Profesor MUDr. Daniel Pella: Liečba statínmi je bezpečná

30.04.2018 14:00
Daniel Pella
Profesor MUDr. Daniel Pella, kardiológ a dekan Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach UN L. Pastuera.

Profesor MUDr. Daniel Pella, PhD., je kardiológ a dekan Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach UN L. Pasteura. Tvrdí, že najzávažnejším nežiaducim účinkom statínov je ich bezdôvodné vysadenie. Skončenie liečby totiž pacienta vystavuje zvýšenému riziku vzniku ďalšej kardiovaskulárnej príhody.

Dokáže iba zmena životného štýlu reálne znížiť vysokú hladinu cholesterolu a udržať ju v norme?

Zmena životného štýlu je efektívna predovšetkým u pacientov, ktorí žili veľmi nezdravo. Štandardne dokáže úprava diéty znížiť zlý cholesterol len asi o 10 až 20 %. Väčšina cholesterolu sa tvorí v pečeni a jeho hladina je teda daná najmä geneticky, sčasti aj spätným vstrebávaním zo žlčových kyselín v čreve.

Koľko ľudí s diagnostikovanou vysokou hladinou cholesterolu, ktorí potrebujú medikamentóznu liečbu, sa lieči?

Situácia sa na Slovensku v priebehu posledných desaťročí postupne zlepšuje a lieči sa čoraz viac ľudí. Základom liečby okrem diéty sú statíny – rôzne druhy, používané v rôznych dávkach. Ukázalo sa, že tieto lieky dokážu nielen účinne znížiť hladinu zlého cholesterolu, ale majú aj ďalšie účinky. Statíny je možné označiť ako komplexné protiateraskle­rotické lieky. Sú protizápalové, pôsobia proti zrážaniu krvných doštičiek, a teda vzniku trombózy, napomáhajú novotvorbe ciev v postihnutých oblastiach srdca a podobne.

Je pri vysokej hladine cholesterolu nutné brať statíny už celoživotne?

Užívanie statínov je zväčša dlhodobé, často doživotné. Závisí nielen od hladiny cholesterolu, ale najmä od stupňa kardiovaskulárneho rizika pacienta.

Ako vplývajú na úspešnosť liečby pridružené ochorenia – cukrovka, vysoký tlak, obezita?

Statíny pomáhajú zmierňovať chronické komplikácie všetkých týchto ochorení či rizikové faktory srdcovo-cievnych chorôb. Napriek tomu sa objavili aj podložené obavy, či niektoré statíny v určitých podskupinách pacientov nemôžu zvyšovať riziko vzniku diabetu 2. typu. Nedá sa to jednoznačne vylúčiť, ale profit, ktorý títo pacienti zo statínovej liečby majú, výrazne prevyšuje potenciálne riziko vzniku novej cukrovky. Preto ak je užívanie statínov potrebné, vždy ich podávame, aj v prípade rizika vzniku cukrovky. Oveľa pravdepodobnejšie a nebezpečnejšie je totiž riziko náhlej smrti, akútneho infarktu či cievnej mozgovej príhody.

Dá sa zabrániť ich vedľajším účinkom?

Nežiaduce účinky statínov sú zriedkavé. Keďže sa však predpisujú veľmi často, aj percentuálne veľmi nízky výskyt vedľajších účinkov môže predstavovať závažný problém. Pred nasadením statínu treba pacienta starostlivo vyšetriť. Sú isté chorobné stavy, ktoré zvyšujú riziko svalových komplikácií – napríklad choroby štítnej žľazy, vysoký vek, posttraumatické stavy, extrémna fyzická aktivita, užívanie niektorých liekov a podobne. Naopak, existujú aj niektoré výživové doplnky, ktoré vo vybraných skupinách pacientov môžu znižovať predispozíciu na svalové komplikácie – napríklad vyššie dávky koenzýmu Q10.

Dá sa porovnať liečba statínmi s novou biologickou liečbou? V čom sú výhody a nevýhody oboch spôsobov liečby?

Liečba statínmi je overená desaťročiami, je bezpečná a efektívna. Žiaľ, u veľkej väčšiny veľmi vysoko rizikových a vysoko rizikových pacientov sa nedarí samotnými statínmi dosiahnuť tzv. cieľové hodnoty liečby pre LDL cholesterol. V takom prípade je potrebné kombinovať statínovú liečbu s inými terapiami. Do úvahy prichádza predovšetkým biologická liečba, ktorá prakticky nemá významné nevýhody.

Ak už pacient prekonal infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu, dokáže užívanie statínov znížiť riziko ďalších kardiovaskulárnych príhod?

To sú presne pacienti, u ktorých sa dá očakávať najväčší prospech z liečby. A zrejme aj najväčší prospech z kombinácie biologickej liečby či už spolu so statínmi, alebo bez nich. To sú pacienti, ktorí sú najviac ohrození ďalšou príhodou. Tá však už môže byť pre nich smrteľná alebo výrazne poškodí ich zdravie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zdravie a prevencia #statíny #cholesterol
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk