Roztrúsená skleróza: O čo ide?

Čo sa deje v tele človeka so sklerózou multiplex? Aké sú príznaky tohto ochorenia? A aké sú príčiny vzniku?

03.01.2021 06:00
mozog, snímky, CT, MR Foto:
Ochorenie poškodzuje mozog a časť miechy. Poškodené mozgové bunky sa už nikdy neobnovia.
debata

Sclerosis multiplex je zápalové ochorenie, ktoré napáda mozog, miechu a obaly očných nervov. Pri tomto ochorení začne imunitný systém napádať svoje vlastné bunky, konkrétne myelín, ktorý tvorí obal okolo výbežkov, teda okolo nervových vláken, ktoré spájajú nervové bunky navzájom.

Myelín za normálnych okolností chráni nervové vlákna a pomáha im šíriť elektrické informácie prostredníctvom nervového systému, a tým riadiť funkcie celého tela. Existencia myelínu je nevyhnutnou podmienkou správneho fungovania nervovej sústavy. Jeho dlhodobý nedostatok má za následok zhoršenie výživy nervových vláken a neskôr aj ich odumretie a zánik nervových buniek.

Zaniknuté mozgové bunky sa už nikdy neobnovia, ale takéto miesto sa hojí väzivovou jazvou. Poškodeným miestam, kde dochádza k zničeniu myelínu a nervových buniek, hovoríme plaky. Veľké množstvo jaziev roztrúsených v nervovom systéme vedie k vývoju trvalých príznakov SM.

Medzi najčastejšie prejavy SM patrí:

Únava – trápi 53 až 90 % pacientov. Chorý potrebuje dlhší čas na obvyklé denné aktivity. Práve únava je najobťažujúcejším prejavom ochorenia až pre 40 % pacientov.

Rozmazané alebo dvojité videnie, farbosleposť, bolesť oka, slepnutie – zrakové problémy sa objavujú ako prvý príznak asi u 30 % pacientov. Poruchy videnia sa vyskytujú spolu s bolesťou za okom pri pohľade do bokov. Problémy bývajú dočasné. Po ťažších relapsoch zostáva trvalé zhoršenie zrakovej ostrosti, prípadne farebného videnia. Podobné je to aj s dvojitým videním.

Poruchy pohyblivosti – stuhnutosť svalov, podlamovanie v kolenách, slabosť a znížená výdrž pri chôdzi alebo vykonávaní fyzicky náročnejšej činnosti.

Problémy s rovnováhou a koordináciou – pacienti ich väčšinou opisujú ako pocit opitosti. Problém s rovnováhou spôsobuje pády s rôznymi dôsledkami – zranenia, zlomeniny, poškodenie mäkkých tkanív, následne obmedzenie aktivít z obavy z úrazu.

Urologické problémy – poruchami funkcie močovej sústavy trpí 50 až 90 % pacientov – nutkanie na močenie, únik moču, neúplné vyprázdňovanie mechúra. U dvoch až 12 % pacientov sú tieto poruchy prvým príznakom SM.

Svalová slabosť až ochrnutie alebo kŕče môže postihovať tvárové svalstvo, svalstvo končatín a trupu.

Necitlivosť či, naopak, precitlivenosť kože alebo brnenie v niektorej časti tela a zlá artikulácia.

Problémy v sexuálnej oblasti – nedostatočná erekcia či strata sexuálnej túžby postihuje počas vývoja SM asi 60 % mužov. Poruchy v sexuálnej sfére postihujú aj ženy skorším nástupom klimaktéria.

Bolesť. Býva zväčša pálčivá, nie ostrá a intenzívna, ale zato dlhodobá.

Depresia, úzkosť, poruchy spánku – depresia sa s výskytom 40 až 60 % u pacientov objavuje 3– až 5-krát častejšie ako v bežnej populácii a oveľa častejšie ako pri iných chronických ochoreniach.

Problémy so sústredením alebo s pamäťou – sa môžu objaviť pomerne zavčasu. Ide najmä o postihnutie krátkodobej pamäti a poruchy pozornosti. Vyskytujú sa u viac ako 50 % pacientov.

Príčiny vzniku

Genetika – ide o geneticky podmienené ochorenie, aj keď pri vzniku choroby sa uplatňujú viaceré gény. Preto človek, ktorého obidvaja rodičia majú SM, má 30-násobne vyššiu pravdepodobnosť vzniku tohto ochorenia. Niekedy vidíme i postihnutie viacerých rodinných príslušníkov. Pri tomto procese sú najdôležitejšie gény, ktoré kontrolujú činnosť imunitného systému.

Faktory prostredia – ich vplyv zvyšujú alebo znižujú rôzne faktory prostredia. Tie sú zodpovedné za to, že SM je rozšírená v niektorých oblastiach sveta ako napríklad v Škótsku, Škandinávii a krajinách severnej Európy. Štúdie tiež ukázali, že pokiaľ sa človek presťahuje z oblasti s vysokým výskytom SM do menej rizikovej oblasti ešte pred dosiahnutím 15. roku veku, jeho riziko sa zníži na úroveň nového bydliska.

Vírusové ochorenia – u niektorých ľudí prepukla choroba po vírusovej infekcii, napríklad Epstein-Barrovom víruse či infekcii ľudským herpesvírusom. Výskyt niektorých vybraných vírusov sa mení a je rôzny v rôznych oblastiach sveta. SM sa vyskytuje takmer výlučne v krajinách, kde je vysoký hygienický štandard. Predpokladá sa, že mnoho ľudí z týchto krajín sa v detskom veku nestretne s celým spektrom vírusov. Infekcia týmito vírusmi v dospelosti môže viesť k atypickým reakciám, ktoré vedú k SM. Okrem toho sú niektoré skupiny ľudí vnímavejšie na infekcie, ktoré predstavujú riziko vzniku SM, či už pod vplyvom génov, alebo aj rôznych chemických látok (napríklad antibiotiká).

Stres alebo zvýšená záťaž – sú ďalšími rizikovými faktormi. Pôsobia cez hormonálny systém, ktorý potom ovplyvňuje riadenie imunitných a nervových funkcií.

Nedostatok vitamínu D – vitamín D dokáže posilniť imunitný systém a chrániť pred vznikom SM. Vitamín D sa získava zo slnka a z jedla. SM je preto častejšia v tých oblastiach sveta, kde je menej slnečného žiarenia a málo vitamínu D v potrave.

Stravovacie faktory – ochorenie sa objavuje takmer výlučne v ekonomicky vyspelých krajinách, kde prevažuje energeticky bohatá strava s bohatým podielom mastných kyselín a cukru.

Otestujte sa: Skrýva sa za vašimi problémami skleróza?

Neexistuje test, ktorý by dokázal spoľahlivo určiť príznaky sklerózy multiplex. Prvé problémy sa zvyknú často zamieňať za ťažkosti s chrbticou, preťaženie zraku, pracovnú vyčerpanosť, urologické infekcie, dôsledky stresu či psychické ťažkosti. Prejavy ochorenia sú totiž rôznorodé a spočiatku bývajú nenápadné.

Poruchy zraku: Častým prvým prejavom býva zápal zrakového nervu. Mali by ste spozornieť, ak vidíte rozmazane, prípadne dvojito. Tiež ak vám občas „vypadne“ časť zrakového poľa, ak zrazu vidíte farby „vyblednuto“ alebo ak ste na chvíľu či na dlhší čas prestali vidieť. Zápal môžu sprevádzať aj bolesti oka, najmä pri pohľade hore a do bokov. Bolieť vás môže aj za okom.

Poruchy citlivosti: Ďalším signálom, že niečo nie je v poriadku, sú poruchy citlivosti. Môže to byť nepríjemné brnenie, pálenie či strata citlivosti v niektorej časti tela. Najčastejšie býva postihnutá tvár, ruky, nohy a tiež prsty na rukách a nohách. Cit môžete stratiť len v časti končatiny.

Bolesť a svalové kŕče: Nepríjemné kŕče vo svaloch a dlhodobá bolesť môžu tiež poukazovať na sklerózu. Môžete mať stuhnuté svaly a kĺby. Najviac postihnuté bývajú dolné končatiny. Môžete mať aj pocity pripomínajúce výboj elektrického prúdu, ktoré sa pohybujú pozdĺž chrbtice a vystreľujú do končatín.

Únava a slabosť: Môžu byť dlho prvým a jediným príznakom ochorenia. Únava postihuje až 60 % pacientov a mnohí ju neskôr opisujú ako najobťažujúcejší prejav svojho ochorenia. Táto únava nie je podobná bežnej únave. Objavuje sa často náhle a môže trvať dlhé týždne. Ak sami na sebe zbadáte výrazný pokles aktivity – nedokážete robiť bežné činnosti, únava vás obmedzuje v práci či v štúdiu alebo máte dokonca problémy v niektoré dni vstať kvôli únave z postele, môže to byť príznak sklerózy.

Problémy s rovnováhou: Mávate závraty, pri vstávaní ste malátni a máte pocit, že svet okolo vás sa točí? Viackrát ste spadli? Ak sa vám často nedarí skoordinovať pohyby alebo sa neviete dostatočne zorientovať v okolitom priestore, tieto ťažkosti môžu poukazovať na sklerózu multiplex.

Zmeny močenia a sexuálne dysfunkcie: Mnohých ľudí upozornili na chorobu práve problémy s močením. Močenie sa zmení, zrazu môžete cítiť časté a silné nutkanie na močenie či dokonca nedokážete moč udržať. Niektorí ľudia majú aj problémy s vylučovaním stolice. Časté sú aj poruchy sexuálnych funkcií.

Problémy s pamäťou a nesústredenosť: Mentálne poruchy môžu tiež patriť k prvým príznakom. Môžete mať problémy s pamäťou, nedokážete dlhšie udržať pozornosť a vnímate, že sa neviete sústrediť. Niektorí ľudia majú problém s rečou, zrazu sa im ťažšie hľadajú či vyslovujú slová a ich blízki môžu mať pocit, akoby „ohlúpli“.

Depresia, úzkosť, poruchy spánku: Hoci tieto ťažkosti bývajú často pripisované stresu či neurotickým poruchám, nemusí to tak byť. Ak máte depresie, trpíte poruchami spánku či úzkosťou, aj tieto problémy môžu vychádzať práve z SM a navzájom sa s ochorením ovplyvňovať.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #skleróza multiplex #roztrúsená skleróza