Neliečená chrípka môže zabíjať

Vírus chrípky na svojom povrchu nesie dve dôležité bielkoviny označené písmenami H a N. Tie sa často menia. Ak je zmena malá, potom opakovaná infekcia prebehne len ľahko. Raz za niekoľko rokov však dôjde k veľkej zmene a vznikne "nový" chrípkový vírus. Takto zmenený vírus vníma ľudský imunitný systém ako neznámu infekciu a nedokáže sa proti nej úspešne brániť.

, 10.11.2016 06:00
jeseň, nádcha, prechladnutie, ochorenie,... Foto:
Jedným z preventívnych opatrení proti chrípke je očkovanie.
15

Napriek tomu, že je chrípka často zamieňaná s bežným nachladnutím, ide o nebezpečné a potenciálne smrteľné ochorenie. Predovšetkým pre chronicky chorých pacientov s oslabenou imunitou, ktorí sú navyše vystavení vyššiemu riziku nákazy v dôsledku častých hospitalizácií a návštev lekára, môže mať chrípka fatálne dôsledky.

„Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom chrípky. Klinicky prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Jej nástup je obvykle náhly, z plného zdravia. Často sa začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 až 40 ºC. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle. Ku klinickým príznakom dochádza za jeden až tri dni od infikovania sa. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky do piatich dní odznejú. Úplné uzdravenie obvykle nastáva až do štyroch týždňov od prvých príznakov,“ hovorí docentka Zuzana Krištúfková, predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS a prodekanka Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave.

Jedným z preventívnych opatrení, ktoré odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), je očkovanie. „Zaočkovanosť populácie proti chrípke na Slovensku však už niekoľko rokov za sebou klesá. V uplynulej chrípkovej sezóne klesla na úroveň 4,6 %. Očkovanie pritom výrazne znižuje množstvo závažných prípadov i cirkuláciu vírusov chrípky v populácii,“ prízvukuje docentka Krištúfková.

Medzi vysoko ohrozenú skupinu pacientov patria onkologickí pacienti. Pretože ide o pacientov s výrazne oslabeným imunitným systémom, vynára sa otázka, či je pre nich očkovanie vhodné a bezpečné. „Vakcíny nezhoršujú priebeh samotného ochorenia, ani sa u pacientov nepopisuje vyšší výskyt nežiaducich účinkov spojených s vakcináciou,“ hovorí docent Ľuboš Drgoňa, námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť a prednosta Kliniky onkohematológie Lekárskej fakulty UK a Národného onkologického ústavu. Aj keď vo väčšine prípadov nepredstavuje samotné onkologické ochorenie prekážku pre očkovanie, účinnosť vakcíny je u pacientov s touto diagnózou zvyčajne nižšia než u bežnej populácie. „Ochrana po vakcinácii je dosahovaná menej často ako u zdravých a onkologickou liečbou neliečených jedincov,“ dopĺňa docent Drgoňa.

Početnou skupinou chronicky chorých pacientov, pre ktorých chrípka predstavuje zvýšenú hrozbu, sú diabetici. Pacienti s touto diagnózou majú zníženú schopnosť sa vírusu chrípky brániť, a aj samotný priebeh ochorenia je v ich prípade komplikovanejší než u bežnej populácie. „Nielen zdravotný stav pacientov, ale aj časté hospitalizácie a návštevy lekára zvyšujú riziko nákazy vírusom chrípky u pacientov s diagnózou diabetes mellitus,“ hovorí docent Emil Martinka, primár diabetologického oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu.

„Očkovanie predstavuje podávanie častí usmrteného vírusu, ktoré nie sú schopné vyvolať ochorenie, ale sú schopné vyvolať tvorbu protilátok. Protilátky ničia živý vírus v prípade, že sa očkovaná osoba infikuje vírusom chrípky,“ vysvetlila docentka Krištúfková.

Kde sa berie vírus chrípky

Foto: SHUTTERSTOCK
vírus
 • vírusy sú najjednoduchšie živé organizmy, ktoré nemajú vlastné bunky, a tak na svoje množenie využívajú bunky iných organizmov. Ide o najmenšie známe organizmy, približne 200-tisíc chrípkových vírusov poskladaných vedľa seba by vytvorilo rad dlhý len približne jeden centimeter
 • vírus chrípky na prvý pohľad pripomína guľôčku posypanú krupicou
 • chrípkové vírusy sa delia do troch základných skupín, označovaných prvými písmenami abecedy. Každá skupina má pritom ešte niekoľko ďalších kmeňov líšiacich sa od seba vlastnosťami jednotlivých vírusov a ich schopnosťou vyvolať ochorenie
 • chrípkové vírusy skupiny A a B sú najčastejšími pôvodcami každoročných epidémií, skupina C vyvoláva len miernejšie ochorenia
 • vírusy A a C sú nákazlivé pre človeka aj niektoré zvieratá, vírusom typu B sa môže nakaziť len človek
 • jediným cieľom vírusov je množiť sa, a robia tak pomocou kvapôčok, ktorými sa dostávajú do dýchacích ciest, napádajú ich bunky, množia sa a rozširujú do celého tela
 • príznaky chrípky sú potom vyvolané tak miestnym poškodením buniek v dýchacích cestách, ako aj celkovou odpoveďou imunitného systému. Množenie vírusov spôsobuje opuch a poškodenie sliznice dýchacích ciest, pričom čas od kontaktu človeka s vírusom do počiatku príznakov ochorenia je 18 až 24 hodín

Možné komplikácie

Väčšina ľudí má tendenciu chrípku podceňovať. Ale napriek tomu, že ide o jednu z najbežnejších, je zároveň aj jednou z najstrašnejších chorôb, s ktorými sa ľudstvo stretáva. Môže prebehnúť ako ľahké ochorenie, ak pacient dodrží pokojový režim a vyleží ju. V opačnom prípade môžu nastať komplikácie. Ich závažnosť sa pohybuje od relatívne neškodných až po život ohrozujúce dramatické stavy. Komplikácie chrípky, ktoré spôsobuje priamo chrípkový vírus: akútny zápal hrtanu, chrípkový zápal pľúc, zápal svalov, zápal srdca, postihnutie nervového systému.

Akútny zápal hrtana. Pri zápale hrtana sa hlasivky aj okolité tkanivo zduria a tým a výrazne obmedzí miesto pre prúdenie vzduchu do pľúc. Ochorenie sa začína náhle a prejaví sa dráždivým kašľom, stratou hlasu či dýchavičnosťou. Zápal sa môže rozšíriť na priedušky a v takom prípade sa k problémom zvyčajne pridáva drsný, hrubý kašeľ a vysoká teplota.

Chrípkový zápal pľúc. Ide o ťažkú, život ohrozujúcu komplikáciu. Rozvíja sa krátko po počiatočných príznakoch chrípky. Pri zápale pľúc sa rýchlo zvýrazňuje kašeľ a chorý nestačí s dychom. Ak má chorý takéto príznaky, mal by ísť urýchlene do nemocnice. Aj pri súčasných možnostiach medicíny až polovica pacientov s týmto typom zápalu pľúc zomiera.

Zápal svalov. Najčastejšie vzniká v súvislosti s infekciou chrípkovým vírusom typu B. Svalové postihnutie sa objavuje približne päť až sedem dní od nástupu chrípky. Prejaví sa výraznou únavou, svalovou slabosťou a najmä bolesťou svalov. Mierna bolesť je zvyčajným príznakom nekomplikovanej chrípky. U zápalu svalov je však bolesť výrazná a obmedzuje aj ich silu. Typicky bývajú zápalom postihnuté svaly stehien.

Zápal srdcového svalu. Môže sa rozvinúť náhle. Pacient pociťuje búšenie srdca, únavu, slabosť, nevoľnosť a patrí rozhodne do nemocnice.

Postihnutie nervového systému. Ide o zápal mozgu a mozgových blán. Komplikácie na seba upozornia úpornými bolesťami hlavy, očí, svetloplachosťou, malátnosťou, bolesťami svalov a chrbta. Pridať sa môžu poruchy vedomia, halucinácie a podobne.

Foto: SHUTTERSTOCK
chlap, muž, chrípka, prechladnutie, nádcha, teplota, teplomer

Ako sa chrániť

Chrípkovou sezónou sa označuje obdobie od októbra do konca apríla, ktoré je v našej zemepisnej šírke charakteristické zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a chrípke podobných ochorení. Medzi akútne respiračné ochorenia patria ochorenia ako nádcha, angína, zápal prinosových dutín, hrtana, hltana, priedušiek, priedušnice a zápal pľúc. Môžu prebiehať aj ako bezpríznakové ochorenia, cez ľahké prechladnutie až po ťažké alebo komplikované ochorenia s postihnutím ucha, oka, nervovej sústavy alebo tráviacej sústavy.

Aká je prevencia?

Foto: SHUTTERSTOCK
ruky, umývanie rúk, mydlo, voda
 • Vyhnite sa kontaktu s chorými ľuďmi.
 • Nechoďte na miesta s veľkou koncentráciou ľudí.
 • Umývajte si často a opakovane ruky. Umývaním rúk mydlom pod teplou tečúcou vodou sa znižuje pravdepodobnosť ochorenia. Ak nie je voda a mydlo k dispozícii, odporúča sa použiť dezinfekčné gély na ruky na alkoholovej báze.
 • Pri kašli a kýchaní si vreckovkou zakrývajte nos a ústa. Po použití vreckovku vyhoďte do koša.
 • Nedotýkajte sa rukami tváre, nešúchajte si oči – znížite tým riziko prenosu vírusu prostredníctvom rúk z kontaminovaných predmetov.
 • Nepožičiavajte si mobilné telefóny, fľaše, príbory, deti hračky a podobne.
 • Pri zdravení sa vyhnite podávaniu rúk, objímaniu a bozkávaniu.
 • Zvyšujte svoju individuálnu odolnosť správnou životosprávou, najmä: jedzte pestrú stravu, zvýšte prísun prirodzených vitamínov – ovocia a zeleniny, otužujte sa, dodržiavajte primeranú fyzickú aktivitu, často vetrajte, dbajte na kvalitný a dostatočný spánok.
 • Ak ochoriete, je potrebná aj vzájomná ohľaduplnosť k ostatným – zostaňte doma a nešírte tak chorobu ďalej.

Čo je prechladnutie

Ide o najčastejšiu vírusovú infekciu horných dýchacích ciest a je jednou z foriem infekčnej nádchy – postihuje totiž najmä nos. Prejavy prechladnutia ustupujú do siedmich až desiatich dní, niektoré však môžu pretrvávať až tri týždne. Postihuje ľudí na celom svete – dospelí zvyčajne ochorejú dva- až päťkrát za rok, deti sa môžu nakaziť šesťkrát až desaťkrát do roka. Nachladnutie môžu spôsobiť až dve stovky vírusov, najčastejšia príčina ochorenia je nákaza rhinovírusom. Na toto ochorenie neexistuje žiadny liek, je však možné liečiť jeho príznaky.

Príznaky: kašeľ, bolesť v krku, nádcha, mierna horúčka. Ďalšie symptómy môžu zahŕňať bolesti svalov, únavu, bolesť hlavy a stratu chuti do jedla. Bolesť v krku cíti približne 40 percent ľudí, kašeľ sa vyskytuje až u polovice chorých. Horúčka je u dospelých nezvyčajná, u detí je však pri nachladnutí bežná. Kašeľ pri nachladnutí býva v porovnaní s kašľom spôsobeným chrípkou miernejší. Farba hlienu vykašliavaného z dolných dýchacích ciest sa môže líšiť – od čírej, až po žltú či zelenú.

Priebeh: má zvyčajne mierny priebeh a vymizne bez liečby, väčšina symptómov sa zlepší počas jedného týždňa. Ak sa objavia vážnejšie komplikácie, zvyčajne ide o starších ľudí či malé deti, alebo o ľudí s oslabeným imunitným systémom. Môžu sa vyskytnúť druhotné bakteriálne infekcie, ktoré spôsobujú zápal dutín, hrtana či ušné infekcie. Spočiatku sa prejavuje únavou, pocitom chladu, kýchaním a bolesťou hlavy. Ďalšie symptómy ako nádcha či kašeľ nasledujú po dvoch a viacerých dňoch. Symptómy vrcholia druhý až tretí deň od nákazy a potom začínajú ustupovať. Kašeľ trvajúci dlhšie než desať dní sa vyskytuje u 35 až 40 percent nakazených detí.

Prevencia: najlepšou prevenciou je dôkladné umývanie rúk, prípadné nosenie tvárových rúšok či masiek, zvlhčovanie vzduchu v bytoch, správna životospráva – otužovanie, pohyb na čerstvom vzduchu. Vakcinácia proti prechladnutiu neexistuje.

Diagnostika: jednotlivé infekcie horných dýchacích ciest sprevádzajúcich nachladnutie sa diagnostikujú podľa miesta výskytu príznakov v tele. Nachladnutie postihuje najviac nos a krk. Určovanie vírusového pôvodcu ochorenia nie je bežné a väčšinou ani možné.

Liečba: sústreďuje sa na potláčanie alebo aspoň zmiernenie symptómov. Používajú sa lieky na zmiernenie bolesti, na zníženie horúčky, lieky s pseudoefedrínom môžu byť užívané len krátkodobo. Na dlhšie užívanie je vhodný nosový sprej s kyselinou hyalurónovou Aliamare. Užívanie antibiotík sa spája až s druhotnými bakteriálnymi infekciami dutín, dolných dýchacích ciest či uší. Pri samotnom prechladnutí antibiotiká neúčinkujú.

Foto: SHUTTERSTOCK
žena, chrípka, fúkanie nosa

7 rád na obdobie chrípok

 1. Majte na pamäti potrebu zvýšeného prísunu vitamínu C liekmi. Užívanie vitamínu C skracuje dĺžku trvania a predovšetkým znižuje závažnosť chrípky a nachladnutia.
 2. Pri stavoch typických pre chrípku a prechladnutie (horúčka, malátnosť, bolesti hlavy a kĺbov, kašeľ, nádcha, upchatý nos a pocit zaľahnutého ucha) sa izolujte v rámci možností od svojho okolia. Zostaňte ležať v teple a v pokoji, doprajte si veľa spánku.
 3. Zaistite si dostatočný príjem tekutín.
 4. Pri liečbe chrípky a nachladnutia sa používajú lieky, ktoré zmierňujú príznaky týchto ochorení. O ich výbere sa poraďte s lekárnikom, prípadne telefonicky so svojím lekárom.
 5. Ak ani po troch dňoch sprievodné príznaky chrípky, najmä zvýšená teplota, neustupujú, navštívte svojho lekára.
 6. Vírus chrípky sa šíri predovšetkým vzduchom pri kašlaní a kýchaní. Chorý človek vylučuje veľké množstvo vírusu z dýchacích ciest najmä v prvých dvoch dňoch ochorenia. Buďte preto ohľaduplní k svojmu okoliu a venujte pozornosť tomu, aby ste nešírili chrípku ďalej.
 7. Po ústupe chrípky a po období rekonvalescencie si dajte predsavzatie, že sa zameriate na celkové zlepšenie svojho zdravotného stavu. Napríklad môžete začať s pravidelným pohybom, cvičením, otužovaním a dbať na stály prísun vitamínov, najmä vitamínu C.

Čo ponúkajú zdravotné poisťovne

Foto: SHUTTERSTOCK
očkovanie

Dôvera

 • uhrádza očkovanie od októbra do konca februára.
 • imunitný systém si tvorí dostatočnú ochranu pred chrípkou približne dva týždne. Preto najvhodnejší čas na očkovanie je najmenej dva týždne pred očakávaným začiatkom chrípkovej epidémie, teda zhruba október a november. Ochrana pretrváva zhruba rok, je teda nutné rizikové skupiny preočkovávať každý rok.
 • účinnosť nie je 100-percentná. Očkovanie však dokáže zabrániť vzniku chrípky u 70 až 90 % očkovaných. Vzhľadom na to, že sa vírus chrípky sa stále mení, vakcíny sú každý rok prispôsobené aktuálnej situácii, t. j. obsahujú aktuálne kmene vírusov.
 • ako postupovať: navštívte svojho všeobecného lekára alebo pediatra. Predpíše vám recept na vakcínu, ktorú si bezplatne vyzdvihnete v lekárni. Následne vás zaočkuje váš všeobecný lekár, deti pediater.
 • počas poslednej chrípkovej sezóny (september 2015 – február 2016) sa dalo zaočkovať proti chrípke 56-tisíc poistencov, čo je cca 3,9 % z celého poistného kmeňa.

Union zdravotná poisťovňa

 • tento rok sa očkuje vakcínami Vaxigrip a Influvac. Zdravotná poisťovňa uhrádza obe vakcíny v plnej výške bez  doplatku  pacienta všetkým poistencom. Hradí aj podanie vakcíny v ambulancii lekára.
 • poisťovňa uhradila očkovanie proti chrípke v 12 339 prípadoch, čo je nárast oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne o 0,6 %.

Všeobecná zdravotná poisťovňa

 • zdravotná poisťovňa hradí očkovacie látky proti chrípke všetkým poistencom, ktorí prejavia záujem o očkovanie.
 • v chrípkovej sezóne 2015/2016 sa dalo zaočkovať 5 % poistencov z celkového počtu ľudí poistených v tejto poisťovni.

Zdroj: zdravotné poisťovne

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
15 debata chyba
Viac na túto tému: #zdravie #chrípka #chrípkové obdobie #chrípková infekcia