Čo je mozgová mŕtvica a ako ju rozpoznať?

Cievnu mozgovú príhodu (tiež známu ako mozgová mŕtvica či iktus) spôsobuje porušenie cievneho zásobovania mozgu krvou. V 90 % prípadov ide o nedostatočné prekrvenie, teda prerušenie toku krvi do niektorej časti mozgu.

14.06.2019 14:00
mrtvica, mozog Foto:
Oslabenie polovice tela - patrí k najčastejším príznakom mŕtvice.
debata

Desať percent prípadov je spôsobených krvácaním, prasknutím mozgovej cievy. Bez krvi, a teda aj bez kyslíka, vydržia mozgové bunky (neuróny) približne len 5 minút, potom začínajú odumierať. Ak sa teda prívod krvi a kyslíka do mozgu rýchlo neobnoví, môže dôjsť k vážnemu trvalému poškodeniu či dokonca k smrti. O tom, či sa pacient po mŕtvici vylieči úplne alebo bude čiastočne či úplne invalidizovaný, alebo dokonca zomrie, rozhoduje predovšetkým čas.

Mozgová príhoda v číslach

  • celosvetovo je mŕtvica treťou najčastejšou príčinou úmrtia
  • každé 4 sekundy na svete niekoho zasiahne mŕtvica a každých 40 sekúnd na ňu niekto zomrie
  • trvá len 5 minút, než začnú odumierať prvé mozgové bunky
  • približne 70 % pacientov sa úplne zotaví, ak sa začnú liečiť do 1 hodiny od vzniku príznakov
  • na začatie liečby má pacient od vzniku príznakov maximálne 6 hodín
  • vo viac než 50 % prípadov môžeme cievnej mozgovej príhode predísť prevenciou.

Rizikové faktory

Rizikové faktory, ktoré môžeme ovplyvniť zmenou životného štýlu a jedálnička alebo s pomocou lekára:

Vysoký krvný tlak: môže viesť k poškodeniu cievnych stien a ich následnému zúženiu a upchatiu alebo, naopak, k prasknutiu. O vysokom tlaku hovoríme vtedy, ak dosahuje hodnoty nad 140/90 mm Hg.

Cukrovka: každý rok choroby zvyšuje riziko mŕtvice – u osoby, ktorá ňou trpí 10 rokov a viac, dokonca až o trojnásobok. Vysoké hladiny cukru v krvi, obzvlášť v kombinácii so zvýšeným krvným tlakom, zdvojnásobujú riziko mozgovej mŕtvice. Kľúčová je správna liečba inzulínom alebo liekmi a najmä dodržiavanie diabetickej diéty.

Fajčenie: poškodzuje cievy a zdvojnásobuje tak riziko mozgovej príhody. Je spojené s aterosklerózou (zúženie ciev)

Porucha metabolizmu krvných tukov: s vysokým cholesterolom je spojená ateroskleróza (kôrnatenie ciev) a následné riziko mŕtvice.

Nadmerná konzumácia alkoholu: môže byť príčinou vysokého krvného tlaku, cukrovky alebo obezity – zdravotných problémov, ktoré vedú k mŕtvici. Zvyšuje riziko najmä krvácavých mŕtvic.

Obezita: súvisí s vysokým krvným tlakom alebo cukrovkou. Riziko mŕtvice je vyššie, ak sa Body Mass Index (BMI) pohybuje nad hodnotou 30

Porucha srdcového rytmu: osoby s nepravidelným srdcovým rytmom (fibrilácia siení) majú až päťnásobne vyššie riziko mŕtvice. V prevencii mŕtvice pri fibrilácii siení je nutné užívať prípravky na riedenie krvi.

Hormonálna antikoncepcia: riziko mŕtvice sa zvyšuje najmä v kombinácii s fajčením, vrodenou poruchou zrážanlivosti krvi (napr. Leidenská mutácia), cukrovkou, vysokým tlakom a po tridsiatom piatom roku života

Rizikové faktory, ktoré nemôžeme ovplyvniť:

Vek: napriek tomu, že mŕtvica stále častejšie postihuje aj mladšie osoby, s vyšším vekom riziko narastá. Väčšina pacientov je v dôchodkovom veku.

Pohlavie: u mužov je riziko mŕtvice 1,25-krát vyššie než u žien.

Rodinná záťaž: ak sa u vašich rodičov či súrodencov vyskytla cievna mozgová príhoda pred päťdesiatym rokom života, je na mieste absolvovať pravidelné vyšetrenia, prípadne začať včas s liečbou rizikových faktorov.

Už prekonaná mŕtvica: u osôb, ktorých už mozgová príhoda v minulosti postihla, je riziko jej opakovania vyššie.

Ako rozpoznať mŕtvicu

Oslabenie polovice tela – patrí k najčastejším príznakom. Slabosť môže postihnúť pravú alebo ľavú polovicu tváre, ruku alebo nohu. Na jednej strane tela môže dôjsť k oslabeniu tváre, ruky i nohy súčasne alebo môže byť slabšia len ruka alebo len tvár. V najťažších prípadoch, pri postihnutí časti mozgu zvanej mozgový kmeň dochádza i k slabosti celého tela – všetkých štyroch končatín súčasne.

Strata citlivosti alebo tŕpnutie (mravčenie) polovice tela – veľmi častým príznakom je odlišná citlivosť alebo tŕpnutie na pravých alebo ľavých končatinách, v zriedkavých prípadoch bolesť polovice tela.

Poruchy zraku – výpadky videnia majú svoj celkom typický charakter. Môže to byť napríklad výpadok jednej polovice zorného poľa na oboch očiach súčasne, keď pacient prehliadne napríklad kľučku dverí, chodník alebo cestnú premávku. Ďalším typom výpadku môže byť náhla úplná strata zraku na jednom oku.

Poruchy reči alebo vyslovovania – ak sa pri mozgovej príhode poškodí niektoré z rečových centier v mozgu, dôjde k narušeniu tvorby reči alebo porozumenia reči. Tieto centrá sa u väčšiny pacientov nachádzajú v ľavej polovici mozgu, u ľavákov môžu byť v pravej polovici mozgu. V miernejších prípadoch poruchy vyslovovania dochádza k zamieňaniu hlások alebo slabík a narušeniu plynulosti reči. Pri závažnejších poruchách dokáže pacient vysloviť len krátke, najmä jednoslabičné slová a v najťažších prípadoch dôjde k úplnej strate reči.

Závrat a poruchy rovnováhy – patria k veľmi častým sťažnostiam pacientov.

Poruchy myslenia a nálady, zmeny osobnosti – patria k častým a nemenej obťažujúcim prejavom poškodenia mozgu ako napríklad poruchy hybnosti.

Čo robiť po vzniku príznakov?

Pacienti počujú od lekárov vždy rovnakú odpoveď: nečakajte a okamžite konajte. Nesnažte sa vysvetliť ťažkosti únavou alebo „pokročilým vekom“. Keď objavíte príznaky, ktoré ste u seba alebo druhej osoby dosiaľ nevideli, volajte bezodkladne záchrannú službu na čísle 155!

Neustále treba mať na pamäti, že účinná liečba je v prípade mozgovej príhody možná len v krátkom časovom odstupe od vzniku príznakov, a to do niekoľkých hodín. Všetky výskumy a lekárske štúdie pritom ukazujú, že jej účinnosť s časom klesá. Hoci je teda interval možnej liečby až 4,5 hodiny, odborný zásah v prvej hodine je pre liečbu účinnejší než vo štvrtej hodine intervalu. Po príchode do nemocnice sa o pacienta zdravotníci komplexne postarajú. Keďže čas je najdôležitejší faktor, prioritou je podanie akútnej liečby: trombolýzy, teda infúzie s látkou rozpúšťajúcou krvné zrazeniny, alebo mechanickej trombektómii, pri ktorej sa cez vpich v triesle priamo v cieve v mozgu odstráni krvná zrazenina. Až následne sú doplnené všetky potrebné vyšetrenia a ošetrenia. Pre pacienta postihnutého mozgovou príhodou je dôležité, aby mal dostatok informácií a čo najširšiu podporu a pomoc. Tá sa netýka len zdravotníkov, ale aj príbuzných a ďalších osôb z okolia pacienta. Mozgová príhoda je ochorenie, ktoré je liečiteľné, no často dlhodobé, preto potrebuje aj dlhodobú starostlivosť a pozornosť okolia.

Zdroj: sekundaprezivot.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #mozgová príhoda #mŕtvica #cievna mozgová príhoda