Srdcový rytmus a arytmie

Činnosť srdca je pravidelná vtedy, keď sa jeho frekvencia pohybuje od 60 do 90 pulzov (tepov) za minútu - ide o tzv. sínusový rytmus. Srdcová frekvencia sa však stále mení a prispôsobuje sa potrebám človeka v danej situácii. O arytmii srdca hovoríme teda vtedy, keď dochádza k poruchám pravidelnosti alebo frekvencie rytmu srdca.

05.10.2017 14:00
srdce, zdravie, rytmus, arytmia, tep Foto:
Ilustračné foto.
debata

Arytmia srdca nemusí spôsobovať nejaké mimoriadne problémy, alebo ohrozenie života, vtedy sa hovorí o benígnej arytmii. Niektoré druhy arytmií sú však pre život veľmi nebezpečné, hovorí sa o malígnej arytmii. Tá môže zapríčiniť náhle zlyhanie srdcovej činnosti, ktoré sa môže skončiť aj smrťou človeka. Poruchy rytmu delíme z viacerých hľadísk. Z pohľadu frekvencie delíme arytmie na bradykardie (pomalá frekvencia) a tachykardie (pravidelná rýchla frekvencia). Z pohľadu miesta vzniku a arytmie vznikajúce v predsieňach a v komorách.

"Arytmie sú všetky poruchy srdcového rytmu, ktoré spôsobuje abnormálna elektrická aktivita v srdci. Vznikajú v momente, keď sa elektrický signál začne šíriť z iného miesta v srdci, prípadne začne prechádzať srdcom po iných nežiaducich vodivých dráhach. Vtedy sa stráca synchrónia srdcových sťahov a pacient môže pociťovať symptómy, ktoré sa líšia v závislosti od typu arytmie.

Porucha rytmu srdca sa vyskytne, keď elektrický systém srdca nefunguje správne. Pokiaľ arytmia pretrváva, môže znemožniť srdcu pumpovať dostatok krvi do tela," vysvetľuje príčiny arytmií doktorka Ivana Šoóšová. Najčastejšie sa vyskytujúcou arytmiou je tzv. fibrilácia predsiení. Na Slovensku týmto ochorením trpí približne 60 000 ľudí.

V minulosti sa o tomto ochorení hovorilo ako o arytmii starých otcov, pretože sa vyskytovala vo vyšších vekových dekádach a najmä u mužov. Aktuálne údaje sú však alarmujúce. Odhaduje sa, že až 25 % ľudí po štyridsiatke môže v priebehu ďalšieho života – ak už nemá – mať fibriláciu predsiení.

Pri tejto poruche srdcového rytmu srdcové predsiene prestanú biť pravidelne a koordinovane. Je najčastejšou srdcovou arytmiou, pri ktorej normálny sínusový srdcový rytmus „nahrádza“ nepravidelné chvenie srdcových predsiení s frekvenciou až okolo 300/minútu. Nie každý elektrický impulz sa prenesie z predsiení na komory, a preto výsledný pulz môže kolísať od nízkej až po vysokú frekvenciu. Až 70 % pacientov o fibrilácii nevie a ochorenie sa zistí náhodne pri vyšetrení na inú diagnózu, alebo ju zistí lekár pri preventívnej prehliadke. Ide o závažné ochorenie, pri ktorom výkonnosť srdca klesá o 20 až 30 % a je spojené s 5-násobne vyšším rizikom cievnej mozgovej príhody, 3-násobne vyšším rizikom vzniku srdcového zlyhávania, s vyššou mortalitou pacientov a s vyšším počtom hospitalizácií.

Spúšťačom je viacero ochorení. Môžu to byť ochorenia srdca, ale aj iných orgánov. Z ochorení srdca je najčastejšou vyvolávajúcou príčinou dlho neliečený alebo nesprávne liečený vysoký tlak, chlopňové chyby srdca, môžu to byť zápalové ochorenia srdca – perimyokarditídy, stavy po infarkte myokardu, koronárna choroba srdca, vrodené vývojové chyby srdca atď. Z mimokardiálnych ochorení sú to aj metabolické príčiny, napríklad cukrovka, nadmerná funkcia štítnej žľazy, ochorenia pľúc, fajčenie, nadváha a obezita.

Predchádzať vzniku fibrilácie predsiení sa dá racionálnou stravou, dodržiavaním optimálnej telesnej hmotnosti, nefajčením, pravidelnou fyzickou aktivitou, udržiavaním normálnej hladiny cholesterolu a pravidelnými kontrolami krvného tlaku.

Dlhodobým znižovaním telesnej hmotnosti (približne 0,5 až 8,6 kg) je možné dosiahnuť:

  • 20 % zníženie rizika predčasného úmrtia
  • 44 % zníženie rizika úmrtia zapríčineného zvýšenou hladinou cukru v krvi
  • 50 % zníženie rizika úmrtia zapríčineného nádorovými ochoreniami
  • 35 % zníženie celkového rizika nádorových ochorení
  • 10 % zníženie rizika úmrtia zapríčineného kardiovaskulárnymi ochoreniami.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #srdce #srdcová arytmia