Ako sa nenakaziť počas letnej dovolenky?

Ako treba postupovať po príchode zo zahraničia? Aké sú zásady domácej izolácie?

, 19.08.2020 14:00
leto, dovolenka, more, pláž, deti Foto:
Udržujte si odstup od ostatných osôb minimálne 2 metre.
1

Noste rúško, ak nie je možné udržať si odstup aspoň 2 metre od cudzích osôb.

Správajte sa ohľaduplne pri kýchaní alebo kašľaní. Ak máte pritom rúško, vymeňte alebo operte ho ihneď, ako sa dá. Ak rúško práve nemáte, kašlite a kýchajte do ohnutého lakťa alebo použite vreckovku, tú následne vyhoďte a umyte si ruky.

Udržujte si odstup od ostatných osôb minimálne 2 metre.

Umývajte a dezinfikujte si ruky, často a dôkladne (aspoň 20 sekúnd). Deťom asistujte, ideálne hravo (pomocou básničky alebo pesničky).

Nedotýkajte sa rukami tváre – očí, nosa, úst.

Udržujte si sociálny odstup. Nepodávajte si ruky, vyhýbajte sa objímaniu či bozkávaniu s inými ľuďmi, nejedzte s nimi z rovnakého taniera, nepoužívajte rovnaký riad, poháre ani uteráky.

Vyhýbajte sa kontaktu s plochami, kde by sa vírus mohol vyskytovať (zábradlie, lavičky, kľučky a pod.).

Rady, čo robiť po príchode zo zahraničia

V prípade príletu: Rúško majte aj pri transfere letiskom, nie iba v lietadle.

Ak vás prídu vyzdvihnúť autom na letisko alebo stanicu, nielen vy, ale aj vodič tohto auta musí mať rúško. Pred nástupom do auta si dezinfikujte ruky. Pri ceste majte pootvorené okná.

Ak na zvolené miesto pobytu cestujete verejnou hromadnou dopravou, po celý čas majte rúško a podľa možnosti udržiavajte čo najväčší odstup od ostatných ľudí. Zvoľte čo najkratšiu a najrýchlejšiu cestu na miesto, kde sa budete zdržiavať počas nasledujúcich dní.

Po príchode do cieľa telefonicky alebo e-mailom kontaktujte regionálny úrad verejného zdravotníctva, do ktorého územnej pôsobnosti spadá zvolené miesto pobytu. Následne osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, aj osoby, ktoré s nimi na danom mieste žijú, zostanú v domácej izolácii.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva najskôr na piaty deň po príchode zabezpečí testovanie na ochorenie COVID-19. Po výsledku testu buď dostanete SMS o negativite a domáca izolácia sa končí, alebo, v prípade pozitívneho výsledku testu, vás regionálny úrad verejného zdravotníctva bude kontaktovať a presne oboznámi s ďalším postupom.

Až do obdržania negatívneho výsledku testu je povinná domáca izolácia na mieste, ktoré si určíte.

Zásady domácej izolácie

 • Počas domácej izolácie neopúšťajte miesto vášho pobytu. Obmedzte kontakty s inými osobami a neprijímajte návštevy.
 • Nákupy si zorganizujte s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti, resp. služby samospráv, prípadne sa obráťte na miestny spolok Slovenského Červeného kríža.
 • Medzi základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu patrí najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky.
 • Každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor. Ideálnym riešením pre člena rodiny, ktorý prišiel zo zahraničia, je samostatná izba a minimálne kontakty s ostatnými. Ak to aj nie je možné, každý člen rodiny by mal urobiť maximum pre to, aby k prípadnému prenosu ochorenia neprišlo.
 • Ak ste v domácej izolácii v rodinnom dome, je v poriadku tráviť čas na dvore.
 • V prípade bytového domu možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov – (vyhodiť smeti, prebrať nákup, vyvenčiť psa a podobne) samozrejme, s nutnosťou prekrytých horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu a dezinfikovania rúk pred opustením bytu. Rovnako je podstatné nezdržiavať sa zbytočne v spoločných priestoroch bytového domu, nepoužívať výťah. Na opustenie bytového domu treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény je otázne dokazovanie, že to bolo nevyhnutné opustenie miesta izolácie.
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva vás skontaktuje s výzvou na testovanie a inštrukciami. Odbery v domácom prostredí sa vykonávajú len vo výnimočných prípadoch, bude preto potrebné navštíviť odberné miesto.
 • Na odberné miesto odporúčame dopraviť sa vlastným autom a len osoby, ktoré budú testované. Ak nie ste vodič, je potrebné, aby osoba, ktorá vás vezie, rovnako ako vy, mala rúško. Vhodné je, aby spolujazdec sedel na zadnom pravom sedadle a mal aspoň sčasti otvorené okno.
 • Ak to situácia dovoľuje, možno zájsť k odbernému miestu aj pešo, samozrejme, s dodržaním hygienických opatrení – nosenie rúška, sociálny odstup od cudzích ľudí, dezinfekcia rúk pred opustením domu/bytu.
 • Ak sa necítite dobre a máte podozrenie, že ide o príznaky COVID-19, je potrebné bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý posúdi zdravotný stav a určí ďalší postup.
 • Ak vám Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi karanténu, túto ste povinný dodržiavať, v opačnom prípade sa dopúšťate priestupku a môžete dostať pokutu až do výšky 1 659 eur.
Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR
Okres Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Telefón e-mail
Bánovce nad Bebravou Trenčín 911 763 203 tn.covid19@uvzsr.sk
Banská Bystrica Banská Bystrica 918 659 580 epidbb@vzbb.sk
Banská Štiavnica Žiar nad Hronom 911 214 488 zh.epid@uvzsr.sk
Bardejov Bardejov (54) 472 39 05 bj.epida@uvzsr.sk
Bratislava 1–5 Bratislava 917 426 075 ba.epi@uvzsr.sk
Brezno Banská Bystrica 918 659 580 epidbb@vzbb.sk
Bytča Žilina 911 600 203 za.epi@uvzsr.sk
Čadca Čadca 919 453 544 ca.koronavirus@uvzsr.sk
Detva Zvolen (45) 555 23 58 zv.epid@uvzsr.sk
Dolný Kubín Dolný Kubín 908 460 521 dk.epd@uvzsr.sk
Dunajská Streda Dunajská Streda 910 459 200 ds.koronavirus@uvzsr.sk
Galanta Galanta 907 996 734 ga.epid@uvzsr.sk
Gelnica Spišská Nová Ves 910 118 266  
Hlohovec Trnava 905 903 053 tt.epida@uvzsr.sk
Humenné Humenné (57) 775 26 07 hn.epi@uvzsr.sk
Ilava Považská Bystrica (42) 44 502 33 pb.epid@uvzsr.sk
Kežmarok Poprad 911 635 260  
Komárno Komárno 911 305 651 koronaviruskn@uvzsr.sk.
Košice – 1–4, okolie Košice 918 389 841 koronavirus@ruvzke.sk
Krupina Zvolen (45) 555 23 58 zv.epid@uvzsr.sk
Kysucké Nové Mesto Čadca 919 453 544 ca.koronavirus@uvzsr.sk
Levice Levice (36) 6 305 340 lv.epid@uvzsr.sk
Levoča Poprad 911 635 260  
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 911 236 988 lm.oe@uvzsr.sk
Lučenec Lučenec (47) 43 235 72 lc.epidemiologia@uvzsr.sk
Malacky Bratislava 917 426 075 ba.epi@uvzsr.sk
Martin Martin 902 740 766 mt.epid@uvzsr.sk
Medzilaborce Humenné (57) 775 26 07 hn.epi@uvzsr.sk
Michalovce Michalovce (56) 6880 617 mi.epid@uvzsr.sk
Myjava Trenčín 911 763 203 tn.covid19@uvzsr.sk
Námestovo Dolný Kubín 908 460 521 dk.epd@uvzsr.sk
Nitra Nitra (37) 65 604 64 nr.covid@uvzsr.sk
Nové Mesto nad Váhom Trenčín 911 763 203 tn.covid19@uvzsr.sk
Nové Zámky Nové Zámky (35) 64 009 97 nz.epid@uvzsr.sk
Partizánske Prievidza so sídlom Bojnice (46) 519 20 26 koronavirus@ruvzpd.sk
Pezinok Bratislava 917 426 075  
Piešťany Trnava 905 903 053 tt.epida@uvzsr.sk
Poltár Lučenec (47) 43 235 72 lc.epidemiologia@uvzsr.sk
Poprad Poprad 911 635 260  
Považská Bystrica Považská Bystrica (42) 44 502 33 pb.epid@uvzsr.sk
Prešov Prešov 911 908 823 po.epidemiologia@uvzsr.sk
Prievidza Prievidza so sídlom Bojnice (46) 519 20 26 koronavirus@ruvzpd.sk
Púchov Považská Bystrica (42) 44 502 33 pb.epid@uvzsr.sk
Revúca Rimavská Sobota 918 542 763 rs.epid@uvzsr.sk
Rimavská Sobota Rimavská Sobota 918 542 763 rs.epid@uvzsr.sk
Rožňava Rožňava 918 222 887 rv.koronavirus@uvzsr.sk
Ružomberok Liptovský Mikuláš 911 236 988 lm.oe@uvzsr.sk
Sabinov Prešov 911 908 823 po.epidemiologia@uvzsr.sk
Senec Bratislava 917 426 075 ba.epi@uvzsr.sk
Senica Senica 917 149 459  
Skalica Senica 917 149 459  
Snina Humenné (57) 775 26 07 hn.epi@uvzsr.sk
Sobrance Michalovce (56) 6880 617 mi.epid@uvzsr.sk
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 910 118 266  
Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 902 197 145 sl.epida@uvzsr.sk
Stropkov Svidník 911 614 378 sk.epidemiologia@uvzsr.sk
Svidník Svidník 911 614 378 sk.epidemiologia@uvzsr.sk
Šaľa Nitra (37) 64 604 64 nr.covid@uvzsr.sk
Topoľčany Topoľčany 948 206 576 to.epid@uvzsr.sk
Trebišov Trebišov 918 680 305 tv.epid@uvzsr.sk
Trenčín Trenčín 911 763 203 tn.covid19@uvzsr.sk
Trnava Trnava 905 903 053 tt.epida@uvzsr.sk
Turčianske Teplice Martin 902 740 766 mt.epid@uvzsr.sk
Tvrdošín Dolný Kubín 908 460 521 dk.epd@uvzsr.sk
Veľký Krtíš Veľký Krtíš 905 285 057  
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 915 783 454 vt.epid@uvzsr.sk
Zlaté Moravce Nitra (37) 64 604 64 nr.covid@uvzsr.sk
Zvolen Zvolen (45) 555 23 58 zv.epid@uvzsr.sk
Žarnovica Žiar nad Hronom 911 214 488 zh.epid@uvzsr.sk
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 911 214 488 zh.epid@uvzsr.sk
Žilina Žilina 911 600 203 za.epi@uvzsr.sk

Telefónne čísla sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8. do 15. hodiny

Zdroj: uvzsr.sk

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
1 debata chyba
Viac na túto tému: #Regionálny úrad verejného zdravotníctva #prevencia #letná dovolenka #koronavírus