Všetko dôležité o chrípke

Aká je najúčinnejšia prevencia proti nej? Čo by ste nemali robiť, aby ste chrípku nedostali alebo ju aspoň nešírili ďalej? Aké sú jej príznaky?

, 11.02.2020 12:00
žena, prechladnutie, nádcha, chrípka, teplota,... Foto:
Ak ste chorí, zostaňte doma. Ak sa váš zdravotný stav zhorší, vyhľadajte lekára.

Čo ju spôsobuje?

 • Sezónnu chrípku spôsobujú ľudské vírusy chrípky, ktoré napádajú dýchacie cesty (nos, hrdlo, priedušky a niekedy aj pľúca).
 • Ochorenie môže mať mierny priebeh, avšak ľudia chorí na chrípku majú často niektoré alebo všetky z nasledovných príznakov: horúčka, bolesť hrdla, nádcha, suchý kašeľ, únava, bolesť hlavy, bolesť svalov.
 • Komplikácie sa môžu prejaviť aj ako zápal pľúc, zápal stredného ucha, zápal prínosových dutín, dehydratácia a zhoršenie chronického ochorenia, akými sú napríklad zlyhávanie srdca, astma alebo cukrovka. Chrípka môže u starších osôb spôsobiť alebo zhoršiť niektoré srdcové ochorenia a následne spôsobiť infarkt alebo mozgovú príhodu.

Ako sa môžem nakaziť?

Chrípka sa šíri z človeka na človeka:

Priamo – kontaminovanými čiastočkami vzduchu pri kašlaní alebo kýchaní nakazenej osoby.

Nepriamo – kontaminovanými čiastočkami vzduchu alebo sekrétmi z nosa alebo hrdla, ktoré zostávajú na rukách ľudí chorých na chrípku. Vírusy chrípky sa tak dotykom kontaminovaných rúk prenášajú na ďalšie osoby, ktoré sa následne dotknú svojej tváre.

Ako sa môžem chrániť

Dajte sa zaočkovať proti chrípke ešte predtým, ako začnú vírusy chrípky zvyšovať svoju aktivitu.

Očkovanie proti chrípke každú jeseň, resp. každú chrípkovú sezónu, výrazne znižuje riziko ochorenia na chrípku. Účinnosť očkovacej látky môže byť z roka na rok iná v závislosti od toho, aké vírusy v danej chrípkovej sezóne cirkulujú v populácii. Očkovacia látka proti chrípke neobsahuje žiadne živé vírusy chrípky. Znamená to, že nemôže spôsobiť chrípku alebo iné ochorenia.

Ďalšie účinné preventívne opatrenia na zníženie šírenia chrípky:

 • Umývajte si ruky pravidelne mydlom a vodou.
 • Pri kýchaní si prikryte ústa a nos papierovou vreckovou. Kvapôčky dopadnú do krátkych vzdialeností. Preto v najväčšom riziku nákazy chrípky sú osoby vzdialené do 1 metra od osoby chorej na chrípku, ktorá si pri kašlaní alebo kýchaní neprikrýva ústa vreckovkou.
 • Po použití vreckovku vyhoďte do odpadkového koša. Nepoužívajte viackrát tú istú vreckovku. Vírusy chrípky dočasne prežívajú aj mimo ľudského tela a človek sa tak môže nakaziť vírusom aj dotykom už požitých vreckoviek.
 • Ak nemáte k dispozícii vreckovku, odporúča sa: Kýchajte do svojho rukáva, pričom si rukou úplne prekryte nos a ústa.
 • Ak ste chorí, zostaňte doma. Ak sa váš zdravotný stav zhorší, vyhľadajte lekára.
Zdroj: uvzsr.sk
Na Slovensku býva chrípka nepriamou príčinou... Foto: SHUTTERSTOCK
chrípka, vírus Na Slovensku býva chrípka nepriamou príčinou úmrtí 600 až 1 000 pacientov ročne.

Ako predísť chrípke

Umývajte si často a opakovane ruky. Umývaním rúk mydlom pod teplou tečúcou vodou sa znižuje pravdepodobnosť ochorenia. Ak nie je voda a mydlo k dispozícii, odporúča sa použiť dezinfekčné gély na ruky na alkoholovej báze.

Jedzte dostatok výživnej stravy, vrátane ovocia a zeleniny. Otužujte sa, dodržiavajte primeranú fyzickú aktivitu, choďte pravidelne na prechádzky, často vetrajte.

Dbajte na kvalitný a dostatočný spánok.

Vyhnite sa kontaktu s chorými ľuďmi.

Nechoďte na miesta s veľkou koncentráciou ľudí.

Čo nerobte…

Pri zdravení sa vyhnite podávaniu rúk, objímaniu a bozkávaniu.

Neužívajte lieky bez konzultácie s lekárom.

Nekašlite na verejnosti.

Nedotýkajte sa rukami tváre, nešúchajte si oči – znížite tým riziko prenosu vírusu prostredníctvom rúk z kontaminovaných predmetov.

Nepožičiavajte si mobilné telefóny, fľaše, príbory, deti hračky a podobne.

Ak ste už chorí…

Ak ochoriete, je potrebná aj vzájomná ohľaduplnosť k ostatným – zostaňte doma a nešírte tak chorobu ďalej.

Pri kašli a kýchaní si vreckovkou zakrývajte nos a ústa. Po použití vreckovku vyhoďte do koša.

Oddychujte a pite veľa tekutín.

Kontaktujte svojho lekára.

Zdroj: uvzsr.sk, euro.who.int/in­fluenz

Nepodceňujte chrípku, najúčinnejšou prevenciou je očkovanie

Chrípka je vysoko nákazlivé ochorenie spôsobené vírusom, na ktoré neúčinkujú antibiotiká. U starších ľudí má horší priebeh a častejšie spôsobuje komplikácie nezriedka vedúce až k úmrtiu.

 • Na chrípkovú sezónu sa človek môže pripraviť rôznymi spôsobmi. Odolnosť organizmu zvyšuje prísun vitamínov, cvičenie i otužovanie, počas chrípkového obdobia je tiež vhodné časté a účinné vetranie, najmä v miestnostiach, kde sa zdržiava viac ľudí, a dodržiavanie zásad osobnej hygieny, konkrétne časté umývanie rúk. Jedinou dokázateľne účinnou prevenciou chrípky je však očkovanie. Odborníci odporúčajú očkovanie všetkých ľudí nad 59 rokov, ich rodinných príslušníkov i ostatných osôb, ktoré so seniormi prichádzajú do styku. Očkovacie látky proti chrípke sú neživé, obsahujú usmrtené vírusy chrípky. Očkovaním sa vytvárajú v tele očkovaného špecifické ochranné protilátky, ktoré zabraňujú vzniku ochorenia, prípadne zmierňujú jeho priebeh a znižujú nepriaznivé dôsledky chrípky. Ochranné protilátky sa vytvoria za 10 až 14 dní po očkovaní a vytvárajú ochranu na obdobie 6 až 12 mesiacov.
 • S rastúcim vekom sa imunitný systém oslabuje a zhoršuje sa kvalita prirodzených bariér organizmu, ako je koža či sliznica. Tieto zmeny sprevádza zvýšená náchylnosť na infekcie, človek prekonáva chorobu ťažšie a liečba trvá dlhšie.
 • Priebeh chrípky môže byť u starších ľudí atypický. Pre chrípku charakteristické príznaky ako horúčka a kašeľ nemusia byť nápadné, často dominuje len zhoršenie funkcie orgánov vrátane mozgu. Medzi príznaky patrí aj zmätenosť, apatia, strata sebestačnosti a srdcovo-cievne problémy.
 • Na Slovensku býva chrípka nepriamou príčinou úmrtí 600 až 1 000 pacientov ročne. 90 % úmrtí zapríčinených chrípkou sa vyskytuje u starších jedincov s dlhodobými chronickými ochoreniami, ktoré sa po prekonaní chrípky výrazne zhoršujú.
 • 15 % starších osôb zostáva po hospitalizácii s chrípkou bezvládnych a odkázaných na starostlivosť druhých.

Diabetici

 • dostanú chrípku ľahšie a častejšie než ľudia bez cukrovky
 • chrípka u nich spôsobuje dekompenzáciu diabetu (vysoké hodnoty cukru v krvi a jej kolísanie), zvyšuje sa riziko infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody, bakteriálnych infekcií či iných akútnych komplikácií ochorenia
 • 6-krát častejšia hospitalizácia a 2-krát častejšie úmrtia pre komplikácie chrípky

Astmatici a ľudia s chronickou bronchitídou

 • na chrípku sú náchylnejší, a to aj vtedy, keď sa liečia. Dôvodom sú zapálené a na vonkajšie podnety citlivejšie dýchacie cesty, čo zvyšuje riziko vzniku zápalu pľúc.
 • vyššie riziko hospitalizácie alebo úmrtia v súvislosti s chrípkou

Pacienti s ochorením ciev a srdca

 • v porovnaní so zdravým človekom je kardiak ohrozený na živote až 52-násobne
 • vysoká pravdepodobnosť rozvinutia nebezpečných infekcií, ako je napr. zápal pľúc
 • 2-krát vyššie riziko infarktu niekoľko týždňov po ochorení na chrípku
 • 435-krát vyššie riziko úmrtia v dôsledku komplikácií chrípky, ak pacient trpí súčasne aj pľúcnym ochorením.

Chrípková sezóna a chrípková epidémia

Chrípková sezóna trvá na severnej pologuli od októbra daného roka do konca apríla nasledujúceho roka (od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka). Ide o obdobie, keď odborníci predpokladajú väčší výskyt chrípky a jej podobných ochorení.

Počas chrípkovej sezóny môže dôjsť k chrípkovej epidémii. Podľa geografického šírenia sa rozlišuje lokálna, okresná, krajská a celoštátna epidémia. Vo všeobecnosti hovoríme o epidémii vtedy, ak ide o nahromadenie viacerých alebo mnohých ochorení vyvolaných v pomerne krátkom čase na ohraničenom mieste tým istým pôvodcom nákazy.

Na webovej stránke ÚVZ SR – www.uvzsr.sk – je počas chrípkovej sezóny každý týždeň v piatok zverejnená aktualizovaná Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za daný kalendárny týždeň.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #vírus #koronavírus #chrípková sezóna #chrípka