Život v tme vymeňte za prevenciu. Kde si môžete dať zmerať očný tlak?

Glaukóm alebo zelený zákal je druhé najčastejšie sa vyskytujúce očné ochorenie, a zároveň druhá najčastejšia príčina slepoty. Na celom svete ním trpí vyše 70 miliónov obyvateľov. Vo väčšine prípadov zohráva ako príčina vzniku ochorenia značnú úlohu zvýšenie vnútroočného tlaku.

, 11.03.2019 12:30
Glaukóm, zelený zákal, oko Foto:
Ochorením trpí 6 až 8 % populácie, pričom len polovica jedincov si je vedomá svojho ochorenia.
debata

Bolesť hlavy, zubov, kĺbov… Koľkí z nás si povedia, že to vyrieši tabletka. Ale čo ak netrpíme bolesťami, nevidíme žiadne zmeny a neevidujeme nástup zhoršujúceho sa zdravotného stavu? Presne taký je zelený zákal, odborne nazývaný glaukóm. Ochorenie postihujúce zrakový nerv, ktoré môže spôsobiť nezvratnú stratu videnia. „Pri zelenom zákale spočiatku dochádza k poškodeniu buniek zrakového nervu. Následne tieto bunky odumierajú, čo má za následok typické výpadky v zornom poli. Periférne videnie sa vytráca, človek postupne vidí už len akoby cez trubicu a v konečnom dôsledku môže dôjsť k totálnej strate zraku,“ približuje ochorenie doktorka Adriana Smorádková z očnej kliniky NeoVízia.

Názov ochorenia pochádza zo starogréckeho slova glaukos – glaucosis, vo voľnom preklade znamená „akoby farba mora“. Starí liečitelia pomenovali toto očné ochorenie podľa modrozelenej farby zrenice, ktorá sa objavuje v terminálnych štádiách slepoty. Príčina poškodenia zrakového nervu nebola známa, preto bolo ochorenie považované za určitý druh očného zákalu, tzv. zeleného zákalu. Prelom v diagnostike nastal roku 1851, keď bol objavený ručný oftalmoskop. Napriek tomu, že meno pochádza z antických čias, ochorenie je aktuálne i dnes.

Prevenciu totiž zanedbávame. Preventívna prehliadka u očného lekára pritom nebolí, ale napriek tomu sa jej bojíme a podceňujeme aj príznaky závažných očných ochorení. Pomoc hľadáme až vtedy, keď problémy neustupujú. Strate zraku sa dá včasnou diagnostikou predísť. Pri glaukóme bunky zrakového nervu ničí zmena vo vnútroočnom tlaku. „Je to tlak vnútri očnej gule. Vyjadruje rovnováhu medzi tvorbou a odtokom vnútroočnej tekutiny. Ak nemôže odtekať, prípadne sa jej nahromadí väčšie množstvo, tento tlak stúpa. A práve to sa považuje za hlavnú príčinu zeleného zákalu. Na vznik však pôsobia aj cievne faktory. Tieto zmeny spočiatku človek necíti, len ťažko ich registruje,“ pokračuje oftalmologička.

Ochorením trpí 6 až 8 % populácie, pričom len polovica jedincov si je vedomá svojho ochorenia. Medzi rizikové faktory patrí vek nad 40 rokov, vysoký alebo nízky krvný tlak, ochorenia ciev, cukrovka, migréna, fajčenie a poranenia očí. Dôležitú úlohu hrá dedičnosť a anatomické zvláštnosti v cestách, ktorými odteká komorový mok, ako aj niektoré celkové ochorenia alebo užívanie liekov. Čím skôr sa odhalí, tým účinnejšie sa dá liečiť. Muži a ženy bývajú v mladšom veku postihovaní glaukómom rovnako často. Akútny glaukóm sa môže objavovať v každom veku, no predpoklad ochorenia s vyšším vekom rastie. Ženy sú pritom v starobe postihované o niečo častejšie ako muži.

Kontrola vnútroočného tlaku sa nazýva tonometria. Je bezbolestná a trvá niekoľko sekúnd. Merania sa opakujú počas dňa niekoľkokrát kvôli presnosti, pretože tlak kolíše. Výsledok sa vypočíta priemerom všetkých meraní. Hodnoty vnútroočného tlaku nad 21 mmHg sa považujú za vnútroočnú hypertenziu. Liečba glaukómu sa začína konzervatívnou liečbou – monoterapiou, teda jednou účinnou látkou vo forme kvapiek. Pokiaľ nie je účinná, možno prejsť až na štvorkombináciu. „Dôležitú úlohu pri liečbe zohráva spolupráca pacienta, ktorý by mal dodržiavať rady a odporúčania lekára, a v tomto prípade si napríklad pravidelne aplikovať očné kvapky. Do popredia pri výrobe očných instilácií sa v súčasnosti dostáva vplyv nanotechnológie, čo by v budúcnosti mohlo znamenať menšiu frekvenciu kvapkania, a tým zníženie vedľajších účinkov kvapiek, ako aj zvýšenie komfortu pacienta a kvality jeho života,“ vysvetľuje doktorka Nora Majtánová z Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Pri neúspešnosti lokálnej terapie antiglaukomatikami alebo pri progresii nálezu do úvahy prichádza laserová alebo chirurgická liečba, v rámci ktorej sa vytvorí samotná odtoková cesta, ak má však pacient pokročilý glaukóm, existuje možnosť vkladania implantátov, ktoré pôsobia v zmysle znižovania očného tlaku.

"Vyliečiť zelený zákal svojpomocne nie je možné. Cieľom odbornej liečby je primárne chrániť zrakový nerv, a to spôsobmi, ktoré znižujú vnútroočný tlak a zlepšujú prekrvenie nervu. Zelený zákal sa vyliečiť nedá. Vo väčšine prípadov sa dá veľmi dobre kompenzovať a pri včasnej diagnostike nedochádza k závažným poruchám zrakových funkcií. Prevencia je v tomto prípade rozhodujúca,“ upozorňuje aj doktorka Adriana Smorádková.

Glaukóm sa vyskytuje vo dvoch základných formách – primárnej a sekundárnej. Primárny vzniká bez nadväznosti na iné očné alebo systémové ochorenie. Pravdepodobne vzniká na genetickom podklade. Sekundárny je dôsledkom iného očného ochorenia, očného úrazu. Vzniká pri užívaní niektorých liekov a podobne. Genetika teda môže byť jedným zo spúšťačov ochorenia, no rizikových skupín je viac. „Vyskytnúť sa môže aj u diabetikov, medzi kardiovaskulárnymi pacientmi, u ľudí s migrénou. Dôležité je pravidelne vyhľadať očného lekára aj prípade, ak človek trpí vysokým či nízkym tlakom alebo má krátkozrakosť,“ vymenúva doktorka Smorádková z NeoVízie.

V prípade primárneho glaukómu sa môže vyskytnúť akútny glaukómový záchvat. Ten vyvoláva kombinácia viacerých faktorov. Dlhší pobyt v tme, požitie väčšieho množstva tekutín v krátkom čase, vypitie viacerých káv za deň, vystavenie nadmernému stresu, ale aj kvapky na rozšírenie zrenice. „Príznaky záchvatu sú neznesiteľná pulzujúca bolesť celého oka, svetloplachosť, nevoľnosť a vracanie, výrazné slzenie i sčervenanie oka, rozšírená zrenica postihnutého oka, zahmlená rohovka. Postihnutý človek môže dokonca vidieť farebné kruhy okolo svetiel. Pri záchvate by mal človek bezodkladne vyhľadať očného lekára,“ varuje oftalmologička Smorádková.

Pri akomkoľvek zdravotnom obmedzení by mal človek prehodnotiť svoj životný štýl. V prípade zeleného zákalu nevynímajúc. „Úprava životosprávy zahŕňa zmenu stravovacích návykov. Vhodné je natrvalo vylúčiť fajčenie, začať sa pravidelne hýbať a dopriať si dostatok spánku. Pacienti s glaukómom by sa mali vyhnúť ťažkej telesnej námahe a stresu. Ideálne je, ak neprijímajú väčšie množstvo tekutín naraz,“ dodáva Adriana Smorádková.

Svetový týždeň glaukómu vyhlasuje Európska glaukómová spoločnosť a na Slovensku ho pripravuje Glaukómová sekcia Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. V dňoch od 11. do 15. marca budú ambulancie očných lekárov poskytovať bezplatné meranie vnútroočného tlaku. „Pacienti, ktorí sú glaukómom postihnutí, môžu v prípade neliečenia skončiť s poruchou zrakovej ostrosti až slepotou. Ochorenie prebieha veľmi asymptomaticky, ale ak niekto spozoruje zhoršené videnie, môže ísť už o pokročilé štádium. V základnom odhaľovaní ochorenia sa sústredíme najmä na jedincov, u ktorých sa glaukóm vyskytol aj v rodine alebo majú zvýšený vnútroočný tlak. Vyvíjame rovnako aktivitu nielen preventívnymi vyšetreniami, ale chceme, aby sa rovnako zvýšila informovanosť o ochorení, aby ľudia naň mysleli, ak sa glaukóm týka niekoho z ich blízkych, ale myslieť by naň mali aj tí, ktorí majú neurčité príznaky, napríklad bolesť hlavy, za ktorú sa ochorenie môže skrývať,“ vysvetľuje doktorka Erika Vodrážková s upriamením pozornosti na Svetový týždeň glaukómu.

Kde a kedy si môžete dať zmerať očný tlak:

Mesto Pracovisko Adresa Dátum Čas
Bratislava UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11 15. 3. 10. až 13. h
Bratislava VESELY, Očná klinika Karadžičova 16 11. a 15. 3. 14. až 15.30 h
Bratislava Klinika oftalmológie LFUK a UNB; Nemocnica Ružinov Ružinovská 6 11. 3. 12. až 15. h
Bratislava Klinika oftalmológie LFUK a UNB; Nemocnica Ružinov Ružinovská 6 13. 3. 13. až 15. h
Trnava FN Trnava, prízemie, ambulancia č. 3 A. Žarnova 11 11. a 15. 3. 8. až 12. h
Nitra FN Nitra Špitálska 6 12. 3. 8. až 12. h
Nové Zámky FNsP Nové Zámky Slovenská ulica 11 A 15. 3. 10. až 14. h
Michalovce Nemocnica Michalovce-ProCare Duklianska 6 13. 3. 8. až 12. h
Trebišov Nemocnica Trebišov-ProCare, očná amb. č. 2; 6. poschodie SNP 1079/76 11. a 13. 3. 13. až 15. h
Poprad Lekáreň Nemocnice Poprad Banícka 803/28 13. 3. 12. až 15. h
Prešov Glaukómová amb.; geriatrický pavilón FNsP Prešov 12. 3. 8. až 13. h
Liptovský Mikuláš LNsP MUDr. Ivana Stodolu Palúčanská 25 13. 3. 9. až 13. h
Košice UNPL, Očné oddelenie pracovisko Rastislavová 43, IV. pavilón 12. a 15. 3. 8. až 14. h
Košice UNPL, Očná klinika, konziliárna amb, 10. poschodie pracovisko Trieda SNP 1 14. 3. 9.30 až 14. h
Košice Centrum zraku, 1. posch. nad obchodným centrom Trieda KVP 1 13. 3. 13. až 18. h
Košice/Nemocnica, Košice-Šaca Očná amb. Casssovar Žriedlová 1 11. 3. 9. až 12. h
Košice/Nemocnica, Košice-Šaca Očná amb.; Diagnostické centrum, 1. posch. Lúčna 55 12. 3. 9. až 12. h
Košice/Nemocnica, Košice-Šaca Poliklinika, 2. posch. (MUDr. Svatová) Vstupný areál U.S. Steel Košice 13. 3. 9. až 12. h
Banská Bystrica Obchodné centrum Európa   11. 3. 9. až 16. h
Žilina Obchodné centrum Mirage   13. 3. 13. až 16. h

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #slepota #glaukóm #zelený zákal
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy