Čo treba vedieť o Alzheimerovej chorobe?

Mozog sa skladá približne zo 100 biliónov nervových buniek, ktoré voláme neuróny. Sú základnými stavebnými prvkami nervového systému, ktorý zahŕňa mozog a miechu. Nervové bunky sú vzájomne prepojené a tvoria siete, ktoré zabezpečujú rôzne funkcie.

08.10.2018 06:00
alzheimer, pamäť, strata pamäti Foto:
Medzi časté príznaky Alzheimerovej choroby patrí najmä zhoršovanie pamäti, ktoré narušuje schopnosť plniť jednoduché úlohy každodenného života.
debata (2)

Alzheimerova choroba spôsobuje poškodenie až zánik týchto buniek, čo vedie k zmenám v mozgu, ktoré sú nezvratné. Tento typ ochorení nazývame neurodegeneratívne ochorenia. Alzheimerova choroba sa postupom času zhoršuje. Takéto ochorenie, ktorého príznaky sú s plynutím času závažnejšie, sa odborne označuje ako progresívne ochorenie. Napríklad ťažkosti s pamäťou môžu byť na začiatku mierne, v konečnom štádiu ochorenia sú natoľko rozsiahle, že znemožňujú človeku s demenciou sledovať rozhovor, pretože si nepamätá, o čom rozhovor je.

Medzi časté príznaky, ktoré by sme si mali všímať, patrí najmä:

 • Zhoršovanie pamäti, ktoré narušuje schopnosť plniť jednoduché úlohy každodenného života.
 • Časté opakovanie otázok, problémy s formulovaním viet.
 • Časté zmeny nálad a správania, nezáujem o okolitý svet.
 • Ukladanie vecí na nesprávne a nevhodné miesta, neschopnosť ich potom nájsť.
 • Zlá orientácia v známom prostredí – problém trafiť domov.
 • Časová dezorientácia – obmedzenie schopnosti zapamätať si aktuálny deň či rok.

Ako znížiť riziko choroby?

Starajte sa o svoje srdce – Fajčenie, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, diabetes a obezita, všetky tieto faktory ničia cievy. Zvyšujú riziko infarktu i cievnej mozgovej príhody. Výskum ukázal, že tieto faktory môžu takisto zvýšiť pravdepodobnosť rozvoja demencie neskôr v živote. Týmto problémom je možné predchádzať zdravým životným štýlom a je ich možné efektívne liečiť, pokiaľ sa u človeka vyskytnú.

Buďte fyzicky aktívni – Fyzická aktivita a cvičenie môžu pomáhať kontrolovať krvný tlak a váhu, rovnako tak aj redukovať riziko diabetu 2. typu a niektorých foriem rakoviny. Existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že fyzická aktivita môže pomáhať redukovať riziko rozvoja demencie. Dobrou správou je, že byť fyzicky aktívny nám pomáha cítiť sa lepšie. Navyše ide o aktivitu, ktorá sa dá robiť v spoločnosti priateľov a rodiny.

Zdravo sa stravujte – Jedlo je palivom pre telo i mozog. Môžeme ho udržať dobre fungujúci zdravou a vyváženou stravou. Niektoré výsledky ukazujú, že stredomorská strava bohatá na ovocie, obilniny, ryby, strukoviny a zeleninu pomáha znižovať riziko demencie. Zatiaľ čo je potrebných viac štúdií zaoberajúcich sa pozitívnym vplyvom špecifickej stravy alebo doplnkov stravy, dnes vieme, že tučné a priemyselne spracovávané jedlo, ktoré je bohaté na nasýtené tuky, cukry a soľ, je spájané s vysokým rizikom srdcových chorôb, a preto je lepšie sa mu vyhýbať.

Stimulujte svoj mozog – Stimulovanie mozgu novými aktivitami môže pomáhať vytvárať nové mozgové bunky a upevňovať spojenia medzi nimi. Toto môže brániť rozvoju Alzheimerovej choroby a iných typov demencií. Stimulovaním mozgu sa môžete naučiť mnohé nové veci, tak prečo sa nezačať učiť nový cudzí jazyk alebo začať nové hobby alebo šport?

Buďte sociálne aktívni – Sociálne aktivity môžu byť rovnako prospešné pre mozog, pretože stimulujú našu mozgovú rezervu, pričom pomáhajú znižovať riziko demencie a depresie. Skúste si spraviť čas na priateľov a rodinu, môžete tiež kombinovať tieto aktivity s fyzickým alebo mentálnym cvičením prostredníctvom športu alebo spoločných záujmov.

Zdroj: Alzheimer's Disease International, Dementia: Can we reduce the risk?

Ako môžem podporiť chorého?

Vstup demencie do života človeka má veľký emocionálny, sociálny, psychologický a praktický vplyv. Tieto zmeny mnohí ľudia s demenciou opisujú ako sériu strát, pričom prispôsobenie sa je veľmi náročné. Porozumenie ochoreniu nám umožňuje hľadať nádej a podporu pre našich blízkych, ktorých život sa v dôsledku ochorenia mení. Podpora človeka s Alzheimerovou chorobou môže mať podobu praktických rád a zlepšení každodenného života:

 • Pomáhajte zapisovať si dôležité veci a termíny, na ktoré je potrebné pamätať.
 • Dbajte na to, aby sa dôležité veci ako okuliare či kľúče odkladali vždy na to isté miesto.
 • Dvere a skrine môžete pre ľahšiu orientáciu výrazne a zrozumiteľne označiť.
 • Dôležité telefónne čísla zaznačte na viditeľné miesto.
 • Využívajte moderné technológie, ktoré umožnia zaslať pripomienku. Pre každého z nás je dôležité cítiť, že sme podporovaní a máme blízkych ľudí ochotných nám pomôcť. Človeku s Alzheimerovou chorobou je možné vyjadriť podporu aj rozvojom svojho postoja a správania k nemu:
 • Človek s demenciou nie je súbor príznakov ochorenia.
Ak potrebujete komplexnú starostlivosť: máte... Foto: SHUTTERSTOCK
žena, dôchodkyňa, alzheimer, demenica, choroba Ak potrebujete komplexnú starostlivosť: máte možnosť využiť sociálne služby vo vašom okolí.
 • Človeku s demenciou prejavujte rešpekt a dôstojnosť.
 • Zamerajte sa na to, čo človek s demenciou dokáže, nie na to, čo nemôže.
 • Buďte dobrý a priateľský poslucháč.
 • Prijmite človeka s demenciou takého, aký je.
 • Rozvíjajte trpezlivosť.
 • Získavajte viac informácií. Porozumieť demencii a zmenám, ktoré prináša, uľahčuje život s ňou.
 • Buďte citlivý na to, ktoré správanie je spôsobené ochorením.
 • Urobte si čas aj pre iných – pamätajte, že ochorenie zasahuje aj blízkych človeka s demenciou, nájdite si čas aj na nich.
 • Nezabúdajte na maličkosti, ktoré vás spoločne potešia.

Kde nájdem pomoc

V prípade, že pociťujete problémy s pamäťou alebo ste ich postrehli u blízkej osoby, odporúčame vám ísť sa poradiť. Ak už máte diagnostikovanú demenciu vy alebo váš príbuzný, existujú viaceré služby, ktoré môžete využiť.

 • Všeobecný lekár – ak idete k lekárovi na prehliadku, spomeňte mu, že začínate pociťovať problémy s pamäťou. Môže vám urobiť orientačný test alebo vám odporučiť špecialistov vo vašom okolí, ktorí vám pomôžu;
 • Klinický psychológ – vyšetrí vám pamäť a iné poznávacie funkcie. Zistí, či sú na dobrej úrovni, alebo je u vás podozrenie na demenciu. Na základe výsledku testov vás pošle na vyšetrenie k neurológovi alebo psychiatrovi;
 • Neurológ alebo psychiater – sú zodpovední za potvrdenie diagnózy na základe vyšetrenia krvi a mozgu a takisto sú tými odborníkmi, ktorí vám v prípade potvrdenia určitého typu demencie predpíšu lieky;
 • Centrum vo vašom meste, ktoré sa zaoberá poruchami pamäti – niektoré centrá zastrešujú viacerých odborníkov, ktorí vám spravia všetky vyšetrenia potrebné na určenie diagnózy (psychológov, liečebných pedagógov, psychiatrov, neurológov). Niektoré z nich poskytujú takisto bezplatné vyšetrenie pamäti.
 • Ak vy alebo váš príbuzný máte demenciu – okrem liekov, ktoré vám predpísal lekár, máte možnosť využiť nefarmakologické prístupy v liečbe demencií. Rozličné terapie a aktivizácia môžu veľmi efektívne doplniť liečbu liekmi. Hoci bývate doma, niektoré zariadenia vám umožnia prísť na hodinu tréningu pamäti, arteterapie alebo iných terapií. Zistite u vášho lekára, v centrách pre seniorov, denných stacionároch alebo centrách zameraných na poruchy pamäti, či nie je takáto ponuka aj vo vašom meste.
 • Ak potrebujete komplexnú starostlivosť: máte možnosť využiť sociálne služby vo vašom okolí – opatrovateľská služba, denné centrum, 24-hodinová starostlivosť – centrá, ktoré umožňujú dlhodobý pobyt a starostlivosť o ľudí s demenciou. Ak sa staráte o človeka s demenciou, nemusíte v tom byť sám. Je viacero možností, kde môžete nájsť pomoc. Byť opatrovateľom človeka s demenciou, či už rodinným alebo profesionálnym, je náročná úloha. Neraz prináša aj veľa zmiešaných pocitov. Na jednej strane uspokojenie, na strane druhej hrozí vyhorenie. Ak pôsobíte ako opatrovateľ, je vždy dôležité si uvedomiť, že nie ste sám. Okrem rodiny a priateľov existuje veľa ďalších možností, ktoré môžete využiť: opatrovateľská služba, špecializované zariadenie, lekár špecialista, poskytovatelia poradenstva, podporné skupiny.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #mozog #prevencia #pamäť #Alzheimerova choroba #Petra Brandoburová