MUDr. Hatala: Fibrilácia predsiení je epidémiou 21. storočia

O fibrilácii predsiení, ktorá je najčastejšou arytmiou, sa hovorí ako o epidémii tohto storočia. Touto chorobou trpia najmenej tri percentá dospelej populácie, na Slovensku to môže byť okolo 150-tisíc ľudí. Spomedzi ľudí, ktorí majú dnes 40 rokov, bude v priebehu života každý štvrtý bojovať s fibriláciou predsiení, upozorňuje profesor MUDr. Robert Hatala, CSc., prednosta kardiologickej kliniky, Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

15.08.2017 14:00
doktorka, kontrola, srdce Foto:
Ilustračné foto.
debata (3)

Čo je príčinou abnormálneho srdcového rytmu? Aké sú rizikové faktory vzniku ochorenia?

Každé ochorenie srdca sa skôr alebo neskôr prejaví potenciálne závažnými srdcovými arytmiami vrátane fibrilácie predsiení. Fibrilácia predsiení sa však nezriedka objavuje aj na zdanlivo zdravých srdciach, dokonca aj na tzv. „veľmi zdravých“ srdciach športovcov. Najvýznamnejšie rizikové faktory fibrilácie sú však vek, fajčenie, vysoký krvný tlak, srdcové zlyhávanie, ochorenie štítnej žľazy, obezita, pľúcne a obličkové ochorenia.

V čom je nebezpečenstvo fibrilácie predsiení a do akej miery súvisí s obezitou? „Stačí“ obezita ako jediný rizikový faktor, aby vznikla fibrilácia predsiení?

Obezita je len zriedkavo izolovaný problém, väčšinou sa spája s paralelnými problémami s vysokým krvným tlakom, diabetom a tzv. syndrómom obštrukčného spánkového apnoe, ľudovo chrápaním. Tieto ochorenia sa však obvykle „nabaľujú“ na obezitu – ak sa však pacientovi podarí znížiť hmotnosť na požadovanú úroveň, ustupujú aj „nabalené“ ochorenia. Najobávanejšou komplikáciou fibrilácie predsiení je mozgová porážka, jej riziko pritom významne stúpa s vekom. Vo veku nad 65 rokov dosahuje hranicu, keď je takmer vždy potrebné pacientovi „riediť“ krv špeciálnymi liekmi. Ich zmyslom je zabrániť vzniku drobných krvných zrazenín v srdci, ktoré budú skôr alebo neskôr katapultované do mozgu, kde upchajú cievu so vznikom mozgovej porážky. Tieto mozgové porážky majú ťažký priebeh, pacient v priebehu niekoľkých dní či týždňov často zomiera alebo zostáva ťažko postihnutý. Krvné zrazeniny však môžu mať aj mikroskopické rozmery a vtedy spôsobujú „plíživý obraz“ postupujúcej demencie s obrazom podobným Alzheimerovej chorobe.

Čo je podľa vás pri liečbe pacientov s touto diagnózou najtvrdším orieškom?

Fibrilácia predsiení často nespôsobuje žiadne ťažkosti a pacient ju vôbec nevníma. V takýchto situáciách je väčšina pacientov nedisciplinovaná a predpísané lieky neužíva dôsledne. Z analýzy reálnej praxe vyplýva, že len tretina pacientov užíva predpísané lieky dôsledne, ďalšia tretina občas a zvyšná tretina ich ani nezačne užívať. Účinnosť liekov na prevenciu cievnej mozgovej príhody – tzv. antikoagulancií – je pritom kriticky závislá od disciplíny pacienta. Už jedno vynechanie sa spája s nárastom rizika mozgovej príhody! Disciplinovanosť pacientov nazývame „adherencia k liečbe“, a to je najťažší oriešok. Vieme, že na Slovensku je podstatne horšia ako napríklad v Škandinávii. Slovenskí pacienti sú naďalej v drvivej väčšine presvedčení, že hlavnú ťarchu zodpovednosti za ich zdravie nenesú oni sami, ale niekto iný: lekár, poisťovňa, štát… Naďalej prevláda názor, že hrešiť voči vlastnému zdraviu sa dá beztrestne, že keď sa niečo vážne stane, „niekto sa postará“. Je to ale, žiaľ, iba ilúzia.

Máme na Slovensku celé spektrum možností liečby fibrilácie predsiení. Dostatočné?

Manažment pacientov s fibriláciou predsiení sa musí stať národnou prioritou. Dosiaľ to tak nie je. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že Slovensko má málo kardiológov a mnohí navyše nepripisujú fibrilácii patričný význam. Komplexnej liečbe fibrilácie predsiení sa venujú len tri pracoviská. Kardiológov schopných vykonávať zložité katétrové intervencie je na Slovensku menej ako prstov na rukách. Pracovať v prostredí rtg. žiarenia v 12 kg olovenej zástere mnoho hodín a pri tom vymeniť niekoľkokrát prepotenú bielizeň – pri nediferencovanom mzdovom ohodnotení – popravde, nie je príliš lákavé. Nedá sa donekonečna spoliehať na entuziazmus. Takže nemáme ani dostatok odborníkov, ani primerané technické vybavenie. Napríklad rtg. technika v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave je zastaraná a väčšina prístrojov by v krajinách únie už ani nedostala certifikát na prevádzku. To je problém, ktorý sme prevzali z čias komunizmu: ambiciózne nákupy a následne žiadna údržba a starostlivosť o investície. A odborníci: najschopnejší mladí lekári odchádzajú hneď po ukončení štúdia do zahraničia, respektíve v posledných rokoch už najschopnejší maturanti so záujmom o štúdium medicíny odchádzajú študovať do zahraničia. V horizonte piatich rokov bude na Slovensku chýbať asi 30 % lekárov.

Aká liečebná metóda je v súčasnosti považovaná za najefektívnejšiu?

Bezpochyby prevencia. Fibrilácia predsiení sa dá dlhodobo definitívne vyliečiť len u relatívne malej časti pacientov, aj to len keď sa zachytí v počiatočnom štádiu. Efekt sofistikovanej katétrovej liečby zväčša pretrváva okolo piatich rokov. Takže najefektívnejší postup je včas identifikovať pacientov, ktorí majú vysokú pravdepodobnosť ochorenia, a arytmiu následne definitívne vyliečiť katétrovou abláciou. Tých však je len malá časť. U ostatných má kľúčový význam stanovenie rizika mozgovej porážky a jej prevencia.

Ak odborníci udávajú, že štandardným podávaním liekov možno dosiahnuť efektivitu liečby približne na 20 až 60 percent a metódou počítačovo riadenej katetrizácie srdca, kde sa úspešnosť pohybuje až na 95 percent. Prečo sa nemôže každý „pacient riešiť katetrizáciou“?

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že fibriláciu predsiení vo väčšine prípadov nevieme vyliečiť ani liekmi, ani katétrovou operáciou. Väčšina pacientov pri postavení diagnózy už nespadá do kategórie, kde má zmysel vykonať katétrovú abláciu. Tých je len pomerne malá časť. Ale aj napriek tomu máme na Slovensku vážny problém – ilustrujem číslami: katétrová operácia fibrilácie predsiení trvá priemerne 3 až 6 hodín. Za predpokladu dostupnosti potrebnej techniky môže teda jeden lekár spraviť v najlepšom prípade dve operácie denne v jednej sále. Na Slovensku máme 3,6 adekvátne vybavených operačných sál, v ktorých ale treba operovať aj iné, často naliehavejšie, arytmie vrátane tých u detí. Takže v ideálnom prípade by sa dalo urobiť na Slovensku azda desať pacientov týždenne, to je povedzme 500 ročne. A pacientov s fibriláciou je 150 000, z toho je možno 20 000 reálnych kandidátov na operáciu. Takže 500 ročne a 20 000 pacientov – stačí?

Existujú klinické štúdie zamerané na účinnosť a bezpečnosť nových molekúl, ktoré významne znižujú riziko cievnej mozgovej príhody a vnútrolebečného krvácania. Je už takáto moderná liečba k dispozícii aj pre slovenských pacientov?

V súčasnosti máme na Slovensku dostupné všetky nové molekuly pre prevenciu mozgovej porážky pri minimalizovanom riziku krvácania. V tom je Slovensko lídrom v strednej Európe a myslím, že na to môžeme byť pyšní. Všetky tieto lieky vychádzajú z obrovských klinický štúdií, v ktorých potvrdili svoje kvality v zmysle účinnosti a bezpečnosti. Budem preto rád, keď takáto liečba bude dostupná všetkým pacientom, ktorí ju potrebujú, a verím, že niektoré obmedzenia sa nám v tomto smere podarí prekonať. Je tiež dôležité, aby najmä praktickí lekári túto liečbu a jej prednosti poznali. Je to jedna z kľúčových stratégií prevencie cievnych mozgových príhod, ktorých máme dnes už viac ako infarktov myokardu (cievna mozgová príhoda ročne postihne na Slovensku 17-tisíc ľudí).

Aké možnosti prevencie kardiovaskulárnych ochorení vrátane fibrilácie predsiení považujete na základe svojej klinickej praxe za najúčinnejšie?

Celkove u nás naďalej pretrváva skôr biedne povedomie zodpovednosti našej populácie za vlastné zdravie – a to je alfa a omega prevencie. Ak hovoríme o špecifickej prevencii fibrilácii predsiení, potom by som zdôraznil tri faktory – obezita, vysoký krvný tlak a fajčenie. Ak sa všetky tri kumulujú u jedného pacienta, jeho osud je spečatený. O tom už súčasná medicína nemá žiadne pochybnosti. Druhým faktorom je potreba vzdelávania praktických lekárov a internistov o správnom manažmente fibrilácie predsiení. V ostatných rokoch prešli naše názory v tejto oblasti zásadnými zmenami. Špecialisti kardiológovia nebudú schopní sami riešiť toto ochorenie epidemického charakteru.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #zdravé srdce #srdce #arytmia #fibrilácia