Šiestim z tisícky žien nájdeme rakovinu vo včasnom štádiu

Zhovárame sa s MUDr. Alenou Kállayovou, rádiologičkou z Preventívneho centra Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave.

03.10.2019 06:00
debata

Pani doktorka, aké sú najnovšie dáta, čo sa týka rakoviny prsníka? Kedy ide o rakovinu invazívneho typu?

Rakovina prsníka má veľa rôznych foriem. Niekedy rastie pomaly a netvorí metastázy, inokedy rastie rýchlo a šíri sa v tele početnými metastázami. Je dobre liečiteľná, najmä vtedy, ak sa zistí vo včasnom štádiu, keď ešte vzdialené nádorové ložisko metastázy netvorí. Rakovina invazívneho typu býva zistená u piatich žien zo šesť. To znamená, že časom vytvorí metastázy. Ak by ostala neliečená, rozšíri sa do celého tela. U jednej ženy zo šiestich sa zistí in situ karcinóm (čo znamená nádor ešte bez metastáz – pozn. aut.).

Video
Ukážeme vám mamografiu! Pozrite sa, ako vyzerá najspoľahlivejšie vyšetrenie prsníkov!

Ako súvisí riziko rakoviny prsníka s vekom? Je to ako pri iných druhoch rakoviny? Jednoducho, čím je človek starší, tým je riziko väčšie?

Áno, platí, že čím je žena staršia, tým je vyššie riziko, že u nej vznikne karcinóm prsníka. Kým u žien do päťdesiatky je riziko relatívne nízke, po päťdesiatke sa pravdepodobnosť ochorenia zvyšuje na 25 žien z tisíc a po 60-tke na 36 žien z tisíc. Samozrejme, pri vzniku tohto druhu rakoviny zohrávajú závažnú úlohu aj iné faktory. Napríklad pravidelné pitie alkoholu, nadváha, genetika (mutácia génu BRCA1 a BRCA2…), výskyt tohto druhu onkoochorenia v rodine.

Čo je to skríning rakoviny prsníka?

Je to štátom garantované, kvalitné, kontrolované a štatisticky vyhodnocované úsilie o vyhľadávanie včasných foriem rakoviny prsníka u žien, ktoré nemajú žiadne príznaky ochorenia prsníkov. Takto zistené ložisko rakoviny prsníka býva zvyčajne malé, často bez metastáz, čo v rámci liečby znamená operáciu so zachovaním prsníka a často redukciu chemoterapie len na liečbu tabletkami. Včas zistené ložiská rakoviny a ich správna liečba nezhoršujú kvalitu života ženy – ani jej neskracujú život. Samozrejme, účasť na tomto skríningu, čiže vyhľadávaní, je dobrovoľná.

Inými slovami – ženy vo veku 50 – 69 rokov by mali dostať písomne pozvánku zo zdravotnej poisťovne?

Áno, pozvánka zo zdravotnej poisťovne slúži ako žiadanka, výmenný lístok. Samozrejme, túto platnosť má aj žiadanka od gynekológa alebo praktického lekára. Štát si stanovil úlohu zorganizovať a robiť takéto vyhľadávanie, ale každá z nás by sa mala aj sama zaujímať o svoje zdravie, absolvovať každé dva roky preventívne vyšetrenie u svojho ženského lekára a dávať si vyšetrovať prsia každé dva roky podľa veku ultrazvukom alebo mamografiou.

Ktoré ženy sa môžu zúčastniť na štátom riadenom skríningu rakoviny prsníka?

Ženy vo veku 50 – 69 rokov bude každé dva roky pozývať na mamografiu ich zdravotná poisťovňa. Takáto „vyhľadávacia“ mamografia je hradená zdravotnou poisťovňou, čiže pre ženu je bezplatná.

Dobre – a čo ženy staršie ako 69 rokov? Čo majú urobiť sedemdesiatničky?

Ženám starším ako 69 rokov sa tiež odporúča, aby sa pravidelne, raz za dva roky, nechali skontrolovať s pomocou mamografického vyšetrenia. Takéto staršie ženy však zatiaľ pozývané nebudú, musia na to myslieť samy. Štát totiž musel na základe istých štatistických kritérií definovať skupinu žien, ktorá má najvyššiu pravdepodobnosť dostať rakovinu prsníka, a ktorá by zo včasného vyhľadávania prostredníctvom pozývacích listov na mamografiu mohla najviac profitovať. A to je práve určená veková kategória 50 – 69 rokov. Práve v tejto vekovej kategórii sa nachádza množstvo žien, ktoré nielenže nikdy nechodia na mamografiu, ony nechodia ani ku gynekológovi!

Mamografické pracoviská, ktoré budú uvedené v pozvánke:

 • Rádiologická klinika OÚSA, Heydukova 10, Bratislava
 • Preventívne centrum OÚSA, Heydukova 10, Bratislava
 • Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, Trnava
 • MRI, s. r. o., Starohájska 2, Trnava
 • JESSENIUS diagnostické centrum, a. s., Špitálska 6, Nitra
 • Sv. Vincent – rádiológia, s. r. o., Hviezdoslavova 3, Prievidza
 • Rádiologická klinika, s. r. o., K dolnej stanici 18, Trenčín
 • Nemocnica Poprad, a. s., Banícka 803/28, Poprad
 • Ľubovnianska nemocnica, n. o., Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa
 • Nemocničná a. s., Duklianskych hrdinov 34, Malacky
  Zdroj: health.gov.sk

Tie, čo nechodia na mamografiu vôbec, sú jeden extrém. A ten druhý? Žena, ktorá sa veľmi obáva z dôvodu, že jej blízka príbuzná má rakovinu prsníka? Je vlastne možné absolvovať skríningovú mamografiu hoci každý rok?

Ženy vo veku 50 – 69 rokov môžu bezplatne absolvovať mamografiu každé dva roky, hradí to zdravotná poisťovňa. Každoročne „na poisťovňu“ môže absolvovať mamografiu žena, ktorá má rakovinu prsníka v rodine, to sú presne definované skupiny pacientok, ktoré majú na to nárok po konzultácii s genetikom.

Rakovina prsníka sa však môže objaviť aj v období medzi dvoma skríningovými mamografiami, teda v intervale menej ako dva roky.

Môže. Aj keď mala žena počas predchádzajúceho vyšetrenia normálny nález bez podozrivých zmien, u dvoch žien z tisícky účastníčok sa štatisticky zistí vznik rakoviny prsníka v rozmedzí spomenutých dvoch rokov, čiže medzi dvoma vyšetreniami. Čo však treba zdôrazniť, najčastejšie ide o novovzniknuté onkologické ochorenie. Naozaj len zriedkakedy ide o zväčšenie neodhaleného nálezu. Aj preto sa odporúča každomesačné samovyšetrovanie prsníkov doma. Prevenciu za nás nemôže urobiť štát ani zdravotná poisťovňa – zodpovednosť za svoje zdravie máme my samy.

Existuje aj iné vyšetrenie prsníkov, ktoré je porovnateľné s mamografiou v rámci schopnosti odhaliť prípadný nádor? Čo ultrazvuk, ktorý sa obyčajne robí mladším ženám?

Skríningová mamografia je na celom svete najlepšou a najcitlivejšou metódou na odhalenie včasných štádií rakoviny prsníka. Existujú aj iné druhy vyšetrení, považujeme ich však popri mamografii len za doplnkové. Týka sa to aj ultrazvuku. Neexistujú štúdie, ktoré by potvrdili, že tieto vyšetrenia sú rovnocenné alebo lepšie ako mamografia. Ak je na mamografickej snímke podozrivý nález, najmä v prípade, že žena má ešte hustú prsnú žľazu, lekár môže rozhodnúť, že je potrebné doplniť vyšetrenie o sonografiu. Ešte je možná magnetická rezonancia prsníkov – v prípade, že je aj mamo- aj sonografický nález nejasný. Ale prvoradá je mamografia.

Aká veľká je radiačná záťaž pri mamografii?

Pri mamografii sa používa mäkké röntgenové žiarenie. Dávka je taká nízka, ako povoľuje norma pre skríningovú mamografiu a jej dodržiavanie sa prísne sleduje. Túto dávku zmenšuje aj jemná kompresia (stlačenie) prsníkov počas skenovania. Ženy sa často pýtajú, prečo je prsník potrebné počas mamografie stláčať. Nuž, dôvod je práve ten, že to znižuje radiačnú záťaž. Stlačenie prsníka prítlačným dielom mamografu v žiadnom prípade nevedie ku vzniku rakoviny prsníka! Štátom riadený mamografický skríning sa na Slovensku navyše vykonáva len na kvalitných a preverených skríningových pracoviskách, ktoré majú denne kontrolovaný vysokokvalitný digitálny mamograf. Takých je v SR momentálne desať.

Dobre, žena absolvuje mamografiu. Čo sa deje ďalej? Čo sa deje s jej rtg snímkami prsníkov?

V rámci mamografického skríningu je zaručená kontrola a nezávislé vyhodnotenie mamografie dvoma rôznymi lekármi. Ak je výsledok v poriadku, dozvie sa to žena bezprostredne po vyšetrení a výsledok dostane aj písomne domov do troch pracovných dní. Ak však jeden z lekárov zistí nejasnosť v mamografii, rokuje sa o tom v rámci špeciálnej komisie, kde najvyšší odborník posúdi snímky a rozhodne o ďalšom postupe. V takom prípade ženu predvolajú na doplňujúce vyšetrenia ako ultrazvuk či magnetická rezonancia prsníkov. Ak sa nevylúči podozrenie na rakovinu, odporučí sa žene minimálne invazívny výkon, a to odber tkaniva z prsníka, ktorý sa robí pri lokálnom znecitlivení. Toto tkanivo sa zašle na histológiu, kde ho vyhodnotí špecialista. Výsledok je známy do 15 pracovných dní a žena sa ho dozvie pri osobnej konzultácii.

Aké sú štatistiky? Keď skríningovou mamografiou vyšetríte tisíc žien, u koľkých odhalíte podozrivý nález?

75 percent skríningom objavených rakovín prsníka je menších ako dva centimetre a pacientky nemajú postihnuté lymfatické uzliny. V týchto štádiách rakovina prsníkov ešte obyčajne nie je hmatateľná, takže ženy by si hrčku samovyšetrovaním pravdepodobne nenašli, to by musela byť doslova pod kožou. Asi nemusím zdôrazňovať, že veľkosť nádoru a stav lymfatických uzlín sú spoločne s ďalšími faktormi veľmi dôležité, pretože od nich závisí šanca na vyliečenie. Z tisícky žien, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na mamografickom skríningu prsníka, zachránime pred smrťou na tento druh rakoviny dve až šesť. Ale ak chcete podrobnejšiu štatistiku, tu je: z tisícky žien, ktoré boli na skríningovej mamografii prsníka, má 970 normálny nález bez podozrivých zmien, 30 absolvuje doplňujúce vyšetrenia, dvanástim sa odoberie tkanivo prsníka na vyšetrenie patológom a šiestim sa zistí včasné štádium rakoviny prsníka. Takže z tisícky nájdeme šesť žien s rakovinou, ktorú je možné vyliečiť. Aj keby to bola jediná, ktorej sme zachránili život, tak sa toto vyhľadávanie oplatí. Len žena musí na mamografiu prísť. Bez toho to nejde.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rakovina prsníka #onkologické ochorenia #mamografia #MUDr. Alena Kállayová