Aké komplikácie hrozia postcovidovým pacientom s chorým srdcom?

Koronavírusová infekcia zanecháva dlhodobé následky u mnohých pacientov aj v prípade, keď nešlo o ťažko chorých, ktorí by sa museli liečiť v nemocnici. Jedným z mnohých nebezpečenstiev nového koronavírusu je jeho záhadná schopnosť podporovať tvorbu krvných zrazenín v tele, ktoré sú následne zodpovedné za pľúcnu embóliu.

06.03.2021 06:00
srdcovo-cievne choroby, lekár, pacient, srdce Foto:
Zápal vyvolaný vírusom COVID-19 vedie k aktivácii systému zrážania krvi. Preto dochádza k poškodeniu koronárnych ciev trombózou ako pri infarkte myokardu.
debata

O dlhodobých následkoch COVID-u štúdie ešte len prebiehajú. Na otázky týkajúce sa vplyvu COVID-19 na kardiovaskulárne komplikácie odpovedá kardiologička MUDr. Anna Vachulová, PhD.

Aké sú najčastejšie srdcovo-cievne komplikácie súvisiace s ochorením COVID-19?

Pri infekcii COVID-19 môže dôjsť k poškodeniu srdca na rôznych úrovniach. Môže dôjsť k rozkolísaniu hodnôt krvného tlaku, vzniku arytmií, zápalu srdcového svalu až po akútne srdcové zlyhávanie. Obávanou komplikáciou môže byť poškodenie koronárnych ciev trombózou so vznikom poškodenia koronárnych tepien až infarktu myokardu. Komplikácie infekcie COVID-19 sa môžu vyskytnúť u ľudí aj bez známeho kardiovaskulárneho ochorenia, ale takisto môžu viesť ku zhoršeniu už existujúcej diagnózy.

Môžu srdcové komplikácie vyvolať aj lieky používané na liečbu COVID-19, resp. intenzívna liečba?

Pri liečbe COVID-19 sa využíva celá škála liekov, ktoré môžu mať interakcie s užívanými liekmi pacienta, a to môže viesť k ovplyvneniu kardiovaskulárneho aparátu.

Počas prvej vlny pandémie sa objavili informácie, že pacienti užívajúci antihypertenzíva môžu mať ťažší priebeh ochorenia COVID-19. Mali by mať takíto pacienti dôvod na obavy?

Tieto tvrdenia sú neopodstatnené a zavádzajúce. Preto Európska kardiologická spoločnosť i Slovenská kardiologická spoločnosť vydali už počas prvej vlny stanovisko o nutnosti pokračovania v liečbe antihypertenzívami. Vysadenie antihypertenzívnej liečby môže viesť k závažným, nielen kardiovaskulárnym komplikáciám, ako napríklad: vznik cievnej mozgovej príhody, akútneho infarktu myokardu, zlyhania obličiek atď. Takýto stav vyžaduje hospitalizáciu pacienta, čo v dobe pandémie zvyšuje riziko nákazy COVID-19. Z viacerých krajín (Čína, Taliansko, Francúzsko, USA) boli publikované dáta, že ak pacienti dôsledne užívali predpísané antihypertenzíva, mali v prípade nakazenia COVID-19 ľahší priebeh infekcie, nižšiu potrebu hospitalizácií, kratšiu dobu pobytu v nemocnici a nižší výskyt kardiovaskulárnych komplikácií. Preto odkaz pre pacientov: Nepočúvajte neoverené fámy!

Podľa istej nemeckej štúdie môže COVID-19 zanechať na srdci štrukturálne zmeny, aké sa na tomto orgáne objavujú po infarkte. Čím je to spôsobené?

Je to následkom toho, že zápal vyvolaný vírusom COVID-19 vedie k aktivácii systému zrážania krvi (tzv. prokoagulačný efekt). Preto dochádza k poškodeniu koronárnych ciev trombózou ako pri infarkte myokardu.

Môžu sa závažné komplikácie po prekonaní COVID-19 objaviť aj u „kardiologicky zdravých“ ľudí?

Áno, závažné komplikácie sa môžu vyskytnúť aj u ľudí bez známeho srdcovo-cievneho ochorenia. Avšak niektorí ľudia nemusia vedieť, že takéto ochorenie majú, napríklad trpia vysokým krvným tlakom a nevedia o tom. A v priebehu infekcie alebo po infekcii COVID-19 sa to môže prejaviť závažnejším poškodením kardiovaskulárneho systému. Preto je dôležité, aby ľudia nezabúdali na prevenciu a liečbu týchto ochorení aj počas súčasnej pandémie.

Aký vplyv má na srdce poškodené pľúcne tkanivo?

Sekundárne môže viesť k poškodeniu a preťaženiu srdca.

Môže sa u pacientov neskôr vyskytnúť poškodenie srdcového svalu aj v prípade, že ochorenie COVID-19 malo ľahký priebeh?

Je to menej pravdepodobné.

Dá sa už dnes predpokladať, či pacienti, ktorí koronavírusovú infekciu prekonali a objavili sa u nich kardiovaskulárne komplikácie, majú srdce poškodené dočasne alebo trvalo?

To treba u každého pacienta posúdiť prísne individuálne. Záleží na prítomnosti a liečbe existujúceho srdcového ochorenia.

Závažnou komplikáciou v súvislosti s COVID-19 je embólia. U koľkých pacientov s COVID-19 sa štatisticky vyskytne?

Na základe metaanalýzy štúdií publikovanej v minulom roku môže byť riziko tromboembólie až 20 percent.

To, čo dnes spoločnosť veľmi potrebuje, je nádej. Mali ste od vypuknutia pandémie u nás, na Slovensku, aj takých pacientov, ktorých v súvislosti s COVID-19 postihli kardiovaskulárne komplikácie, no napriek tomu prežili a zotavili sa?

Áno. Máme takých pacientov. Preto apelujem na všetkých pacientov, dodržiavajte všetky odporúčania lekárov a užívajte predpísanú liečbu.

Môžu lieky na riedenie krvi pomôcť pacientom minimalizovať riziká súvisiace s krvnými zrazeninami?

Áno. Avšak lieky na riedenie krvi musia byť ordinované odborníkmi. Pretože lieky na riedenie krvi na jednej strane minimalizujú riziko vzniku krvných zrazenín, ale na druhej strane zvyšujú riziko krvácania. Neodborné a neopodstatnené užívanie liekov na riedenie krvi môže mať za následok krvácavé komplikácie, napr. z tráviaceho traku. Liečba liekmi na riedenie krvi patrí do rúk odborníkom a riadi sa príslušnými odporúčaniami.

Môžu sa vyskytnúť komplikácie u pacientov s kardiostimu­látorom?

Neexistuje dôkaz, že vírus útočí a infikuje implantované zariadenia, ako sú kardiostimulátory, alebo spôsobuje infekčnú endokarditídu u pacientov s ochoreniami srdcových chlopní. Avšak, samozrejme, platí, že každý pacient s chronickým srdcovo-cievnym ochorením má predispozíciu na ťažší priebeh ochorenia. Napriek tomu, že títo pacienti patria do ohrozenej skupiny ľudí, nevieme vopred predpokladať a zovšeobecniť, aká bude imunitná odpoveď u jednotlivých pacientov.

Je nástroj ako telemedicína efektívny v liečbe alebo prevencii kardiovaskulárnych komplikácií?

Telemedicína je efektívny nástroj, ktorý významne pomáha najmä počas pandémií. Mnohí lekári komunikujú s veľkým množstvom svojich pacientov práve telefonicky alebo e-mailovo aj dnes, avšak robia to z vlastnej vôle a na úkor svojho času, pretože za takýto výkon nemajú zaplatené. Okrem toho by sme však prostredníctvom inovatívnych medicínskych technológií v kardiológii vedeli pacientov manažovať oveľa efektívnejšie. Moderné technológie nám umožňujú oveľa jednoduchšie odhaľovať napríklad poruchy srdcového rytmu a začať s včasnou liečbou.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #srdcovo-cievne ochorenia #koronavírus #Covid-19 #druhá vlna koronavírusu