K užívaniu drog často vedú problémy v rodine

Test môže byť prvým krokom, ako zistiť, či vaše dieťa berie drogy, myslí si MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc., riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Domáce testy na prítomnosť najčastejších drog v moči víta. Podľa neho si vďaka nim rodičia môžu predbežne overiť, či ich dieťa drogu užilo, alebo nie.

25.08.2016 06:00
cigarety, drogy, marihuana Foto:
Odborníci vedia, že väčšina tých, ktorí sa stali závislými od marihuany či tvrdých drog, začínala s cigaretami.
debata

Ako môžu rodičia zistiť, že ich dieťa užíva drogy?
Môžu nájsť doma bongo, fľašu, sušenú marihuanu či dokonca injekčnú striekačku. To je priamy dôkaz. Ťažšie je zistiť to v počiatočnom období, keď dieťa zatiaľ berie drogy iba mimo domu. Možno ešte nie je ani závislé, konzumuje však drogu s kamarátmi. Môže mať červené oči, byť ospalé či výbušné – to však nie je dôkaz užívania drog. Často sa to rodičia dozvedajú od známych či kamarátov dieťaťa. Zároveň pozorujú varovné signály – neskoré príchody domov, čudné správanie, hoci alkohol z ich dieťaťa nie je cítiť. Možnosťou, ako si svoje podozrenie overiť, je urobiť synovi či dcére test na prítomnosť drogy v moči. Ten je voľne dostupný v novinových stánkoch po celom Slovensku. Ďalšou možnosťou je navštíviť špecializované Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, Banskej Bystrici či Košiciach a dať syna či dcéru vyšetriť. Rodičia to však nemusia urobiť hneď, keď majú podozrenie, že ich dieťa berie drogy. Test môže byť prvým krokom.

Ako sa však rodič donúti dieťa, aby sa dalo doma otestovať?
Rodič je za dieťa právne zodpovedný. Ak svojmu neplnoletému potomkovi povie, že pôjde na vyšetrenie alebo ho chce otestovať, mal by poslúchnuť. Rodič má akési donucovacie právo. Pri otrave marihuanou rovnako ako pri otrave alkoholom zdravotná poisťovňa lekárske ošetrenie nehradí. Aj odmietnutie testu je signálom, že dieťa môže mať problémy s drogami.

Je pozitívny test potvrdením závislosti od drog?
Samotné testovanie, aj keď je urobené správne, je len skríningové. Nie je to stopercentný dôkaz závislosti ani užívania drogy. Rodičia kúpia test, otestujú dieťa a vyjde negatívny výsledok. To však neznamená, že ich syn či dcéra drogu neužili. Mohli užiť iné látky, ktoré test nezachytil. Takisto mohli test urobiť príliš dlho od užitia drogy, a tá sa stihla z organizmu vylúčiť. Hladina drogy môže byť aj príliš nízka na to, aby ju test zachytil. Výsledok je negatívny – a pritom dieťa berie drogu pravidelne. Výsledok však môže byť aj falošne pozitívny – zriedkavo to spôsobujú niektoré lieky či potraviny. Ak sa však pozitívny či negatívny výsledok testu viackrát zopakuje, pomerne spoľahlivo to signalizuje, že tam problém s drogami je, alebo nie je.

V čom sa líši vyšetrenie u odborníka od domáceho testu? Dokáže odborník otestovať viac látok, prípadne zisťuje prítomnosť drog inou metódou?
Test na prítomnosť drog je len jedna časť vyšetrenia. Lekár dieťa vyšetrí somaticky, absolvuje tiež psychiatrické vyšetrenie. Odborník zisťuje napríklad kozmetické zmeny prítomné pri braní drog, ktoré rodič nerozozná. Kontroluje takisto zmenu hmotnosti. Samozrejme, v špecializovaných zariadeniach sú možné vyšetrenia, pri ktorých sa dá zistiť oveľa širšia paleta látok v moči než pri skríningových testoch. A v ambulancii sa dá pri odbere moču spoľahlivo vylúčiť, aby s ním vyšetrovaný manipuloval.

Na čo je nevyhnutné psychiatrické vyšetrenie?
Dieťa pri vyšetrení často povie to, čo nepovie rodičom. Zdôverí sa. Často totiž k užívaniu drog vedú práve problémy v rodine a dieťa o nich nechce rozprávať tým, ktorí ich vlastne vytvárajú. Tínedžer tiež môže mať aj iné problémy, ktoré nevie vyriešiť. Napríklad šikanovanie v škole, problémy v ľúbostných vzťahoch. Môže sa uňho začínať depresia, schizofrénia. Zistí, že ak si dá joint alebo si vypije, je mu lepšie. Pomáha si proti úzkostiam či smútku. Najmä v prípadoch, ak rodič k jeho ťažkostiam pristupuje nevhodným spôsobom. Mnohí deťom hovoria: To prekonáš, vzchop sa, nebuď lenivý. Potom to deti „prekonávajú“ s pomocou drog.

Môže byť nebezpečné, ak dieťa „len“ fajčí?
Odborníci vedia, že väčšina tých, ktorí sa stali závislými od marihuany či tvrdých drog, začínala s cigaretami. Často v nízkom veku, v akom by sa k cigaretám vôbec nemali dostať. Problém je v tom, že fajčenie cigariet je „otvorenou bránou“ k fajčeniu iných látok. Ak začne fajčiť 16-ročný tínedžer, zvyšuje to riziko, že prejde k užívaniu marihuany, pervitínu. Prečo by si nezapálil joint? Veď cigareta ako cigareta. Ak teda tínedžer odrazu začne fajčiť, treba spozornieť a urobiť mu napríklad aj spomínaný test na prítomnosť drog v moči.

Výhody testu Dtest (First Sign):

  • Rýchly jednokrokový test, nevyžaduje prípravu ani žiadne nástroje.
  • 5 v 1: Test je schopný odhaliť až 5 drog z jednej vzorky a pri jedinom testovaní – marihuanu, extázu, kokaín, amfetamín a opiáty
  • Istota už po 5 minútach: Výsledok testu je odčítateľný už päť minút po použití.
  • Domáce použitie: Test zvládne vďaka jednoduchosti vykonať každý, v domácom prostredí.
  • Kontrola proti sfalšovaniu alebo zmene vzorky: Test okrem drog zisťuje aj hodnoty kontrolných látok, vďaka ktorým je možné odhaliť, či nebola vzorka moču zriedená alebo inak zmenená.

Varovné príznaky užívania drog

  • Marihuana: zápach dymu vo vlasoch, na šatách, začervenané očné spojivky, smiech bez príčiny, nápadné správanie, zvýšená chuť do jedla
  • Opioidy: bledá pokožka, opuch tváre, svrbenie nosa, zúžené zrenice, únava a ospalosť, nízka aktivita, stopy po vpichoch na tele
  • Stimulanciá (napr. extáza, kokaín, amfetamíny): zvýšená aktivita, nervozita, dráždivosť a sklony rýchlo agresívne reagovať, suché ústa, pery a nos a s tým súvisiace časté oblizovanie pier, rozšírené zrenice, chudnutie, stopy po vpichoch
  • Barbituráty, psychofarmaká: zmeny nálady, porucha koordinácie pohybov, vysoká či, naopak, veľmi nízka aktivita, agresívne správanie

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #drogová závislosť #droga #Ľubomír Okruhlica #drogové testy