Riziko vzniku hypertenzie zvyšuje veľké množstvo faktorov

Ako a prečo vzniká hypertenzia - vysoký krvný tlak? Ako sa jej dá zabrániť alebo si aspoň zlepšiť zdravotný stav? Čo je to tzv. skrytá hypertenzia?

25.06.2021 09:10
hypertenzia, upchatie, infarkt, tuk, vysoký tlak Foto:
Pri hypertenzii musí srdce pacienta vynakladať viac úsilia, aby zabezpečilo prísun kyslíka a živín do celého tela. Bez liečby sa stav bude len zhoršovať.
debata (1)

Krvný tlak a hypertenzia

Krvný tlak (TK) je tlak vyvíjaný krvou na steny ciev. Jeho hodnota sa meria v milimetroch ortuťového stĺpca (mm Hg). Hodnota kolíše medzi dvoma hodnotami – systolický a diastolický tlak. Systolický tlak krvi je najvyššia hodnota po sťahu srdca, diastolický je naopak tlak najnižší, pri relaxácii srdcového svalu. Ideálny krvný tlak je 120/80 mm Hg.

Video
MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., primárka Ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave: Aký tlakomer si rozhodne nekúpiť?

Ak hodnota krvného tlaku prekročí hodnotu 140/90 mm Hg, tento stav sa nazýva hypertenzia. Podľa výsledkov Framinghamskej štúdie sa hypertenzia rozvinie takmer u všetkých ľudí, ktorí žijú dostatočne dlho. Prečo? Steny veľkých tepien postupne tuhnú a menšie cievy sa zužujú. Vzhľadom na tieto zmeny musí srdce vynakladať viac úsilia, aby zabezpečilo obeh krvi v tele. To vedie k zvýšeniu tlaku krvi.

Niektoré faktory nie je možné ovplyvniť, ako napríklad:

 • vek – zvýšené riziko hrozí po 45. roku života, u pacientov nad 60 rokov sa hypertenzia vyskytuje takmer u 50 % populácie
 • pohlavie – všeobecne sú muži viac ohrození ako ženy
 • genetické predispozície – riziko je vyššie u osôb, ktorých príbuzní trpia hypertenziou alebo inými kardiovaskulárnymi ochoreniami

Mnohé rizikové faktory však ovplyvniteľné sú:

 • nadváha a obezita – za obezitu sa počíta obvod pása viac ako 102 cm u mužov a viac ako 88 cm u žien
 • zvýšený cholesterol – hladina celkového cholesterolu > 6,5 mmol/l, LDL cholesterol ˃ 4,0 mmol/l a HDL cholesterol ˂ 1,0 mmol/l u mužov a < 1,2 mmol/l u žien
 • fajčenie, konzumácia alkoholu
 • nadmerné solenie, nevhodné zloženie stravy
 • životný štýl – nadmerný stres, telesná nečinnosť

Rozvoj hypertenzie môžu urýchľovať aj mnohé iné ochorenia, tzv. komorbidity, napr. chronické ochorenie obličiek, diabetes mellitus 2. typu, ischemická choroba srdca, mozgovo-cievne ochorenia…

srdce, tlak, fibrilácia, výživa, zelenina, stetoskop Čítajte viac Jedlá, ktoré pomôžu prirodzene znížiť krvný tlak

Keď sa krvný tlak hrá s lekármi na schovávačku

Občas nastane situácia, keď si človek doma opakovane nameria vysoký tlak, no príde k lekárovi a tam sú jeho hodnoty v poriadku. Situácia znamená problém, mala by byť postrachom nielen pre pacienta, ale aj pre lekárov. Prečo?

Maskovaná hypertenzia je vcelku nový pojem. Na to, že sa vysoký krvný tlak občas hrá s lekármi na schovávačku, sa prišlo len nedávno. Niekoľko rôznych výskumov ukázalo, že maskovaná hypertenzia je častým javom a postihuje asi pätinu až tretinu populácie. Vyžaduje si o to viac pozornosti, lebo sa netýka len dospelých mužov a žien, ale rovnako aj detí a dospievajúcich.

Štatisticky to vychádza tak, že približne 10 % dospelých má syndróm bieleho plášťa, teda majú skutočne vyššie hodnoty krvného tlaku, keď ich čaká vyšetrenie u lekára, no doma ho majú úplne v poriadku, a rovnako, asi 10 % dospelých má maskovanú hypertenziu.

Čo to znamená? Že 10 % dospelých sa lieči na hypertenziu zbytočne práve pre fenomén bieleho plášťa a asi 10 % sa nelieči vôbec alebo sa lieči nedostatočne – práve pre maskovanú formu.

Doposiaľ sa nepodarilo zistiť, prečo tlak v bežnom živote abnormálne stúpa a pred lekárom „sedí na mieste ako päť peňazí“, do úvahy však prichádza niekoľko negatívnych vplyvov. Patria sem: fajčenie, diurnálny rytmus, čiže kolísanie a stúpanie aktivity organizmu počas 24 hodín, vysoká variabilita tlaku a doba dňa, alkohol, málo pohybu alebo aj vplyv dlhodobého státia, zvýšený príjem kofeínu alebo energetických nápojov, ale aj užívanie hormonálnej antikoncepcie či zvýšená reaktivita na denné stresové faktory.

Dôležité je uvedomiť si závažnosť ignorovania tohto javu. Tak ako bežná hypertenzia, i tá maskovaná je veľmi nebezpečným rizikom. Ak je prehliadaná a nelieči sa, môže viesť k nepríjemným, až fatálnym následkom. Preto ak vaše opakovane namerané hodnoty tlaku v domácom prostredí nesedia s hodnotami opakovane nameranými u lekára, veďte si zápisky a informujte o nich svojho lekára.

Čo hrozí, keď sa nelieči

Pri hypertenzii musí srdce pacienta vynakladať viac úsilia, aby zabezpečilo prísun kyslíka a živín do celého tela. Bez správnej a systematickej liečby sa hodnoty tlaku krvi neupravia samy od seba, práve naopak, stúpajú. Časom tento stav spôsobuje funkčné zmeny na srdci a cievach, čo spôsobuje ďalšie problémy aj v iných orgánových sústavách.

Poškodenia mozgu – krvácanie do mozgu alebo ischemická cievna mozgová príhoda
Ochorenia srdca – koronárna choroba srdca, srdcový infarkt
Zlyhanie obličiek – spôsobené hypertenznou nefrosklerózou
Poškodenie až strata zraku
Ateroskleróza
Ľudia s hypertenziou majú až 2,5-krát väčšie riziko rozvoja cukrovky

Z dlhodobých výskumov vyplýva, že zníženie systolického tlaku o 10 mm Hg a diastolického o 5 mm Hg znižuje riziko mozgovej mŕtvice o 36 %, riziko srdcového zlyhania o 38 %, úmrtnosti na kardiovaskulárne príčiny o 16 % a riziko celkovej úmrtnosti o 10 %.

vyšetrenie, krvný tlak, tlakomer, hypertenzia, srdce Čítajte viac MUDr. Šoóšová: Aký tlakomer si rozhodne nekúpiť?

Liečba: Aj zmena životného štýlu

Nefarmakologická

Pre účinné dosahovanie kontroly hypertenzie je potrebné, aby pacient okrem predpísanej liečby zmenil aj svoju životosprávu. Spomedzi mnohých vecí, ktoré pomáhajú pri liečbe hypertenzie, sú najdôležitejšie zmena stravovania a zvýšenie fyzickej aktivity.

Strava

 • zníženie príjmu soli (je vhodné obmedziť príjem kuchynskej soli na menej ako jednu kávovú lyžičku denne),
 • obmedzenie príjmu mastných a vyprážaných jedál (rýchle občerstvenie, zemiakové lupienky, hranolčeky, údeniny a pod.),
 • zvýšenie príjmu ovocia a zeleniny, abstinencia alkoholu
 • životný štýl
 • pravidelné fyzické cvičenie – aspoň 30 minút aktivity ako beh, cyklistika, plávanie, ale aj iné športy 4– až 5-krát do týždňa majú pozitívny prínos pre pacientov s vysokým krvným tlakom vďaku zníženiu telesnej hmotnosti, ale aj spomaleniu srdcovej frekvencie
 • chudnutie – zníženie hmotnosti o 8 kg prináša zníženie systolického tlaku o 8,5 mm Hg a diastolického o 6,5 mm Hg
 • vyhýbanie sa stresovým situáciám – počas stresu telo vyplavuje do krvného obehu adrenalín, ktorý spôsobuje zrýchlenie srdcovej frekvencie, zúženie ciev a zvýšenie krvného tlaku
 • nefajčenie
 • pravidelné meranie krvného tlaku a komunikácia s ošetrujúcim lekárom

Farmakologická

Je to liečba pomocou liekov na znižovanie krvného tlaku. Rozlišuje sa liečba podľa mechanizmu účinku jednotlivých liečiv, ale aj podľa toho, či pacient užíva iba jednu alebo viacero účinných látok súčasne. Iba jedno liečivo na kontrolu hypertenzie väčšinou nestačí, preto sa podľa odporúčaní ESC/ESH z roku 2018 odporúča liečba fixnou dvojkombináciou alebo trojkombináciou.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #rizikové faktory #vysoký krvný tlak #hypertenzia