Pozvánky na onkoskríning hádžeme do spamu. Neboja sa Slováci rakoviny?

Od mája prichádzajú tisíckam poisteniek Dôvery pozvánky do gynekologických ambulancií. Ženy aktívne pozýva na skríning rakoviny krčka maternice jediná zdravotná poisťovňa. A myslí aj na mužov.

28.07.2021 00:00
dovera, PR, nepoužívať Foto:

Dve tisícky poistencov Dôvery a podľa všetkého mnohí ďalší nevedia o svojom onkologickom ochorení. Vyplýva to z výpočtov druhej najväčšej zdravotnej poisťovne. Jedným z dôsledkov pandémie je totiž aj odložená zdravotná starostlivosť.

Čísla zdravotnej poisťovne Dôvera hovoria, že na preventívnu gynekologickú prehliadku prišlo vlani len zhruba tretina (34 percent) zo všetkých poisteniek zdravotnej poisťovne Dôvera.

Podobnú štatistiku vykazujú všeobecní lekári pre dospelých. Na „preventívku” k nim prišlo len 33 percent poistencov, ktorí na ňu mali nárok. Samozrejme, treba objektívne povedať, že v prípade preventívnych prehliadok nešlo len o nezáujem alebo obavy poistencov navštíviť zdravotnícke zariadenie. V mnohých prípadoch boli príčinou aj obmedzenia v ambulanciách.

Tri skríningy v réžii Dôvery

Dôvera napriek komplikovaným podmienkam neprerušila ani počas pandémie covidu-19 skríning onkologických ochorení. Už od septembra 2019 beží v réžii poisťovne skríning rakoviny prsníka v podobe pozvánok na mamografie. Mužom poisťovňa pripomína riziko kolorektálneho karcinómu.

„Pozvánky na vyšetrenia rakoviny hrubého čreva a konečníka spoločne s testom na skryté krvácanie do stolice sme rozosielali aj v roku 2020. V máji tohto roka sme zatiaľ ako jediná zdravotná poisťovňa spustili skríning rakoviny krčka maternice,“ vysvetľuje Marian Faktor, člen predstavenstva a riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v ZP Dôvera.

Na odhaľovanie rakoviny krčka maternice sa plánuje zamerať aj Liga proti rakovine, ktorá pripravuje informačnú kampaň. „Vďaka informovanosti dnes už väčšina Slovákov pozná základné kroky, ktoré môžu zabrániť vzniku karcinómu. Dôležité je neprestávať,“ hovorí Petra Benczyová, PR manažérka Ligy proti rakovine.

Na zdraví nám záleží najviac. Naozaj?

Hoci za posledného pol druha roka ešte intenzívnejšie zdôrazňujeme, ako nám záleží práve na zdraví, reakcie na pozvánky na onkoskríning tomu nenasvedčujú. „Na osobné pozvánky na mamografiu a na preventívne vyšetrenie kolorektálneho karcinómu zareagovalo len okolo 6 percent poistencov. To sa Slováci neboja rakoviny?“ pýta sa Branislav Cehlárik, manažér odboru PR zo zdravotnej poisťovne Dôvera.

Od januára minulého roka do tohtoročného mája rozoslala Dôvera päťdesiatnikom a starším 37-tisíc pozvánok aj s testom na okultné krvácanie do stolice. Záujem o kontrolu prejavilo 2 500 poistencov. Pozitívny test čiže skryté krvácanie do stolice malo 165 z nich.

A čo ženy? Pozvánok na mamografie rozposlala Dôvera 30-tisíc. Akceptovalo ich 1 870 žien. Nádor v prsníku sa potvrdil u 30 poisteniek. Ak sa zákerné ochorenie potvrdilo u 30 žien z dvoch tisícok, ktoré na vyšetrenie prišli, koľko zo zvyšných dvadsiatich ôsmich tisícok o nej stále nevie? Bude skríning rakoviny krčka maternice úspešnejší?

Onkoprevencia, na ktorú máte nárok:

Preventívny onkologický skríning u žien: prsníky a krčok maternice

Gynekológ + mamografické pracovisko: Jeho súčasťou je u gynekológa dôkladná anamnéza (rozhovor pacienta s lekárom) a jej priebežná aktualizácia, poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení, poučenie o zvýšenom riziku gynekologických zhubných nádorov v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy. Doklad o absolvovaní preventívnej gynekologickej prehliadky by mal byť podmienkou kompletizácie preventívnej prehliadky u všeobecného lekára. Má na ňu nárok žena vo veku od 18 rokov alebo od prvého tehotenstva raz ročne.

Súčasťou preventívnej prehliadky je komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane pohmatového vyšetrenia prsníkov, transvaginálny alebo brušný ultrazvuk (u tehotných žien) a ultrazvuk prsníkov raz za 2 roky (u žien po štyridsiatke mamografia).

Súčasťou preventívnej starostlivosti u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu je od veku 30 rokov odber krvi na vyšetrenie špecifických onkomarkerov raz za 6 mesiacov a u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu vaječníkov odber krvi od 35 rokov veku raz ročne. Patrí k nej aj aktívne vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka.

Cytológia biologického materiálu z krčka maternice sa z verejného zdravotného poistenia vykonáva u žien vo veku 23 – 64 rokov. Prvé dva odbery cytológie sa robia v ročnom intervale. V prípade negativity sa pokračuje v trojročnom intervale do veku 64 rokov. Skríning sa ukončí vo veku 64 rokov v prípade že posledné tri cytologické nálezy sú negatívne.

Mamografia sa na základe verejného zdravotného poistenia vykonáva u žien vo veku 40 – 69 rokov raz za 2 roky. Mamografické pracovisko si môžete vybrať zo zoznamu www. health.gov.sk alebo www.noisk.sk.

Preventívny onkologický skríning u mužov (i žien): prostata a hrubé črevo

Urológ: Kompletná preventívna urologická prehliadka zahŕňa fyzikálne vyšetrenie, vyšetrenie prostaty cez konečník pohmatom (pri tomto vyšetrení možno zachytiť aj nádory konečníka), vyšetrenie semenníkov pohmatom, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek. V priebehu preventívnej prehliadky sa odoberá krv na laboratórne vyšetrenie prostatického špecifického antigénu (PSA) a kreatinínu, vyšetrí sa moč a močový sediment.

Prehliadka sa vykonáva raz za tri roky u mužov od 50. roku veku alebo u mužov už po štyridsiatke, ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytol karcinóm prostaty. V závislosti od hodnôt PSA sa periodicita môže skrátiť.

Všeobecný lekár + gastroenterológ: Preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva vo veku 50–75 rokov spočíva v teste na skryté krvácanie do stolice (test na okultné krvácanie v rámci prehliadky u všeobecného lekára) alebo v zavedení špeciálneho endoskopu, sondy do konečníka a hrubého čreva (vykonáva gastroenterológ). Vyšetrenie je zamerané na vyhľadávanie polypov a včasných štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka. V priebehu tohto kolonoskopického vyšetrenia je možné objavený polyp, ale aj útvar s podozrením na nádor do istej veľkosti odstrániť a vzorka tkaniva sa posiela na histologické vyšetrenie. Toto vyšetrenie má teda nielen preventívny, ale aj liečebný charakter! Prehliadka sa vykonáva u poistencov (mužov aj žien) vo veku nad 50 rokov.

Kolonoskopická prehliadka sa robí raz za desať rokov v prípade, že bola negatívna. U poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa ďalšia preventívna kolonoskopická prehliadka vykonáva v periodicite raz za päť rokov. Zoznam pracovísk vykonávajúce skríningové kolonoskopie nájdete na www.krca.sk.

Existujú tri veľké skupiny pacientov, u ktorých absolvovanie testov na skryté krvácanie do stolice v rámci prevencie rakoviny hrubého čreva a konečníka nemá až taký veľký význam, ale mali by rovno ísť na vyšetrenie nazývané kolonoskopia.

  • Pokrvní prvostupňoví príbuzní pacientov (otec, mama, súrodenci), ktorí mali rakovinu hrubého čreva alebo polypy.
  • Takí, čo už mali polypy niekedy diagnostikované.
  • Pacienti so zápalovými ochoreniami čriev, ako napríklad ulcerózna kolitída či Crohnova choroba.

Všetci títo by preventívnu kolonoskopiu mali absolvovať už v štyridsiatke, resp. aspoň o desať rokov skôr, ako bol vek, keď ochorel ich príbuzný. Pacienti so zápalovými ochoreniami čriev by mali ísť na prvú preventívnu kolonoskopiu po ôsmich rokoch po stanovení diagnózy, vtedy začína riziko rakoviny prudko stúpať.

Populačný skríning 2020 –2021
Populačný skríning kolorektálneho karcinómu: 36 996 pozvánok (jan 2020 – máj 2021)
účasť: 2481 poistencov,čo je 6,7 %
pozitívny výsledok: 165
Populačný skríning karcinómu prsníka: 29 556 pozvánok (jan 2020 – máj 2021)
účasť: 1870 poisteniek, čo je 6,3 %
pozitívny nález po mamografii, ultrazvuku a biopsii: 30
Populačný skríning rakoviny krčka maternice (len ZP Dôvera)
spustený v máji 2021 – rozposlaných takmer 20-tisíc pozvánok
chyba