Migréna: Prečo vlastne vzniká a jej typy

Faktormi vyvolávajúcimi migrénu môžu byť napríklad vrodená predispozícia, stres (práca, choroba, nedostatok spánku), citové problémy v rodine, v práci, zmena zamestnania, úzkosť, hormonálne zmeny, znížená glukóza v krvi, podmienky prostredia (silné osvetlenie, tabak, parfumy, počasie, zmena tlaku), niektoré jedlá a nápoje (syr, čokoláda, orechy, alkohol, káva...)

24.08.2019 06:00
migréna, bolesť hlavy, hlava, mozog, Foto:
Migréna obmedzuje človeka pri každodenných aktivitách a môže znižovať kvalitu jeho života.
debata

Aké sú jej najčastejšie príznaky

Časté príznaky migrény Hlavné spúšťače migrény
abnormálna citlivosť stres  
ospalosť únava  
zmätok úzkosť  
podráždenosť prudké svetlo, blýskajúce sa alebo chvejúce sa svetlo  
paralyzovaná jedna strana tváre alebo slabosť nepravidelné stravovacie návyky  
závraty, pocit na vracanie a vracanie čokoláda  
slepé škvrny vo videní kofeín  
videnie rôznych čiar alkohol  
citlivosť na svetlo syr a ostatné mliečne produkty  
dvojité videnie prísady do jedla  
obrna očných svalov antikoncepčné tablety  
čiastočná slepota v jednom oku menštruácia  
     

Typy migrény: Známe aj menej známe

Migréna bez aury

  • je najčastejšie sa vyskytujúcou formou migrény. Je charakteristická pomaly sa stupňujúcimi, väčšinou jednostrannými bolesťami hlavy, ktoré väčšinou trvajú 4 až 72 hodín. Bolesti hlavy sú sprevádzané buď nevoľnosťou, alebo sú pacienti citliví na hluk a svetlo a zdržiavajú sa prednostne v tichých, zatemnených miestnostiach.

Migréna s aurou

  • pri nej sa k už opísaným symptómom pridružujú aj neurologické symptómy, ktoré sa zhrňujú pod pojem aura. Môžu to byť tieto: poruchy videnia – pacienti najčastejšie opisujú svetelné úkazy vo forme hrotov, ktoré sa premiestňujú zo stredu zorného poľa smerom von a na niekoľko minút sú nasledované maloplošným až úplným výpadkom zorného poľa. Výpadok takéhoto druhu môže prebiehať bez ďalších symptómov a môže trvať 15 až 30 minút; poruchy reči; ochrnutia alebo poruchy vnímania: vyskytujú sa typicky jednostranne – na strane ležiacej oproti bolesti hlavy. Ako symptóm sa prejavuje ľahká svalová slabosť ruky alebo zriedkavejšie nohy, alebo chodidla. Jednotlivé symptómy netrvajú dlhšie než 60 minút. Môžu sa však objavovať aj dlhšie, teda dlhšie ako jednu hodinu.

Bazilárna migréna

  • bola skôr označovaná ako Bickerstaffova migréna, „migréna a. basilaris“. Ide o migrénu s aurou, ktorá je spôsobená symptómami z porúch mozgového kmeňa či oboch tylových lalokov. Základné kritériá sú zhodné s kritériami migrény s aurou.

Hemiplegické migrény

  • vyskytujú sa v detstve a v dospelosti vymiznú. Často záchvatu predchádza drobná trauma lebky. Súčasťou tejto migrény detského veku sú poruchy vedomia.

Menštruačná migréna

  • vyskytuje sa až u 70 percent žien. Môže sa vyskytovať pred menštruáciou, počas nej či po nej. Pri predmenštruačnej migréne sú prítomné aj ďalšie príznaky predmenštruačného syndrómu: depresia, únava, bolesti chrbta, nevoľnosť, citlivosť prsníkov.

Rozdiely medzi migrénou a bolesťou hlavy

Migréna Bolesť hlavy
dĺžka trvania dĺžka trvania  
4 až 72 hodín 1 až 24 hodín  
intenzita bolesti intenzita bolesti  
stredne ťažká až ťažká pulzujúca mierna až stredná bolesť  
miesto koncentrácie bolesti miesto koncentrácie bolesti  
väčšinou na jednej strane hlavy, často je sprevádzaná nevoľnosťou, zvýšenou citlivosťou na svetlo a hluk čelo, niekedy aj krk  

Migréna obmedzuje človeka pri každodenných aktivitách a môže znižovať kvalitu jeho života, má dosah na pracovný život človeka z dôvodu jeho možnej absencie v práci či škole, môže viesť k depresii, zvyšuje náchylnosť na mŕtvicu

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #migréna #bolesť hlavy