Čo robiť v povinnej karanténe

Bude štát kontrolovať dodržiavanie karantény? Aké opatrenia by mali dodržiavať zamestnávatelia? Odpovedáme na vaše otázky.

01.04.2020 11:00
rodina Foto:
Počas karantény určite neprijímajte návštevy, najmä nie starších a chronicky chorých ľudí.
debata
 • Zostaňte v domácom prostredí, nevychádzajte a dodržiavajte odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Zdržte sa úzkeho kontaktu s inými ľuďmi. Ak sa u vás prejavia príznaky ochorenia dýchacích ciest, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára alebo volajte na linku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 • Za porušenie povinnej karantény hrozí pokuta 1 659 eur.

Čo ak žijem sám?

 • Ak žijete samostatne a naozaj nemáte príbuzných alebo známych, ktorí by vám mohli nakúpiť a zabezpečiť všetko potrebné, využite donáškové služby.
 • Ak to nie je možné, môžete na potrebný čas odísť z domu na nákup alebo vyvetrať psa. Ale v tomto prípade buďte maximálne zodpovedný voči svojmu okoliu. Teda počas vychádzky používajte rúško, pred odchodom z domu a po návrate si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou.
 • Nezdržujte sa v priestoroch s väčším množstvom ľudí dlhšie, ako je to nevyhnutné (na nakúpenie alebo vyvetranie psa).

Môžem mať počas karantény návštevy?

 • Počas karantény určite neprijímajte návštevy, najmä starších a chronicky chorých ľudí.
 • V naozaj nevyhnutných prípadoch, ak k vám niekto príde, používajte rúška a dodržujte bezpečnú vzdialenosť (vysoké riziko nakazenia hrozí pri spoločnom pobyte s nakazeným v uzavretom priestore dlhšie ako 15 minút vo vzdialenosti menšej ako 2 metre).

Čo ak žijem v domácnosti s viacerými ľuďmi?

 • Ak ste s ostatnými členmi domácnosti od možného nakazenia ešte neboli v kontakte a je to možné, vyčleňte si samostatnú izbu (ideálne aj WC a kúpeľňu) a od ostatných členov rodiny sa izolujte.
 • Pre vás aj pre ostatných členov domácnosti platia zvýšené hygienické pravidlá a používanie ochranných pomôcok.
 • Zároveň je potrebné dodržiavať bezpečnú vzdialenosť a vyhnúť sa fyzickým dotykom.
 • Ak už ste s ostatnými členmi domácnosti v úzkom kontakte boli, karanténa platí pre všetkých členov domácnosti.

Ako si povinnú karanténu vybavím v práci?

 • Počas povinnej karantény môžete využiť špeciálnu formu práceneschopnosti.
 • Telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára, informujte ho, že ste v povinnej karanténne a požiadajte, aby vám vystavil péenku a odoslal ju do Sociálnej poisťovne.
 • Zároveň, ak to vaša práca umožňuje, môžete sa so zamestnávateľom dohodnúť a využiť prácu z domu.

Bude štát kontrolovať dodržiavanie povinnej karantény?

 • V súčasnej mimoriadnej situácii je kľúčová osobná zodpovednosť každého občana a dodržiavanie nariadení vlády, rezortu zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Neopúšťajte povinnú domácu karanténu. Dôležité je uvedomiť si, že karanténou nechránite iba seba, ale aj svoje okolie a celú spoločnosť, najmä ohrozené skupiny ľudí (seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami).
 • Za nedodržanie karantény vám hrozí pokuta 1 659 eur.
 • Pri kontrole dodržiavania karantény spolupracuje Úrad verejného zdravotníctva s Políciou SR.
Zdroj: uvzsr.sk

Opatrenia, ktoré by mali dodržiavať zamestnávatelia

Nepodávajte si ruky.

Zaveďte a dodržiavajte pravidlá o kašľaní a kýchaní.

Vynucujte umývanie/dezin­fikovanie rúk pri vstupe.

Pravidelne zamestnancom pripomínajte umývanie rúk.

Pravidelne dezinfikujte povrchy, ktorých sa ľudia často dotýkajú. A dezinfikujte ich vždy pri striedaní zamestnancov.

Často vetrajte.

Ak je to iba trochu možné, pracujte z domu.

Videokonferencie sú základnou formou stretávania.

Odložte väčšie stretnutia.

Nevyhnutné schôdze absolvujte vonku na vzduchu, nie v uzavretých miestnostiach.

Zvážte pracovné cesty.

Kolegovia s prejavmi ochorenia musia zostať doma a byť okamžite izolovaní.

Zamestnanci, ktorí boli v kontakte s chorým, musia zostať doma.

Neobedujte v spoločnej jedálni, ale pri svojom stole.

Obmedzte manipuláciu s jedlom a jeho zdieľanie na pracovisku.

Zvýšte úroveň hygieny a venujte pozornosť ochoreniam u zamestnancov, ktorí manipulujú s jedlom.

Analyzujte, kedy je naraz na jednom mieste príliš veľa ľudí a zabráňte tomu presunom aktivít a zmenami v plánovacích kalendároch.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #koronavírus #karanténa #domáca karanténa