Bolesť: Ako ju hodnotíme na škále od 1 do 10?

Čo je to bolesť? Aké sú jej typy? A ako hodnotíme bolesť na škále od 1 do 10?

29.03.2020 11:00
bolesť brucha, pečeň, cirhóza pečene Foto:
Keď vznikne bolestivý signál (napríklad pri zranení), impulz sa veľmi rýchlo šíri zložitým systémom nervových dráh do miechy a do mozgu.
debata (1)

Najčastejšie vzniká v okrajových častiach tela a šíri sa smerom do centra – do mozgu. Po celom tele sú umiestnené rôznorodé snímače pre bolesť, takzvané nocisenzory, alebo aj nociceptory, čo sú vlastne zakončenia nervových vlákien. Vytvárajú široko rozvetvenú sieť na koži, v svaloch, kĺboch, cievach, na slizniciach, ale aj na povrchu vnútorných orgánov, v mieche a centrálnom mozgovom systéme. Ich úlohou je zaznamenať bolesť a túto informáciu podať ďalej. Keď vznikne bolestivý signál (napríklad pri zranení), impulz sa ihneď šíri zložitým systémom nervových dráh do miechy a odtiaľ až do mozgu. Tento proces prebieha veľmi rýchlo a samotné vedenie bolesti je takmer nemožné postrehnúť.

Typy bolesti: Môže sa prejavovať ako bodavá, tlaková, pálčivá, zvieravá, kolikovitá, plošná či ohraničená.

Podľa dĺžky trvania ju delíme na:

Akútnu a chronickú. Kým akútna upozorňuje na to, že niečo nie je v poriadku (rovnako ako napr. zvýšená teplota), a teda je užitočná, chronická je sama osebe ochorením a musí sa liečiť s pomocou odborníka.

Akútna priamo súvisí s vyvolávajúcou príčinou a vzniká napríklad pri poškodení tkaniva úrazom, chorobou alebo operačným zákrokom. Spája sa aj s ďalšími reakciami organizmu, ako je potenie, zvýšený krvný tlak, búšenie srdca, úzkosť, rozšírenie zreníc. Vzniká okamžite po podnete, má náhly začiatok, je ostrá a pálčivá. Môže trvať niekoľko hodín, dní alebo týždňov. Často doznieva spontánne, pri väčšej intenzite si väčšinou vyžaduje tlmenie bežným dávkovaním analgetík. Liečba akútnej bolesti býva účinná a jednoznačná.

Chronická bolesť trvá viac ako tri mesiace a zvyčajne ju nesprevádzajú také reakcie organizmu ako akútnu, pretože telo sa na ňu postupne adaptuje, zvykne si na ňu. Chronická a opakujúca sa bolesť je špecifickým zdravotníckym problémom, je samostatným ochorením. Jej liečba je zložitejšia a často si vyžaduje spoluprácu odborníkov z viacerých odborov. Zle reaguje na liečbu analgetikami a vyžaduje komplexný prístup liečby (lieky, psychoterapia, rehabilitácia…). Veľmi negatívne môže ovplyvniť kvalitu života.

Podľa pôvodu ju možno rozdeliť na:

Nociceptívna bolesť – hovoríme tiež o somatickej bolesti, vzťahuje sa priamo k skutočnému poškodeniu tkaniva, najmä kĺbov, šliach, väzov, svalov a ciev. Vzniká podráždením receptorov, ktoré môžu byť v koži, vo svaloch a v kĺboch – vtedy hovoríme o somatických receptoroch, alebo sú priamo v jednotlivých orgánoch. Je jednoduché ju lokalizovať a popísať.

Neuropatická bolesť – vzniká ako dôsledok poškodenia nervového systému na rôznej úrovni, teda nie podráždením receptorov. Pre človeka nemá žiadny pozitívny význam, keďže neslúži ako varovný ani obranný signál. Pôsobenie podnetov na organizmus môže byť skreslené, a tak môže pacient vnímať ako bolesť aj ľahký dotyk oblečenia či pohladenie. Môže sa prejavovať rôzne – niekedy pretrváva, inokedy je len chvíľková, môže byť ostrá a prudká, alebo len mierna, no väčšinou je veľmi nepríjemná. Nervové štruktúry môžu byť poškodené v dôsledku zápalu, infekcie či nádoru. Poškodenie môže vzniknúť aj ako dôsledok liečby (napríklad po ožarovaní) a objavuje sa aj pri niektorých ochoreniach, napr. pásovom opare, zápale nervov, cukrovke, cievnych ochoreniach, poúrazových a pooperačných stavoch a podobne.

Hodnotenie bolesti

Numerická škála je spravidla určená v rozsahu od 0 do 10. Najvyššia hodnota označuje bolesť neznesiteľnú.

0 – stav bez bolesti.

Mierna bolesť – neustála, síce obťažujúca, ale každodenné činnosti príliš nenarúša.
1 – Bolesť je veľmi mierna, takmer nepostrehnuteľná. Väčšinu času o nej nerozmýšľate.
2 – Slabá bolesť. Je obťažujúca a môže občas dochádzať k jej náhlemu zhoršeniu v zmysle „bodnutie, pichnutie“.
3 – Bolesť je nápadná a rušivá. Ste však schopní si na ňu zvyknúť a prispôsobiť sa jej.

Stredne silná bolesť – nápadne ovplyvňuje každodenné aktivity.
4 – Stredne silná bolesť. Ak sa do určitej aktivity naozaj ponoríte, ste schopní ju po nejakú dobu ignorovať. Inak vás stále obťažuje.
5 – Ešte silnejšia bolesť ako pri č. 4. Nie ste schopní ju ignorovať na viac ako pár minút. S vynaložením určitého úsilia ste stále schopní pracovať alebo sa podieľať na spoločenských aktivitách.
6 – Ešte silnejšia ako č. 5. Bolesť, ktorá vás obmedzuje v každodenných aktivitách. Máte problémy sústrediť sa.

Silná bolesť – zneschopňujúca, nie ste schopní vykonávať každodenné aktivity.
7 – Silná bolesť, ktorá ovláda zmysly a naozaj silne obmedzuje schopnosť vykonávať každodenné aktivity alebo udržiavať spoločenské vzťahy. Narušuje spánok.
8 – Naozaj veľmi intenzívna bolesť. Fyzická aktivita je veľmi vážne obmedzená. Akákoľvek komunikácia si vyžaduje obrovské úsilie.
9 – Neznesiteľná bolesť. Nie ste schopní komunikovať a plač či nárek nie ste schopní kontrolovať.
10 – Nevýslovná bolesť. Ste pripútaní na lôžko a môžete mať aj rôzne poruchy vedomia.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #bolesť #rozdelenie #chronická bolesť