Predsudky oneskorujú a sťažujú diagnostiku sklerózy multiplex

Skleróza multiplex je nevyliečiteľné, ale liečiteľné autoimunitné ochorenie. To je pravda. Čo však pravda nie je, sú rôzne fámy, ktoré sa o ňom šíria. Napríklad, že žena s roztrúsenou sklerózou by nemala mať deti, že ide o chorobu, pri ktorej sa zabúda, že liečba nepomáha a mnohé iné. To sú len niektoré z viet, ktoré si musia pacienti s touto diagnózou vypočuť.

31.05.2018 06:00
skleróza multiplex, človek, nervová sustava Foto:
V súčasnosti neexistuje diagnostický test, ktorý by dokázal spoľahlivo určiť príznaky ochorenia.
debata

Predsudky často oneskorujú a sťažujú aj samotnú diagnostiku a odďaľujú potrebnú liečbu ochorenia. „Nepravdivé tvrdenia sú zraňujúce a pacientov zbytočne vystrašia a zneistia. Platí, že moderná medicína dokáže spomaliť rozvoj ochorenia a znížiť počet relapsov,“ konštatovala neurologička Darina Slezáková Petrleničová z Centra pre liečbu sclerosis multiplex, 2. neurologickej kliniky LFUK a UNB v Bratislave. „Existuje množstvo liekov, ktoré lekárom umožňujú „ušiť“ pacientovi liečbu na mieru, cieľom ktorej je zabraňovať nezvratnému poškodeniu centrálneho nervového systému a čo najviac zmierniť fyzické a psychické postihnutie, ktoré prichádza s postupujúcou chorobou. Dôležité je však začať s liečbou včas,“ dodala.

V súčasnosti neexistuje diagnostický test, ktorý by dokázal spoľahlivo určiť príznaky ochorenia. Prvé problémy sa zvyknú zamieňať za ťažkosti s chrbticou, preťaženie zraku, pracovnú vyčerpanosť, urologické infekcie, dôsledky stresu či psychické ťažkosti. „Prejavy ochorenia sú rôznorodé a spočiatku bývajú nenápadné,“ upozornila Slezáková Petrleničová. Včasná diagnostika a okamžitá liečba je totiž dnes jedinou prevenciou rozsiahleho poškodenia centrálnej nervovej sústavy.

Symptómy sú fyzické, ale aj psychické a je ich... Foto: SHUTTERSTOCK
doktor, lekár, nemocnica Symptómy sú fyzické, ale aj psychické a je ich veľa.

Agresívny zápal a zánik nervových štruktúr prebieha práve v ranej fáze sklerózy a výrazne ovplyvňuje dlhodobú prognózu. Symptómy sú fyzické, ale aj psychické a je ich veľa. Vyplývajú zo samotného poškodenia nervových štruktúr, ale aj z celkového stresu a duševnej záťaže, ktoré roztrúsená skleróza prináša. Mnohé príznaky sú nejednoznačné a často sa pripisujú iným ochoreniam, aj preto je diagnostika náročná.

„Poruchy citlivosti ako tŕpnutie či brnenie môžu odznieť po niekoľkých týždňoch spontánne alebo po rehabilitácii. Zväčša sa pripíšu "problémom s chrbticou“ a stav tak zostáva nediagnostikovaný. Podobné je to aj so zápalom očného nervu, ktorý tiež patrí medzi typické skoré príznaky choroby. Videnie sa často upraví samo skôr, než pacient stihne navštíviť očného lekára a mnohí to preto ani neurobia. Aj typické poruchy hybnosti sa môžu ukázať až po určitej záťaži – napríklad po dlhšej chôdzi, turistike, písaní na klávesnici a ľudia si ich zvyknú spájať so svalovým preťažením. Navštívia reumatológa či ortopéda, ktorí skutočnú príčinu neodhalia," vraví neurologička.

Liečba je celoživotná, náročná na výdrž a ochotu pacienta užívať dlhodobo predpísané lieky. Ide o nevyspytateľné ochorenie a terapia môže byť účinná v rôznej miere. Neexistujú dvaja pacienti, ktorí by mali rovnaké príznaky a totožný priebeh ochorenia. U mnohých choroba postupuje pomaly a pri správnej liečbe mnoho rokov nemajú žiadne alebo len minimálne poškodenie hybnosti. Už dnes sú však možnosti liečby lepšie ako napríklad pred tromi rokmi. Ak teda pacientov stav dobre neodpovedá na liečbu, nemal by strácať čas a liečba by sa mala zmeniť na liek s vyššou účinnosťou.

Podporu pacientov sa aj v druhom ročníku projektu s názvom Neskrývaj sa, odhoď predsudky – Môj život so sklerózou multiplex, rozhodlo vyjadriť viacero slovenských osobností. Projekt realizovaný pod záštitou Slovenskej neurologickej spoločnosti mal základný cieľ, a to upriamiť pozornosť a dôraz na odstránenie predsudkov, ktoré toto ochorenie sprevádzajú. „Týmto projektom chceme povzbudiť všetkých pacientov, aby sa nebáli „vystúpiť z radu“ a odhodili predsudky. Nielen pred sebou, ale aj ostatnými," dodala doktorka Slezáková Petrleničová.

Ako odhaliť ochorenie?

Správne diagnostikovať roztrúsenú sklerózu znamená urobiť viacero dôležitých testov a vylúčiť iné ochorenia. Patria medzi ne:

Magnetická rezonancia mozgu a miechy

Zobrazovacia metóda, ktorá prináša detailný pohľad na štruktúry v mozgu a môže odhaliť typické znaky ochorenia. Kritériá diagnostiky sa na základe skúseností viackrát menili a dopĺňali a v súčasnosti umožňujú diagnostikovať SM už pri prvých prejavoch ochorenia. Magnetická rezonancia sa okrem diagnostiky využíva aj pri kontrole účinnosti liečby, prognózy či na zhodnotenie aktivity ochorenia.

Vyšetrenie mozgovomiechového moku

Je pomocné, invazívne vyšetrenie, pri ktorom sa odoberie mozgovomiechová tekutina z chrbticového kanálu tenkou tzv. netraumatickou ihlou. V tejto tekutine sa zisťuje prítomnosť protilátok, ktoré sa porovnávajú s protilátkami v sére. Pre sklerózu je typická produkcia protilátok nervovým tkanivom, ktoré sa objavia v likvore, ale nie v sére. Protilátky zisťujeme izoelektrickou fokusáciou. Okrem toho je možné testovať v mozgovomiechovom moku aj iné markery, ktoré pomáhajú pri stanovení správnej diagnózy a hlavne vylúčiť inú príčinu ťažkostí (napríklad infekcia).

Krvné testy

Slúžia na vylúčenie iných ochorení s podobnými príznakmi, napr. lymskej boreliózy, herpetickej encefalitídy či inej choroby nervového systému. Testy, ktoré merajú elektrickú aktivitu mozgu a dobu trvania vedenia určitého podnetu do mozgu – sú výhodné pre ich neinvazívnosť, opakovateľnosť a dobrú výpovednú hodnotu. Pomáhajú tiež pri stanovení správnej diagnózy a určení stupňa postihnutia nervových dráh.

Zdroj: MUDr. Martin Karlík, neurológ, Centrum pre liečbu sklerózy multiplex II. Neurologická klinika LFUK a UNB v Bratislave

Choroba, ktorá vyvoláva strach a o ktorej sa šíria mýty

Skleróza multiplex je pre mnohých ľudí neznáme ochorenie. Aj preto sa s ňou spája mnoho mýtov, ktoré môžu oneskoriť a sťažiť diagnostiku a včasnú liečbu tohto ochorenia. Novodiagnosti­kovaných pacientov dokážu tieto predsudky okolia zbytočne vystrašiť a zhoršiť ich kontakty s okolím. Veľa ľudí sa totiž domnieva, že ide o fatálne ochorenie, ktoré sa nedá liečiť a jeho výsledkom je život na invalidnom vozíku, nehybnosť a skorá smrť. Aká je teda pravda a čo by ste mali o ochorení vedieť?

Skleróza multiplex sa nedá liečiť

Je nevyliečiteľná, ale liečiteľná. Existuje množstvo liekov, ktoré lekárom umožňujú „ušiť“ pacientovi liečbu na mieru. Moderná medicína dokáže spomaliť rozvoj ochorenia a znížiť počet relapsov. Cieľom liečby je zabraňovať nezvratnému poškodeniu centrálneho nervového systému a čo najviac zmierniť fyzické a psychické postihnutie, ktoré prichádza s postupujúcou chorobou.

Všetci pacienti skončia na vozíku

Neexistujú dvaja pacienti, ktorí by mali rovnaké príznaky a totožný priebeh ochorenia. Mnohí majú benígny priebeh, ochorenie postupuje pomaly a pri správnej liečbe mnoho rokov nemajú žiadne, alebo len minimálne, poškodenie hybnosti. Už dnes sú však možnosti liečby lepšie ako pred tromi rokmi. Ak teda pacientov stav dobre neodpovedá na liečbu, nemal by strácať čas a liečba by sa mala zmeniť na liek s vyššou účinnosťou. Súčasné možnosti liečby jednoznačne predlžujú obdobie života, bez výraznejších obmedzení a zlepšujú jeho kvalitu.

Stačí ju začať liečiť až vtedy, keď sa stav zhorší

Liečba je veľmi dôležitá práve v skorom období ochorenia. Včasná diagnostika a okamžitá liečba je jedinou prevenciou rozsiahleho poškodenia centrálnej nervovej sústavy. Agresívny zápal a zánik nervových štruktúr prebieha práve v ranej fáze sklerózy a výrazne ovplyvňuje dlhodobú prognózu. V neskorých štádiách sú už reparačné možnosti mozgu vyčerpané.

Postihuje iba telo, neovplyvňuje duševný stav

Ide o komplexné ochorenie. Symptómy sú fyzické, ale aj psychické a je ich veľa. Vyplývajú zo samotného poškodenia nervových štruktúr, ale aj z celkového stresu a duševnej záťaže, ktoré choroba prináša. Patrí medzi ne depresia, únava, úzkostné či spánkové poruchy a dokonca psychózy. Pozor, tieto príznaky môžu byť u menšej časti pacientov spočiatku jedinými prejavmi SM a typické telesné symptómy prídu až po dlhšom čase. To môže viesť k oneskoreniu diagnózy, často až o niekoľko rokov.

Ľudia so SM strácajú pamäť

Poruchy pamäti má asi 40 % pacientov, nevyúsťujú však do demencie. Vážnym problémom pacientov sú krátkodobé poruchy pamäti, udržanie pozornosti, plynulosť reči a zrakovo-priestorová orientácia. Rozvoj mentálnych porúch býva pomalý, a preto najmä v prvých fázach ochorenia zostávajú nerozpoznané. Nemusia však vyplývať priamo z ochorenia, môžu byť spôsobené aj depresiou, únavou či úzkosťou.

Esemka nebolí

Až 60 % pacientov uvádza chronickú bolesť ako jednu zo svojich ťažkostí. Dôvodom je zvýšené napätie v svaloch a tiež ich spasticita – kŕče kvôli stuhnutosti a postihnutiu nervových dráh. Zároveň sa s poškodením nervových dráh zvyšuje citlivosť tkaniva, bolesť môže byť bodavá alebo mať podobu silného brnenia v častiach tela. Táto bolesť je chronická, môže mať však rôznu intenzitu a trvanie.

Ak sa má pacient dobre, nemusí pravidelne užívať lieky

Liečba je celoživotná terapia. Je náročná na výdrž a ochotu pacienta užívať dlhodobo predpísané lieky, v stanovených dávkach, v správnom čase. SM je nevyspytateľné ochorenie a terapia môže byť účinná v rôznej miere. Práve nedostatočný účinok terapie je najčastejším dôvodom ukončenia liečby. Je pravda, že častejšie liečbu ukončia mladší pacienti s nižšou aktivitou ochorenia, ako tí, ktorých výrazne postihuje. Mnohokrát sú totiž pre nich v tom čase nepríjemnejšie vedľajšie účinky liečby, než samotné ochorenie, ktoré na nich nemá vážnejší dopad. Dôležité je, aby pacient spolupracoval s lekárom a aby pri manažovaní liečby tvorili tím. Nedočkavosť či nerealistické očakávania, by mal lekár zvládnuť trpezlivým a empatickým prístupom.

Stravovanie nemá na ochorenie žiadny vplyv

Narušená mikrobiálna flóra čreva súvisí s imunitnými poruchami. Strava ovplyvňuje vznik i priebeh sklerózy multiplex. Ochorenie má vyšší výskyt v západných krajinách, kde prevláda sedavý štýl života, stres, vysoký kalorický príjem, potrava s množstvom nasýtených tukov. Je dokázané, že po každom jedle dochádza v tele k miernemu a prechodnému zápalu. To, do akej miery sa ním poškodia bunky, závisí od kvality a kvantity prijatej potravy. Prozápalový efekt majú tuky, červené mäso, mlieko a maslo. Obmedzenie ich konzumácie znižuje aktivitu ochorenia.

Nevhodný je nadmerný prísun rafinovaného cukru a soli. Kravské mlieko by sa malo nahradiť rastlinným, ktoré neobsahuje prozápalové proteíny. Ukazuje sa, že pre pacientov by mohla byť prospešná strava s vylúčením lepku. Absolútne vylúčené sú fajčenie a konzumácia alkoholu. Vhodné sú, naopak, potraviny s vysokým obsahom polyfenolov. Sú to antioxidanty, ktoré chránia nervové bunky. Vhodné je konzumovať potraviny obsahujúce esenciálne mastné kyseliny (ryby, morské plody), vitamíny B12, D, C, A, E a tiež probiotiká.

Pacienti by nemali cvičiť

Ešte nedávno sa pacientom so SM neodporúčalo cvičiť. Nedávne poznatky však zahŕňajú cvičenie do liečby ako jeho dôležitú a základnú súčasť. Cvičenie zväčšuje aeróbnu kapacitu organizmu, svalovú silu, zvyšuje pohyblivosť, znižuje únavu a zlepšuje kvalitu života. Pohyb pozitívne vplýva na fyzickú aj psychickú kondíciu. Okrem toho zvyšuje prísun kyslíka do buniek a chráni ich pred zápalom. Cvičením sa zlepšuje koordinácia, rovnováha a ustupuje svalová stuhnutosť. Vhodné sú cvičenia s plynulými, dlhými pohybmi (plávanie, joga, cvičenie v bazéne, taiči atď.)

Ľudia so SM nemôžu pracovať

Mnoho ľudí pracuje dlhé roky od diagnostikovania ochorenia. Hoci únava, depresie či poruchy sústredenia môžu mať vplyv na pracovný výkon, nemusí to tak byť. Niektorí ľudia sa rozhodnú neoznámiť svoju diagnózu zamestnávateľovi, pretože sa obávajú straty zamestnania. Iní, naopak, získajú v kolegoch i zamestnávateľovi oporu a tí na ich zdravotný stav dlhodobo prihliadajú.

Skleróza a tehotenstvo

Skleróza multiplex je ochorenie, ktorým trpia ženy trikrát častejšie ako muži a najčastejšie sa prejaví medzi druhou a štvrtou dekádou života. Keďže to je obdobie v živote ženy, keď si chce založiť rodinu a mať deti, problematika sklerózy multiplex a tehotenstva sú úzko späté. Ochorenie vyvoláva množstvo otázok: Budem môcť vôbec mať deti? Ak áno, zdedia ochorenie po mne? Môžem sa počas tehotenstva liečiť? Budem musieť podstúpiť špeciálne vyšetrenia? Môžem rodiť prirodzene? Budem môcť dojčiť? Lekári majú na tieto otázky väčšinou jasné odpovede. S otehotnením a samotným tehotenstvom sa ale v laickej verejnosti spája mnoho mýtov a predsudkov.

Ženy s SM by nemali mať deti

Plánované tehotenstvo pacientky v stabilizovanom stave je, naopak, vítané. Skleróza multiplex nie je ochorenie, pre ktoré by sa žena musela vzdať túžby po dieťati. Môže otehotnieť a porodiť zdravé dieťa, a riziká, ktoré jej v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom hrozia, sú rovnaké ako u iných žien. Samozrejme, pre svoje ochorenie musia budúce mamičky predsa len starostlivejšie plánovať. Mnohé ženy s roztrúsenou sklerózou pociťujú počas tehotenstva zmiernenie príznakov, choroba „spí“. Je to obdobie imunotolerancie, v prípade, že choroba bola stabilizovaná aspoň rok pred otehotnením.

Ide o dedičné ochorenie

Hoci dedičnosť hrá pri vzniku ochorenia svoju úlohu, dieťa ženy so SM až s 95 % pravdepodobnosťou nebude v dospelosti trpieť týmto ochorením. Ak majú sklerózu obaja rodičia, pravdepodobnosť ochorenia dieťaťa je asi 30 %. U jednovaječných dvojčiat ak jedno má SM, u druhého je pravdepodobnosť ochorenia asi 35 %.

Spôsobuje neplodnosť

Môže byť príčinou viacerých sexuálnych porúch, plodnosť však neovplyvňuje. Rovnako ani nezvyšuje riziko potratu či porúch plodu. Na plodnosť môžu mať vplyv iba pridružené autoimunitné ochorenia (diabetes mellitus, problémy so štítnou žľazou), ktoré môžu znižovať počet vajíčok, mať vplyv na hladinu estrogénu a ovplyvňovať výskyt endometriózy.

Ženy s SM nemôžu brať antikoncepciu a podstúpiť hormonálnu stimuláciu ani umelé oplodnenie (IVF)

Doteraz nebol preukázaný žiadny vplyv užívania hormonálnej antikoncepcie na priebeh ochorenia. Skleróza nemá vplyv ani na úspešnosť či neúspešnosť umelého oplodnenia IVF. Po stimulácii vaječníkov pred IVF však môže byť zvýšené riziko relapsu ochorenia – je potrebné sa poradiť s lekárom.

Skleróza zvyšuje riziko komplikácií v gravidite a môže poškodiť plod

Skleróza nijako nezvyšuje riziko komplikácií v tehotenstve ani nemá žiadny negatívny vplyv na plod. Nezistil sa ani žiadny vplyv choroby na zvýšený výskyt spontánnych potratov, mŕtvych narodených detí, predčasných pôrodov alebo defektov. Skúma sa, či ochorenie môže mať vplyv na nižšiu pôrodnú hmotnosť a dĺžku novorodenca. Je zistené mierne zvýšené riziko pomalšieho nástupu 2. doby pôrodnej, zvýšený počet kliešťových pôrodov a pôrodov sekciou v porovnaní s bežnou populáciou.

Tehotenstvo zhorší ďalší priebeh ochorenia

Nemá negatívny vplyv na dlhodobú prognózu ochorenia. Naopak, gravidita môže mať priaznivý efekt na dlhodobý priebeh ochorenia – dlhší čas do dosiahnutia nezvratného postihnutia.

Ženy nesmú po pôrode dojčiť

Výsledky štúdií nepreukázali nepriaznivý vplyv laktácie na priebeh ochorenia. WHO odporúča dojčenie 6 mesiacov. V šestonedelí je vhodné skontrolovať aktivitu ochorenia MRI vyšetrením, ak sa preukáže aktivita, je vhodné ukončiť laktáciu a začať s intenzívnou liečbou.

Zdroj: MUDr. Slavomíra Kováčová, neurologička, Centrum pre liečbu sklerózy multiplex II. v Nitre
Odborníci odporúčajú všeobecne zdravú stravu. Foto: SHUTTERSTOCK
žena, melón Odborníci odporúčajú všeobecne zdravú stravu.

Aký je život s „esemkou“

Stravovanie

Roztrúsená skleróza nie je ochorenie, pri ktorom by pacienti museli dodržiavať špeciálnu diétu. Odborníci odporúčajú všeobecne zdravú stravu – nízky obsah tukov a vysoký obsah vlákniny – rôzne druhy ovocia a zeleniny, celozrnné potraviny, nízkotučné mliečne výrobky, hydinu bez kože a ryby, olivový olej či orechy. Naopak, vyhýbať sa treba polotovarom a potravinám s vysokým obsahom nasýtených tukov.

Stredomorská kuchyňa – veľa rýb, celozrnných potravín, ovocia a zeleniny – je jedna z najzdravších na svete, a aj keď nemá priamy vplyv na ochorenie, je celkovo prospešná pre zdravie organizmu, a niektoré štúdie dokonca dokázali, že môže pomôcť utlmiť zápal. Aj keď sa nepreukázalo, že by niektorá potravina dokázala priamo ovplyvniť roztrúsenú sklerózu, vedci niektoré látky preskúmali a výsledky napovedajú, že správna výživa naozaj dokáže priebeh ochorenia priaznivo ovplyvniť, kým nesprávna životospráva má škodlivý vplyv.

Škodlivé potraviny, ktoré môžu ochorenie zhoršiť:

Živočíšne tuky (mlieko, maslo, mäso) – viaceré štúdie ukázali vyššie riziko vzniku SM v krajinách s vysokou spotrebou nasýtených tukov a štúdia založená na dátach z 36 krajín potvrdila tiež vyššiu úmrtnosť pacientov, ktorých strava obsahovala veľa živočíšnych tukov. Naopak, ukázalo sa, že obmedzenie nasýtených tukov podporuje utlmenie ochorenia. Vysokotučná strava podporuje upchávanie drobných ciev, čo podporuje vznik zápalu. Spôsobuje aj nerovnováhu v črevnej flóre a poruchu imunitného systému v čreve, čo nakoniec vedie k vzniku lokálneho až celkového zápalu. Rovnako nezdravé sú tuky z rastlinných olejov, ako napríklad margarín. Vznik zápalu podporuje aj nadmerný príjem rafinovaného cukru a zvýšená konzumácia soli. Zvyšuje sa i počet ľudí s alergiou na laktózu, bielkovinu kravského mlieka. Pre týchto jedincov je pitie kravského mlieka nevhodné.

Lepok – súčasť obilného zrna, a teda i múky môže podporovať autoimunitné procesy. Celiakia, čo je ochorenie, keď ľudia tvoria protilátky proti gluténu, sa potvrdila aj u časti pacientov so sklerózou multiplex. Pre nich je vhodná bezlepková strava.

Fajčenie – má preukázateľný vplyv na vznik SM a spôsobuje tiež vážnejší priebeh ochorenia, preto sa neodporúča.

Alkohol – destiláty nie sú vhodné, ale ukázalo sa, že niektoré druhy bielych a červených vín majú v malých množstvách protektívny efekt.

Prospešné potraviny

Polyfenoly – nachádzajú sa v zelenine, ovocí, červenom víne, káve, zelenom čaji, kurkume, orechoch či čokoláde. Majú protizápalové účinky a ovplyvňujú aj funkciu imunitného systému. Najvýznamnejšie, ktoré majú priaznivý vplyv na nervovú sústavu, obsahuje bobuľovité ovocie, grep, jablko, cibuľa, paradajka, červený melón, citrusy, červené víno, čokoláda, oriešky a kurkuma.

Rybí tuk – má protizápalový a antitrombotický účinok. V štúdii užívali pacienti rybí tuk s omega3 mastnými kyselinami a vitamínmi A, D a E. Po dvoch rokoch mali miernejší priebeh ochorenia oproti tým, ktorí mali iné zloženie stravy. Omega3 mastné kyseliny tiež pomáhajú znížiť zápal – obsahuje ich najmä losos, tuniak, makrela či haring. Z rastlinných olejov je najprospešnejší olivový olej.

Vitamín D – štúdie dokazujú, že pacienti so SM, ktorí majú vyššie hladiny vitamínu D, trpia menej často relapsmi ochorenia. Tento vitamín má vplyv na imunitný systém a zdá sa, že je najsľubnejšou nutričnou molekulou v liečbe. Prirodzený vitamín D sa nachádza v rybách, ako je losos, tuniak, makrela a haring. Nachádza sa i vo vajcovom žĺtku a niektorých vnútornostiach.

Vitamín A – má protektívny vplyv. Pokiaľ sa ľudia stravujú bežným spôsobom a jedia vyváženú stravu, nedostatok A vitamínu je zriedkavý. Iné látky, ktoré majú priaznivý vplyv na rozvoj a priebeh SM – vitamíny B12, C, E, B13 (kyselina lipoová), ginko biloba, probiotiká.

Aj keď zatiaľ nie je dostatok štúdií, ktoré by viedli k vypracovaniu konkrétnych diétnych odporúčaní pre pacientov so SM, výživové a diétne doplnky sú súčasťou liečby najmenej u 30 % z nich. Keďže niektoré potraviny priamo podporujú vznik zápalovej reakcie, považuje sa vplyv stravy na SM za dôležitý.

Cvičenie môže pomôcť zmierniť príznaky

Ale pacient musí byť opatrný a nepreháňať ho. Človek so SM by nikdy nemal cvičiť až do dosiahnutia vyčerpania alebo bolesti. Vždy je najlepšie poradiť sa o vhodných cvikoch s lekárom alebo fyzioterapeutom, ktorí poradia odborne a s ohľadom na priebeh ochorenia, aké cviky konkrétne cvičiť, ako dlho a intenzívne, či aké obmedzenia treba dodržiavať. Odporúčaným cvičením je napríklad taiči. Jeho základom sú pomalé a kontrolované pohyby, naťahovanie, rotácia v pohybe, hlboké relaxované dýchanie s koncentráciou. Napomáha zlepšiť rovnováhu, posilňuje nohy, šľachy a väzy, zvyšuje ohybnosť, rozsah pohybu, svalovú silu, pomáha liečiť depresiu a zvyšuje kvalitu života.

Neexistujú dvaja pacienti, ktorí by mali... Foto: SHUTTERSTOCK
up-shutterstock 751684831 Neexistujú dvaja pacienti, ktorí by mali rovnaké príznaky a totožný priebeh ochorenia.

Ako cvičiť bezpečne

• Vždy sa na začiatku rozcvičte a zahrejte svaly. Na konci cvičenia si zase doprajte čas na upokojenie.

• Ak je vaším cieľom cvičiť 30 minút, začnite najprv na 10 a až postupne záťaž zvyšujte.

• Cvičte na bezpečnom mieste – pozor na šmykľavé podlahy, zlé osvetlenie, koberčeky, ktoré by vás mohli podkĺznuť, či prekážky, o ktoré sa môžete potknúť.

• Ak pocítite slabosť alebo bolesť, prestaňte cvičiť.

• Vyberte si takú fyzickú aktivitu, ktorá vás bude baviť a bude vám prinášať radosť. Pre mnohých je ideálny napríklad vodný aerobic, plávanie, joga, alebo taiči, ktoré sme už spomínali vyššie.

• Pite dostatok tekutín.

• Niektorí pacienti pociťujú zhoršovanie príznakov, keď sa telo rozhorúči, preto cvičte najmä ráno alebo večer a vyhýbajte sa aktivitám medzi 10. až 15. hodinou.

• Pokiaľ vás cvičenie neunavuje a nezhoršuje vám príznaky, môžete cvičiť ľubovoľne často, a tým udržiavať svaly a kĺby pohyblivé.

• Ak vás stojí cvičenie príliš veľa námahy, skúste pohyb vo vode, ktorý vyvíja menší tlak na kĺby a vďaka tomu naň potrebujete menej energie.

• Nezabudnite na odpočinok a relaxáciu svalstva! Vždy po cvičení pridajte niekoľko strečingových cvikov.

• Pri cvičení noste voľné oblečenie – umožní pohodlnejší pohyb, kým tesné oblečenie môže stuhnutosť svalov ešte zhoršovať.

Problémy so spánkom

Aj keď samotná roztrúsená skleróza väčšinou nespôsobuje nespavosť, jej sprievodné znaky, ako sú kŕče rúk a nôh, bolesť, stres, depresia či znížená aktivita môžu kvalitu spánku narušiť. Od niektorých problémov uľavia lieky, no nemalý vplyv má aj pravidelný spánkový režim a príprava na spánok. Môžete vyskúšať tieto tipy:

• Predtým ako idete do postele, chvíľu relaxujte. Skúste nepremýšľať nad problémami či zajtrajším programom. Ak máte problém vypnúť mozog, vyskúšajte meditačné či dychové cvičenia.

• Choďte si ľahnúť vtedy, keď ste unavený. Snažte sa dodržiavať približne rovnaký čas, kedy chodíte spať.

• Vyhýbajte sa kofeínu a alkoholu 4 až 6 hodín pred spaním.

• Pred spánkom alebo počas noci nefajčite.

• Pokiaľ máte problémy s udržaním moču, pite večer menej tekutín. Odporúčané množstvo tekutín vypite radšej v priebehu dňa. Tesne pred spaním choďte na toaletu.

• Nechoďte spať hladný alebo krátko po ťažkom jedle. Ak cítite pred spaním hlad, zjedzte len niečo malé a ľahké alebo vypite pohár horúceho mlieka.

• Pravidelne cvičte, ideálne počas dňa. Vyhýbajte sa fyzickej aktivite 3 hodiny pred spaním.

• Nastavte si budík na rovnaký čas každý deň, aj počas víkendov.

• Pokiaľ problémy so spánkom pretrvávajú aj napriek dodržiavaniu odporúčaní, poraďte sa so svojím lekárom, ktorý vás môže poslať k špecialistovi na poruchy spánku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #skleróza multiplex #neurologické ochorenia