Obezita nie je chyba krásy

Obezita je chronické ochorenie s vážnymi zdravotnými následkami, ktoré patrí do rúk lekára. Nadváhu až obezitu má sedem z desiatich slovenských mužov vo veku 18 až 64 rokov a šesť z desiatich slovenských žien rovnakého veku. Jeden zo štyroch mužov a jedna zo štyroch žien je obézna, morbídnou obezitou trpí viac ako jedno percento slovenskej dospelej populácie. Alarmujúca je skutočnosť, že narastá počet obéznych detí.

10.08.2018 06:00
nadváha, zdravá strava, obezita, Foto:
Treba vychádzať z objektívnej skutočnosti, že nadváha je zapríčinená pomerom medzi príjmom a výdajom energie.
debata (5)

Väčšina svetovej populácie žije v krajinách, kde obezita zabíja viac ľudí ako podvýživa. Dôsledkom nie je iba znížený komfort v každodennom živote, obezita so sebou prináša aj pridružené ochorenia a vedie k predčasnému úmrtiu. Obezite sa však dá predchádzať. Kľúčom k prevencii je zmena jej vnímania z estetickej chyby na vážne a nebezpečné ochorenie.

Obezita je stále vážnejší a rozšírenejší problém, ktorý postihuje nielen dospelých, ale aj deti a adolescentov. „Od roku 1975 sa výskyt obezity z celosvetového hľadiska strojnásobil. Približne dve miliardy ľudí na svete majú nadváhu, 650 miliónov z nich je obéznych. V roku 2016 bolo na svete 41 miliónov obéznych detí, ktoré mali menej ako 5 rokov,“ konštatoval doktor Tatul Hakobyan, zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. „V roku 2014 bola priemerná dĺžka života slovenských žien 80,5 a mužov 73,3 roka, čo je menej ako priemerná dĺžka života v 28 krajinách Európskej únie. Slovensko medzinárodne zaostáva v dosahovaní "zdravej dĺžky života” u oboch pohlaví. V roku 2014 sme dosiahli tretie najhoršie miesto pre mužov a najhoršie miesto pre ženy medzi 28 krajinami EÚ, ale v porovnaní s rokom 2010 dosiahla Slovenská republika zlepšenie v rámci krajín V4. Pod tieto nepriaznivé výsledky sa podpisuje aj vysoký výskyt nadváhy a obezity v dospelej slovenskej populácii,“ pripomína prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti doktorka Ľubomíra Fábryová.

Ide o vážny rizikový faktor srdcovo-cievnych ochorení, diabetu druhého typu, metabolických porúch, ale aj onkologických ochorení. „Zhubné nádory patria medzi najzávažnejšie a najobávanejšie civilizačné ochorenia. Tretine z nich je možné predchádzať aj vďaka udržiavaniu optimálnej telesnej hmotnosti, zdravému stravovaniu a primeranej fyzickej aktivite. Strava a výživa ovplyvňujú riziko vzniku zhubných nádorov najmä prostredníctvom nadváhy a obezity. V súčasnosti vnímame obezitu ako takzvaný preventabilný rizikový faktor zhubných nádorov. Obezita je príčinou 20 % zhubných nádorov,“ hovorí gastroenterológ docent Peter Minárik z Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. "Obézny človek je päťkrát náchylnejší na rakovinu hrubého čreva a konečníka, žalúdka, pažeráka, pečene, žlčníka, pankreasu, prsníka, vaječníkov, endometria, prostaty a obličiek,“ dodal docent Minárik. Tuk navyše výrazne znižuje šancu včasného odhalenia onkologického ochorenia a komplikuje aj liečbu ožarovaním. Návšteva odborníka a liečba obezity sú preto významnou pomôckou na prevenciu vzniku vážnych onkologických ochorení.

V Európskej únii dochádza približne k 2,8 milióna úmrtí ročne v dôsledku príčin, ktoré súvisia s nadváhou a obezitou. Súčasný vývoj situácie a starnutie populácie naznačuje, že potreba liečebnopreven­tívnej starostlivosti bude kontinuálne narastať. „Spôsoby manažmentu obezity sa v rámci jednotlivých európskych krajín líšia. Na Slovensku je veľkým problémom chýbajúca infraštruktúra komplexnej starostlivosti o obéznych jedincov. Chýba nám infraštruktúra podporujúca zdravý životný štýl a kriticky vnímame aj nedostatočný vplyv médií na propagáciu zdravého životného štýlu. Pre klinickú prax nám chýbajú diagnostické a terapeutické štandardy manažmentu obezity, ktoré je potrebné v dohľadnom čase pripraviť,“ upozornila doktorka Fábryová. „Možnosťou na zlepšenie situácie je zrealizovanie konceptu viacúrovňového multidiscipli­nárneho manažmentu obezity. Efektívny manažment obezity závisí od nás, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí potrebujeme jednoznačnú podporu zo strany vládnych a zdravotníckych orgánov.“

Obezita a jej zdravotné riziká

Diabetes mellitus (cukrovka)

ochorenie, pri ktorom organizmus nie je schopný dodávať dostatočné množstvo inzulínu. Väčšina jedla, ktoré skonzumujeme, sa v tele rozloží na jednoduchý cukor – glukózu. Ľudské telo ju využíva ako zdroj energie. Glukóza je v tele transportovaná krvou. Aby ju bunky mohli z krvi využiť, potrebujú k tomu hormón inzulín. Jednou z príčin vzniku diabetu II. typu je nadváha či obezita. Prevenciou je teda sledovanie svojej hmotnosti, zmena životného štýlu a stravovacích návykov

Zvýšené hladiny cholesterolu a tukov

z krvných tukov – lipidov majú najväčší význam cholesterol a triglyceridy. V tele sú transportované vo forme drobných tukových častíc – lipoproteínov. Zvýšená hladina cholesterolu je dôležitým rizikovým faktorom pre vznik aterosklerózy a ischemickej choroby srdca, pričom najčastejšou príčinou jeho vyšších hodnôt je, okrem iného, aj nadváha. V rámci prevencie je vhodné vynechať konzumáciu masla, smotany či slaniny, preferovať nízkotučné výrobky, pri varení uprednostniť dusenie a grilovanie pred vyprážaním a fritovaním, používať sójový, olivový či kukuričný olej, zvýšiť príjem vlákniny a rýb, najmä morských

10 až 15 percent dospelého obyvateľstva Európy... Foto: SHUTTERSTOCK
tlak, obezita, srdce, 10 až 15 percent dospelého obyvateľstva Európy a Spojených štátov má zvýšený krvný tlak.

Vysoký krvný tlak

10 až 15 percent dospelého obyvateľstva Európy a Spojených štátov má zvýšený krvný tlak, na ktorom má veľký podiel stres, málo pohybu, veľa soli a obezita. Vysoký tlak je základným predpokladom vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Najlepšou prevenciou je udržiavať si hmotnosť, úprava životného štýlu, viac pohybu

Srdcovo-cievne ochorenia

na ich vzniku sa podieľa mnoho faktorov, jedným z nich je aj obezita. Predstavujú stále najčastejšiu príčinu ochorení a sú príčinou viac ako 50 percent všetkých úmrtí

Niektoré typy nádorov

vzťah medzi zvýšenou telesnou hmotnosťou, energeticky bohatou stravou a vznikom rakoviny hrubého čreva, prsníka, obličiek, krčka maternice a iných orgánov bol preukázaný už dávno. Odhaduje sa, že 5 až 10 % všetkých nádorov je spôsobených nadváhou a obezitou, pacienti s nadváhou a obezitou majú navyše vyššie riziko závažných komplikácií pri chirurgickom výkone, chemoterapii alebo rádioterapii. Zatiaľ sa nepodarilo úplne objasniť, prečo nadváha a obezita zvyšujú riziko nádorov. Isté je, že následkom nadváhy narastá produkcia inzulínu a niektorých ďalších hormónov. Tie pôsobia ako rastové faktory pre nádorové bunky, teda podporujú ich rast a množenie

Artróza veľkých kĺbov

dokázané je aj to, že nadmernou telesnou hmotnosťou trpia všetky veľké kĺby a pre obezitu sa u človeka výrazne obmedzuje pohyblivosť. Aj keď nebolo preukázané, že by nadváha priamo spôsobovala degeneratívne ochorenie kĺbov, je jednoznačne dokázané, že ak sa toto postihnutie rozvinie, obezita ho významne zhoršuje, pričom rýchlosť zmien na postihnutom kĺbe je zvyčajne priamo úmerná miere nadváhy postihnutého.

Pri znížení hmotnosti o 5 až 10 % pacient dosahuje veľký zdravotný prínos. Výsledky viacerých svetových štúdií potvrdzujú, že zníženie hmotnosti a jej dlhodobé udržanie znižuje riziko predčasného úmrtia, ako aj vznik viacerých závažných ochorení. Podľa štúdie uskutočnenej v Spojených štátoch na vzorke 43 000 žien trpiacich obezitou sa miernym dlhodobým znižovaním hmotnosti (približne 0,5 až 8,6 kg) dosiahlo

 • 20 % zníženie rizika predčasného úmrtia
 • 44 % zníženie rizika úmrtia zapríčineného zvýšenou hladinou cukru v krvi
 • 50 % zníženie rizika úmrtia zapríčineného nádorovými ochoreniami
 • 35 % zníženie celkového rizika nádorových ochorení
 • 10 % zníženie rizika úmrtia zapríčineného kardiovaskulárnymi ochoreniami

Pomôcť môže psychológ

Z pohľadu psychológa patrí nadváha a obezita do kategórie porúch príjmu potravy. Odráža emocionálne konflikty, často súvisí s nedostatočným sebavedomím a bagatelizovaním svojho stavu. Obézny človek sa často vyhýba okoliu a žije v nesúlade sám so sebou. Jedenie sa od čias Freuda chápe ako zásadná časť vývinu, pretože pocity dieťaťa pri jedení sú úzko spojené s pocitmi voči tomu, kto jedlo poskytuje, kto ho kŕmi. Preto je tendencia chápať poruchy príjmu potravy ako výraz emocionálnych konfliktov. Vývoj neskorších sklonov k obezite sa začína už v dojčenskom veku. Matka nedokáže dostatočne rozpoznať plač dieťaťa, keď je hladné. Dieťa sa učí nepríjemnosti zaháňať jedlom.

Pomoc psychológa je teda neodmysliteľnou súčasťou liečby obezity. „Obezita je dôsledkom hlbokej, niekedy nevedomej túžby po láske a nežnostiach, často spojená s absenciou lásky k sebe a svojmu telu. Keď človeku chýba v živote potešenie, nahrádza si ho jedlom. Nutkavá potreba prejedania sa má súvislosť s nedostatkom duševnej potravy,“ hovorí klinická psychologička Tatiana Berezňaková.

Psychológ odhaľuje príčiny: prečo sa potrebujem prejedať, čo si jedlom nahrádzam, čo mi chýba, aby som mal zmysluplný život. Tým prehlbuje istotu v samotnom pacientovi a v jeho sociálnych interakciách.

Súčasťou psychologickej liečby je aj zvládanie diskriminácie. Okolie obézneho pacienta často reaguje nevhodne, psychológ by mal pomôcť pacientovi zvládať prejavy tzv. „anti-fat rasizmu“, ktorý sa prejavuje odsudzovaním obézneho jedinca zvyškom spoločnosti, vnímanie obezity ako vlastnosti, ktorá náleží človeku menejcennému, neúspešnému, neatraktívnemu.

Nevedomé konflikty obéznych pacientov

 • Boj s vlastnou váhou (dôležitosťou), navonok manifestné obranné mechanizmy (popieranie problému, bagatelizácia, odpor).
 • Používajú tuk ako ochrannú vrstvu proti okoliu, v ktorom nie je láska. Izolujú sa vo vlastnom hrade (tele). Tuk nepustí žiadne teplo dnu, ale ani von.
 • Hrajú sa na schovávačku s vlastným „Ja“. Vyhýbajú sa realite, nežijú v súlade s vlastným "Ja“ a svojou sexualitou. Fyzicky neatraktívne telo ich chráni pred sexuálnym záujmom okolia, z ktorého majú strach.
 • Cítia sa nechránení, vnútri citliví ľudia používajú tuk ako "nárazník“.
 • Nie sú so sebou spokojní, nadávajú svojmu telu a to sa následne bráni.

Psychológ odhaľuje psychické príčiny obezity:

 1. Odhalenie príčiny nutkavého prejedania sa, čo si jedlom človek supluje?
 2. Čím iným by mohol človek svoj život napĺňať, aby sa cítil zmysluplnejšie?
 3. Prečo si odopiera lásku, prečo trpí nedostatkom sebalásky, prečo mu láska v živote chýba?
V Európskej únii dochádza približne k 2,8... Foto: SHUTTERSTOCK
fit, obezita, životný štýl, V Európskej únii dochádza približne k 2,8 milióna úmrtí ročne v dôsledku príčin, ktoré súvisia s nadváhou a obezitou.

Zmeňte správanie a návyky

Približne dve tretiny Slovákov majú nadváhu alebo trpia obezitou. Nadbytočné kilogramy prinášajú závažné zdravotné komplikácie, ktoré ovplyvňujú nielen kvalitu, ale aj dĺžku života. Žiadna potravina nie je „dobrá“ alebo „zlá“. Existujú len dobré a zlé stravovacie návyky. Rôzne jedlá majú rôznu hladinu živín, no niet potraviny, ktorá by sama osebe dodala všetky potrebné vitamíny a minerály v správnom množstve. Zvýšená hmotnosť organizmu nemusí ešte znamenať pre organizmus riziko. Nebezpečná je len taká zvýšená hmotnosť, ktorú spôsobuje zásoba tuku v hornej časti tela, najmä v brušných útrobách. Centrálna obezita sa v praxi najjednoduchšie posudzuje podľa krajčírskych mier, napr. podľa pomeru obvodu v páse k obvodu v bokoch (index WHR). WHR by mal byť u žien do 0,85 a u mužov do 0,90.

Aký je normálny obsah tukového tkaniva

Muži
vek normálny vysoký veľmi vysoký
20 až 24 10 až 17 17 až 24 <24
25 až 29 11 až 18 18 až 25 <25
30 až 34 12 až 19 19 až 26 <26
35 až 39 13 až 20 20 až 27 <27
40 až 44 14 až 21 21 až 28 <28
45 až 49 15 až 22 22 až 29 <29
50 až 59 17 až 24 24 až 31 <31
60 – 19 až 26 26 až 33 <33
Ženy
vek normálny vysoký veľmi vysoký
20 až 24 22 až 29 29 až 36 <36
25 až 29 23 až 30 30 až 37 <37
30 až 34 24 až 31 31 až 38 <38
35 až 39 25 až 32 32 až 39 <39
40 až 44 26 až 33 33 až 40 <40
45 až 49 27 až 34 34 až 41 <41
50 až 59 29 až 36 36 až 43 <43
60 – 31 až 38 38 až 45 <45
Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Oddelenie podpory zdravia Žiar nad Hronom

Či sú dôvody na redukciu hmotnosti kozmetické alebo zdravotné, nemusia sa zakladať na módnych postupoch. Treba vychádzať z objektívnej skutočnosti, že nadváha je zapríčinená pomerom medzi príjmom a výdajom energie. Redukcia hmotnosti je komplexný proces. Vo všeobecnosti platí, že ide o zmenu správania a návykov. Správania v zmysle stravovania a pohybovej aktivity. Rozvrhnite si stravu na päť jedál denne. Skúsenosti odborníkov preukázali, že zníženie hmotnosti musí byť pomalé a postupné: priemerne 0,5 kg za týždeň. Zníženie hmotnosti o 1 kg predlžuje život o tri mesiace.

Výdaj energie pri rôznych aktivitách

Aby ste mohli kontrolovať svoj výdaj energie, musíte sa vedieť orientovať, pri akej aktivite koľko energie „spálite“. Ponúkame vám pomôcku, ktorá obsahuje priemerné orientačné údaje:

čítanie, písanie, sledovanie televízie, počúvanie rádia, šitie, pletenie, príprava a varenie jedla, rybárčenie, úradnícka práca do 400 kJ/h
umývanie riadu, utieranie prachu, obliekanie, žehlenie, riadenie auta, hra na hudobnom nástroji 400 až 800 kJ/h
ustielanie postelí, zametanie alebo utieranie podlahy, vešanie bielizne, záhradnícke práce, opravárenské práce 800 až 1 000 kJ/h
drhnutie podlahy, pranie v ruke, upratovanie, umývanie okien, chôdza rýchlosťou 6 km/h, aerobik strednej intenzity, rekreačný bedminton, volejbal, stolný tenis 1 000 až 1 500 kJ/h
lesné práce, hádzanie lopatou, kopanie krompáčom, chôdza rýchlosťou 8 km/h, korčuľovanie, skákanie cez švihadlo, sexuálna aktivita 1 500 – 1 900 kJ/h
cyklistika, lyžovanie, tenis, plávanie, chôdza po schodoch 1 900 – 2 100 kJ/h
basketbal, beh na lyžiach, hokej, joging, rýchle plávanie, vzpieranie, horolezectvo, atletika, veslovanie, odhŕňanie snehu 2 100 až 2 500 kJ/h
Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Oddelenie podpory zdravia Žiar nad Hronom

Fyzická aktivita

Kombinácia zdravej stravy a aktívneho pohybu je z dlhodobého hľadiska omnoho účinnejším prostriedkom na schudnutie ako akákoľvek iná metóda či diéta. Zistilo sa, že na dosiahnutie zníženia hmotnosti nie je potrebná taká vysoká miera fyzickej aktivity, ako sa pôvodne predpokladalo. Mierne zvýšenie dennej aktivity, menej sedenia a viac státia, chôdze či bicyklovania môže zvýšiť výdaj energie približne o 60 až 200 kJ za hodinu. Aktívny pohyb významne prispieva k zníženiu hmotnosti. Vyberte si vhodnú aktivitu podľa vašich záľub, veku a zdravotného stavu. Fyzická aktivita je veľmi dôležitá aj pre pohybový aparát – jej zanedbávaním môže dôjsť k ochabnutiu svalov a poškodeniu kĺbov a kostí.

 • Zabudnite na výťah, použite schody.
 • Snažte sa viac a častejšie chodiť pešo.
 • Začínajte pomaly, postupne pridávajte rýchlosť aj vzdialenosť.
 • Jazdite na bicykli.
 • Plávajte, najlepšie v teplej vode.
 • Pri cvičení záťaž zvyšujte postupne a nezabudnite na pravidelné dýchanie a relaxačné cvičenia.

Liek (farmakoterapia)

Posledným pilierom v komplexnom prístupe k liečbe obezity je podporná liečba liekmi. Akýkoľvek liek je však účinný až vtedy, keď pacient dodržiava aj predchádzajúce tri zložky – upravenú výživu, zvýšenú fyzickú aktivitu a zdravý životný štýl. Lieky na chudnutie by sa mali užívať len pod dohľadom odborníka a ako súčasť dlhodobej liečby.

Zdravý stravovací plán

 • Rozdeliť si príjem potravy najlepšie do piatich denných jedál.
 • Svoje jedlo si vychutnať, nejesť rýchlo, jesť vždy za stolom, pri jedle nečítať ani nepozerať televízor. Nikdy nejesť postojačky. Nesnažiť sa za každú cenu dojesť, aby sa vyčistil tanier.
 • Vyvarovať sa nevedomého, automatického maškrtenia počas dňa.
 • Rozlišovať pocit hladu od „chuti na dobroty". Jesť len pri pocite hladu.
 • Neponechávať nevhodné a „lákavé" jedlá (napr. cukrovinky, čokoládu, trvanlivé salámy) voľne dostupné.
 • Oslavy, svadby a recepcie sú skúškou pevnej vôle. Odporúča sa prezrieť si ponuku a vybrať si také jedlo, ktoré je v súlade s plánom chudnutia.
 • Uprednostňovať varené jedlá, vyvarovať sa vysmážaných pokrmov a omáčok a nadmerného používania soli a korenín.
 • Ak vás večer trápi hlad, je vhodné dopriať si nanajvýš nízkoenergetické jedlá s vyšším obsahom vlákniny (najlepšie zeleninový šalát s kvapkami olivového oleja, ovocie).
 • Nezabúdať na vhodný pitný režim – asi 2 litre denne. Najzdravšia je čistá voda, prípadne minerálne vody, treba striedať rôzne druhy.
 • Vyvarovať sa pitia alkoholických nápojov, sú veľmi kalorické (maximálne príležitostne biele víno alebo červené víno – 2 dl ženy, 3 dl muži).
 • Nízkoenergetické pokrmy pripravovať chuťovo a esteticky atraktívne.
 • Zvýšiť obsah vlákniny v strave konzumáciou väčšieho množstva zeleniny, ovocia a vybraných celozrnných výrobkov.
Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Oddelenie podpory zdravia Žiar nad Hronom

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #životný štýl #obezita #stravovanie #detská obezita #pravidelný pohyb