Hygiena rúk: V bežnom živote mydlom, u zdravotníkov alkoholom. Prečo?

Pandémia koronavírusu ukázala význam adekvátnej hygieny rúk v rizikovom prostredí. Dávkovače s dezinfekčnými prostriedkami sú dnes štandardnou výbavou interiérov prevádzok a služieb, škôl i úradov, tvoria neoddeliteľnú súčasť vstupných filtrov v zdravotníckych zariadeniach.

05.05.2021 17:00
ruky, mydlo, umývanie rúk, hygiena rúk, pena Foto:
Bežnému človeku na hygienu rúk úplne stačí mydlo a voda. Zdravotník by mal uprednostniť alkoholovú dezinfekciu.
debata (1)

V súvislosti s pandémiou koronavírusu vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) usmernenia na zlepšenie kvality hygieny rúk. Štátnym autoritám a orgánom verejného zdravotníctva odporúča zabezpečiť univerzálny prístup k dezinfekčným prostriedkom tak, aby ich používanie bolo povinne zabezpečené pri vstupe a výstupe z akejkoľvek verejnej budovy, aj vo verejnej doprave. Mimoriadnu pozornosť majú hygiene rúk venovať zdravotnícke zariadenia.

„Správna a dôkladná hygiena rúk je dôležitou súčasťou ochrany zdravia a životov ľudí. Práve počas boja s pandémiou COVID-19 bola hygiena rúk jedným zo základných preventívnych nástrojov na ochranu pred vírusom. Preto sme sa tento rok rozhodli podporiť Svetový deň čistých rúk výstižným sloganom kampane „Čisté ruky – Len pár sekúnd môže zachraňovať životy“. Spolu s nemocnicami, ktoré sa do projektu zapojili, pomáhame šíriť túto dôležitú osvetu, pretože práve dôkladnou hygienou rúk zabránime šíreniu baktérií a môžeme pomôcť v konečnom dôsledku zachrániť životy,“ povedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Video
Po tom, čo si video pozriete, ruky si budete umývať či dezinfikovať - inak!

Špeciálne miesto, nielen počas pandémie, má správna hygiena rúk u ľudí poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť. Až 60 % nozokomiálnych (nemocničných) infekcií sa prenesie prostredníctvom rúk zdravotníkov. Lekári, sestričky a všetci zdravotnícki pracovníci by mali mať podľa Svetovej zdravotníckej organizácie neustále na pamäti 5 situácií počas ktorých musia dodržiavať hygienu rúk:

  1. pred kontaktom s pacientom
  2. pred aseptickým zákrokom
  3. pri kontakte s biologickým materiálom
  4. po kontakte s pacientom
  5. po kontakte s okolím pacienta

Ročne v EÚ ochorie 672-tisíc ľudí na ochorenia spôsobené baktériami, ktoré sú stále odolnejšie voči antibiotikám. Spôsobujú viac úmrtí ako HIV, chrípka alebo letecké nešťastia. Až 75 % z nich tvoria takzvané nozokomiálne (nemocničné) nákazy.

„Vysoké percento týchto infekcií je vyvolané baktériami rezistentnými voči tzv. antibiotikám poslednej línie. Ide o zhoršujúci sa trend, keď sa dostávame do situácie, že v terapii nám zlyhávajú lieky poslednej voľby a infekcie takmer nemáme čím liečiť,“ vysvetľuje prof. MUDr. Mária Štefkovičová PhD., vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz na RÚVZ v Trenčíne.

Riešenie má v rukách každý z nás. Výskumy ukazujú, že efektívnejším spôsobom je v zdravotníckych zariadenich alkoholová dezinfekcia rúk. „Alkoholová dezinfekcia rúk je efektívnejšia, rýchlejšia a lepšie chráni pokožku, v porovnaní s častým umývaním rúk mydlom. K zefektívneniu prevencie nemocničných nákaz smeruje stratégia, ktorá definuje hygienu rúk ako širší pojem, zahŕňajúci nielen umývanie a dezinfekciu rúk, ale aj úpravu nechtov, starostlivosť o integritu pokožky rúk či správne využívanie hygienických rukavíc. Ukazuje sa, že pri tom pomáha aj zvýšenie dostupnosti dávkovačov alkoholovej dezinfekcie rúk v kritických bodoch poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Foto: HARTMANN-RICO
hygiena rúk, infografika, dezinfekcia rúk

Uprednostňovanie umývania rúk pred alkoholovou dezinfekciou alebo nosením rukavíc, zbytočné používanie dezinfekčných mydiel alebo neodôvodnené kombinovanie umývania rúk a alkoholovej dezinfekcie, to všetko znižuje účinnosť zásad správnej hygieny rúk zdravotníckych pracovníkov. „Umývanie rúk v priemere trvá 40 – 60 sekúnd, dezinfekcia alkoholovým prípravkom 20 – 30 sekúnd. Zdravotná sestra tak môže počas osemhodinového pracovného času stráviť umývaním rúk až 56 minút, kým dezinfekciou rúk by sa tento čas znížil na osemnásť. Rukavice nenahrádzajú dezinfekciu rúk ani počas pandémie. Neposkytujú lepšiu ochranu zdravotníckym pracovníkom ako umývanie a dezinfekcia rúk. Majú sa používať v indikovaných situáciách, najmä keď hrozí riziko kontaminácie rúk s krvou a biologickými tekutinami. Vždy po ich zvlečení treba vykonať dezinfekciu rúk. V zdravotníctve preferujeme alkoholovú dezinfekciu rúk a v bežnom živote umývanie rúk obyčajným tekutým mydlom bez dezinfekčnej prísady. Alkoholovú dezinfekciu používame v bežnom živote len vtedy, ak umývadlo nemáme dostupné a potrebujeme vykonať hygienu rúk,“ vysvetľuje RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová z oddelenia nemocničnej hygieny a epidemiológie vo Fakultnej nemocnici Trnava.

Na šírenie osvety o správnej hygiene rúk v zdravotníckych zariadeniach sa zameriava 3. ročník projektu Deň čistých rúk, ktorý sa bude konať od 5. do 7. mája v desiatich nemocniciach v deviatich slovenských mestách.

Do projektu sa v tomto roku zapoja aj vybrané nemocničné lekárne. Stovky návštevníkov nemocníc budú mať možnosť naučiť sa zásadám správneho postupu umývania a dezinfekcie rúk a pomocou špeciálnej UV lampy si otestovať, či svoje ruky pri príchode i odchode zo zdravotníckeho zariadenia dezinfikujú správne. Dezinfekčný prostriedok s obsahom fluorescenčnej látky pod ultrafialovým žiarením odhalí nedostatočne vydezinfikované časti rúk. Najčastejšie ide o končeky prstov, palec, chrbát ruky a priestory medzi prstami.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #umývanie rúk #dezinfekcia #Covid-19 #hygiena rúk