Výmena zdravotnej poisťovne? Žiadosť musíte podať do konca septembra

Odmietla vám vaša súčasná zdravotná poisťovňa zaplatiť lieky či liečbu? Čakáte dlho na vyšetrenia? Neschválila vám vaša poisťovňa kúpeľnú liečbu? Máte najvyšší čas - do konca septembra môžete požiadať o jej výmenu.

, 25.09.2019 06:00
poisťovňa, zdravotná poisťovňa, lekár, vyšetrenie, Foto:
Prihláška musí mať písomnú formu a musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti.
debata (3)

„Ak chce poistenec zmeniť zdravotnú poisťovňu od 1. januára 2020, prihlášku musí podať do 30. septembra 2019,“ informuje Radoslava Muchová, hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Poistenci môžu zmeniť zdravotnú poisťovňu raz do roka, preto by si zmenu mali dobre zvážiť a nekonať unáhlene. Prihlášku na zmenu je potrebné do novej podať najneskôr 30. septembra. Ak prihlášku do uvedeného termínu podať nestihnú, poistencami novej zdravotnej poisťovne sa stanú až od 1. januára 2021,“ približuje podmienky prepoistenia.

Ľudia zvyčajne menia poisťovňu podľa toho, či ich lekár má s danou poisťovňou uzavretú zmluvu, ale aj podľa toho, či poisťovňa uhrádza napríklad plánovaný operačný zákrok. Zmenu si však treba dobre zvážiť a netreba ju unáhliť. Vplyv na výber môžu mať aj skúsenosti rodiny či známych. Rozhodnutie môže ovplyvniť aj ponuka nadštandardných produktov či služieb. Pri výbere si však treba overiť napríklad aj to, koľko má poisťovňa zmluvných poskytovateľov v jeho regióne, ako dlho sa v nej čaká na zákrok, ako hospodári s vybraným poistným a podobne.

Prihláška musí mať písomnú formu a musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Podať ju je možné osobne v pobočke poisťovne, poštou alebo elektronicky. Pri podaní poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky, ktorý musí byť najneskôr 30. september. V prípade podania elektronickou formou by si mal poistenec v zdravotnej poisťovni overiť, dokedy je možné využiť túto formu, pretože zdravotná poisťovňa musí do 30. septembra zabezpečiť na prihlášku aj podpis poistenca (platí pre prípady, keď poistenec nedisponuje elektronickým podpisom). Radoslava Muchová upozorňuje, že pri vypĺňaní prihlášky by si mali poistenci dávať pozor napríklad na preklepy v mene a priezvisku, na chyby v rodnom čísle, dátume narodenia. „Ide o chyby, pre ktoré nemožno prihlášku následne akceptovať. Rovnako dôležitý je podpis – nepodpísaná prihláška je neplatná,“ prízvukuje.

Zdravotné poisťovne majú potom povinnosť do 10. októbra oznámiť úradu všetky podané prihlášky (aj dátum a čas prijatia prihlášok vrátane späťvzatých prihlášok). Následne úrad poskytne zdravotným poisťovniam v termíne do 20. novembra informáciu o prihláškach, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a je možné ich akceptovať a potvrdiť (nemožno akceptovať napríklad chybné prihlášky, prihlášky podané vo viacerých zdravotných poisťovniach a pod.). Zdravotné poisťovne sú povinné prihlášky potvrdiť do 30. novembra a do 5. decembra všetky oznámiť úradu. Súčasne majú povinnosť vydať preukazy novým poistencom v zmysle zákona do desiatich pracovných dní odo dňa potvrdenia prihlášky, teda najneskôr do 13. decembra 2019.

Nie je výnimkou ani fakt, že poistenca niekto prepoistí bez jeho vedomia. „Ak poistenec nepodal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a zistí, že bol prepoistený bez jeho vedomia, mal by kontaktovať zdravotnú poisťovňu, do ktorej bol prepoistený. Ak poistenec požiada o späťvzatie prihlášky z dôvodu, že žiadnu nepodával a zdravotná poisťovňa jeho žiadosti nevyhovie, môže sa obrátiť na úrad, ktorý postup zdravotnej poisťovne preverí,“ vysvetľuje postup Muchová.

Dá sa žiadosť aj vziať späť? „Poistenec je oprávnený vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 30. septembra. Späťvzatie musí byť podané písomne v zdravotnej poisťovni, v ktorej bola podaná prihláška. Zdravotná poisťovňa musí žiadateľovi vyhovieť,“ dodala Radoslava Muchová.

Ak ste zamestnanec a občan s trvalým pobytom na... Foto: SHUTTERSTOCK
dátum, kalendár, čas, zmena poisťovne, poistenie, poisťovňa, Ak ste zamestnanec a občan s trvalým pobytom na Slovensku, na prehlásenie postačí doklad totožnosti.

Aký je postup, ak chcete zmeniť poisťovňu?

 • Ak uvažujete nad zmenou zdravotnej poisťovne, prihlášku musíte podať do 30. septembra osobne, poslať poštou, ale aj cez internet.
 • Na Slovensku si môžete vybrať z troch poisťovní: Zdravotná poisťovňa Dôvera, UNION zdravotná poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa.
 • Vami vybraná poisťovňa vás bude kontaktovať. Zmluvu môžete podpísať priamo na pobočke, ale môžu vám ju po dohode na podpis poslať aj poštou.
 • Ak ste zamestnanec a občan s trvalým pobytom na Slovensku, na prehlásenie postačí doklad totožnosti. V ostatných prípadoch – ak napríklad poberáte dôchodok, ste živnostník, nemáte trvalý pobyt na Slovensku či chcete poistiť novorodenca, budete potrebovať ďalšie dokumenty. Informácie o nich sa dozviete na infolinkách jednotlivých poisťovní alebo na ich internetových stránkach.
 • Po podpise zmluvy dostanete preukaz poistenca aj európsky preukaz. Prevziať si ich môžete aj osobne, ale poslať vám ich poisťovňa môže aj poštou.
 • Termín podania prihlášky je do 30. septembra 2019, aby ste sa stali poistencom novej zdravotnej poisťovne od 1. januára 2020.

Čo by ste mali pri zmene zvážiť

 • či sú lekári, ktorých navštevujete, zmluvnými lekármi tej poisťovne, do ktorej chcete vstúpiť
 • či pravidelne vyhodnocuje kvalitu zdravotníckych zariadení a ako vás o tom informuje
 • aký servis a benefity vami vybraná zdravotná poisťovňa poskytuje

Dôležité termíny

 • 30. september – termín, dokedy je možné podať prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne
 • 1. január – vznik poistného vzťahu v „novej“ poisťovni
 • 15. december – termín, dokedy je zdravotná poisťovňa povinná potvrdiť prihlášku, ak neodmietla jej potvrdenie, a preukázateľne doručiť poistencovi preukaz poistenca do piatich dní odo dňa potvrdenia prihlášky. Preukaz poistenca na verejné zdravotné poistenie bude platný od 1. januára budúceho roku

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #poistenie #zdravotná poisťovňa
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy