Úder hypertenzie môže byť ochromujúci

Kolegyňa novinárka, ktorá si náhodne dala odmerať krvný tlak na tlačovej konferencii na tému hypertenzie, zistila, že jej horný tlak je takmer dvesto. Dnes už táto štíhla päťdesiatnička, ktorá sa o diagnóze hypertenzie koncom apríla dozvedela úplnou náhodou, užíva lieky na hypertenziu. Približne polovica Slovákov s vysokým krvným tlakom o ňom vôbec nevie!

06.07.2019 06:00
hypertenzia, krvný tlak, tlakomer Foto:
Odmerajte si krvný tlak doma alebo v lekárni, nezabúdajte na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára.
debata (4)

Epidemiologický odhad hovorí, že na Slovensku žijú približne dva milióny hypertonikov, ale jeden milión o tom, že majú vysoký krvný tlak, vôbec nevie. Navyše iba polovica z tých, ktorí o svojom ochorení vedia, má dobre kontrolovaný krvný tlak. Hypertenzii sa hovorí aj tichý zabijak, pretože toto ochorenie je dlho bezpríznakové a bez komplikácií. A kedy ste si odmerali krvný tlak vy?

Podľa štúdie z roku 2012 trpia hypertenziou viac ako dve tretiny populácie nad 65 rokov. Čoraz častejšie sa začína vyskytovať aj tzv. juvenilná hypertenzia, keď majú vysoký krvný tlak mladí ľudia vo veku od 15 do 20 rokov. „Žiaľbohu, v dnešnom období narastá aj počet takýchto pacientov, pretože rizikové faktory dospelej populácie sa presúvajú do detského veku,“ konštatuje doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., internistka a kardiologička z Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb v Bratislave. „Deti sú často obézne, málo sa hýbu, sedia pri počítačoch aj v rámci mimoškolských aktivít, nezdravo sa stravujú. U tých, čo majú k včasnej hypertenzii sklony, potom ochorenie prepukne aj pred dovŕšením 18 roku života. Dnes sa už pediatri a kardiológovia tejto problematike venujú a juvenilná hypertenzia je vážnym mementom, jej percento narastá.“

Hypertenzia má, samozrejme, svoje neovplyvniteľné rizikové faktory – vek, mužské pohlavie, genetická predispozícia. Vzhľadom na nižšiu elasticitu ciev jej výskyt stúpa s vekom, viac sú ohrození muži, lebo ženy do menopauzy chránia ženské pohlavné hormóny a dedičnosť je takisto daná. To, čo však preventívne zdravým životným štýlom ovplyvniť možno, sú riziká ako nadváha, nesprávne stravovacie návyky, nadmerná konzumácia alkoholu (najrizikovejšie je najmä nárazové pitie) či fajčenie. Predovšetkým ľudia so sklonom k hypertenzii by mali preventívne znížiť príjem soli.

„Neliečená hypertenzia vedie ku krvácaniu do mozgu, cievnej mozgovej príhode, koronárnej chorobe srdca, poruchám jeho rytmu či srdcovému zlyhaniu, postihnutiu obličiek, dokonca poškodeniu zraku,“ vymenúva doc. Filipová. Každý vzostup krvného tlaku o 20/10 mmHg zvyšuje riziko úmrtia zo srdcovo-cievnych príčin dvojnásobne. „Hypertenzia sa nedá vyliečiť, dá sa len kontrolovať. A táto liečba je celoživotná,“ dodáva kardiologička.

Štúdia, ktorá určovala hladinu liekov na hypertenziu u tzv. rezistentných pacientov (u ktorých nezaberala liečba) zistila, že iba jedna tretina z nich dodržiavala liečbu a užívala predpísané lieky. Základné problémy sú teda dva – veľký počet neodhalených hypertonikov a na druhej strane tí, ktorí o svojom vysokom krvnom tlaku vedia, ale neliečia sa, resp. spolupracujú nedostatočne, pretože až na výnimočné situácie (poruchy spánku, bolesti hlavy, bezdôvodná únava) hypertenzia nijako nebolí. Neuvedomujú si, že z ochorení srdca je najčastejšou vyvolávajúcou príčinou vysoký tlak krvi.

Krvný tlak podľa hodnôt nameraných v ambulancii lekára
Kategória Systolický Diastolický
Optimálny menej ako 120 menej ako 80
Normálny 120–129 80–84
Vyšší normálny 130–139 85–89
Hypertenzia 1. stupňa 140–159 90–99
Hypertenzia 2. stupňa 160–179 100–109
Hypertenzia 3. stupňa rovná sa alebo viac ako 180 rovná sa alebo viac ako 110
Izolovaná systolická hypertenzia rovná sa alebo viac ako 140 menej ako 90

Úder hypertenzie môže byť smrtiaci – akútny infarkt, cievna mozgová príhoda (najmä často fatálna hemoragická). Ak však lekári pacienta aj zachránia, kvalita jeho života môže byť často horšia ako kvalita života pacienta s onkologickým ochorením.

Odmerajte si krvný tlak doma alebo v lekárni, nezabúdajte na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára. Viac na www.mojtlak.sk alebo www.pretozetitohovorim.sk.

Video
Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., primárka oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb v Bratislave (NÚSCH) o tom, že zlyhávajúcich sŕdc stále pribúda. Na čo by si mali dávať pozor kardiologickí pacienti?

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #srdce #krvný tlak #hypertenzia #srdcovo-cievne ochorenia