Skleróza multiplex: Choroba, ktorá prichádza bez varovania

Dedičné a celoživotné chronické ochorenie, ktoré sa rozvinie v mladom dospelom veku z plného zdravia. Taká je skleróza multiplex, ktorej príčinou je abnormálna imunitná reakcia organizmu vyvolávajúca zápal a poškodenie mozgu a niektorých častí miechy.

18.11.2020 06:00
skleróza multiplex, človek, nervová sustava Foto:
Výskyt stúpa so vzdialenosťou od rovníka – vysoký výskyt ochorenia je napr. v krajinách Škandinávie a Severnej Európy.
debata (1)

Prichádza nenápadne medzi 18. až 40. rokom života a postihuje viac ženy ako mužov. „Presná príčina ochorenia nie je stále známa, predpokladá sa, že v určitom momente sa spustí zápalový proces, v ktorom majú dôležitú úlohu bunky imunitného systému. Tieto útočia a poškodzujú telu vlastné štruktúry v mozgu a mieche,“ hovorí docentka Jarmila Szilasiová z neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice a predsedníčka sekcie sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti. U každého jedinca ide o súhru viacerých faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku ochorenia.

Diagnostikovať toto ochorenie nie je vždy jednoduché. Neexistuje jednoznačný test, na základe ktorého by bolo možné s istotou potvrdiť diagnózu. Včasná diagnostika a liečba sú pre prognózu pacienta mimoriadne dôležité. Liečba, nazývaná DMT liečbou, je farmakologická, celoživotná a má za cieľ zastaviť zápalový, imunitne podmienený proces v centrálnej nervovej sústave a navodiť obnovu poškodených štruktúr mozgu a miechy. „Liečbou zastavíme aktivitu, teda počet atakov a tvorbu nových ložísk v centrálnej nervovej sústave, ako aj progresiu ochorenia,“ vysvetľuje Szilasiová.

Ak sa ochorenie nelieči, zdravotný stav sa trvalo zhorší a prejde z fázy zápalu do fázy trvalej nezvratnej progresie. "Túto fázu neurodegenerácie už farmakologicky nevieme ovplyvniť, preto je dôležitá včasná diagnostika a liečba ochorenia. Navyše, DMT má vyšší účinok, ak sa začne v čo najskoršej fáze ochorenia. Pacient tak zotrváva dlhšie v zamestnaní, je ekonomicky sebestačný a spoločensky aktívny. Na Slovensku majú pacienti prístup k najmodernejším liekom DMT, ktorých účinok bol vedecky dokázaný. Navyše, liečba je plne hradená zdravotnými poisťovňami,“ dodáva Szilasiová.

„Ukazuje sa, že vážnym problémom pre pacientov je skrytá nedostupnosť liečby a liekov. Tá sa ukazuje vtedy, keď napriek dostupnosti modernej liečby na papieri, plne hradené lieky v kategorizačnom zozname, sa nevedia indikovaní pacienti k tejto liečbe dostať. Príčin je veľa a môžu sa líšiť u pacientov s rôznymi diagnózami. Jednou z takýchto bariér môže byť napríklad nedostatok lekárov špecialistov a odborných centier liečby. Táto poddimenzovanosť spôsobuje predĺženie diagnostiky ochorenia, začiatku liečby a následne aj komplikácie s liečbou samotnou,“ uviedol viceprezident Asociácie na ochranu práv pacientov SR Dominik Tomek.

Skleróza multiplex výraznou mierou zasahuje do autonómie človeka, pre jednotlivca je preto veľmi náročné vyrovnať sa s obmedzením vlastnej schopnosti postarať sa sám o seba a rozhodovať o sebe. Po oznámení nevyliečiteľnej diagnózy sa u všetkých ľudí v rozličnej miere objavia znaky stresovej poruchy.

„Väčšina ľudí sa viac či menej dokáže vyrovnať s informáciou o ochorení sama, no čím viac ochorenie napreduje, tým viac potrebuje každý človek s touto diagnózou psychologickú podporu a pomoc,“ hovorí psychológ Ján Grossmann z neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin.

„Je nesmierne dôležité, aby takáto pomoc bola dostupná v centrách sklerózy multiplex na celom Slovensku tak, ako to je už pomerne bežné v krajinách Európskej únie. Dostupná a účinná psychologická pomoc zmierňuje sociálne a finančné zaťaženie pacientov, ako aj ich rodín a blízkych,“ dodáva Grossmann.

  • Roztrúsená skleróza alebo tiež skleróza multiplex (SM) je chronické autoimunitné ochorenie, pri ktorom ľudský imunitný systém napáda centrálnu nervovú sústavu. Je to ochorenie nervov, pri ktorom zápal ničí ochranný obal nervových vlákien.
  • Je najčastejšou neúrazovou príčinou invalidizácie mladých ľudí vo veku 20 až 40 rokov. Celosvetovo postihuje viac ako 2,5 milióna ľudí. Ženy postihuje 2– až 3-krát častejšie ako mužov.
  • Výskyt stúpa so vzdialenosťou od rovníka – vysoký výskyt ochorenia je napr. v krajinách Škandinávie a Severnej Európy. Okolo rovníka sa toto ochorenie prakticky nevyskytuje.
  • Medzi najčastejšie a najobťažujúcejšie dôsledky SM patrí postupne sa zhoršujúca pohyblivosť. Po 25 rokoch má až 90 % pacientov stredne závažné alebo závažné postihnutie a až 60 % pacientov je imobilných.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #skleróza multiplex #roztrúsená skleróza