S cukrovkou sa dá žiť plnohodnotný život: Treba si však plánovať stravu aj aktivity

U dospelých diabetikov je výskyt srdcovo-cievnych ochorení dva- až trikrát vyšší v porovnaní s dospelými bez cukrovky. Vyplýva to z Globálnej správy o diabete z roku 2016, ktorú vypracovala Svetová zdravotnícka organizácia.

, 29.06.2017 06:00
žena, šalát, jedlo Foto:
Ilustračné foto.
debata

Na Slovensku dnes žije približne 400-tisíc diabetikov, pričom 100-tisíc ľudí o svojej chorobe nevie. V roku 1997 sa na cukrovku liečilo 217-tisíc obyvateľov Slovenska, za 20 rokov sa tak výskyt choroby zdvojnásobil.

Pacient s cukrovkou môže žiť plnohodnotný život ako ktokoľvek iný. Len musí viac dbať na svoju stravu, aktivity, odpočinok, premýšľať o nich a svoj denný program viac plánovať. Počet pacientov s cukrovkou 2. typu narástol od roku 2010 o 20 %. Prediabetes, teda nábeh na cukrovku, malo v roku 2015 až o 36 % ľudí viac ako v roku 2010 a tehotenskú cukrovku o 35 % žien viac ako v roku 2010. Vyplýva to z najnovšej odbornej štúdie zdravotnej poisťovne Dôvera o výskyte a úmrtnosti pacientov s diabetom mellitus 2. typu v rokoch 2010 až 2015. Ide o prvú a zatiaľ jedinú takto detailnú analýzu o diabete na Slovensku. Zohľadnila údaje 1,4 milióna ľudí.

V roku 2010 predstavoval výskyt cukrovky 2. typu 5,48 % v populácii pacientov starších ako 18 rokov. V roku 2015 výskyt ochorenia narástol na 6,13 % z celkového počtu poistencov tejto zdravotnej poisťovne.

„Môžeme predpokladať, že existuje početná skupina ľudí s cukrovkou 2. typu, ktorá im ešte nebola zistená. To by malo viesť k aktivitám zameraným na zvýšenie počtu pacientov absolvujúcich preventívne vyšetrenia, ako aj k prehodnoteniu efektivity preventívnych prehliadok,“ uviedol jeden z autorov štúdie diabetológ Jozef Lacka z Trnavy.

V roku 2010 bola celková úmrtnosť pacientov s diabetom 2. typu 3,5-krát vyššia ako u pacientov bez diabetu, pričom u mužov bola mierne vyššia ako u žien. V roku 2015 sa úmrtnosť diabetikov mierne znížila, ale aj tak je stále 3-krát vyššia oproti bežnej populácii.

V súčasnosti je diabetes hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek, ako aj amputácií v oblasti dolných končatín z iných ako poúrazových príčin. Srdcovo-cievne ochorenia sa u diabetikov vyskytujú v porovnaní s bežnou populáciou 4- až 8-krát častejšie, majú horšiu prognózu a náročnejšia je aj ich liečba.

„Nielen tieto štatistiky potvrdzujú, že čím ďalej, tým viac je potrebné systematicky sa zameriavať na chronicky chorých pacientov. Prvý takýto ucelený projekt na Slovensku vznikol vďaka dobrej spolupráci diabetológov a našej zdravotnej poisťovne pod názvom DôveraPomáha diabetikom. Už za rok a pol jeho fungovania sa ukázalo, že účinne pomáha pacientom lepšie zvládať život s cukrovkou,“ hovorí Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery.

Cukrovka je dnes najrozšírenejším chronickým ochorením. Počet chorých stále narastá, pričom podstatný podiel na tomto zvyšujúcom sa počte chorých má cukrovka 2. typu. Ide o ochorenie, ktoré si človek navodí sám v priebehu života predovšetkým z dôvodu zlého životného štýlu.

Situácie, s ktorými sa stretáva diabetik

Pracovné zaradenie

Spokojnosť v práci a zárobok sú súčasťou psychickej pohody človeka. U pacienta s cukrovkou to platí dvojnásobne. U diabetikov, ktorým diabetes bol diagnostikovaný až v neskoršom veku, sa naskytnú otázky: Mám pri pracovnom pohovore prezradiť, že som diabetik? Fakt, že trpíte diabetom, je vaša súkromná vec. Ak vás ochorenie obmedzuje, buďte férový a žiadajte len o pozíciu, na ktorú stačíte, a pravdivo referujte o svojom zdravotnom stave už pri prijímacom, pohovore.

Musím cukrovku nahlásiť zamestnávateľovi? Zo zákona vám táto povinnosť nevzniká. Môže sa však stať, že kvôli svojmu zdravotnému stavu budete musieť odmietnuť určitý typ činnosti alebo napr. služobnú cestu. Pri tejto príležitosti vás môže zamestnávateľ oprávnene prepustiť z dôvodu, že vám váš zdravotný stav neumožňuje vykonávať zadanú prácu.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
žena, cukor, cukrovka, diabetes Ilustračné foto.

Môžu ma z práce kvôli diabetu prepustiť? Ak nemáte žiadne komplikácie a môžete naďalej vykonávať svoju činnosť, zamestnávateľ vás iba kvôli diagnóze diabetu prepustiť nesmie. Táto skutočnosť by sa považovala za diskrimináciu.

Nevhodné zamestnania pre diabetikov: Zo zákona nevzniká pre diabetika žiadny zákaz činnosti, iba v prípade, že v krátkom čase prekonal viac hypoglykémií za sebou a kontrola zdravotného stavu u závodného lekára, diabetológa alebo očného lekára sa odôvodnene na podozrenie rizík pri riadení motorových vozidiel preukáže, môže taký pacient získať dočasné obmedzenie vodičského preukazu. Existujú však povolania, ktoré sú pre diabetikov nevhodné, pretože by v prípade hypoglykémie a straty orientácie mohli predstavovať nebezpečenstvo tak ako pre nich, ako aj pre ostatné osoby: vodič z povolania, vodič MHD, pilot, vojak, policajt, záchranár, hasič, potápač, výškové práce, práce v zmenovej prevádzke, zamestnanie s vysokou psychickou záťažou.

Cestovanie

Cukrovka nie je prekážkou v cestovaní, len je dôležité starostlivo zbaliť všetky potreby spojené s cukrovkou: mať kvalitne vybavenú cestovnú lekárničku a zistiť si včas dostupnosť zdravotnej starostlivosti v mieste pobytu.

Bežné zdravotné problémy ako hnačka, zvracanie, horúčka, môžu spôsobiť závažné zdravotné komplikácie. Základné liečebné opatrenia pre tieto prípady by ste mali vedieť určite ešte pred vycestovaním.

Veľmi dôležité je dostatočné poistenie liečebných nákladov. Overte si typ dohodnutého poistenia (úraz, hospitalizácia, zubné ošetrenia, doprava do nemocnice, preprava do vlasti a pod.) Nezabudnite si vziať telefónny kontakt na poisťovňu, s ktorou máte uzatvorené cestovné poistenie. Významná je tiež znalosť časového posunu, postupné prenastavenie dávok inzulínu skonzultujte vopred so svojím diabetológom.

Informujte sa stravovaní z hľadiska hygienickej úrovne krajiny. Majte so sebou rezervné jedlo vo forme trvanlivých potravín obsahujúcich sacharidy, napr. sucháre, tyčinky, ovocné pyré v tube a pod.

Ak cestujete lietadlom, všetky potreby na liečbu diabetu majte v príručnej batožine. Náhradný inzulín a rezervné pero umiestnite do inej príručnej batožiny pre prípad, že by ste niektorú batožinu stratili. Nízka teplota v batožinovom priestore lietadla by inzulín zničila.

Inzulín nikdy nenechávajte v aute a na miestach, kde môže dôjsť k extrémnym teplotám. Taktiež glukometer môže byť v extrémnych teplotách nefunkčný.

Z dôvodu bezpečnostných opatrení budete pri kontrole potrebovať doklad od svojho diabetológa o ochorení, nutnom užívaní inzulínu a jeho aplikácii v priebehu letu na palube, a to aj v anglickom jazyku (príp. aj v inom jazyku z hľadiska destinácie).

Dôležitá je informácia o prístrojoch, ktoré si beriete na palubu, teda o dávkovacom pere, inzulínovej pumpe, glukometri a ďalších potrebných materiáloch. Inzulínovú pumpu počas kontroly neodpájajte a nedávajte k ostatným príručným batožinám na pás RTG zariadenia.

Kontrolnému pracovníkovi vysvetlite, že pumpu odpojiť nemôžete, keďže ju musíte mať pripojenú k telu. Náhradný inzulín a všetky ostatné lieky majte v originálnom balení. Pred aplikáciou inzulínu alebo meraním glykémie na palube najskôr informujte obsluhujúci personál lietadla, aby ste nevyvolali medzi spolucestujúcimi zbytočnú paniku.

Preukaz diabetika je dobré nosiť stále so sebou, uľahčuje to komunikáciu so zdravotníkmi pri akýchkoľvek zdravotných problémoch. Taktiež doklad o poistení, telefónne číslo a adresu na svojho diabetológa noste stále pri sebe.

Šport

Ľudské telo je stvorené na to, aby sa hýbalo. Pohyb je prirodzená súčasť nášho života. Dáva nám zdravie, zabraňuje rozvoju chorôb a je veľmi dôležitou súčasťou liečby diabetu.

Jediný rozdiel medzi človekom s cukrovkou a človekom bez cukrovky je v tom, že diabetik musí o pohybe a športe viac premýšľať, pretože telesný pohyb ovplyvňuje glykémiu. Pri pohybe potrebujeme energiu. Túto energiu obvykle získavame chemickým spaľovaním glukózy. Pohyb teda spôsobuje spotrebu glukózy a zníženie glykémie. Výnimkou je situácia, keď nemáme v tele dostatok inzulínu a naša glykémia je vysoká, väčšinou cez 17 mmol/l. V tomto prípade telo nevie spaľovanie glukózy zvýšiť. Vinou poplašných reakcií sa však vplyvom pohybu uvoľní do krvi glukóza z pečene a dôjde k zvýšeniu glykémie. Pri vysokej glykémii nie je vhodné so športom začínať, preto je dôležité počkať, než glykémia klesne.

Pri premýšľaní o športe a pohybe musíme uvažovať o dvoch veciach: o intenzite a dĺžke pohybu.

Praktické rady

  • Pred pohybom si zmerajte hodnotu glykémie. Ak je nižšia ako 6,0 mmol/l, zjedzte 1 – 2 sacharidové jednotky v závislosti od predpokladanej záťaže.
  • Pri liečbe inzulínom sa dávka bolusového inzulínu znižuje o tretinu až polovicu zvyčajnej dávky. Pri viachodinovej záťaži znížte celkovú dávku inzulínu o 20 až 30 %.
  • Ak užívate deriváty sulfonylmočoviny, pred pohybom či prácou v záhrade si znížte ich dávku na polovicu.
  • Praktická rada na určenie stupňa záťaže je hovorené slovo. Ak dokážete spievať, zaťaž sa dá zvýšiť. Ak sa pri hovorenom slove zadýchavate, záťaž treba znížiť.
  • Pri záťaži je potrebné merať pulz (intenzita námahy by nemala presiahnuť 75 % pulzu pre danú vekovú skupinu). Výpočet maximálneho pulzu zodpovedajúcemu veku = 220 – vek. U väčšiny diabetikov by nemal presahovať 120 až 140 úderov za minútu.
  • Ak pravidelne cvičíte a znižuje hmotnosť, dá sa očakávať aj zníženie dávky liekov a dávky inzulínu, lebo sa zlepšuje citlivosť tkanív na telu vlastný inzulín.
  • Ak počas cvičenia klesne hodnota glykémie do hraníc normoglykémie (3 až 5 mmol/l), v nasledujúcom období vás môže ohroziť hypoglykémia. Ide o situácie, ak sa po športe pokračuje vo fyzickej aktivite.

Zdroj: dôvera – zdravotná poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #diabetes #cukrovka #ochorenie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy