Choroby, na ktoré existuje očkovanie

Ešte pred sto rokmi ľudia umierali na infekčné ochorenia. Dnes sa vďaka očkovaniu vyskytujú tieto ochorenia menej. Prinášame vám zoznam ochorení, na ktoré existuje očkovanie.

16.06.2017 14:00
vírus, baktérie Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Cholera

 • spôsobuje ju baktéria Vibrio cholerae produkujúca toxín zasahujúci tráviace ústrojenstvo. Podľa WHO sa ročne celosvetovo očakáva 3 až 5 miliónov nových nákaz cholerou a 100– až 120-tisíc úmrtí následkom tejto nákazy.
 • Epidemiológia: je výlučne ľudské ochorenie, ktoré sa prenáša z osoby na osobu prostredníctvom kontaminovaného jedla a vody. Prevenciou je hygiena, dezinfekcia a očkovanie.
 • Očkovanie: nová orálna vakcína poskytuje dobrú ochranu proti tejto nákaze.

Záškrt

 • je bakteriálne ochorenie spôsobené baktériou Corynebacterium diphtheriae. Pred zavedením očkovania toto ochorenie patrilo medzi najčastejšie príčiny detskej úmrtnosti.
 • Epidemiológia: k prenosu dochádza kvapôčkovou nákazou a blízkym fyzickým kontaktom.
 • Očkovanie: u nás sa očkuje v rámci hexavakcíny obsahujúcej kombináciu záškrt, tetanus, čierny kašeľ, hepatitída B, hemofilové infekcie, detská obrna v rámci povinného očkovania detí (tri dávky do prvého roka života). Účinnosť vakcíny s vekom klesá. Preto je povinné preočkovanie proti záškrtu a tetanu v 15-ročných cykloch.

Hemofilus influenzae typ B

 • najčastejšia je meningitída (bakteriálny zápal mozgových blán). Väčšinou sa objavujú u detí mladších ako 5 rokov, ale najčastejšie počas prvého roka života.
 • Epidemiológia: celosvetovo spôsobuje tri milióny prípadov závažného ochorenia a 400-tisíc úmrtí ročne s najväčším výskytom medzi dojčatami vo veku od štyroch do 18 mesiacov.
 • Očkovanie: vakcína sa používa súbežne s ďalšími vakcínami v rámci povinného očkovania v detskom veku.

Hepatitída A

 • vírusová nákaza, ktorá spôsobuje akútny zápal pečene a je najčastejšou formou všetkých vírusových hepatitíd.
 • Epidemiológia: každý rok sa celosvetovo zaznamenáva asi 1,4 milióna prípadov, pričom u nás sa najčastejšie vyskytuje v oblastiach s nízkym hygienickým štandardom, bez prístupu k vode a kanalizácii.
 • Očkovanie: vakcíny sú k dispozícii, v rizikových oblastiach ich v prípade detí do dvoch rokov u nás hradí zdravotná poisťovňa.

Hepatitída B

 • je vírusová nákaza, ktorá spôsobuje zápal pečene. Nebezpečné je najmä to, že tento zápal prechádza do chronicity s komplikáciami v podobe cirhózy pečene a následnej rakoviny pečene.
 • Epidemiológia: WHO odhaduje, že okolo dve miliardy ľudí je celosvetovo infikovaných týmto vírusom. Odhaduje sa, že ročne na jej následky zomrie asi 600-tisíc osôb.
 • Očkovanie: pred nákazou sa možno chrániť veľmi bezpečnou a efektívnou vakcínou.

Chrípka

 • vysoko nákazlivé, akútne vírusové ochorenie dýchacích ciest.
 • Epidemiológia: šíri sa kvapôčkovou infekciou z človeka na človeka alebo kontaktom s výlučkami z dýchacích ciest. Podľa odhadov WHO počet úmrtí spájajúcich sa s chrípkou kolíše celosvetovo od 250-tisíc až do pol milióna každý rok.
 • Očkovanie: vakcína sa každoročne aktualizuje, aby obsahovala najaktuálnejšie kmene vírusu chrípky, o ktorých sa predpokladá, že budú cirkulovať v populácii.

Japonská encefalitída

 • ochorenie spôsobené arbovírusom, ktorý prenášajú moskyty. S približne 50-tisíc prípadov a viac ako 10-tisíc úmrtiami ročne je najčastejšia a najnebezpečnejšia vírusová encefalitída, najčastejšia príčina vírusovej neurologickej infekcie medzi deťmi v Ázii.
 • Epidemiológia: vyskytuje sa najmä vo vidieckych oblastiach a častejšie v blízkosti ryžových polí, čo je prostredie vhodné pre množenie moskytov.
 • Očkovanie: prevencia je možná použitím oslabených živých alebo inaktivovaných vakcín.

Osýpky

 • sú akútne, vírusové, extrémne nákazlivé ochorenie vo forme vyrážok, ktoré postihovalo prakticky všetky deti pred zavedením očkovania.
 • Epidemiológia: ochorenie bolo v roku 2011 zodpovedné za odhadovaných 158-tisíc úmrtí vo svete, predovšetkým u detí mladších ako 5 rokov.
 • Očkovanie: vakcína sa očkuje v kombinácii s mumpsom a rubeolou (ako známa MMR vakcína, čo je oslabená živá vakcína chrániaca pred troma infekčnými vírusovými ochoreniami – osýpky, mumps, rubeola).

Meningokokové infekcie

 • infekcie baktériou meningokoka sú hlavnou príčinou bakteriálnej meningitídy (zápalu mozgových blán) a septikémie (otravy krvi).
 • Epidemiológia: na Slovensku sa ročne vyskytne 25 až 55 prípadov meningokokových ochorení, pričom úmrtnosť je na úrovni 10 až 15 %. V roku 2015 zomreli štyria ľudia z tridsiatich potvrdených prípadov.
 • Očkovanie: patrí medzi povinné očkovanie v ohnisku epidémie a odporúča sa rizikovým osobám alebo na vlastnú žiadosť.

Mumps

 • prejavuje sa zápalom príušných slinných žliaz, v ére pred očkovaním bol častou príčinou trvalej straty sluchu, ale aj neplodnosti, pretože u chlapcov bol jednou z komplikácií zápal semenníkov.
 • Epidemiológia: v mnohých regiónoch sveta sa výskyt tejto infekcie odhaduje na 100 až 1 000 prípadov na 100-tisíc ľudí s najvyšším výskytom vo veku dva až päť rokov.
 • Očkovanie: očkuje sa v rámci tzv. MMR vakcíny, čo je oslabená živá vakcína chrániaca pred troma infekčnými vírusovými ochoreniami – osýpky, mumps, rubeola.

Čierny kašeľ

 • vysoko nákazlivé ochorenie spôsobené baktériou Bordetella pertussis.
 • Epidemiológia: podľa WHO sa v roku 2008 celosvetovo vyskytlo okolo 16 miliónov prípadov, pričom 95 % z nich v rozvojových krajinách s odhadovaným počtom 195-tisíc detských úmrtí.
 • Očkovanie: vakcína sa u nás očkuje v rámci hexavakcíny obsahujúcej kombináciu záškrt, tetanus, čierny kašeľ, hepatitída B, hemofilové infekcie, detská obrna v rámci povinného očkovania detí (tri dávky do prvého roka života). Neskôr sa očkuje ešte raz v 6. roku života, to už sa podávajú štyri zložky – záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna v jednej vakcíne. Odporúča sa preočkovanie v 15-ročných cykloch.

Pneumokokové infekcie

 • baktéria pneumokoka môže spôsobiť mnohé invazívne (meningitída, invazívna forma zápalu pľúc, bakterémia) a neinvazívne (zápal stredného ucha, prínosových dutín, bronchitída, zápal pľúc).
 • Epidemiológia: V roku 2008 WHO odhadla 8,8 milióna úmrtí za rok vo vekovej kategórií detí mladších ako päť rokov, pričom 476-tisíc bolo spôsobených pneumokokovými infekciami.
 • Očkovanie: súčasť povinného očkovania a uskutočňuje sa spoločne s vakcináciou hexavakcínou (tri dávky do prvého roka života dieťaťa).

Poliomyelitída – detská obrna

 • nákazlivé ochorenie, ktoré spôsobujú tri rôzne sérotypy poliovírusu (typ 1, 2 a 3). Je zodpovedný za paralýzu a smrť.
 • Epidemiológia: po pravých kiahňach je poliomyelitída v poradí druhým ochorením, kde pretrváva snaha celosvetovo ho vyhubiť, ale dodnes sa to nepodarilo.
 • Očkovanie: používa sa neživá inaktivovaná poliovakcína, ktorá sa podáva v injekčnej forme, u nás je súčasťou hexavakcíny.

Besnota

 • vírusová nákaza, ktorá postihuje divožijúce aj domestikované zvieratá a môže sa preniesť aj na človeka.
 • Epidemiológia: najnebezpečnejšie sú poranenia na hlave a prstoch rúk, odkiaľ sa vírus nervovými dráhami môže dostať rýchlo do mozgu. Čím je rana hlbšia, tým viac vírusov sa dostane do tela poraneného.
 • Očkovanie: je jedinou efektívnou liečbou. Vo chvíli, keď už ochorenie prepukne, smrť je nevyhnutná. Proti besnote sa očkujú zvieratá aj ľudia, existuje preventívne očkovanie. Podáva sa do svalu.

Rubeola

 • akútne vírusové ochorenie vo forme vyrážok. Môže byť veľmi nebezpečná, najmä ak dôjde k prenosu na plod z budúcej matky v ranom štádiu tehotenstva.
 • Epidemiológia: vírus rubeoly sa prenáša prostredníctvom kvapôčkovej infekcie z jednej osoby na druhú. Keďže rezervoár vírusu je výlučne ľudský, infekciu je teoreticky možné vyhubiť.
 • Očkovanie: očkuje sa v kombinácii s mumpsom a osýpkami (ako známa MMR vakcína, čo je oslabená živá vakcína chrániaca pred troma infekčnými vírusovými ochoreniami – osýpky, mumps, rubeola).

Tetanus

 • je často smrteľné infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje baktéria Clostridium tetani bežne sa nachádzajúca v pôde alebo špine.
 • Epidemiológia: v roku 2002 sa tetanus odhadom podieľal na 200-tisíc úmrtiach na celom svete, pričom 180-tisíc spôsobil novorodenecký tetanus.
 • Očkovanie: u nás sa očkuje v rámci hexavakcíny obsahujúcej kombináciu záškrt, tetanus, čierny kašeľ, hepatitída B, hemofilové infekcie, detská obrna v rámci povinného očkovania detí. Preočkovanie sa odporúča v 15-ročných cykloch.

Tuberkulóza

 • infekčné bakteriálne ochorenie, celosvetovo druhá najčastejšia príčina smrti na infekčné ochorenia po AIDS. V roku 2011 ochorelo na tuberkulózu 8,7 milióna ľudí a 1,4 milióna pre toto ochorenie zomrelo.
 • Epidemiológia: baktériou tuberkulózy je nakazených tretina obyvateľov planéty, ale táto infekcia sa nijako neprejavuje. Spomedzi spomenutej tretiny u 10 % jestvuje riziko rozvoja aktívnej formy ochorenia.
 • Očkovanie: na Slovensku bolo povinné očkovanie novorodencov k 1. januáru 2012 zrušené a už patrí medzi očkovania na vlastnú žiadosť.

Žltá zimnica

 • vírusové krvácavé infekčné horúčkovité ochorenie, ktoré prenášajú moskyty. Každý rok sa vyskytne 200-tisíc prípadov žltej zimnice, pričom 30-tisíc je smrteľných.
 • Epidemiológia: napriek vakcinačným kampaniam ostáva žltá zimnica závažným problémom v tropických regiónoch Afriky a Južnej Ameriky.
 • Očkovanie: podľa medzinárodného zdravotného poriadku ide o povinné očkovanie cestovateľov. Vystavený certifikát nadobúda platnosť 10 dní po očkovaní a platí celoživotne.

Pravé kiahne

 • (vakcína produkovaná v prípade potreby z dôvodu bioterorizmu)
 • sú vysoko nákazlivé ochorenie spôsobené vírusom varioly z druhu orthopoxvírusov.
 • Epidemiológia: vakcína proti pravým kiahňam bola kľúčovým prostriedkom na vyhubenie tohto ochorenia.
 • Očkovanie: predtým, ako sa vakcinačnou kampaňou podarilo definitívne úplne potlačiť pravé kiahne v roku 1980, toto ochorenie postihovalo 60 % svetovej populácie a usmrcovalo jedného zo štyroch pacientov. Komisia WHO pre vyhubenie pravých kiahní ukončila formálne svoju činnosť 9. 12. 1979 a očkovanie bolo ukončené v roku 1980. Žiaľ, stále je tu reálna hrozba zneužitia tohto vírusu vo forme biologickej zbrane.

Rotavírusové infekcie

 • jedna z najčastejších príčin hnačkových ochorení dojčiat a batoliat.
 • Epidemiológia: podľa WHO dochádza vo svete ročne takmer k 150 miliónom hnačkových ochorení spôsobených rotavírusom, ktorým podľahne zhruba pol milióna detí.
 • Očkovanie: očkuje sa v prvých šiestich mesiacoch života dieťaťa. Na Slovensku sú dostupné 2 očkovacie látky, ktoré sa podávajú do úst vo forme kvapiek.

Ovčie kiahne

 • patria medzi bežné vyrážkové detské choroby. Spôsobuje ich vírus varicella zoster, ktorý patrí medzi herpetické vírusy.
 • Epidemiológia: prameňom nákazy je výlučne chorý človek. Závažnejší priebeh ovčích kiahní majú dospelí, ktorí neprekonali ovčie kiahne v detstve.
 • Očkovanie: patrí na Slovensku medzi dobrovoľné očkovania. Na požiadanie rodiča je možné očkovať dieťa v 15. až 18. mesiaci tetravakcínou (mumps, rubeola, osýpky, ovčie kiahne), kde sa za zložku proti varicelle dopláca. Druhou možnosťou očkovať spomínanou štvorzložkovou vakcínou je vek 11 rokov. Jestvuje aj samostatná vakcína.

Kliešťová encefalitída

 • spôsobujú ju vírusy, ktoré sa na človeka prenášajú prostredníctvom infikovaných kliešťov, pričom prameňom nákazy sú zvieratá (hlodavce, líšky, vysoká zver, ale aj domáce zvieratá ako kozy a ovce).
 • Epidemiológia: v roku 2015 bolo na Slovensku 85 prípadov kliešťovej encefalitídy, 69 bolo hospitalizovaných a jeden pacient zomrel.
 • Očkovanie: deti sa môžu očkovať od veku 1 roka. Základné očkovanie pozostáva z troch dávok. Očkovanie je najvhodnejšie začať v zimných mesiacoch. Po 3 až 5 rokoch sa odporúča preočkovanie.

HPV

 • niektoré vírusy z tejto skupiny predstavujú vysoké riziko vzniku rakoviny na častiach tela, kde sa nachádza určitý druh buniek. Sú to najmä sliznice na pohlavných orgánoch, u žien najmä na krčku maternice.
 • Epidemiológia: podľa štatistík len približne 25 % slovenských žien absolvuje pravidelné preventívne gynekologické prehliadky. HPV je zodpovedný, resp. sa dokázateľne vyskytuje pri 99,7 % rakoviny krčka maternice, ale aj pri 40 % rakoviny žaluďa penisu.
 • Očkovanie: pre vekovú skupinu dievčat v 13. roku je očkovanie čiastočne hradené zo zdravotného poistenia. Vakcinácia je najvhodnejšia pre dievčatá, ktoré ešte nemali pohlavný styk. V rámci prevencie genitálnych bradavíc môžu byť zaočkovaní aj chlapci vo veku 9 až 26 rokov. Základné očkovanie pozostáva z troch dávok. Očkovacie látky sa podávajú do svalu.

Pásový opar

 • spôsobuje ho herpetická infekcia, ktorá postihuje najčastejšie ľudí po päťdesiatke. Prejaviť sa môže u ľudí, ktorí prekonali ovčie kiahne (čo je 95 %).
 • Epidemiológia: pravdepodobnosť vzniku pásového oparu sa v živote odhaduje na 30 %, vo vyššom veku až na 50 %. Kto nemal ovčie kiahne a stretne sa s vírusom varicella zoster, dostane ovčie kiahne.
 • Očkovanie: na Slovensku je k dispozícii vakcína proti pásovému oparu obsahujúca oslabený vírus, ktorá je určená ľuďom od veku 50 rokov. Ide o jednu dávku bez preočkovania.

Brušný týfus

 • bakteriálne ochorenie, ktoré sa v priemyselne vyspelých krajinách vyskytuje len zriedka.
 • Epidemiológia: rezervoárom patogénov týfusu je výlučne človek. K prenosu obyčajne dochádza fekálno-orálnou cestou pri požití kontaminovanej vody alebo jedla.
 • Očkovanie: u nás patrí medzi tzv. cestovateľské očkovania, ktoré sa odporúčajú pri návštevách niektorých krajín. U nás sa očkuje jednou dávkou neživej vakcíny najmenej dva týždne pred odchodom do rizikovej oblasti. Ochrana trvá tri roky.

Zoznam všetkých chorôb, na ktorého existuje očkovanie nájdete na: medialog.sk

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #očkovanie #vakcína #infekčné choroby