Kúpele a wellness vychytávky a aktuálna ponuka na Slovensku

Mnohé kúpele na Slovensku ponúkajú kúpeľnú liečbu a unikátne wellness pobyty. O aké procedúry je najväčší záujem a aké pobyty ľudia najviac vyhľadávajú?

20.02.2017 06:00
kupele, vana , wellness Foto:
Ilustračné foto.
debata

1. Zvyšuje sa záujem pacientov o kúpeľnú liečbu?
2. Ktoré procedúry sú u vás unikátne, pre ktoré by sa klienti mali rozhodnúť pre vaše kúpele?
3. Prečo je podľa vás kúpeľná liečba dôležitá? V čom má výhody oproti ambulantnej liečbe?
4. Dnes sú wellness pobyty už životným štýlom. Prejavuje sa to aj v návštevnosti vo vašich kúpeľoch?
5. Aké wellness pobyty ľudia najviac vyhľadávajú? Aké sú wellness vychytávky?

Špecializovaný liečebný ústav Marína Kováčová

Odpovedal: MUDr. Vladimír Čavoj, riaditeľ

 1. Záujem o kúpeľnú liečbu je trvalo vysoký.
 2. Rehabilitácia – individuálna, šitá na mieru, každý pacient má „svojho“ fyzioterapeuta. Kováčovská liečivá voda, unikátna svojím zložením, a hipoterapia, canisterapia, ergoterapia.
 3. Kúpeľná rehabilitačná liečba musí byť komplexná, najlepšie v ústavnej forme, keďže okrem procedúr je jej súčasťou edukácia a osvetové prednášky, režimové opatrenia (oddych, relaxácia, diétny systém, klimatoterapia), lekárske kontroly, množstvo ďalších procedúr (vodoliečba, elektroliečba, rôzne druhy masáží…).

Kúpele Trenčianske Teplice

Odpovedala: Radka Hledíková Poncová, marketingová manažérka

 1. Áno, záujem o kúpele narastá.
 2. V prvom rade je to u nás možnosť kúpať sa priamo v prameni (v zrkadlisku) – to znamená, že sírna prírodná liečivá voda nie je nijako upravovaná. Ďalej je to napríklad procedúra TOMESA – špeciálne vane na liečenie kožných ochorení (ako je napr. psoriáza) – je to vlastne simulácia prostredia pri Mŕtvom mori v kombinácii so sírnou liečivou vodou.
 3. Nielen samotné procedúry sú dôležité, ale aj celková zmena prostredia a životného rytmu. Je rozdiel, ak je človek 8 až 9 hodín v práci, potom ide napríklad do bazéna a na masáž, vráti sa domov k svojim povinnostiam a ráno musí ísť opäť do práce.
 4. Wellness je výstrelkom modernej doby, ale efekt nie je taký, aký by mal byť.
 5. Rôzne anti-aging, anti-stress, aromatherapy, zážitkové masáže, ale aj wellness yogurt. U nás sa snažíme o medical wellness, čo má podľa nás lepší efekt.

Kúpele Štós

Odpovedala: Marianna Šimková, marketingová manažérka

 1. Záujem sa zvyšuje úmerne s rastom civilizačných ochorení. Každý rok sa zvyšujú nároky na ľudí, aby zvládli požiadavky vyspelej civilizácie. Ide o neúnosný až hraničný rast požiadaviek súvisiacich s výkonom pracovných činností. Pracujúci ľudia hľadajú prostriedky na regeneráciu svojich síl. Kúpeľná liečba je liečbou už vzniknutých ochorení a súčasne aj prevenciou vzniku akútnych recidív ochorení. Ľudia vo vyspelých krajinách sú vzdelanejší, a preto vedome využívajú všetky nástroje pre podporu zdravia.
 2. Určite speleoterapia – liečba v prírodnej Jasovskej jaskyni. Tá ako sterilný inkubátor významne zefektívňuje klimatickú liečbu. Efekt liečby je dosahovaný vplyvom mimoriadnych prírodných podmienok jaskynného priestoru. Aerosófázy Jasovskej jaskyne majú veľmi priaznivé účinky na ľudský organizmus. Mimoriadne podporuje liečbu astmy a alergických ochorení dýchacích ciest.
 3. Význam kúpeľnej liečby je nenahraditeľný ako prevencia civilizačných ochorení. Spoločnosť, ktorá sa s tým čo najskôr nevysporiada, nebude schopná zabezpečiť svoj udržateľný rozvoj a vôbec nie rast svojho hospodárstva. Kúpeľná liečba ako prevencia je významným bojovníkom proti rastu výskytu obezity, srdcovo-cievnych, respiračných ochorení a proti nebezpečnému nárastu duševných ochorení a je aj veľkým kalibrom v remisii onkologických ochorení. Predlžuje dobu pracovných schopností ľudí a predlžuje dĺžku života v plnom zdraví.
 4. Nemožno porovnávať výhody kúpeľnej liečby s ambulantnou. Kúpeľná liečba je pokračovaním ambulantnej. Je spojená s pobytom pacienta na lôžku v kúpeľoch a využívajú sa pri nej priaznivé účinky prírodných liečivých zdrojov. Napriek ambulantnej, prípadne až nemocničnej farmakoterapii jedine komplexná kúpeľná starostlivosť zabezpečí, aby pacient opustil prostredie, kde naňho nepriaznivo vplývajú stresujúce faktory prostredia, v ktorom žije.
 5. Kúpeľné podniky poskytujú najmä medicínsky wellness. Ide o inú aktivitu ako wellness, ktorý slúži pre zdravých ľudí. Medicínsky wellness je spojený s lekárskym dozorom. Lekár kúpeľov na základe vyšetrenia odporučí klientovi wellness aktivitu. Všetky kúpele na Slovensku poskytujú okrem medicínskeho aj štandardný wellness. Existujú totiž kúpeľní hostia, zdraví ľudia, ktorí vyhľadávajú prostredníctvom wellness aktivít iba relaxáciu, oddych a príjemné strávenie voľného času.

Kúpele Nový Smokovec

Odpovedala: Zuzana Krišandová z marketingu

 1. Zaznamenávame nárast záujmu. Súvisí to najmä s osvetou potenciálnych klientov, ako aj so zmenou životného štýlu. Ďalším lákadlom sú akcie, ktoré počas roka pripravujeme aj pre záujemcov o kúpeľnú liečbu – najbližšie v apríli 2017 – kúpeľnú liečbu Bez doplatkov.
 2. Patríme k najznámejším klimatickým kúpeľom na Slovensku. Hlavným liečivým faktorom našich kúpeľov je tatranská klíma, ktorej liečivé prvky sa vyznačujú neobyčajnou čistotou vzduchu, vysokými hodnotami slnečného svitu a UV žiarenia, zníženým atmosférickým tlakom, priemernou vlahou a presýtenosťou ozónom. Vďaka kombinácii tejto klímy s procedúrami zameranými hlavne na choroby dýchacích ciest sú naše kúpele jedným z najcennejších liečebných klimatických miest nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.
 3. Ambulantnú starostlivosť v prostredí, kde došlo k zhoršeniu zdravotného stavu pacienta, nepovažujeme za ideálnu. Práve zmena prostredia je veľmi potrebná. Kúpeľná liečba by mala byť zo strany štátu a zdravotných poisťovní podporovaná. Kúpele svojimi liečebnými faktormi prostredia pri pobyte v odporúčanej dĺžke troch týždňov významne pozitívne vplývajú na zdravotný stav nielen v krátkodobom horizonte, ale liečba pôsobí v mnohých prípadoch aj preventívne. V zahraničí je aktívna a preventívna starostlivosť o spoločenské zdravie už dlhodobým trendom.
 4. Tento trend môžeme potvrdiť. Wellness sa stal štandardnou službou poskytovanou takmer vo všetkých hoteloch. Našou devízou je však zdravotná starostlivosť, ktorú hosťom ponúkame. Na základe konzultácie s lekárom vieme liečebný program – jeho dĺžku aj obsah – nastaviť individuálne pre každého hosťa. Aj preto sa z týchto hostí, ktorí naše služby už vyskúšali, pomaly stáva stála klientela.
 5. Najobľúbenejšími pobytmi sú liečebné pobyty na 10 nocí a menej – Relax v tatranských kúpeľoch, Tip na liečebný pobyt a Klasik liečebný pobyt. Tieto zahŕňajú aj lekársku konzultáciu a profesionálnu starostlivosť poskytovanú zdravotníckym personálom. V rámci ponúkaných služieb hostia majú možnosť absolvovať množstvo procedúr a urobiť tak niečo pre svoje zdravie. Pre všetkých milovníkov Tatier nad 55 rokov dávame už teraz do pozornosti zaujímavé jesenné pobyty pre seniorov, ktoré tiež obsahujú lekársku prehliadku a procedúry na mieru.

Kúpele Kováčová

Odpovedala: Marcela Šándorová

 1. Áno, zvyšuje sa. Vybavenie kúpeľnej liečby však so sebou prináša isté zvýšené nároky na pacienta a predstavuje aj istú administratívnu náročnosť. Aj z tohto dôvodu registrujeme viac záujemcov o samoplatecké pobyty.
 2. Minerálny termálny bazén s teplotou vody 39 stupňov Celzia. Samotná minerálna termálna voda je totiž základom kúpeľnej liečby u nás.
 3. Pri ústavnej kúpeľnej liečbe ide najmä o „intenzívnejšiu a viac oddychovú“ formu liečby. Klient je nepriamo donútený aj vypnúť, oddychovať a zregenerovať telo aj dušu. Pri ambulantnej liečbe síce absolvuje rovnaké procedúry, ale pacient stále zostáva v každodennom kolotoči, či už pracovných povinností, alebo aktivít spojených s domácnosťou.
 4. Áno, je viditeľné, že sa to stáva životným štýlom a klienti si uvedomujú, že wellness je vhodný ako istá forma relaxu a oddychu.
 5. Sme klasické kúpele, kde je prevažne záujem o liečebné pobyty. Ako wellness ponúkame hlavne možnosť využitia štandardných procedúr pre širokú verejnosť aj jednorazovo.

Kúpele Sliač

Odpovedal: Matej Nedorolik

 1. Spoločnosť si začína uvedomovať vzácnosť prírodných liečivých zdrojov a čoraz viac sa pri zdravotných problémoch obracia práve na liečivú silu prírody, ktorá nemá takmer žiadne vedľajšie účinky. Kúpeľná liečba je dôležitá súčasť dlhodobej aj krátkodobej liečby. Klienti sa dlhodobo po liečení cítia lepšie a cítia potrebu liečenie zopakovať. Záujem narastá aj u ľudí v mladšom veku.
 2. Vyhľadávané procedúry sú: suchý uhličitý kúpeľ (biovak), plynové injekcie a vákuopres. Pri uvedených procedúrach sa používa unikátny žriedlový plyn, ktorý je u nás odčerpávaný priamo z Kúpeľného prameňa. Sme jedinými kúpeľmi na Slovensku, v ktorých sa na procedúry používa výlučne prírodný žriedlový plyn. Obsahuje viac ako 98 % CO2. Všetky ostatné slovenské kúpele používajú medicínsky plyn.
 3. V rámci kúpeľnej liečby dostávajú klienti komplexnú starostlivosť. Sú oslobodení od každodenných starostí a môžu sa plne sústrediť len na liečbu, rehabilitáciu a oddych. Majú zabezpečenú vyváženú stravu a je im poskytovaná špičková lekárska starostlivosť. Máme nepretržitú zdravotnú službu. Ak sa u klientov vyskytnú komplikácie, zdravotníci sú im k dispozícií 24 hodín denne. Každá izba je navyše vybavená signalizáciou prvej pomoci. Ambulantná liečba je tiež vhodnou alternatívou, ale klient prichádza o vyššie uvedené benefity, a navyše sa kvôli každodenným povinnostiam nemôže plne sústrediť na svoju liečbu.
 4. V tejto súvislosti je vhodné uviesť, že skôr sa ľudia začínajú viac zaujímať o svoj zdravotný stav a dbajú aj na prevenciu. Stále viac nás navštevujú klienti, ktorí obľubujú krátkodobé ozdravujúce pobyty.
 5. Zatiaľ nemáme štandardný wellness a poskytujeme tradičné liečebné procedúry, ktoré sú účinnejšie a liečivejšie. Tu je nevyhnutné vysvetliť rozdiel medzi pojmami wellness a liečebné procedúry. Pri wellness pobytoch si klienti užijú pocit uvoľnenia a relaxu, ale ich liečivý účinok je zanedbateľný. Pri pobytoch s tradičnými liečebnými procedúrami okrem spomínaného uvoľnenia a relaxu pocítia aj ozdravujúce účinky prírodných liečivých zdrojov, ktoré sú neprehliadnuteľné a jedinečné.

Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice

Odpovedala: Ivana Marušková, office manager

 1. Záujem sa zvyšuje, nakoľko klienti využívajú kúpeľnú liečbu nielen v prípade, že sú chorí, ale už aj ako prevenciu, čo je investícia do budúcnosti.
 2. Naše kúpele sú zamerané na liečenie pohybového ústrojenstva, a to predovšetkým vďaka unikátnej liečivej termálnej vode, ktorá je svojím zložením na liečenie tohto druhu predurčená. Vo všetkých bazénoch využívame len termálnu vodu, chemicky ju neupravujeme a vodu v bazénoch každý deň vymieňame. Unikátnou procedúrou je pobyt v Jaskynnom parnom kúpeli s termálnou vodou 42 stupňov Celzia. Tento európsky unikát – prírodne vytvorená jaskyňa – poskytuje svojim návštevníkom nezabudnuteľný relax a oddych. Ponuku procedúr sme rozšírili o niekoľko noviniek ako napr. podávanie kolagénových injekcií, tejpovanie alebo infúzna liečba vitamínom C.
 3. Na to, aby klient mohol kúpeľnú liečbu naplno využiť na zlepšenie svojho zdravotného stavu, potrebuje pokoj a relax. Toto všetko môže využiť jedine v prípade, že absolvuje plnohodnotnú kúpeľnú liečbu so všetkým, čo k tomu patrí, nemusí nikam odchádzať a myslieť na nič iné len na relax a odpočinok, teda plnohodnotne využívať služby a starostlivosť, ktorú mu kúpele poskytujú.
 4. V našich kúpeľoch sme za posledný rok zaznamenali vyššiu návštevnosť klientov samoplatcov oproti minulému roku, ale pomer pacientov, ktorí prichádzajú na kúpeľnú liečbu cez zdravotné poisťovne, a klientov samoplatcov je približne vyrovnaný. V našich kúpeľoch sa však nedá hovoriť o wellness pobytoch, zameriavame sa na kúpeľné pobyty so všetkým, čo k tomu patrí.
 5. Naši klienti najviac obľubujú víkendové pobyty, prípadne využívajú možnosti predĺženého víkendu. Je to pre nich časovo aj cenovo dostupné. Znova by som však rada zdôraznila, že nejde o klasický wellness pobyt, ktorý môže klient absolvovať v ktoromkoľvek hoteli s bazénom, my ponúkame kúpeľné liečebné pobyty s liečivou vodou.

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice

Odpovedal: MUDr. Marián Markech

 1. V posledných rokoch sme svedkami nárastu záujmu o pobyty v kúpeľoch. Súvisí to iste so zmenou životnej filozofie. Ľudia si stále viac uvedomujú potrebu dobrého zdravotného stavu, je to totiž hlavne spoločenská požiadavka. To teda súvisí aj so snahou a aj s potrebou aktívne sa starať o svoje zdravie a pobyty v kúpeľoch sú jednou z ciest ku zdraviu.
 2. Slovenské kúpeľníctvo vychádza z mnohoročnej tradície spojenia využitia prírodných liečivých zdrojov a liečebných postupov využívaných odborom fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie s garanciou využitia súčasných poznatkov modernej medicíny v spolupráci s ostatnými lekárskymi odbormi. Unikátne sú práve prírodné liečivé zdroje, ktoré sa využívajú na liečenie. Tieto sú dostupné len v kúpeľoch, nemôžeme si ich priniesť domov ani na spádové oddelenie rehabilitácie.
 3. Súčasťou komplexnej kúpeľnej liečby je aj vplyv prostredia kúpeľov, ktoré sa veľmi odlišuje tak svojím charakterom, ako aj režimom od prostredia ambulancií. Teda k liečbe spoluprispievajú aj tieto faktory prostredia, spoločenské, psychické a psychologické, čo je veľmi dôležité pre posilnenie či navrátenie zdravia takéhoto návštevníka. Ambulantná liečba je o tieto faktory ochudobnená.
 4. Wellness pobyty sa už v 60. rokoch 20. storočia stali významným odvetvím v krajinách, kde nepoznali stredoeurópsku tradíciu liečebného kúpeľníctva. Koncom minulého storočia došlo k jeho veľkému rozmachu aj u nás. Súvisí to so spoločenskou zmenou, životnou filozofiou a aj s požiadavkami pracovného trhu. Spoločenská požiadavka na trhu práce je nielen byť odborníkom, ale mať aj pevné zdravie. Samozrejme, tieto trendy ovplyvnili aj návštevnosť kúpeľov a kúpele, nielen na Slovensku, sa týmto trendom prispôsobujú.
 5. Mnohí si uvedomujú, aká dôležitá je prevencia ochorení a wellness je práve takou cestou. Preto súčasťou tohto odvetvia sú aj odborníci – lekári, fyzioterapeuti, asistenti výživy, psychológovia. Wellness sa stáva vecou odborníkov na zdravie, preto hovoríme o tzv. medicínskom wellnesse, ktorý si razí cestu, a kúpele sú tou najlepšou cestou na jeho realizáciu. Wellness nenahradí liečbu, pretože kúpeľná liečba je cestou k navráteniu zdravia a medicínsky wellness je cestou k zachovaniu zdravia a predchádzaniu chorobných stavov.

Kúpele Lúčky

Odpovedal: Mgr. Peter Mičko

 1. Zaznamenávame rast počtu klientov aj prenocovaní, čo bol dôsledok bezpečnostnej situácie vo svete, narastajúceho záujmu o zdravý životný štýl, ale hlavne osvety o prevencií zdravotných problémov, ktorá je vždy lacnejšia ako následná liečba.
 2. Cítiť sa a aj vyzerať zdravo, to je jedným z dôležitých atribútov kvalitného pobytu v kúpeľoch. Ako v jediných kúpeľoch na Slovensku si môžu klienti u nás dopriať procedúry s prírodnou francúzskou kozmetikou GERnétic. Nové procedúry poskytujú okrem zlepšenia zdravotného stavu aj relax spojený s antistresovými a regeneračnými účinkami. Ďalším unikátom je aj rašelinový zábal s prímesou našej minerálnej vody.
 3. Veľkou výhodou je zmena prostredia, kde sa spolu s telom na kúpeľnom pobyte regeneruje aj myseľ. Máte možnosť zabudnúť na každodenné starosti a spoznať nových ľudí.
 4. Ľudia pod vplyvom stále sa zvyšujúceho pracovného nasadenia začínajú pociťovať následky únavy. Wellness pobyty sú určené práve pre nich a sú skvelou voľbou na načerpanie nových síl a regeneráciu organizmu napríklad počas predĺženého víkendu. Aj u nás sme zaznamenali tento trend a vďaka tomu sme rozšírili ponuku wellness služieb, ktoré sa po novom dajú aplikovať takmer na každý pobyt.
 5. Dôležité je rozlíšiť, čo je to wellness pobyt. My napríklad ponúkame pobyt, ktorý sa zásadne odlišuje od bežných wellness pobytov v hoteloch práve aplikáciou liečivej minerálnej vody a procedúr vykonávaných kvalifikovaným personálom. Práve toto spojenie oddychu a liečby má pozitívny efekt na zdravotný stav a rovnako ako každá prospešná aktivita vykonávaná pravidelne má rozhodne zmysel.

Kúpele Nimnica

Odpovedala: Katarína Jamborová, obchodná námestníčka

 1. Evidujeme zvýšený záujem o kúpeľnú liečbu najmä v radoch mladších záujemcov ako prevenciu. Rovnako však aj staršie ročníky postupne objavujú, na odporúčania svojich známych, klady kúpeľnej liečby, najmä pri poúrazových a pooperačných stavoch, ale aj ako pomoc pri chronických ochoreniach pohybového aparátu, prípadne dýchacích ciest.
 2. Jedinečné je zloženie minerálnej vody, využívanej pri liečbe širokého spektra ochorení – ako jedna z mála na Slovensku sa využíva na inhalácie, kúpele a pitnú liečbu. A práve procedúry, kde sa využíva naša minerálna voda, patria medzi najžiadanejšie – uhličitý kúpeľ, inhalácie.
 3. Medzi zásadné rozdiely medzi ambulantnou a kúpeľnou liečbou patrí komplexnosť. Okrem procedúr je klient edukovaný napríklad v diétnom stravovaní a zmenou prostredia a odbúraním stresu v spojení s príjemným prostredím sa zvyšuje aj ozdravné pôsobenie procedúr. Pri ambulantnej liečbe sa čiastočne stráca tento komplexný účinok.
 4. Zvyšuje sa záujem o krátkodobé wellness pobyty, najmä medzi mladším ľuďmi, ktorí majú aj vyššie požiadavky na služby spojené s pobytom. Každoročne však stúpa záujem o tieto pobyty najmä v čase veľkonočných či iných sviatkov a predlžených víkendov.
 5. Väčšina pobytov, ktoré máme v ponuke, je zameraná na prevenciu a liečbu ochorení a začína sa vstupným lekárskym vyšetrením, čo je zásadný rozdiel medzi pobytom poskytovaným v kúpeľoch a wellness pobytom. Nevyhýbame sa však ani takýmto pobytom, ale ponúkame ich hlavne počas víkendov, prípadne Veľkej noci a pod. Kúpeľná liečba je zameraná špecificky na doliečenie a zregenerovanie organizmu po nejakom konkrétnom úraze či zákroku, prípadne na zmiernenie vplyvov chronického ochorenia, zatiaľ čo wellness pobyty sú skôr oddychové a relaxačné. Kúpeľnú liečbu nenahradia, ale sú vhodným doplnkom.

Kúpele Vyšné Ružbachy

Odpovedala: Martina Konrádyová, riaditeľka obchodu a marketingu

 1. V našich kúpeľoch stále prevládajú klienti, ktorí sa k nám prídu liečiť. Zaznamenávame však stúpajúcu tendenciu ľudí okolo 40 rokov, ktorí sú aktívni, myslia na prevenciu a vyhľadávajú aj medical wellness.
 2. Na liečbu využívame unikátne spojenie terapeuticky účinnej podhorskej klímy a prírodných liečivých zdrojov, ktorými sú blahodarné účinky liečivej vody z termálneho prameňa Izabela, ktorý je klasifikovaný ako prírodná liečivá voda a zdroj prírodnej liečivej vody VR2 Pri pošte. Ide o stredne mineralizovanú hydrouhličitú vodu s celkovou mineralizáciou 2 507 mg.I¹, so zvýšeným obsahom vápnika, horčíka a fluóru, lítia, s obsahom plynu CO2 1 470 mg.I¹, ktorá má vynikajúce osviežujúce účinky a využíva sa na pitné kúry (krenoterapia). Naše kúpele sú známe termálnym kúpaliskom so smrekom uprostred a s chráneným prírodným výtvorom – travertínovým jazierkom Kráter s priemerom 20 m s termálnou vodou 23 °C. Jednou z najzaujímavejších procedúr je hipoterapia. A, samozrejme, uhličitý kúpeľ, biofeedback, muzikoterapia, relaxácia, teploliečba a rôzne druhy masáží, kde sa každý človek dokáže uvoľniť a relaxovať.
 3. Kúpeľná liečba je pod lekárskym vedením. Ide o komplexný prístup k pacientovi, kde sa okrem prírodného liečivého zdroja využíva celé spektrum procedúr liečebnej rehabilitácie, psychoterapeutický program, dietoterapia, edukácia a kúpeľný režim. Svoje nenahraditeľné miesto má pri mnohých chronických ochoreniach. Účinok takejto liečby je bezprostredný a dlhodobý. Ambulantná liečba nedokáže plnohodnotne nahradiť kúpeľnú.
 4. Wellness pobyty dnes už ponúka každý hotel. Sú zamerané na krásu tela, relax. Kúpele majú uznanú liečivú vodu, prírodný liečivý zdroj, disponujú licenciou ministerstva zdravotníctva na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti, majú kvalifikovaných a odborných zdravotníckych pracovníkov, to je rozdiel medzi wellness a kúpeľmi. Preto aj my ponúkame medical wellness pobyty. Klienti preferujú skrátené pobyty spojené s liečivými účinkami v prírodnej liečivej vode, masáže, relax, celkový oddych, únik od veľkomiest a stresu.
 5. Teraz v zimnom období je wellness spojený s lyžiarskym pobytom. Po lyžovačke návštevníkov určite potešia termálne bazény, wellness a liečebné procedúry. Kúpele zabezpečujú na rozdiel od wellnessu nielen relaxačné, ale aj liečebno-rehabilitačný a zdravotný aspekt.

Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka

Odpovedal: Vladimír Šmída

 1. Každý rok rastie záujem klientov zdravotných poisťovní, prípadne samoplatcov o absolvovanie kúpeľnej liečby.
 2. Rozdelil by som to na procedúry, pri ktorých sa využívajú prírodné liečivé zdroje – zdravá minerálna voda Smerdžonka a čistý pieninský vzduch. A na procedúry, kde podstatnú časť tvorí technické a personálne vybavenie. Čo sa týka prírodných liečivých zdrojov, tak sú to najmä minerálne vaňové kúpele, inhalovanie prírodných minerálnych vôd a pobyt na čerstvom vzduchu, využitie dýchacej gymnastiky, koordinačného tréningu a pod. Poslednými menovanými sa to prelína k ľudským zdrojom, kde okrem spomínaných poskytujeme napr. aj tieto procedúry: edukácia stoja a chôdze, remodelácia adhézií, vykašliavacie techniky, kontrola kašľa, hygiena horných a dolných dýchacích ciest, aktívny cyklus dýchacích techník a ďalšie. Máme rozpracovaný unikátny systém respiračnej fyzioterapie s celkovým efektom zvýšenia kardio-pulmonálnej výkonnosti. Z technického vybavenia klienti oceňujú napr. našu svetloliečbu poskytovanú pomocou UVB fototerapie či Bioptronu.
 3. Je dôležitá najmä z hľadiska neprerušenej zdravotnej starostlivosti po dobu 21 alebo 28 dní v závislosti od diagnózy. V porovnaní s liečbou v nemocnici má kúpeľná liečba výhodu napr. aj v komplexnosti a rôznorodosti procedúr. Zároveň majú naši odborníci snahu vštepovať klientom osvojenie si postupov a návykov, čo sa týka fyzioterapie a respiračnej fyzioterapie. Tie po absolvovaní liečby uľahčia život najmä klientovi s chronickým ochorením v domácom prostredí v prípade, že aplikuje to, čo sa u nás naučil. Najväčšou výhodou kúpeľnej liečby oproti ambulantnej je ustavičná starostlivosť, jedinečné prostredie a „vytrhnutie“ klienta z jeho prirodzeného prostredia a každodenných problémov.
 4. Okrem klasických typov masáží, ktoré ponúkame, môžu u nás klienti absolvovať aj thajskú masáž chodidiel – paličkami, najnovšie tiež bankovanie a pripravujeme sa aj na masáž lávovými kameňmi. Žiadané je tiež saunovanie. Hitom je určite aj náš Iyashi Dôme, čo je zariadenie na princípe infrasauny, ale klient nepociťuje návaly tepla v časti hlavy, prípadne podľa želania ani na ramenách či rukách.

Kúpele Bojnice

 1. V uplynulej sezóne sme zaznamenali zvýšený záujem klientov využívajúcich kúpeľnú liečbu, rovnako je pre nás potešujúci aj fakt, že klienti sa k nám vracajú opakovane.
 2. Základom liečebných procedúr je prírodná, liečivá, hydrogén-uhličitanovo-síranová, vápnikovo-horčíková hypotonická akratoterma s teplotou od 28 do 52 ºC, ktorá vyviera z 9 prameňov. Zaujímavosťou je napr. morský bazén so slanou vodou a využívame tiež najmodernejšie postupy pri individuálnej rehabilitácií, medzi obľúbené procedúry patria samozrejme masáže, vaňové kúpele, plynové injekcie, ale v ponuke máme aj široké spektrum ostatných procedúr zameraných na liečbu pohybového ústrojenstva, nervových chorôb, ženských a urologických chorôb. Taktiež ponúkame aj procedúry, ktoré sú k dispozícií na priamy predaj a ich ponuku stále rozširujeme.
 3. Kúpeľná liečba je komplexne zameraná na fyzický a psychický stav pacienta, ktorý nie je možné dosiahnuť len ambulantnou formou. Každá balneorehabilitačná liečba i keď trvá menej ako 21 dní výrazne zlepšuje mobilitu pacienta a pozitívne vplýva aj na celkový zdravotný stav.
 4. Wellness pobyty sa stali veľmi obľúbeným produktom aj v našich kúpeľoch a záujem o ne stále narastá.
 5. V našej ponuke máme týždňové, ako aj víkendové wellness pobyty, pričom základom je neobmedzené využitie vonkajšieho termálneho bazéna a vnútorných bazénov, obľúbené sú aj tzv. bonusy k wellness pobytom napr. neobmedzený vstup do fitnes, vstup do Soľnej jaskyne alebo Saunového sveta. V dnešnej hektickej dobe nastáva trend, že hlavne medzi ľuďmi v produktívnom veku sú obľúbené krátkodobé wellness pobyty, ale veríme, že kúpeľná liečba bude mať u klientov vždy svoje pevné miesto a zachovajú jej svoju priazeň, a preto nikdy nenahradí v plnej miere kúpeľnú liečbu.

Bardejovské Kúpele

Odpovedala: Tamara Šatanková, ekonomicko-obchodná riaditeľka

 1. V roku 2016 sa záujem pacientov zdravotných poisťovní určite zvyšoval, uvidíme, ako sa bude vyvíjať rok 2017 vzhľadom na úsporné opatrenia nášho najväčšieho obchodného partnera v rámci poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti VšZP.
 2. Určite najväčším bohatstvom sú unikátne minerálne pramene, kde ich na malej ploche vyviera hneď 10. Tie sa používajú na minerálne vaňové kúpele, čo je určite jedna z najatraktív­nejších procedúr. Ďalej sa využívajú pri inhaláciách horných a dolných dýchacích ciest a nemenej dôležitá je aj pitná procedúra na jedinej kolonáde na Slovensku. Tam je sústredených 8 prameňov, pričom každý z nich sa používa na inú indikáciu a má odlišné chemické zloženie a mineralizáciu. Pre klientov s pohybovými problémami máme zriadené špeciálne pracoviská RED CORD SYSTÉM, kde pomocou závesného systému dokážeme opäť naštartovať už nefunkčné svaly klientov.
 3. Kúpeľná liečba je efektívna hlavne vtedy, ak jej trvanie je v dĺžke minimálne 3 týždne. Vtedy dokážeme človeka dostať späť do pracovného procesu v oveľa lepšom stave. Dôležitá je aj prevenčná časť kúpeľnej liečby, keďže sa často stáva, že klient už príde s akútnymi problémami, čo je dosť neskoro. Ambulantná liečba je výhodná len pre klientov, ktorí si nemôžu dovoliť buď kvôli pracovnej, alebo finančnej situácii klasickú liečbu na lôžku. Súčasťou kúpeľnej liečby nie sú len procedúry (ako je to pri ambulantnej), ale aj správna životospráva, medicínske náuky a prednášky, prechádzky v prírode, pohyb a určite k zlepšeniu prispieva aj kúpeľné prostredie. Toto sa pri ambulantnej liečbe nedá docieliť.
 4. Samozrejme dávame za pravdu, že wellness fenomén sa prejavil v plnej miere aj v našich kúpeľoch. Za posledné roky zaznamenávame veľký nárast práve týchto krátkodobých klientov. Konkrétne v minulom roku to bol medziročný nárast takmer 13 % a rastúci trend by mal pokračovať aj v tomto roku.
 5. Klienti za posledné roky zvýšili svoje nároky, a preto uprednostňujú hotely, ktoré sú minimálne na úrovni*** až ****. Radi využijú možnosť prejsť si suchou nohou na všetky procedúry, wellness bazén v rámci hotela a detský kútik + bazén sú len obrovskou výhodou. Najväčšia obsadenosť je tradične počas víkendov a cez týždeň ich zasa vystriedajú menej vyťažení seniori. Nemyslím si však, že tieto pobyty dokážu nahradiť kúpeľnú liečbu. Nikto predsa nepríde na wellness pobyt na 3 týždne. Ako som už uviedla, efektívna liečba sa prejaví až po 2 až 3 týždňoch, wellness pobyty trvajú maximálne 3 až 5 dní, čo je málo.

Prírodné jódové kúpele Číž

Odpovedala: Eva Henczová, referentka obchodnej správy kúpeľov

 1. Je to na rovnakej úrovni.
 2. Medzi obľúbené procedúry patrí klasická masáž čiastková, jódový vaňový kúpeľ a rašelinový zábal na jedno aplikačné miesto. Krenoterapia – pitná kúra so zdravotnou prechádzkou k prameňu Hygiea, ktorý sa nachádza v kúpeľnom parku pri liečebnom dome Slaná a centre voľnočasových aktivít.
 3. Ľudské telo potrebuje určitý čas na to, aby sa mohol naplno prejaviť pozitívny prínos kúpeľnej liečby. Rovnako tak celý organizmus potrebuje určitý čas na celkovú adaptáciu, preto je ústavná kúpeľná starostlivosť spojená s ubytovaním a stravovaním viac účinná ako ambulantná starostlivosť, keď klient po procedúrach odchádza do domáceho prostredia a pokračuje v bežných činnostiach.
 4. Samozrejme. Pre našich verných aj nových klientov pripravujeme nové atraktívne relaxačné pobyty na jar 2017.
 5. Medzi najobľúbenejšie patrí víkendový pobyt v dĺžke trvania 3 dni/2 noci s balíkom procedúr. V roku 2016 bol najobľúbenejší Romantický pobyt pre dvoch s wellnessom a romantickou večerou. Wellness pobyty slúžia na relax, sú kratšie a liečebné pobyty sú pod dohľadom odborného lekára a procedúry sú navrhované a predpísané lekárom podľa aktuálneho zdravotného stavu klienta.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #oddych #kúpele #wellness #relax #kúpeľný pobyt