Oči: Preventívna prehliadka odhalí nádor mozgu či cukrovku

Preventívne prehliadky sú dôležité. A nie iba tie u obvodných lekárov, gynekológov či zubárov. Raz do roka treba zavítať aj k očnému lekárovi bez ohľadu na to, či vás trápi očná chyba, alebo nie. Očné ochorenia v počiatočných štádiách totiž nebolia.

, 08.12.2016 06:00
oko Foto:
Každé precízne očné vyšetrenie by malo obsahovať rozkvapkanie zrenice.
debata

Očná preventívna prehliadka odhalí najčastejšie refrakčné chyby oka – krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus, sivý a zelený zákal. U dvadsiatnikov a tridsiatnikov čoraz častejšie aj keratokonus – degeneratívne ochorenie rohovky. „Ľudia si často myslia, že jediným ochorením oka je nutnosť nosenia okuliarov. Oko však postihuje množstvo iných chorôb, ktoré v počiatočnej fáze nesprevádzajú žiadne príznaky – začervenanie, bolesť, zhoršovanie videnia. Pacient si ich nemá šancu všimnúť, zbadá ich až v pokročilejšom štádiu, keď je už liečba zložitá," upozorňuje primár Očnej kliniky NeoVízia doktor Radovan Piovarči.

Preventívne prehliadky však dokážu diagnostikovať aj iné skryté ochorenia, ktoré sa ako prvé prejavia na oku. „Komplexné očné vyšetrenie neraz odhalí nádory mozgu, napríklad nádor hypofýzy, vnútroočné nádory, niektoré druhy leukémie, infekčné ochorenia typu boreliózia či toxoplazmóza, či pásový opar. Tiež autoimunitné ochorenia, ktoré postihujú ako prvé oko, neskôr obličky, srdce, kožu, pohlavné orgány," vymenúva možné problémy doktor Piovarči.

Čo by teda mala obsahovať preventívna prehliadka? Podľa doktora Piovarčiho vyšetrenie zrakovej ostrosti, ktoré pozostáva z merania množstva dioptrií každého oka a zo skúšky najlepšieho videnia bez okuliarov a s prípadnými okuliarmi, vyšetrenie vnútroočného tlaku a periférneho videnia – je dôležité na zistenie zeleného zákalu, ktorý sa v prvých štádiách prejavuje najskôr zvýšením vnútroočného tlaku a zhoršením periférneho videnia, vyšetrenie množstva produkcie sĺz – pomocou neho je možné zistiť niektoré alergické ochorenia, autoimunitné ochorenia, príčinu opakovaných zápalov spojiviek a povrchu oka a tiež niektoré endokrinologické ochorenia, a vyšetrenie očného pozadia s rozkvapkaním zrenice, ktoré odhalí najčastejšie zmeny na cievach spojené s aterosklerózou, vysokým tlakom, zmeny v oblasti zrakového nervu, zmeny sietnice a žltej škvrny.

Návštevu očného lekára by ste nemali odkladať, ak spozorujete akútny stav, ktorý vznikol bez zjavného podnetu, pocítite bolesť, začervenanie či zhoršené videnie bez toho, aby ich zavinilo napríklad cudzie teleso v oku či zápal spojiviek. K lekárovi zájdite vždy pri chronických neustupujúcich ťažkostiach, ktoré sa nezlepšujú, ale majú tendenciu postupne sa zhoršovať, raz ročne v rámci preventívnej očnej prehliadky.

Každé precízne očné vyšetrenie by malo obsahovať rozkvapkanie zrenice. "V očnej terminológii hovoríme o vyšetreniach v cykloplégii a v mydriáze. Mydriáza pomáha lekárom odhaliť patologické zmeny vo vnútroočnej šošovke, v sklovci či na sietnici. Bez vyšetrenia v mydriáze zrenice vidíme len 30 % vnútroočného priestoru,“ upozorňuje lekárka a chirurgička Miriam Záhorcová. Cykloplégia slúži na to, aby ňou lekár dočasne paralyzoval zaostrovací očný sval. „U mladých ľudí býva veľmi svižný, preto ho cykloplégiou dokážeme na krátky čas znehybniť. Nevedome ním môžu totiž kamuflovať veľa dioptrických chýb. Pomocou dočasnej ,obrny‘ ho doslova vyradíme z funkcie, vďaka čomu dokážeme odhaliť pravú dioptrickú hodnotu, ktorú inak klamlivo prekrýva akomodačný kŕč. Bez cykloplégie môžu výsledné merania dioptrií skresľovať. A to až do výšky dvoch dioptrií,“ dodáva lekárka.

Takzvaným akomodačným kŕčom trpia približne dve percentá pacientov. Vyskytuje sa častejšie u mladých ľudí, ktorí trávia hodiny pri práci s počítačom. Nevyhýba sa ani krátkozrakým ľuďom, ktorí nosia silnejšie dioptrie, ako ich oči v skutočnosti potrebujú. Lekári vám ho môžu diagnostikovať aj vtedy, keď trpíte astigmatizmom, nosíte však slabšie cylindrické dioptrie, ako vaše oči potrebujú.

Ktoré choroby trápia naše oči najčastejšie

Vekom podmienená degenerácia makuly je... Foto: NEOVÍZIA
oči, vyšetrenie, očný lekár Vekom podmienená degenerácia makuly je najčastejším ochorením vo vyspelých štátoch Európy a Ameriky, ktoré vedie k strate videnia.

Krátkozrakosť

Krátkozrakí ľudia majú problémy vidieť predmety na diaľku. Zrak je ostrý na blízko, niekedy len na niekoľko centimetrov alebo desiatok centimetrov.

Ďalekozrakosť

V tomto prípade je to presne naopak. Predmety v diaľke vidí ďalekozraký človek ostro, ale je pre neho takmer nemožné zaostriť na blízko.

Astigmatizmus

Je porucha videnia spôsobená nepravidelným zakrivením rohovky čo vedie k skreslenému obrazu na sietnici, a tým k neostrému videniu.

Očné alergie

Sú reakciou na vonkajšie alebo vnútorné alergény, ako sú plyny, plesne, prachové častice alebo srsť a koža domácich zvierat. Tie sa dostávajú do očí a spôsobujú zápal spojivky, tkaniva, ktoré vystiela vnútornú stranu viečok a pomáha ich udržiavať vlhké. Príznakmi alergií sú červené oči, ktoré svrbia, pália, slzia a sú opuchnuté.

Glaukóm (zelený zákal)

Aj oko má svoj vnútorný tlak. Ak je príliš vysoký, môže to spôsobiť poškodenie jemných nervov v zadnej časti oka. Zo začiatku je ochorenie takmer bez príznakov. V počiatočných štádiách môže byť liečený očnými kvapkami. V závažnejších prípadoch zahŕňa operáciu. Nervy, ktoré sú už poškodené, nie je možné obnoviť, ale zdravé je možné chrániť. Rizikovými faktormi sú najmä vyšší vek, výskyt v rodine, vysoký vnútroočný tlak či výrazná krátkozrakosť. Práve vnútroočný tlak je jediným rizikovým faktorom, ktorý sa dá ovplyvniť. Pacienti s glaukómom horšie zvládajú šoférovanie, hľadanie vecí, chôdzu do schodov a rozpoznávanie tvá­rí.

Katarakta (sivý zákal)

Očná šošovka sa pri tomto ochorení zakalí alebo bude mať mliečnu farbu. Zvyčajne sa vyvíja v súvislosti s vekom, ale v niektorých prípadoch ju môže genetická predispozícia spôsobiť aj u mladých ľudí. Zrak je pri nej zahmlený a operácia, keď sa šošovka nahradí umelou, je najčastejšou na svete.

Vekom podmienená degenerácia makuly

Je najčastejším ochorením vo vyspelých štátoch Európy a Ameriky, ktoré vedie k strate videnia. Ide o závažné ochorenie, ktoré môže spôsobiť slepotu. Pri ochorení dochádza k postupnej deštrukcii buniek sietnice, najmä v jej centrálnej časti. Postihnutí stratia schopnosť kvalitného videnia, nie sú schopní čítať alebo písať a zostáva im len orientácia v priestore. Na jej vzniku sa podieľa viac rizikových faktorov, najmä však vek, fajčenie, pigmentácia, ženské pohlavie, kardiovaskulárne rizikové faktory.

Šeroslepota

Predstavuje zhoršenie videnia v noci a za šera. Najčastejšie sa spája s nedostatkom vitamínu A prijímaného v potrave. Medzi ďalšie príčiny sa radia vrodené vývojové chyby a geneticky podmienené ochorenia s postihnutím sietnicového pigmentového epitelu, ktorý je nevyhnutný pre výživu a správnu funkciu buniek sietnice. Medzi príznaky patria ťažkosti spojené s orientáciou v tmavých priestoroch, ale aj suché oko, nechutenstvo, poruchy hojenia rán a zmeny očnej spojovky, poškodenie očnej rohovky.

Zápaly oka

K najčastejším zápalom patrí jačmeň. Ide o hnisavý zápalový proces mazovej žľazy pri koreni riasy na vonkajšom okraji mihalníc. môže byť akútny alebo chronický, ľudovo nazývaný „studený jačmeň“.

Zápaly spojovky

Hlavným príznakom je silné začervenanie a vodnatá, hlienovitá alebo hnisavá sekrécia. Príčinou sú alergie alebo bakteriálne a vírusové infekcie, poranenie, UV žiarenie a iné. Klinické prejavy bývajú rôzne, pričom za najčastejšie možno považovať prejavy na dýchacom trakte, koži a očnej spojovke. Ďalšími prejavmi sú sčervenanie, svrbenie, slzenie, častá je aj svetloplachosť až bolesti očí.

Zápaly rohovky

Akútne zápaly znižujú zrakovú ostrosť a môžu spôsobiť až stratu zraku. Príčinou bývajú bakteriálne a častejšie vírusové zápaly. Vred rohovky spôsobuje výraznú poruchu zraku a bolesti.

Test na farbosleposť

Testovanie je orientačné a je zamerané na odhalenie poruchy farbocitu na zelenú a červenú farbu (najčastejšia príčina farbosleposti). Testovanie nie je náhradou za očné vyšetrenie a ani nemôže byť súčasťou akýchkoľvek odborných vyšetrení alebo posudkov.

zväčšiť Čo vidíte na obrázku ? V závere článku sa...
test na farbosleposť Čo vidíte na obrázku ? V závere článku sa dozviete, čo by mal vidieť zdravý človek.

Nestraťte zrak kvôli diabetu

Napriek tomu, že obavy zo straty zraku sú v porovnaní s ostatnými častými komplikáciami diabetu dvojnásobné, štvrtina pacientov s diabetom so svojím lekárom nehovorí o zrakových komplikáciách a mnohí navštívia lekára až vtedy, keď sa u nich problémy so zrakom už prejavia. Toto sú niektoré zo znepokojujúcich poznatkov o súčasnom manažmente diabetickej retinopatie a diabetického makulárneho edému, ktoré odhalila štúdia DR Barometer.

Podľa správy zo štúdie DR Barometer 79 % ľudí s retinopatiou vníma, že strata zraku im sťažuje a v niektorých prípadoch dokonca znemožňuje šoférovanie, chodenie do práce a vykonávanie základných domácich prác, 20 % si tiež myslí, že kvôli zmenám zraku sú menej schopní zvládať svoju cukrovku.

Jednou z hlavných prekážok optimálneho manažmentu choroby oka pri diabete je dostupnosť očných vyšetrení. Oftalmológovia i diabetológovia, ktorí sa štúdie zúčastnili, uvádzali ako hlavnú prekážku optimalizácie zdravia očí „dlhé čakacie lehoty na vyšetrenie“. Jeden z troch pacientov s diabetom, ktorí sa prieskumu zúčastnili, tiež potvrdil, že hoci si termín môže rezervovať, samotná cena vyšetrenia mu môže znemožniť jeho absolvovanie a 24 % pacientov uviedlo, že čakacie lehoty na klinike predstavujú ďalší problém.

Diabetes zostáva jedným z najväčších celosvetových problémov verejného zdravia. Počet ľudí s týmto ochorením vzrástol od roku 1980 takmer štvornásobne a dnes ním trpí 415 miliónov dospelých osôb. Diabetická retinopatia, čo je najčastejšia choroba oka pri diabete, je komplikácia diabetu spôsobená vysokými hladinami glukózy v krvi, ktoré poškodzujú krvné cievy v zadnej časti oka. Diabetický makulárny edém je častým prejavom retinopatie a dochádza k nemu vtedy, keď z krvných ciev do sietnice presakuje tekutina, čo spôsobuje zahmlené videnie. Obe ochorenia môžu viesť k slepote, ak nie sú diagnostikované a neliečia sa. Riziko ich vzniku hrozí všetkým pacientom s diabetom 1. a 2. typu. Možno im zabrániť účinným hodnotením rizík, včasnou diagnostikou a primeraným manažmentom diabetu.

TEST: Zdravý človek vidí na obrázku čísla v tomto poradí: 12; 33; 38; 51; 69; 74

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prevencia #diabetes #oči #preventívne prehliadky #očné vyšetrenie