu. Preventívne prehliadky, ktoré by mali byť po 50. roku života samozrejmosťou, sú kľúčové pri ochoreniach, ktoré sú v raných štádiách bez príznakov a môžu pacientovi doslova zachrániť život. Preto je naším cieľom čo najviac šíriť povedomie o prevencii a liečbe.

Dôležitý je aj preventívny program rakoviny hrubého čreva. Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku medzi tri najčastejšie onkologické ochorenia a v rámci Európy sa naša krajina opakovane umiestňuje na smutných prvých priečkach. „Presnú príčinu jej vzniku sa zatiaľ nepodarilo odhaliť, ale sú známe faktory, ktoré riziko ochorenia zvyšujú. V populácii so stredným alebo vysokým rizikom sa vo veku 50 rokov až u tretiny a vo veku 70 rokov až u polovice objavujú adenómové polypy, ktoré môžu prerásť do rakoviny,“ povedal Tomáš Šálek, primár oddelenia klinickej onkológie Národného onkologického ústavu. „Iba 15 % ochorení objavíme v prvom štádiu, keď má pacient takmer stopercentnú šancu na vyliečenie. Žiaľ, väčšinu diagnostikujeme v druhom – 20 až 30 % a v treťom štádiu – 30 až 40 %. Vo štvrtom, pokročilom štádiu, prichádza viac ako 20 % ľudí.“ Väčšina teda prichádza, až keď je zle. "Buď o príznakoch nevedeli, alebo sa hanbili. Až polovica z nich by mohla žiť, ak by nezanedbali prevenciu,“ dodal.

Prevencia, na ktorú máte nárok

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú preventívne prehliadky, a to:

 • 9 preventívnych prehliadok do jedného roku veku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, z toho najmenej tri preventívne prehliadky do troch mesiacov veku
 • 1 preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria
 • 1 preventívna prehliadka poistenca od troch rokov veku do 18 rokov veku raz za dva roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria
 • 1 preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za dva roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast
 • 1 preventívna prehliadka poistenca do 18 rokov veku dva razy v kalendárnom roku u zubného lekára
 • 1 preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za rok u zubného lekára
 • 2 preventívne prehliadky tehotnej poistenky u zubného lekára
 • 1 preventívna prehliadka poistenky od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • 1 preventívna prehliadka tehotnej poistenky raz za mesiac a jedna preventívna prehliadka šesť týždňov po pôrode u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • 1 preventívna prehliadka poistenca vo veku od 40 rokov veku raz za tri roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia
 • 1 preventívna prehliadka poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi, darcom orgánov alebo tkanív, raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast
 • 1 preventívna gastroenterologická prehliadka poistenca – preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva u poistencov vo veku nad 50 rokov jedenkrát za 10 rokov a u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka jedenkrát za 5 rokov. Preventívnu prehliadku vykonáva gastroenterológ alebo lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti – diagnostická a intervenčná kolonoskopia
 • 1 preventívna prehliadka nariadená orgánmi na ochranu zdravia na predchádzanie prenosným ochoreniam
 • 1 preventívna prehliadka organizovaných aktívnych športovcov

Muži

Všeobecný lekár

 • po dovŕšení 18 rokov môžete ísť raz za dva roky na preventívnu prehliadku k všeobecnému lekárovi. Darcovia krvi chodia na preventívnu prehliadku raz za rok
 • lekár sa zameria na: zmeranie hmotnosti, pulzu, krvného tlaku (zvýšené hodnoty nemusia nič znamenať, no signalizujú potrebnú kontrolu), odber krvi (odchýlky krvného obrazu odhalia málokrvnosť i rakovinu krvi), rozbor moču (ukáže výkonnosť obličiek), zisťovanie okultného krvácania v stolici u poistencov starších ako 50 rokov, a ak sa vo vašej rodine vyskytol karcinóm hrubého čreva konečníka, zisťovanie cholesterolu a triacylglycerolov u poistencov 17– a 18-ročných a nad 40 rokov
 • ak máte viac ako 40 rokov, mali by ste absolvovať aj EKG. Napovie o kondícii vášho srdca

Zubár

 • poistenci nad 18 rokov by mali svojho stomatológa navštíviť raz za rok
 • zubár vám bezplatne skontroluje: chrup, parodont, mäkké tkanivá ústnej dutiny, medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov, zubné náhrady, stav dentálnej hygieny a hygienických návykov, index kazivosti chrupu a parodontálny index
 • ak neabsolvujete preventívnu prehliadku a máte zubný kaz, jeho ošetrenie si hradíte sami, inak by vám ho v štandardnom prevedení zaplatila zdravotná poisťovňa

Urológ

 • muži nad 40 rokov, u ktorých sa v rodine (otec, syn alebo súrodenec) vyskytol prípad karcinómu prostaty majú podľa hladiny onkomarkera PSA nárok na jednu preventívnu prehliadku u urológa: raz za tri roky v prípade hladiny PSA< 1,0 ng/ml, raz za dva roky v prípade hladiny PSA < 1,1 ng/ml – 2,5 ng/ml, raz za rok v prípade hladiny PSA 2,6 ng/ml – 4,0 ng/ml
 • muži od 50 rokov majú nárok na jednu preventívnu prehliadku u urológa raz za tri roky. Jej súčasťou sú najmä: sedimentácia erytrocytov a odber krvi na určené laboratórne vyšetrenia, vyšetrenie semenníkov a prostaty cez konečník, vyšetrenie moču a močového sedimentu, ultrazvukové vyšetrenie prostaty, močových ciest a obličiek, ultrasonografické vyšetrenie malej panvy, fyzikálne vyšetrenie

Žena

Všeobecný lekár

 • po dovŕšení 18 rokov môžete ísť raz za dva roky na preventívnu prehliadku k všeobecnému lekárovi. Darkyne krvi chodia na preventívnu prehliadku raz za rok
 • lekár sa zameria na: zmeranie hmotnosti, pulzu, krvného tlaku (zvýšené hodnoty nemusia nič znamenať, no signalizujú potrebnú kontrolu), odber krvi (odchýlky krvného obrazu odhalia málokrvnosť i rakovinu krvi), rozbor moču (ukáže výkonnosť obličiek), zisťovanie okultného krvácania v stolici u poistencov starších ako 50 rokov a ako sa vo vašej rodine vyskytol karcinóm hrubého čreva konečníka, zisťovanie cholesterolu a triacylglycerolov u poistencov 17– a 18-ročných a nad 40 rokov
 • ak máte viac ako 40 rokov, mali by ste absolvovať aj EKG, ktoré napovie o kondícii vášho srdca

Zubár

 • osemnásťročné a staršie ženy by mali stomatológa navštíviť raz za rok
 • bezplatne vám skontroluje: chrup, parodont, mäkké tkanivá ústnej dutiny, medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov, zubné náhrady, stav dentálnej hygieny a hygienických návykov, index kazivosti chrupu a parodontálny index
 • ak neabsolvujete preventívnu prehliadku a máte zubný kaz, jeho ošetrenie si hradíte sama, inak by vám ho v štandardnom prevedení zaplatila zdravotná poisťovňa

Gynekológ

 • gynekologickú prevenciu absolvujú ženy od 18 rokov, resp. od prvého tehotenstva raz ročne
 • vyšetrenie obsahuje najmä: základné vyšetrenie vrátane vyšetrenia prsníkov pohmatom, ultrasonografické vyšetrenie malej panvy brušnou alebo pošvovou (intravaginálnou) sondou, ultrasonografické vyšetrenie oboch prsníkov vrátane regionálnych lymfatických uzlín (raz za 2 roky), vyšetrenie mikrobiálneho pošvového obrazu, vaginoskopiu, kolposkopiu
 • doplnkom prevencie je mamografia prsníkov: raz za dva roky ho absolvujú ženy od 40 do 69 rokov, raz ročne ženy bez ohľadu na vek s pozitívnou rodinnou diagnózou a individuálne ženy s patologickým nálezom
 • preventívne cytologické vyšetrenie absolvujú ženy od 23 rokov. Prvé dva odbery sa robia raz ročne. Ak sú výsledky v poriadku, pokračuje sa v trojročnom intervale. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak sú ostatné 3 cytologické nálezy negatívne

Gastroenterológ

 • v prípade, že máte viac ako 50 rokov alebo rodinných príslušníkov s rakovinou konečníka či hrubého čreva, preplatia vám preventívne kolonoskopické vyšetrenie u gastroenterológa. Robí sa raz za desať rokov. Zisťujú sa ním polypy a včasné štádiá rakoviny. Ak sa počas vyšetrenia nájde polyp, lekár vám ho odstráni a vzorku pošle na histologické vyšetrenie. Histológia sa robí aj zo vzorky prípadného nádoru. Z výsledku je jasné, či je nádor zhubný alebo nezhubný
 • gastroenterológ alebo všeobecný lekár a lekár vnútorného lekárstva s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia vykonáva aj: skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva u mužov a žien nad 50 rokov jedenkrát za dva roky pri pozitívnom teste na okultné krvácanie

Tehotná žena

Všeobecný lekár

 • tehotenstvo nič nemení na vašom nároku absolvovať prevenciu u všeobecného lekára raz za dva roky
 • lekár sa zameria na: zmeranie hmotnosti, pulzu, krvného tlaku; odber krvi (odchýlky krvného obrazu odhalia málokrvnosť i rakovinu krvi), rozbor moču (ukáže výkonnosť obličiek)

Zubár

 • tehotné ženy majú nárok na dve preventívne prehliadky za rok
 • zubár vám skontroluje: chrup, parodont, mäkké tkanivá ústnej dutiny, medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov, zubné náhrady, stav dentálnej hygieny a hygienických návykov, index kazivosti chrupu a parodontálny index

Gynekológ

 • preventívna starostlivosť o tehotné je podstatne rozsiahlejšia ako bežná gynekologická prevencia. Obsahuje jednu bezplatnú prehliadku raz za mesiac a jednu šesť týždňov po pôrode
 • gynekológ vykoná celkové fyzikálne vyšetrenie (výška, hmotnosť, krvný tlak), skontroluje brucho a panvu (stanovenie veľkosti maternice, vyšetrenie kostenej panvy na symetriu a primeranosť) aj kŕčok maternice, od 6. týždňa sleduje ozvy plodu
 • Súčasťou prevencie sú aj: anamnéza (termín poslednej menštruácie, možný termín otehotnenia, anamnéza predchádzajúcich chorôb, počet a priebeh predchádzajúcich tehotenstiev, užívanie liekov, fajčenie, požívanie alkoholu), ultrazvukové sledovanie tehotenstva, biometria a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie (najviac tri razy počas fyziologického tehotenstva), určené laboratórne vyšetrenia moču, krvi, krvnej skupiny a Rh-faktora, vyhodnotenie nálezov so zreteľom na riziká tehotenstva, špeciálne vyšetrenia podľa potreby

Dieťa

Všeobecný lekár

 • preventívna všeobecná starostlivosť o dieťa sa začína už 48 hodín po opustení pôrodnice. V prvom roku života sa robí deväť preventívnych vyšetrení (najmenej tri do troch mesiacov veku), desiate po dovŕšení poldruha roka. Následne až do osemnástich rokov by mali deti chodiť k pediatrovi raz za dva roky.
 • u detí do dvoch rokov sa prevencia orientuje najmä na: odhalenie prípadných metabolických porúch, odhalenie nedostatku vitamínu D, adekvátnosť výživy, vyšetrenie pohybového správania, vývin jemnej motoriky, vývin zmyslových orgánov, vývin reči
 • v neskoršom veku sa kontrolujú hlavne: pohybový aparát, zrak, sluch, vývin reči, sociálne správanie, inteligencia, psychicky vývin, cholesterol, krv, moč, krvný tlak
 • dôležitou súčasťou prevencie je očkovanie proti: tuberkulóze, pneumokokom, rotavírusom, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hemofilovým invazívnym infekciám, detskej obrne, vírusovej hepatitíde B, osýpkam, mumpsu, rubeole

Zubár

 • prvú preventívnu prehliadku u zubára absolvuje dieťa po dovŕšení prvého roku. Potom chodí k zubárovi dva razy ročne, až kým nedosiahne 18 rokov
 • súčasťou prehliadky je kontrola: chrupu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, parodontu, medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, dentálnej hygieny a hygienických návykov, určenie indexu kazivosti chrupu a parodontálneho indexu. Dôležitou časťou je aj poradenstvo a poučenie rodičov.

Telovýchovný lekár pre poistencov do 18 rokov

 • Je vaše dieťa aktívny športovec a zároveň člen športového klubu? Má nárok na čiastočnú úhradu preventívnej prehliadky raz ročne u telovýchovné­ho lekára
 • ten vykoná: komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých orgánových systémov, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, percento podielu tuku), EKG vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi a počas definovanej a reprodukovateľnej záťaži najmenej s 3 zvodmi, spirografické vyšetrenie vrátane grafickej registrácie a dokumentácie
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
lekár, doktor, prevencia Ilustračné foto.

Účasť poistencov na preventívnych prehliadkach v minulom roku

Union zdravotná poisťovňa

preventívna prehliadka percento
gynekológia 36,58 %
urológia 3,69 %
pediatria do 1,5 roku veku 100,00 %
pediatria od 1,5 do 18 rokov veku 53,47 %
všeobecný lekár pre dospelých nad 18 rokov 16,75 %
stomatológia do 18 rokov 47,84 %
stomatológia nad 18 rokov 44,43 %

Všeobecná zdravotná poisťovňa

preventívna prehliadka počet poistencov percento
u všeobecného lekára pre dospelých 443 976 poistencov 16,51 %
u všeobecného lekára pre deti a dorast 324 198 detských poistencov 54,90 %
u gynekológa 480 654 32,89 %
u stomatológa 1 783 299 54,38 %

Dôvera zdravotná poisťovňa

preventívna prehliadka počet poistencov percento
urológ (muži nad 50) 8 400 4,3 %
stomatológ (poistenci nad 18) 561 700 49,7 %
stomatológ (poistenci pod 18) 154 100 54,0 %
gynekológ 216 300 36,6 %
praktický lekár pre dospelých (ženy nad 18) 107 300 35,6 %
praktický lekár pre dospelých (muži nad 18) 88 500 31,9 %
praktický lekár pre deti a dorast (poistenci do 18) 167 900 50,8 %
gastroenterológ (poistenci nad 50) 1 700 1,1 %

Zdroj: zdravotné poisťovne

Čo ponúkajú zdravotné poisťovne navyše

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Hradí svojim poistencom nad rámec zákona aj nadštandardné preventívne vyšetrenia a očkovania: tretiu dávku očkovacej látky proti hepatitíde B, A+B; cytologické vyšetrenie krčka maternice pri každej preventívnej prehliadke; vyšetrenie okultného krvácania v stolici (pre poistencov nad 40 rokov, v intervale 1× za dva roky ako súčasť preventívnej prehliadky); urologická prehliadka (raz za tri roky od 40. roku života); očkovanie proti chrípke; vyšetrenie rizika vzniku cievnej mozgovej príhody pri preventívnej prehliadke; stanovenie ABI indexu, ktorý je dôležitým rizikovým markerom ischemickej choroby dolných končatín.

Dôvera zdravotná poisťovňa

Deťom, ich mamičkám a otcom poisteným v Dôvere vrátia až do 200 eur za doplatky za lieky. Pre darcov krvi má vitamíny, fajčiarom prispieva na liek proti fajčeniu. Zabezpečuje bezplatné očkovanie proti chrípke a pneumokokom a zľavy na ďalšie očkovania; ženám garantuje zrýchlené preventívne vyšetrenie mamografom, postará sa aj o vaše srdce a ďalšie výhody.

Union zdravotná poisťovňa

V rámci prevencie uhrádza viacero vyšetrení nad rámec zákona: test okultného krvácania v stolici, ktorý je súčasťou preventívnej prehliadky u všeobecného lekára podľa zákona od 50 rokov, uhrádza svojim poistencom už od veku 40 rokov; urologickú preventívnu prehliadku poistencom každé dva roky už od veku 40 rokov; cytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka maternice, ktoré sa vykonáva pri preventívnej gynekologickej prehliadke, uhrádza už od 18 rokov veku v zákonom stanovenej periodicite (podľa zákona až od 23 rokov); v rámci prevencie rakoviny krčka maternice poskytuje príspevok na vakcínu. Navyše svojich poistencov za prevenciu odmeňuje. V rámci Programu prevencie /Index prevencie poistenci Union ZP, ktorí absolvujú všetky preventívne prehliadky, majú nárok na odmenu. Chce ich týmto krokom motivovať k účasti v preventívnom a skríningovom procese.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #prevencia #lekári #zdravotné poistenie #preventívne prehliadky #doktor