Darovanie krvných doštičiek: Snívalo sa mi, že som mandarínka

Andrej Minárik je onkologický pacient, ktorý vyzerá na dvadsať a každý mu automaticky tyká. Má však 31 rokov a nedávno sa v Banskej Štiavnici oženil. Andrej prekonal akútnu leukémiu a vie, čo znamená stav, keď vám počet krviniek následkom choroby či chemoterapie klesne na kritickú hranicu. Ako ambasádor projektu "100 statočných" dnes pomáha zháňať darcov krvných doštičiek pre Národný onkologický ústav v Bratislave.

30.09.2018 06:00
darcovstvo, NEPOUZIVAT Foto:
Krvné doštičky možno darovať každé dva týždne a takýto darca musí spĺňať o čosi prísnejšie kritériá ako bežný darca krvi.
debata

Najskôr bol len unavený. Ale kto dnes nie je? Nečakane sa zadýchal pri minimálnej športovej aktivite a v situáciách, kde by to neočakával. Nie že by mal nejakú extrémnu kondíciu, naozaj priveľa sedával za počítačom. Potom však prišli štyridsiatky horúčky, ktoré neklesali. Keď už halucinoval, že je mandarínka, skončil v nemocnici. Stačilo urobiť krvný obraz, aby sa ukázala šialene nízka hladina krviniek na hranici prežitia.

Práve ťažká anémia spôsobuje nedostatočné okysličenie tkanív a z toho vyplývajúcu únavu a malátnosť. Bolo jasné, že je za tým niečo vážne, pretože ak človek práve akútne alebo dlhodobo chronicky nekrváca, do úvahy obyčajne pripadá nejaké nádorové ochorenie krvi. Aj sa potvrdilo – akútna lymfoblastová leukémia.

Každý onkologický pacient si položí otázku: Prečo? Prečo akútna lymfoblastová leukémia, mimochodom, najčastejší druh leukémie u detí? „Keby som vedela odpoveď na túto otázku, dostala by som Nobelovu cenu,“ povedala mu lekárka. Tento druh leukémie vzniká následkom genetických zmien buniek v kostnej dreni.

Zrod projektu „100 statočných“

Pacienti s nádorovými ochoreniami krvi, ako sú leukémie, ale aj s rakovinou lymfatických uzlín, s lymfómami, potrebujú transfúzie krvných doštičiek. Dôvodom nízkej hladiny doštičiek zodpovedných za zrážanlivosť krvi je často samotné ochorenie, ale aj agresívna liečba, ktorú musia absolvovať. Krvné doštičky na rozdiel od celej krvi možno bezpečne darovať až 12-krát do roka! A Národný onkologický ústav (NOÚ) v Bratislave má svoje vlastné pracovisko, kde sa robia odbery krvných doštičiek od dobrovoľných darcov a pripravujú sa transfúzne prípravky s doštičkami, tzv. trombocytové koncentráty, pre tunajších onkopacientov.

Druhy odberov: Krv, krvinky či plazma?

 • Odber celej krvi: Pri bežnom odbere sa darcovi odoberá 450 ml krvi (niekedy menej). Zvolí sa vhodná žila, urobí sa vpich a krv sa nechá spontánne stekať do odberového vaku. Darca dostane do ruky gumovú pomôcku, často loptičku, jej stláčaním urýchli odber. Celý proces trvá približne 10 minút. Takto môžu krv darovať muži každé tri mesiace a ženy každé štyri mesiace.
 • Odber krviniek (obyčajne krvných doštičiek): Odber trvá podľa typu prístroja 60 – 90 minút. Obyčajne sa takýto transfúzny liek pripravuje cielene pre určitého pacienta. Potrebná je presná organizácia odberu, keďže trombocytové koncentráty majú krátky exspiračný čas. Darca môže odber absolvovať každých 14 dní, najviac však 12-krát ročne. Znížený počet krvných doštičiek sa u darcu upraví obyčajne do 48 hodín.
 • Odber plazmy: Odoberá sa krv od darcu, pričom sa opakovane separuje len krvná plazma a krvinky sa vracajú darcovi späť do krvného obehu. Celý odber trvá 25 – 40 minút. Celkový objem odobratej krvnej plazmy predstavuje asi 650 ml. Krvná plazma sa v obehu obnovuje a dopĺňa už v priebehu niekoľkých hodín až dní. Na Slovensku sa výlučne odber krvnej plazmy nevykonáva.

„Nikdy som nebol darovať krv ani doštičky a teraz ma to mrzí. Najmä keď z druhej strany, už ako onkopacient, vidím, ako veľmi sú potrebné tu, na onkológii,“ hovorí Andrej. Andrejov kamarát Martin Mojzeš darúva krv od svojich osemnástich rokov a od dvadsiatich siedmich je darcom krvných doštičiek, posledný rok špeciálne v Národnom onkologickom ústave. A tak sa spoločne rozhodli pre Národný onkologický ústav nájsť aspoň sto pravidelných darcov krvných doštičiek, ktoré môžu počas liečby zachraňovať životy onkologickým a hematologickým pacientom. Tieto transfúzne prípravky často chýbajú najmä v období sviatkov a dovoleniek, pretože ich možno skladovať len päť dní. Tak sa zrodil projekt „100 statočných“.

Príjemcami sú pacienti s leukémiou a lymfómami

Vieme, že krv je červená tekutina, ktorú tvorí krvná plazma a v nej plávajú krvné bunky. Sú to červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky. Všetky sa tvoria v kostnej dreni a odtiaľ sa vyplavujú do krvi. Úlohou krvných doštičiek je zastavovať krvácanie, zabezpečujú krvnú zrážanlivosť. Sú to vlastne najmenšie krvinky.

„Dodávať krvné doštičky vo forme transfúzií doštičiek je veľmi potrebné najmä onkopacientom s ochoreniami kostnej drene, ktorí absolvujú protinádorovú chemoterapiu alebo transplantáciu kostnej drene. Keďže na rozdiel od krvi, ktorú je možné skladovať niekoľko týždňov, krvné doštičky exspirujú približne v priebehu piatich dní, potrebujeme každodenný prísun darcov krvných doštičiek,“ vysvetľuje MUDr. Ján Gyarfáš, primár oddelenia laboratórnej hematológie a transfúziológie NOÚ v Bratislave na Klenovej ulici.

„Ak darujete celú krv, zoberú vám približne štyri kubíky krvi a tento proces trvá okolo desať minút. Pri odbere doštičiek je to trochu iné. Pacienta je potrebné napojiť na krvinkový separátor, ktorý oddeľuje krvné doštičky od zvyšku krvi. Celý tento proces so separovaním doštičiek trvá vyše hodiny a zvyšok krvi vraciame pacientovi naspäť do krvného obehu. Aj to je dôvod, prečo je krvné doštičky možné bezpečne darovať 12-krát do roka, zatiaľ kým celú krv len 3– až 4-krát ročne. Tento odber darcovia obyčajne veľmi dobre znášajú, občas sa stane, že následkom vedľajšieho účinku protizrážanlivého roztoku dochádza k tŕpnutiu pier a jazyka. To vyrieši kalciová injekcia do žily. V ten deň darcom neodporúčame vykonávať fyzickú prácu rukami – rúbať drevo, ťahať nábytok a podobne,“ dodáva.

Pri doštičkách nezáleží na krvnej skupine

Každoročne sa stáva, a to najmä v lete a počas vianočných sviatkov, že chýbajú darcovia. „Potom zháňame darcov doštičiek, telefonujeme, doprosujeme sa. Mnohí z personálu nášho ústavu sú darcami takisto – sestričky, sanitári aj niektorí lekári,“ vysvetľuje primár. Spolupracujeme sa s inými pracoviskami, samozrejme, vie nám pomôcť aj Národná transfúzna služba. Sme však jedno z mála pracovísk, ktoré si doštičky pripravuje samo. Má to už svoju históriu, pred štyridsiatimi rokmi nikto nebol schopný pokryť naše potreby, preto vyrábame jedine trombocytové koncentráty a len pre pacientov tejto nemocnice."

Primár sa zvykne každého nového darcu pýtať, prečo prišiel. „Napriek mojej nedôvere ku sociálnym sieťam musím povedať, že v tomto zohrávajú veľmi pozitívnu úlohu,“ konštatuje MUDr. Gyrfáš. „Väčšina ľudí naozaj odpovie, že prišli vďaka výzve na sociálnej sieti alebo sa o tom dočítali niekde inde v médiách, ďalšou veľkou skupinou sú obyčajne príbuzní a priatelia konkrétneho pacienta. Chodievajú sem napríklad skupiny ľudí po piatich, ktorých dovezie zamestnávateľ autom zo závodu na výrobu ložísk v Skalici. Majú kolegu, ktorý sa tu lieči, ale, samozrejme, on ako pacient nespotrebuje všetky transfúzne prípravky, takže z tejto chvályhodnej aktivity profitujú aj iní.“

Krvné doštičky nemajú na svojom povrchu znaky krvných skupín. Takže transfúzny prípravok môže v zásade dostať pacient s akoukoľvek krvnou skupinou. Príjem doštičiek podlieha istým pravidlám a sú výnimky, v zásade však na krvnej skupine nezáleží. Je to svojím spôsobom veľká výhoda.

Doštičky, ktoré znamenajú život

Andrej Minárik absolvoval v rámci svojej liečby viacero chemoterapií aj ožarovaní. Pri živote ho udržali aj transfúzie krvných doštičiek. Napokon mu pomohla až transplantácia krvotvorných buniek v októbri 2017. Vtedy sa druhýkrát narodil. Jeho sestra ani nikto z jeho príbuzných neboli vhodnými darcami kostnej drene a tak mu darkyňu našli až v Amerike prostredníctvom medzinárodného registra kostnej drene.

Samozrejme, darcovstvo krvných doštičiek a darcovstvo kostnej drene sú dve úplne rôzne veci. Krvné doštičky možno darovať každé dva týždne a takýto darca musí spĺňať o čosi prísnejšie kritériá ako bežný darca krvi (robia sa podrobnejšie vyšetrenia krvi, snímka pľúc a ekg). Je to niečo iné ako darovanie krvotvorných buniek, kde je darca na základe zaslanej vzorky slín často zaradený v registri mnoho rokov bez toho, aby sa našiel s ním zhodný pacient – príjemca. Výhoda darovania krvných doštičiek je aj to, že si vždy nájdu svojho príjemcu. Darcovia sa pritom nemusia obávať dôsledkov, ich vlastné krvné doštičky sa obnovia už po troch dňoch.

Nie sú to dosky, ktoré znamenajú svet. Ale doštičky, ktoré znamenajú život.

Čo urobiť, ak chcete darovať krvné doštičky

 1. Zaregistrovať sa v Národnom onkologickom ústave na Klenovej 1 v Bratislave a vyplniť dotazník (samozrejme, krvné doštičky či krv možno darovať na ktoromkoľvek z pracovísk Národnej transfúznej služby), darca musí byť vo veku 18 – 60 rokov.
 2. Absolvovať úvodné odbery (tzv. predodberové vyšetrenie), lekárske vyšetrenia (ekg, rtg pľúc) a pohovor s lekárom. Ženy by nemali mať menštruáciu, mať tesne pred ňou alebo po nej.
 3. Prísť na vopred dohodnutý termín odberu, ráno sa odporúča vypiť aspoň pol litra nealkoholických nápojov (najlepšia je čistá voda), deň pred odberom ľahká strava (nie mliečne výrobky a údeniny), tesne pred odberom ľahké raňajky (pečivo, med, ovocie, zelenina).
 4. Poležať si asi hodinu pri filtrovaní krvi na separátore.
 5. V deň odberu nevykonávať náročnejšiu fyzickú činnosť.
 6. Viac na www.100statocnych.sk

Vedeli ste, že…?

 • Do NOÚ chodia pravidelne darovať doštičky celé rodiny.
 • V jednom litri krvi sa môže nachádzať až 400 miliárd krvných doštičiek.
 • Krvné doštičky môžete darovať až 12-krát do roka a krv len raz za tri či štyri mesiace.
 • Ak by darovali krv len 4 % ľudí schopných ju po splnení prísnych kritérií darovať, Slovensko by bolo sebestačné.
 • Vďaka odberom doštičiek budete mať svoj zdravotný stav stále pod kontrolou.
 • Každý takýto odber sa ráta za dva, čiže plakety za darcovstvo nazbierate skôr!

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #leukémia #onkologické ochorenia #krvné doštičky