Pozor na silvestrovské oslavy

K blížiacemu sa koncu roka neodmysliteľne patria aj oslavy spojené s alkoholom či zábavnou pyrotechnikou.

28.12.2018 13:54
opica, alkohol, silvester Foto:
Ilustračné foto.
debata

Tie si každoročne vyžiadajú zvýšený počet zásahov zdravotníckych záchranárov, pričom medzi najčastejšie problémy patria rôzne úrazy – najmä hlavy, žalúdočné problémy, ale aj popáleniny súvisiace s používaním zábavnej pyrotechniky.

Popáleniny a prvá pomoc

V prípade, že dôjde k vzniku požiaru, je dôležité dostať zraneného do bezpečia. „Ak horia šaty postihnutého, uložte ho na zem a oheň uhaste nehorľavým materiálom. Pozor, odev, ktorý je prilepený na pokožke nikdy neodstraňujte. Popálené miesto podržte pod tečúcou studenou vodou aspoň 10 až 20 minút. Priložte sterilný obväz a prikryte čistou tkaninou. Na popáleniny nedávajte žiadne krémy, maslo, vajíčka ani horčicu…,“ dodáva Bc. Miroslav Nagy, hlavný inštruktor Falck Academy.

V prípade, ak si to zdravotný stav osoby vyžaduje, privoláme pomoc alebo zabezpečíme transport do nemocnice.

„Zábavná“ pyrotechnika

Pri používaní pyrotechniky by malo ísť prioritne o zábavu – čo vyplýva aj z jej názvu, stále však ide o vybuchujúce predmety, s ktorými je potrebné manipulovať rozvážne. Na každej pyrotechnike by mala byť uvedená informácia, o aký druh pyrotechniky sa jedná a aká je jej bezpečnostná zóna, teda vzdialenosť medzi odpaliskom a divákmi. Zábavná pyrotechnika sa delí do štyroch základných kategórií podľa stupňa nebezpečenstva a podľa vekového obmedzenia.

1. kategória F1 – patria sem výrobky, ktoré predstavujú veľmi nízke nebezpečenstvo a majú zanedbateľnú hladinu hluku, tie môžu byť určené neplnoletým a osobám mladším ako 15 rokov, vždy by sa však mali zapaľovať pod dohľadom rodičov alebo zodpovednej osoby.

2. kategória F2 – tieto výrobky je možné predávať len osobám od 18 rokov. Predstavujú nízke nebezpečenstvo a majú nízku hladinu hluku, ktorú je možné používať v obmedzených priestoroch.

3. kategória F3 – sem zaraďujeme pyrotechniku, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo a je určená na používanie vo veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie.

4. kategórie F4 – táto kategória zábavnej pyrotechniky predstavuje vysoké nebezpečenstvo, môžu ju obsluhovať len osoby s odbornou spôsobilosťou a hladina jej hluku nemôže byť škodlivá pre ľudské zdravie.

Na čo myslieť pri manipulácii s pyrotechnikou?

Vo všeobecnosti platí, že zábavná pyrotechnika, by sa mala používať vždy podľa návodu na používanie, ktorý je uvedený na jej obale. Dôležité je dodržiavanie odstupových vzdialeností, používanie v exteriéri či vekové ohraničenie používania pyrotechniky.

Netreba však zabúdať ani na dohorené zbytky pyrotechniky, ktoré je potrebné vždy bezpečne odpratať, aby nehrozilo nebezpečenstvo vzniku požiaru. „V žiadnom prípade sa neodporúča používať zábavnú pyrotechniku na balkónoch a v obmedzených priestoroch, z ktorých nie je možné sa bezpečne vzdialiť. Pri používaní pyrotechniky z balkóna, najmä na sídliskách, hrozí nebezpečenstvo odstrelu horiacich častí na susedný balkón a vznik požiaru,“ varuje operačno – technický riaditeľ Falck Fire Services Milan Ivanič.

Nemala by sa používať ani doma vyrobená pyrotechnika, pri ktorej používaní obzvlášť hrozí riziko vzniku požiarov a chemických reakcií. Najčastejšími úrazmi pri používaní zábavnej pyrotechniky sú úrazy horných a dolných končatín a úrazy tváre, ktoré vznikajú najmä pri neodbornej manipulácií a pri nedodržaní dostatočných odstupových vzdialeností.

debata chyba
Viac na túto tému: #záchranári #alkohol #pyrotechnika #úrazy