Svetový deň boja proti AIDS: Gejovia zneužívajú nákazu aj na vybavovanie si účtov

V Čechách sme už zaznamenali viacero prípadov, že si jednotliví členovia gej komunity medzi sebou vybavujú účty. Zneužijú niekoho HIV pozitivitu, tým, že ho obvinia z nechráneného sexu.

30.11.2018 06:00
HIV, AIDS Foto:
Ilustračné foto.
debata

"Naše orgány činné v trestnom stíhaní, bohužiaľ, nemajú dostatok informácií o HIV a spor sa často končí neoprávneným trestným stíhaním nevinného človeka,“ tvrdí Jakub Tomšej, právnik klientov organizácie AIDS pomoc ČR.

Pravda je taká, že HIV pozitívny človek, ktorý sa lieči modernou kombinovanou antiretrovírusovou liečbou, sa stáva prakticky neinfekčným, hoci o svojej diagnóze je, prirodzene, zo zákona povinný informovať svojho lekára i sexuálnych partnerov. „Stále však ostáva mnoho sudcov, ktorí informáciou o tzv. nulovej infekčnej náloži nedisponujú. Napriek tomu, že klienti nikoho reálne nenakazili, sú odsudzovaní pre ohrozenie zdravia iného človeka,“ dodáva Jiří Pavlát, riaditeľ Domu svetla, čo je občianske združenie venujúce sa prevencii HIV/AIDS. Prvým decembrom si tradične pripomíname dôležitosť prevencie a povedomia o tomto ochorení.

Posledný novembrový týždeň je Európskym týždňom testovania HIV a hepatitíd, keď sa zadarmo poskytuje testovanie nielen na HIV, ale aj hepatitídy B a C. Medzinárodný deň boja proti AIDS, 1. december, bude vlastne jeho vyvrcholením. Samozrejme, bezplatné testovanie na HIV je k dispozícii po celý rok. Zoznam testovacích miest na Slovensku možno nájsť na www.domsvetlaslovensko.sk.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS na Slovensku, čiže od roku 1985 do konca septembra 2018, sa zaznamenalo u občanov SR aj cudzincov dohromady 1046 prípadov infekcie vírusom HIV. Z 884 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 783 vyskytlo u mužov a 101 u žien. U 116 osôb (103 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a 72 infikovaných osôb zomrelo. Väčšina HIV infekcií sa na Slovensku vyskytuje v skupine mužov, ktorí majú sex s mužmi. Nákaza teda bola homosexuálnym stykom získaná vo vyše 63 % prípadov. Najviac HIV pozitívnych osôb žije vo väčších mestách, predovšetkým v Bratislavskom kra­ji.

"Naším cieľom je, aby do roku 2020 poznalo 90 % ľudí svoj HIV status, to znamená, po nechránenom rizikovom pohlavnom styku mali urobený test, či sú HIV pozitívni, alebo negatívni. Z diagnostikovaných by malo minimálne 90 % užívať antiretrovírusovú liečbu a z liečených pacientov by 90 % malo mať nedetekovateľný vírus. Z pacientov, ktorí sa liečia v mojej ambulancii v bratislavskom centre, má 90 % v krvi nedetekovateľný vírus, to znamená, že liečba im zaberá,“ povedal pred rokom MUDr. Azzaden Shunnar z Centra pre liečbu HIV/AIDS v Bratislave.

V priestoroch KC Dunaj v Bratislave sa v piatok 30. novembra 2018 stretne 18 tímov mladých ľudí z celého Slovenska na Národnej súťaži HIV/AIDS prevencie pre stredné školy. Súťaž pripravila Mládež SČK a stredoškoláci si v nej porovnajú svoje vedomosti o víruse HIV, spôsobe prenosu, o ochrane a budú mať možnosť prejaviť svoju kreativitu.

Okrem toho sa vo viacerých mestách organizujú sviečkové pochody. V Bratislave, Nových Zámkoch, Leviciach a Liptovskom Mikuláši sa budú konať už v piatok 30. novembra. V Košiciach a Snine v sobotu 1. decembra. Sviečkovými pochodmi sa vyjadruje solidarita s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS. Svetový deň boja proti AIDS bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako príležitosť na osvetu o tomto smrteľnom ochorení. Prvýkrát bol celosvetovo vyhlásený v roku 1988 a tento rok oslavuje 30. výročie. Medzinárodným symbolom boja proti AIDS a vyjadrením solidarity a spoluúčasti s ľuďmi nakazenými vírusom HIV je od roku 1991 červená stužka.

Dĺžka života liečeného pacienta s HIV je dnes porovnateľná s bežnou populáciou. Týchto ľudí však takmer nikto nechce ošetriť, spoločnosť sa ich stráni a odsudzuje ich. Stigmatizácia ich trápi omnoho viac ako samotný vírus. „Po zdravotnej stránke sa cítite fajn, ale inak ste mŕtvy,“ povedal jeden z nich.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #HIV #AIDS #gejovia