S mŕtvicou nezostávajte doma!

Dáta z prvej vlny pandémie vírusu COVID-19 z jari tohto roka ukazujú, že niektorí pacienti s mŕtvicou zostávali doma a z dôvodu rizika nákazy koronavírusom v nemocničnom prostredí nekontaktovali urgentne pri prvých príznakoch mŕtvice rýchlu zdravotnú službu.

19.10.2020 11:00
mŕtvica, mozog, snímky, CT, MR Foto:
Cieľom odborníkov je dosiahnuť čas 20 minút od príchodu do nemocnice do podania liečby, ktorá rozpúšťa krvnú zrazeninu.
debata (1)

Aj preto slovenskí neurológovia pred očakávanou druhou vlnou pandémie naďalej vyzývajú pacientov, aby s mŕtvicou nezostávali doma a volali prvú pomoc tak rýchlo, ako je to možné.

Slovensko zaznamenalo v liečbe cievnych mozgových príhod významný pokrok z hľadiska podielu odliečených pacientov a aktuálne sa v liečbe tohto závažného ochorenia zaraďuje medzi popredné krajiny. Výzvou však stále zostáva čas do podania akútnej liečby. Na Slovensku sa totiž čas do podania akútnej liečby pohybuje v rozmedzí od 17 do 55 minút.

Cieľ: 20 minút od príchodu do nemocnice

„Cieľom odborníkov je dosiahnuť čas 20 minút od príchodu do nemocnice do podania liečby, ktorá rozpúšťa krvnú zrazeninu. Do 60 minút by sa malo začať mechanické odstraňovanie zrazeniny u tých pacientov, ktorí majú uzáver veľkej tepny,“ vysvetľuje neurológ doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., z Neurologickej kliniky Jesseniovej LF UK v Martine.

Najlepší priemerný čas, čo sa podania trombolýzy týka, dosahuje nemocnica v Skalici (17 minút), nasleduje Levoča, Brezno, Košice-Šaca, Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, Komárno, Galanta, Bardejov a desiatku uzatvára Zvolen. Poradie sa značne mení v prípade, ak do štatistík zahrnieme aj tie pracoviská, v ktorých sa okrem trombolytickej liečby realizuje aj endovaskulárna liečba (mechanické odstránenie krvnej zrazeniny), ktorá si vyžaduje dlhší čas do začatia liečby. Z tohto pohľadu z hľadiska času dosahuje najlepšie výsledky nemocnica v Nitre (39 min.), nasleduje Martin, Košice-SNP, Trnava, Banská Bystrica a Bratislava-Staré Mesto.

Z hľadiska počtu realizovaných trombolýz vedie štatistiku nemocnica v Komárne, nasleduje Svidník, Košice-Šaca, Skalica, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Trebišov, Vranov nad Topľou, Brezno a desiatku uzatvára Ružomberok. Podľa počtu endovaskulárnych výkonov vedie štatistiku Trnava (217 výkonov), nasledujú Košice-SNP (164 výkonov) a prvú trojku uzatvára bratislavské CINRE (162 výkonov).

Pokles pacientov následkom strachu z koronavírusu

Na Slovensku odliečime rekanalizačnou liečbou viac ako 30 % pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Slovensko tak v roku 2019 prekročilo stanovený cieľ Európskej organizácie pre cievne mozgové príhody o viac ako 10 %. Počet endovaskulárnych výkonov (mechanické odstránenie krvnej zrazeniny z mozgu) atakuje hranicu 10 % a počet trombolýz viac ako 22 %. Obidva výkony sa robili u 5,2 % pacientov. Vďaka týmto ukazovateľom patrí už aj Slovensko medzi krajiny, ktoré vedia poskytnúť pacientom s mŕtvicou adekvátnu zdravotnú starostlivosť 24 hodín sedem dní v týždni a 365 dní v roku.

Dobre naštartovaný manažment cievnych mozgových príhod na Slovensku však v tomto roku ovplyvnila pandémia koronavírusu. Odborníci vyhodnotili, ako sa zmenil počet hospitalizovaných a liečených pacientov v porovnaní s minulým rokom.

„V počiatočných mesiacoch pandémie koronavírusu došlo k poklesu hospitalizovaných pacientov s cievnou mozgovou príhodou. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sme zaznamenali o 569 hospita­lizácií menej. Na druhej strane, pacienti, ktorí prišli do nemocnice, dostali porovnateľnú starostlivosť ako v období pred pandémiou,“ približuje prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky UNPJŠ v Košiciach. Medián času do podania liečby bol v čase pandémie 30 minút. Pokles hospitalizovaných pacientov môže byť spôsobený práve tým, že sa báli nákazy novým koronavírusom.

Napriek neustálemu zlepšovaniu v manažmente liečby pacientov s CMP na Slovensku stále chýba dostatočné technické vybavenie a aj dostatočná následná starostlivosť. „Na Slovensku absentuje dlhodobá rehabilitačná starostlivosť, ktorá by časť pacientov vrátila do každodenného života či do práce. Náklady na opatrovateľskú starostlivosť imobilných pacientov sú pritom oveľa vyššie ako náklady na včasnú rehabilitačnú starostlivosť,“ dodáva Richard Fides z pacientskej organizácie Sekunda pre život.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #mŕtvica #Dobré zdravie #cievna mozgová príhoda