Na únik moču by sa pacientov mali pýtať praktickí lekári

Skríning na včasné odhalenie inkontinencie moču v ambulanciách všeobecných lekárov, zjednodušenie systému vzdelávania lekárov a zvýšenie povedomia o ochorení či odtabuizovanie problematiky inkontinencie moču – to sú tri priority na ktorých sa zhodli odborníci a zástupcovia pacientov na podujatí InkoFórum 2021.

08.07.2021 06:00
moč, urológia, inkontinencia Foto:
Súčasťou odtabuizovania témy by mal byť aj povinný skríning na včasné odhalenie úniku moču, ktorý by realizovali všeobecní lekári v rámci preventívnych prehliadok.
debata (1)

Podujatie, ktoré sa konalo v rámci Svetového týždňa inkontinencie, má za cieľ upozorniť na problematiku úniku moču a upozorniť na najnovšie trendy v diagnostike a liečbe tohto ochorenia, ktoré patrí medzi desať najčastejších v celosvetovom meradle. Zavedenie skríningového programu na úrovni všeobecných lekárov prostredníctvom jednoduchého dotazníka by umožnilo odhaliť ochorenie v skorších štádiách. To môže mať významný vplyv na ďalší život a kvalitu života pacientov s touto diagnózou.

„Neustále sa stretávame s tým, že téma včasného úniku moču je tabuizovaná, pacienti sa hanbia hovoriť o tomto zdravotnom probléme so svojím lekárom. Inkontinencia im pritom významne narúša kvalitu života. Aj preto je dôležité odtabuizovať túto tému a hovoriť o nej na verejnosti podobne ako o ktoromkoľvek inom zdravotnom probléme,“ hovorí Marica Laščeková, predsedníčka pacientskej organizácie InkoFórum.

Súčasťou odtabuizovania témy by mal byť aj povinný skríning na včasné odhalenie úniku moču, ktorý by realizovali všeobecní lekári v rámci preventívnych prehliadok. „Ide skutočne o pomerne jednoduchý dotazník, ktorý je štandardizovaný aj Európskou urologickou spoločnosťou. Prostredníctvom niekoľkých otázok vie všeobecný lekár zistiť, či ide o rizikového pacienta, ktorý má problém s inkontinenciou moču. Následne môže tento problém riešiť v rámci svojej ambulantnej praxe, alebo ak ide o závažnejší problém, môže pacienta odoslať k špecialistovi. Čím skôr sa tento zdravotný problém odhalí, tým rýchlejšie sa môže začať s liečbou," hovorí prof. MUDr. Ján Švihra, PhD., urológ a prodekan Jesseniovej LF UK v Martine.

Problematika zavedenia skríningového programu na úrovni všeobecných lekárov bola nosnou tému InkoFóra 2021, na ktorom sa zúčastnili aj ďalší odborníci a zástupcovia pacientov zaoberajúci sa problematikou inkontinencie moču. Zhodli sa na tom, že je dôležité na úrovni zdravotných poisťovní otvoriť širšiu diskusiu na tému zavedenia takého nástroja slúžiaceho na včasné odhalenie prípadného úniku moču.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #samovoľný únik moču #inkontinencia #únik moču