Prevencia, na ktorú máte nárok

Hoci nepociťujete žiadne zdravotné problémy preventívna prehliadka vám môže pomôcť dozvedieť sa pravdu o vašom zdravotnom stave. Zo zákona máte právo na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára, stomatológa, gynekológa, urológa či gastroenterológa.

, 02.10.2018 06:00
preventívna prehliadka, lekár, doktor, muž,... Foto:
Muž, ktorý má viac ako 40 rokov, by mal absolvovať EKG, aby zistil v akej kondícii je jeho srdce.
debata

Muž

Všeobecný lekár

Po dovŕšení 18 rokov môžete ísť raz za dva roky na preventívnu prehliadku k vášmu všeobecnému lekárovi. Darcovia krvi chodia na preventívnu prehliadku raz za rok.

Lekár sa zameria na:

 • zmeranie hmotnosti, pulzu, krvného tlaku. Zvýšené hodnoty nemusia nič znamenať, no signalizujú potrebnú kontrolu. Dlhodobé zvýšenie tlaku škodí cievam a srdcu.
 • odber krvi. Odchýlky krvného obrazu odhalia málokrvnosť i rakovinu krvi.
 • rozbor moču. Ukáže výkonnosť obličiek.
 • pečeňové testy.
 • zisťovanie okultného krvácania v stolici u poistencov starších ako 50 rokov, a ak sa vo vašej rodine vyskytol karcinóm hrubého čreva, konečníka.
 • zisťovanie cholesterolu a triacylglycerolov u poistencov 17– a 18-ročných a nad 40 rokov

Ak máte viac ako 40 rokov, mali by ste absolvovať aj EKG. Napovie, aká je kondícia vášho srdca.

Tip: Máte viac ako 50 rokov alebo niekoho v rodine s nádorom hrubého čreva? Informujte vášho lekára a ten by vám mal urobiť preventívne bezbolestné vyšetrenie stolice na skryté krvácanie. Pomáha odhaliť rakovinu hrubého čreva a konečníka.

Zubár

Poistenci nad 18 rokov by mali svojho stomatológa navštíviť raz za rok. Zubár vám bezplatne skontroluje: chrup, parodont, mäkké tkanivá ústnej dutiny, lymfatické uzliny, medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov, zubné náhrady, stav dentálnej hygieny a hygienických návykov, index kazivosti chrupu a parodontálny index.

Ak neabsolvujete preventívnu prehliadku a máte zubný kaz, jeho ošetrenie si hradíte sám. Inak by vám ho v štandardnom vyhotovení zaplatila poisťovňa.

Gastroenterológ

V prípade, že máte viac ako 50 rokov alebo rodinných príslušníkov s rakovinou konečníka či hrubého čreva, poisťovne vám zaplatia preventívne kolonoskopické vyšetrenie u gastroenterológa. Robí sa raz za desať rokov.

Zisťujú sa ním polypy a včasné štádiá rakoviny. Ak sa počas vyšetrenia nájde polyp, lekár vám ho odstráni a vzorku pošle na histologické vyšetrenie. Histológia sa robí aj zo vzorky prípadného nádoru. Z výsledku je jasné, či je nádor zhubný, alebo nezhubný.

Gastroenterológ alebo všeobecný lekár a lekár vnútorného lekárstva s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia vykonáva aj: skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva u mužov a žien nad 50 rokov jedenkrát za dva roky pri pozitívnom teste na okultné krvácanie.

Urológ

Muži nad 40 rokov, u ktorých sa v rodine (otec, syn alebo súrodenec) vyskytol prípad karcinómu prostaty majú podľa hladiny onkomarkera PSA nárok na jednu preventívnu prehliadku u urológa: raz za tri roky v prípade hladiny PSA < 1,0 ng/ml, raz za dva roky v prípade hladiny PSA < 1,1 ng/ml – 2,5 ng/ml, raz za rok v prípade hladiny PSA 2,6 ng/ml – 4,0 ng/ml

Muži od 50 rokov majú nárok na jednu preventívnu prehliadku u urológa raz za tri roky. Jej súčasťou sú najmä: sedimentácia erytrocytov a odber krvi na určené laboratórne vyšetrenia, vyšetrenie semenníkov a prostaty cez konečník, vyšetrenie moču a močového sedimentu, ultrazvukové vyšetrenie prostaty, močových ciest a obličiek, ultrasonografické vyšetrenie malej panvy, fyzikálne vyšetrenie.

Žena

Všeobecný lekár

Po dovŕšení 18 rokov môžete ísť raz za dva roky na preventívnu prehliadku k vášmu všeobecnému lekárovi. Darkyne krvi chodia na preventívnu prehliadku raz za rok.

Lekár sa zameria na:

 • zmeranie hmotnosti, pulzu, krvného tlaku. Zvýšené hodnoty nemusia nič znamenať, no signalizujú potrebnú kontrolu. Dlhodobé zvýšenie tlaku škodí cievam a srdcu.
 • odber krvi. Odchýlky krvného obrazu odhalia málokrvnosť i rakovinu krvi.
 • rozbor moču. Ukáže výkonnosť obličiek.
 • pečeňové testy.
 • zisťovanie okultného krvácania v stolici u poistencov starších ako 50 rokov a ako sa vo vašej rodine vyskytol karcinóm hrubého čreva konečníka.
 • zisťovanie cholesterolu a triacylglycerolov u poistencov 17– a 18-ročných a nad 40 rokov.

Ak máte viac ako 40 rokov, mali by ste absolvovať aj EKG. Napovie, aká je kondícia vášho srdca.

Tip: Máte viac ako 50 rokov alebo niekoho v rodine s nádorom hrubého čreva? Informujte svojho lekára a ten by vám mal urobiť preventívne bezbolestné vyšetrenie stolice na skryté krvácanie. Pomáha odhaliť rakovinu hrubého čreva a konečníka.

Zubár

Osemnásťročné a staršie by mali svojho stomatológa navštíviť raz za rok.

Bezplatne vám skontroluje: chrup, parodont, mäkké tkanivá ústnej dutiny, lymfatické uzliny, medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov, zubné náhrady, stav dentálnej hygieny a hygienických návykov, index kazivosti chrupu a parodontálny index.

Ak neabsolvujete preventívnu prehliadku u... Foto: SHUTTERSTOCK
žena, lekár, preventívna prehliadka, zdravie Ak neabsolvujete preventívnu prehliadku u zubára a máte zubný kaz, jeho ošetrenie si hradíte sama.

Ak neabsolvujete preventívnu prehliadku a máte zubný kaz, jeho ošetrenie si hradíte sama. Inak by vám ho v štandardnom vyhotovení zaplatila poisťovňa.

Gynekológ

Gynekologickú prevenciu absolvujú ženy od 18 rokov, resp. od prvého tehotenstva raz ročne. Vyšetrenie obsahuje najmä: základné vyšetrenie vrátane vyšetrenia prsníkov pohmatom, ultrasonografické vyšetrenie malej panvy brušnou alebo pošvovou (intravaginálnou) sondou, ultrasonografické vyšetrenie oboch prsníkov vrátane regionálnych lymfatických uzlín (raz za 2 roky), vyšetrenie mikrobiálneho pošvového obrazu, vaginoskopiu, kolposkopiu.

Doplnkom prevencie je mamografia prsníkov. Raz za dva roky ho absolvujú ženy od 40 do 69 rokov, raz ročne ženy bez ohľadu na vek s pozitívnou rodinnou diagnózou a individuálne ženy s patologickým nálezom.

Preventívne cytologické vyšetrenie absolvujú ženy od 23 rokov. Prvé dva odbery sa robia raz ročne. Ak sú výsledky v poriadku, pokračuje sa v trojročnom intervale. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak sú ostatné tri cytologické nálezy negatívne.

Gastroenterológ

V prípade, že máte viac ako 50 rokov alebo rodinných príslušníkov s rakovinou konečníka či hrubého čreva, poisťovne vám zaplatia preventívne kolonoskopické vyšetrenie u gastroenterológa. Robí sa raz za desať rokov.

Zisťujú sa ním polypy a včasné štádiá rakoviny. Ak sa počas vyšetrenia nájde polyp, lekár vám ho odstráni a vzorku pošle na histologické vyšetrenie. Histológia sa robí aj zo vzorky prípadného nádoru. Z výsledku je jasné, či je nádor zhubný, alebo nezhubný.

Gastroenterológ alebo všeobecný lekár a lekár vnútorného lekárstva s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia vykonáva aj: skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva u mužov a žien nad 50 rokov jedenkrát za dva roky pri pozitívnom teste na okultné krvácanie.

Tehotná žena

Všeobecný lekár

Tehotenstvo nič nemení na vašom nároku absolvovať prevenciu u všeobecného lekára raz za dva roky.

Lekár sa zameria na:

 • zmeranie hmotnosti, pulzu, krvného tlaku. Zvýšené hodnoty nemusia nič znamenať, no signalizujú potrebnú kontrolu. Dlhodobé zvýšenie tlaku škodí cievam a srdcu.
 • odber krvi. Odchýlky krvného obrazu odhalia málokrvnosť i rakovinu krvi.
 • rozbor moču. Ukáže výkonnosť obličiek.
Preventívna starostlivosť o tehotné je... Foto: SHUTTERSTOCK
tehotn´a žena, lekár, preventívna prehliadka Preventívna starostlivosť o tehotné je podstatne rozsiahlejšia ako bežná gynekologická prevencia.

Zubár

Tehotné ženy majú nárok na dve preventívne prehliadky za rok.

Zubár vám bezplatne skontroluje: chrup, parodont, mäkké tkanivá ústnej dutiny, lymfatické uzliny, medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov, zubné náhrady, stav dentálnej hygieny a hygienických návykov, index kazivosti chrupu a parodontálny index.

Ak neabsolvujete preventívnu prehliadku a máte zubný kaz, jeho ošetrenie si hradíte sama. Inak by vám ho v štandardnom vyhotovení zaplatila poisťovňa.

Gynekológ

Preventívna starostlivosť o tehotné je podstatne rozsiahlejšia ako bežná gynekologická prevencia. Obsahuje jednu bezplatnú prehliadku raz za mesiac a jednu šesť týždňov po pôrode.

Gynekológ vykoná celkové fyzikálne vyšetrenie (výška, hmotnosť, krvný tlak), skontroluje brucho a panvu (stanovenie veľkosti maternice, vyšetrenie kostenej panvy na symetriu a primeranosť) aj krčok maternice, od 6. týždňa sleduje ozvy plodu.

Súčasťou prevencie sú aj: anamnéza (termín poslednej menštruácie, možný termín otehotnenia, anamnéza predchádzajúcich chorôb, počet a priebeh predchádzajúcich tehotenstiev, užívanie liekov, fajčenie, požívanie alkoholu), ultrazvukové sledovanie tehotenstva, biometria a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie (najviac tri razy počas fyziologického tehotenstva), určené laboratórne vyšetrenia moču, krvi, krvnej skupiny a Rh-faktora, vyhodnotenie nálezov so zreteľom na riziká tehotenstva, špeciálne vyšetrenia podľa potreby.

Dieťa

Všeobecný lekár

Preventívna všeobecná starostlivosť o dieťa sa začína už 48 hodín po opustení pôrodnice. V prvom roku života sa robí deväť preventívnych vyšetrení (najmenej tri do troch mesiacov veku), desiate po dovŕšení pol druha roka. Následne až do osemnástich rokov by mali deti chodiť k pediatrovi raz za dva roky.

Preventívna všeobecná starostlivosť o dieťa sa... Foto: SHUTTERSTOCK
dieťa, hra, lekár, Preventívna všeobecná starostlivosť o dieťa sa začína už 48 hodín po opustení pôrodnice.

U detí do dvoch rokov sa prevencia orientuje najmä na: odhalenie prípadných metabolických porúch, odhalenie nedostatku vitamínu D, adekvátnosť výživy, vyšetrenie pohybového správania, vývin jemnej motoriky, vývin zmyslových orgánov, vývin reči.

V neskoršom veku sa kontrolujú hlavne: pohybový aparát, zrak, sluch, vývin reči, sociálne správanie, inteligencia, psychicky vývin, cholesterol, krv, moč, krvný tlak.

Dôležitou súčasťou prevencie je očkovanie proti: tuberkulóze, pneumokokom, rotavírusom, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, hemofilovým invazívnym infekciám, detskej obrne, vírusovej hepatitíde B, osýpkam, mumpsu, rubeole.

Zubár

Prvú preventívnu prehliadku u zubára absolvuje dieťa po dovŕšení prvého roku. Potom chodí k zubárovi dva razy ročne, až kým nedosiahne 18 rokov.

Súčasťou prehliadky je kontrola: chrupu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, parodontu, medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, dentálnej hygieny a hygienických návykov, určenie indexu kazivosti chrupu a parodontálneho indexu. Dôležitou časťou je aj poradenstvo a poučenie rodičov. V prípade, že z preventívnej prehliadky vyplynie potreba remineralizácie skloviny, odstránenia povlakov, zubného kameňa, výplň alebo extrakcia zuba, je takýto výkon pripočítateľnou položkou k preventívnej prehliadke.

Telovýchovný lekár pre poistencov do 18 rokov

Je vaše dieťa aktívny športovec a zároveň člen športového klubu? Má nárok na čiastočnú úhradu preventívnej prehliadky raz ročne u telovýchovného lekára.

Ten vykoná: komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých orgánových systémov, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, percento podielu tuku), EKG vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi a počas definovanej a reprodukovateľnej záťaži najmenej s 3 zvodmi, spirografické vyšetrenie vrátane grafickej registrácie a dokumentácie.

Preventívnu prehliadku pre športovcov u telovýchovného lekára uhradíme poistencovi vo veku do 18 rokov.

Spoluúčasť pacienta je 50 % z ceny prehliadky.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #urológ #stomatológ #gastroenterológ #gynekológ #preventívna prehliadka #všeobecný lekár
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy