Deti, ktoré nevidia, hoci oči majú takmer v poriadku. Prečo ich pribúda?

Diagnóza centrálna, alebo tiež kortikálna či cerebrálna zraková porucha (označovaná skratkou CVI), sa v súčasnosti považuje za najčastejšiu príčinu zrakového znevýhodnenia u detí v rozvinutých krajinách.

05.12.2020 06:00
porucha zraku, nevidiaci, slepota, dieťa,... Foto:
Deti s poruchou zraku označovanou ako CVI mávajú spravidla oči v poriadku, alebo takmer v poriadku. Napriek tomu sa správajú ako nevidiace alebo slabozraké.
debata

Príčin jej zvýšeného výskytu u detí je viacero – môže za to rastúci počet predčasne narodených detí, úrazy či genetické ochorenia. Podľa psychologičky Otílie Čechovej, ktorá sa ako jedna z prvých na Slovensku začala venovať podpore vývinu zrakovo znevýhodnených detí čo najskôr po narodení, to súvisí aj s lepšími výsledkami pri liečbe iných príčin straty videnia u detí. Presné štatistiky týkajúce sa CVI na Slovensku nie sú k dispozícii.

Deti s poruchou zraku označovanou ako CVI mávajú spravidla oči v poriadku, alebo takmer v poriadku. Napriek tomu sa správajú ako nevidiace alebo slabozraké. Dôvodom je, že ich mozog nedokáže spracovať a vyhodnotiť signály, ktoré do mozgu cez oči prichádzajú. Na rozdiel od iných zrakových znevýhodnení, pri ktorých je nenávratne zasiahnuté oko, či zrakový nerv, v tejto skupine detí existuje šanca, že sa pri cielenej podpore videnie môže zlepšiť. Samozrejme, v závislosti od individuálnych možností.

Dopad CVI na prejavy správania sa u detí líšia. Každé je trochu iné. Postupy na podporu zraku preto treba dôsledne prispôsobiť aktuálnym možnostiam a fázam vývinu dieťaťa i poruchy. „Deti krok za krokom zúročujú nové skúsenosti, ktoré im v upravených podmienkach sprístupňuje zrak,“ vysvetľuje tyflopédka a poradkyňa včasnej intervencie Halka Tytykalová.

„Na túto diagnózu sa na Slovensku špecializuje veľmi málo odborníkov. Aj preto si uvedomujeme stále väčšiu potrebu cielenej pomoci rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. Avšak ani zďaleka nedokážeme uspokojiť záujem a potreby všetkých rodín,“ hovorí Zuzana Krchňavá, riaditeľka neziskovej organizácie Raná starostlivosť. Centrum Ranej starostlivosti v súčasnosti sprevádza a podporuje okolo 90 rodín s deťmi s rôznym zrakovým znevýhodnením v okolí Bratislavy a Trnavy.

Podľa Zuzany Krchňavej je na Slovensku potrebné doriešiť skríning i spoluprácu oftalmológov, neurológov, pediatrov, pracovníkov včasnej intervencie, pedagógov, pracovníkov špeciálno-pedagogických poradní a ďalších špecialistov. „Viacerí účastníci nášho kurzu pre odborníkov majú záujem ďalej spolupracovať. Sú medzi nimi napríklad poradcovia včasnej intervencie, špeciálni pedagógovia, lekárka, dizajnérka so zameraním na zrakové vnímanie, či pracovníci špeciálno-pedagogickej poradne. Je to dobrý začiatok pre budovanie odborných tímov na Slovensku, ktoré by sa mohli venovať hlbšie diagnostike a adresnej starostlivosti, ktorú tieto deti potrebujú,“ hovorí Halka Tytykalová. CVI sa totiž neraz zamieňa za poruchy autistického spektra alebo poruchy učenia a pozornosti. Viac nájdete na www.ranastarostlivost.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #oči #zrak #nevidiaci #slepota #zraková chyba