Kedy je čas začať s inzulínom?

Inzulín si pravidelne aplikuje 30-40 percent pacientov s cukrovkou 2. typu. Samozrejme, pre diabetikov 1. typu je inzulín nevyhnutnosť. Odborníci tvrdia, že táto liečba by prospela omnoho väčšiemu počtu diabetikov. Včasný začiatok terapie inzulínom pomáha lepšie upravovať hladinu cukru v krvi a dokonca aj zachovávať časť betabuniek, ktoré v pankrease hormón inzulín produkujú.

31.12.2016 06:00
diabetes, cukrovka, ihla, inzulín Foto:
Liečba cukrovky inzulínom neznamená konečné štádium choroby. Inzulín je hormón, bez ktorého sa nedá žiť, a preto je potrebné aplikovať ho injekčne.
debata (6)

Najnovšie lekárske poznatky potvrdzujú, že čím skôr sa pacientovi s cukrovkou nasadí inzulín, tým úspešnejšie je možné zastaviť rozvoj diabetu a zabrániť vzniku diabetických komplikácií, ako je zlyhanie obličiek, slepota, amputácia dolných končatín či poškodenie ciev. Inzulín sa totiž považuje za najefektívnejšiu liečbu diabetu pri znižovaní vysokých glykémií. Jeho správne podanie (zahŕňajúce správnu dávku) dokáže rýchlo a účinne znížiť hladinu glykémie na požadovanú hodnotu. Inzulínová liečba môže mať aj iné priaznivé metabolické vplyvy. Udržiavanie glykémie v normálnom rozmedzí je rozhodujúce nielen pre predchádzanie rozvoja chronických komplikácií diabetu 2. typu, ale aj pre celkový zdravotný stav.

Diabetes druhého typu postupuje zároveň so znižovaním prirodzenej produkcie inzulínu. Betabunky, ktoré vyrábajú tento hormón v Langerhansových ostrovčekoch pankreasu, totiž postupne znižujú svoju funkciu. V okamihu, keď človeku diagnostikujú diabetes 2. typu, už je pravdepodobne stratených 50 až 80 percent funkčnosti betabuniek a deficit sa ďalej prehlbuje. Približne po šiestich rokoch od určenia diagnózy priemerný pacient má iba štvrtinu normálneho počtu týchto buniek. S takouto minimálnou funkciou sa zvyšuje potreba podávania inzulínu.

Ďalším problémom býva aj tzv. inzulínová rezistencia. Ide o jav, keď inzulín, ktorý koluje v tele pacienta, nefunguje. V dobe diagnózy má mnoho ľudí ešte dostatok inzulínu, aby mohli úpravou životného štýlu a znížením hmotnosti dosiahnuť potrebné hladiny glykémie. Výskumy však ukazujú, že väčšina pacientov potrebuje začať s užívaním liekov a/alebo aplikáciou inzulínu hneď na začiatku terapie.

Ako je možné zistiť, že je čas začať s inzulínom? Za hranicu jeho používania sa považuje hladina glykovaného hemoglobínu nad 7 percent. „Pacienti sa často mýlia a myslia si, že glykovaný hemoglobín je glykémia,“ konštatuje doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti. „Až 30 % pacientov má túto hodnotu nad 8 %, čo sú neakceptovateľné hodnoty.“ Dá sa povedať, že to je situácia, keď sa i napriek dodržiavaniu liečebného plánu a zdravého životného štýlu nedarí diabetes uspokojivo riešiť. Mnoho diabetikov má zábrany začať brať inzulín. Boja sa nárastu hmotnosti, hypoglykémií, majú strach z ihiel a tiež z toho, že inzulínová liečba obmedzí ich slobodu, aktivity a voľný pohyb. Ide však o zbytočné obavy. V spolupráci s lekárom je prechod na liečbu inzulínom zvyčajne bezproblémový a samotná liečba diabetikovi prospieva.

Čo je glykovaný hemoglobín?

Glykovaný hemoglobín je laboratórny ukazovateľ, ktorý sa vyšetruje zo žilovej krvi a odráža priemernú hodnotu krvného cukru za posledné 2–3 mesiace. Určuje sa v percentách. Od začiatku novembra až do februára 2017 vo vybraných lekárňach prebieha test na tento tzv. dlhodobý cukor, ktorého výsledok záujemcovia spoznajú už za 6,5 minúty. Zistia, či je ich ochorenie pod kontrolou, či je ich liečba účinná. Výsledok testu je spoľahlivý, keďže nie je ovplyvnený výkyvmi hladiny cukru pre stres či po jedle. „Glykovaný hemoglobín odhalí aj pacienta na kapustovej kúre, ktorý sa snaží umelo si pred kontrolou v diabetologickej ambulancii znížiť glykémiu,“ vtipkuje doc. MUDr. Zbyněk Schroner, PhD., diabetológ z Moldavy nad Bodvou. Termíny a miesta meraní možno nájsť na stránke www.zivotbezcukrovky.sk.

Mýtus: Liečba cukrovky inzulínom znamená konečné štádium choroby.
Fakt: Liečba cukrovky inzulínom neznamená konečné štádium choroby. Inzulín je hormón, bez ktorého sa nedá žiť, a preto je potrebné aplikovať ho injekčne. Diabetici 1. typu, u ktorých pankreas neprodukuje žiadny inzulín, žijú iba vďaka inzulínu. „Diabetici 2. typu by mali na základe odporúčania diabetológa ešte pred definitívnym vyčerpaním schopnosti pankreasu produkovať inzulín takisto začať liečbu inzulínom, aby dosiahli dobrú metabolickú kompenzáciu a oddialili vznik chronických komplikácií cukrovky,“ tvrdí vedecký sekretár Slovenskej diabetologickej spoločnosti MUDr. Vladimír Uličiansky.

Mýtus: Inzulín spôsobuje zvyšovanie telesnej hmotnosti.
Fakt: Moderná liečba inzulínom umožňuje zosúladenie dávok inzulínu s príjmom sacharidov tak, aby nedochádzalo k zvyšovaniu telesnej hmotnosti. Vyžaduje si to však aktívnu spoluprácu, dodržiavanie diabetickej diéty, fyzickej aktivity, upravovanie dávok inzulínu podľa aktuálnych glykémií a správne riešenie akútnej hypoglykémie (nízka hladina cukru v krvi).

Mýtus: Zvyšovanie dávky inzulínu znamená, že liečba cukrovky nie je dobrá.
Fakt: Pri liečbe cukrovky neexistuje štandardná dávka inzulínu, ktorá by u všetkých rovnako zabezpečovala dobré výsledky. V diabetológii totiž neplatí žiadna matematika, lebo je to veda, ktorá rieši každého diabetika individuálne. Niektorí diabetici sú viac, iní menej citliví na injekčne aplikovaný inzulín. Po začatí liečby inzulínom sa zvyčajne podávajú nižšie dávky inzulínu preto, aby sa predišlo rýchlemu poklesu glykémie a následnej hypoglykémii. Dnes sa už vie, že práve rýchly pokles glykémie po dlhodobej hyperglykémii môže spôsobiť poruchy zraku po začatí liečby inzulínom. U mnohých diabetikov dochádza po začatí liečby inzulínom k remisii, kedy sú tiež potrebné nízke dávky inzulínu. Ale vždy po kratšom alebo dlhšom čase je potrebné opäť pokračovať v liečbe inzulínom. Diabetici s nadhmotnosťou, obezitou, počas tehotenstva, akútnej choroby, pri únave alebo užívaní takých liekov, ktoré ako nežiaduci účinok zvyšujú glykémiu alebo znižujú citlivosť na inzulín, si prechodne alebo dlhodobo vyžadujú vyššie dávky inzulínu.

Mýtus: Cukrovka 2. typu nie je vždy spôsobená nedostatkom inzulínu, lebo niektorí diabetici si nemusia aplikovať inzulín.
Fakt: Pri cukrovke 2. typu je zvýšená potreba inzulínu z dôvodu zníženej citlivosti alebo až necitlivosti buniek na vlastný inzulín. Preto pankreas nemôže produkovať také množstvo inzulínu, ktoré by pokrývalo všetky potreby organizmu. Kombinácia diabetickej diéty, fyzickej aktivity, perorálnych alebo injekčných antidiabetík umožňuje zvýšiť citlivosť buniek na inzulín a podporovať tak väčšie vylučovanie inzulínu. Ale ak schopnosť produkovať väčšie množstvo inzulínu nie je dostatočná, tak je aplikácia inzulínu nevyhnutná aj u diabetikov 2. typu.

Inzulíny sa dnes vyrábajú synteticky

Prvé inzulíny boli zvieracie, získavali sa z prasacích a hovädzích pankreasov a od toho ľudského sa mierne odlišovali. Humánne inzulíny, to znamená inzulíny, ktoré majú štruktúru zhodnú s ľudským inzulínom, sa dnes vyrábajú synteticky. Ich spektrum sa významne rozšírilo a zlepšili sa aj ich vlastnosti. Výhodou je možnosť dosiahnuť vyrovnanejšie hladiny cukru v krvi v priebehu dňa s nižším rizikom hypoglykémie (nadmerného poklesu glukózy v krvi), priberania na hmotnosti a podobne. Najdokonalejším spôsobom podávania inzulínu je však zatiaľ stále podávanie pomocou inzulínovej pumpy.

(Z rozhovoru s doc. MUDr. Emilom Martinkom pre Dobré zdravie, www.pravda.sk/cukrovka)

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #diabetes #cukrovka #inzulín