Typické symptómy sklerózy multiplex a ich zvládanie

Sclerosis multiplex (SM) je najčastejšie invalidizujúce neurologické ochorenie produktívneho veku s veľmi širokým spektrom symptómov, od nešpecifických, ako je únava, až po závažné poruchy hybnosti či citlivosti.

, 13.06.2017 14:00
MUDr. Petrlenicova Foto:
MUDr. Darina Petrleničová, PhD. – Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, 2. neurologická klinika LFUK a UNB.

Hoci v súčasnosti máme čoraz lepšie možnosti základnej liečby, stále nevieme účinne ovplyvniť pacientove symptómy. Práve symptomatická liečba príznakov je nesmierne dôležitá najmä pre pacientov s progresívnym priebehom ochorenia, u ktorých je zatiaľ v podstate jedinou možnou.

Príznaky SM sú komplexné a navzájom spolu súvisia, a teda majú vplyv na celkový stav pacienta. Preto treba k nim tak aj pristupovať, často s medziodborovou lekárskou starostlivosťou, v ktorej hlavnú úlohu má otvorený, empatický a korektný vzťah lekár – pacient – sestra.

1. Môžu byť typické symptómy SM aj psychiatrické?

Typické symptómy SM podľa starých dogiem predstavujú postihnutie hybnosti, citlivosti či poškodenie zraku, ťažkosti s rovnováhou, močením či v sexuálnej oblasti. Dnes už vieme, že symptómy sú nielen fyzické, ale aj psychické, pričom spolu úzko súvisia.

Práve psychiatrické problémy predstavujú závažný psychosociálny faktor limitujúci priebeh ochorenia. Takmer 50 % pacientov trpí depresiou a poruchami pamäti, nemenej často sa u nich vyskytuje únava a spánkové poruchy. Pri SM boli popísané aj psychózy ako schizofrénia.

Tieto príznaky sú zapríčinené samotnou patológiou ochorenia ako takého (tzv. plakmi v určitých oblastiach mozgu) alebo sekundárne (napr. reakciou na ochorenie môže byť depresia, úzkosť, poruchy spánku, nežiaduce účinky liečby či redukovaná fyzická aktivita).

2. Ktoré tzv. neuropsychiatric­ké/mentálne symptómy spadajú pod obraz SM?

Únava, depresia, úzkosť, poruchy spánku, postihnutie intelektových schopností. Všetky uvedené ťažkosti spolu úzko súvisia, vlastne sa prelínajú, ovplyvňujú, čo sa odráža na celkom fyzickom a psychickom stave pacienta.

Často bývajú prehliadané. Jednak z dôvodu sústredenia sa práve na fyzický stav pacienta, ale aj tým, že pacient samotný si ich nemusí uvedomovať, resp. sa ich snaží bagatelizovať. Preto je dôležitá prítomnosť a spolupráca jeho najbližšieho okolia  pri kontrolách v ambulancii.

3. Môže byť únava prvým prejavom SM?

Únava je častým symptómom SM, pričom 40 % pacientov popisuje únavu ako najobťažujúcejší prejav ich ochorenia. Má závažné následky na ich bežné denné aktivity a kvalitu života. Ide o iný typ únavy, ako pociťuje zdravý človek.

V dôsledku únavy nie sú napr. schopní vstať z postele, robiť bežné denné aktivity, vykonávať prácu ako doposiaľ. Je nutné zdôrazniť, že únava môže byť skutočne aj prvým a dlho jediným príznakom. Teplom sa zhoršuje, podobne ako ostatné príznaky.

Zvládanie únavy zahŕňa v prvom rade nefarmakologické postupy, ako sú režimové opatrenia a fyzická aktivita. Z farmák je najčastejšie využívaný amantadín či preparáty ginko biloba, vitamíny skupiny B, aktivizujúce antidepresíva.

4. Ktoré psychické príznaky SM sa vyskytujú najčastejšie spo­lu?

Depresia sa u pacientov so SM vyskytuje 3– až 5-krát častejšie ako u bežnej populácie, oveľa častejšie ako pri iných chronických ochoreniach.

Napriek tomu býva poddiagnostikovaná. Vysoké dávky kortikoidov používaných pri atakoch môžu prispieť k rozvoju depresie. Intereferóny využívané v liečbe sa tiež dávajú do súvisu so vznikom či zhoršením depresie.

Vedľajšie účinky farmakoterapie, reakcia chorého na vznik a priebeh ochorenia, sociálna, rodinná podpora sú úzko späté s depresiou a úzkosťou. Závažnosť depresie  má významný dosah na denné fungovanie, medziľudské vzťahy, pamäťové schopnosti,  únavu a spoluprácu pacientov pri liečbe.

Depresia môže dokonca vyvolať atak. Úzkostné poruchy sa vyskytujú zhruba u 35 % pacientov, najčastejšie ide o generalizovanú úzkostnú poruchu, nasledovanú panickou a obsesívno-kompulzívnymi poruchami.

Úzkosť je typická skôr pre skoré štádiá ochorenia, pričom viac postihnuté sú ženy. Úzkosť je spätá s únavou, poruchami spánku, ťažkosťami pri riešení bežných problémov, bolesťou a výraznejším telesným postihnutím.

V liečbe depresie a úzkosti sú indikované antidepresíva a psychoterapia. Liečba depresie je súčasťou terapie SM a vedie k redukcii únavy, čo je dôležité mať na zreteli vzhľadom na úzke prepojenie medzi depresiou, únavou a intelektovými poruchami.

5. Je demencia typická pre toto ochorenie?

Poruchy pamäti u pacientov nevyúsťujú do demencie, ale sú vážnym problémom. Ich rozvoj býva zväčša pomalý, a preto zostávajú nerozpoznané. Vyskytujú sa u viac ako polovice pacientov.

Ide najmä o postihnutie krátkodobej pamäti, udržanie pozornosti, plynulosť reči, predstavivosť a vizuo-priestorovú orientáciu. Je potrebné si uvedomiť, že môžu byť aj výsledkom depresie, úzkosti alebo únavy. V každom prípade súvisia s ťažším telesným postihnutím, nehovoria o kvalite života.

6. Čo platí pre fyzické symptómy SM?

  • Tras a porucha koordinácie je medikamentózne ťažko ovplyvniteľná
  • Stuhnutosť je bolestivý symptóm, ktorý sťažuje kvalitu života
  • Chôdzu ovplyvňujú rôzne faktory ako únava, stuhnutosť, porušená citlivosť
  • 50 – 90 % pacientov s SM trpí problémami s močením
  • Vzácne môžu byť poruchy erekcie prvým príznakom SM

Fyzické príznaky sa snažíme ovplyvniť medikamentózne, využívame najmä antidepresíva, ktorými je možné zmierniť bolesti, pocity pálenia, tŕpnutia, kŕče či zlepšiť kvalitu spánku.

Liečba stuhnutosti je problematickejšia, v tomto prípade je nesmierne dôležitá fyzioterapia, ktorá je často zanedbávaná. Močová urgencia, inkontinencia, porucha vyprázdňovania močového mechúra, spadá do réžie urológa. Existujú viaceré farmakologické postupy, vďaka ktorým sa pacientovi uľaví.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #skleróza multiplex