Porazí mozgovú príhodu umelá inteligencia?

Apku, ktorá pomáha s presným vyhodnotením EKG, začnú čoskoro používať slovenskí zdravotníci. Ktorí pacienti sa k nej dostanú medzi prvými?

27.08.2021 06:00
Old man visiting young male doctor cardiologist Foto:

Fibrilácia predsiení sa prejavuje miernymi príznakmi, ktoré pacienta nemusia vôbec zaťažovať. Často však vedie k obávanej cievnej mozgovej príhode. A tá k doživotnej invalidite. Ak sa ale odhalí táto srdcová arytmia včas, dá sa „porážke“ vyhnúť.

Zdravotníci v primárnej starostlivosti dokážu podľa štúdií diagnostikovať srdcové ochorenia na úrovni okolo 60 až 70 percent. „Všeobecní lekári nemajú špecializovaný výcvik v interpretácii EKG, diagnostiku tiež komplikujú bezpríznakoví pacienti,“ vysvetľuje Robert Herman zo spoločnosti Powerful Medical.

Čo je fibrilácia predsiení?

Ide o najčastejšiu poruchu srdcového rytmu, pri ktorej bijú predsiene nepravidelne – často rýchlejšie a neúčinne. Krv prúdi v tejto časti srdca pomalšie a zráža sa. Krvná zrazenina sa môže uvoľniť, dostane sa do krvného riečiska. Najčastejšie sa dostane do mozgu, kde spôsobí upchatie cievy – cievnu mozgovú príhodu.

Apka na čítanie EKG

Presnejšiu analýzu elektrokardiogramu, teda EKG, sľubuje mobilná aplikácia PMcardio od spomínanej spoločnosti. Umelá inteligencia, ktorá vychádza z miliónov predošlých prípadov, dokáže z tvaru krivky vyhodnotiť okrem iného aj to, či sa u pacienta vyskytuje fibrilácia predsiení. A teda, či je ohrozený cievnou mozgovou príhodou. „Vo validácii, do ktorej bolo zahrnutých vyše 10-tisíc EKG záznamov, dosahuje PMcardio o viac ako 60 percent väčšiu presnosť ako všeobecný lekár," konštatuje Robert Herman.

Po zavedení do praxe by tak mohla táto aplikácia zachraňovať životy, a to nielen pacientom so srdcovými arytmiami. Dokáže rozoznať viac ako 30 diagnostických kategórií, ktoré pozostávajú zo základných rytmov, arytmií, srdcových blokov či infarktov.

K novému spôsobu diagnostiky sa medzi prvými dostanú poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera. „Cievna mozgová príhoda každý rok tragicky zasiahne do života viac ako 10-tisíc rodín. V máji 2021 sme ako prvá zo zdravotných poisťovní uzavreli zmluvu so špecializovaným pracoviskom v Hlohovci, ktoré sa zameriava na kvalitnú rehabilitáciu pacientov. Už čoskoro podpíšeme zmluvu s ďalším takýmto vysokošpeciali­zovaným zdravotníckym zariadením. Pozornosť teda zameriavame na prevenciu a včasnú liečbu tejto vážnej diagnózy, a rovnako aj na následnú zdravotnú starostlivosť,“ vysvetlil hovorca Dôvery Matej Štepiansky.

Fakty o CMP:

  • Cievnu mozgovú príhodu dostanú dvaja ľudia z tisícky.
  • Ročne postihne viac ako 17-tisíc Slovákov.
  • Každý desiaty na jej následky zomrie.
  • Na lôžko pripúta až tretinu pacientov, ktorí potrebujú po zvyšok života opatrovateľskú starostlivosť.

Fibriláciou predsiení na Slovensku trpí okolo 120-tisíc ľudí. Presná diagnostika a včasná liečba je pre nich kľúčová. „Zo štúdií vyplýva, že jeden z troch pacientov s fibriláciou predsiení a so zvýšeným rizikom porážky nie je včasne a adekvátne liečený,“ upozornil Herman.

Prechodené mozgové príhody

Cievna mozgová príhoda je podobne ako zástava srdca jednou z diagnóz, na ktoré mala veľký vplyv dostupnosť zdravotnej starostlivosti počas pandémie covidu-19. Tisícky ľudí ju „prechodili“, pretože sa báli volať sanitku.

„Strach z koronavírusu spôsobil, že napriek život ohrozujúcemu ochoreniu pacienti váhali s privolaním prvej pomoci. Pritom čas je v tomto prípade rozhodujúca veličina. Čím skôr sa obnoví prietok krvi v postihnutnej cieve, tým väčšia je šanca, že dôjde u pacienta k obnove postihnutej funkcie mozgu,“ uviedla profesorka Zuzana Gdovinová, prednostka Neurologickej kliniky UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach.

Potvrdzujú to aj štatistiky: počet ľud ľudí hospitalizovaných s cievnou mozgovou príhodou sa od marca minulého roka celosvetovo znížil o takmer 12 percent.

Veľa napovedajú o súvislosti medzi pandémiou covidu a odkladaní návštevy u lekára aj ďalšie údaje: Najväčší pokles hospitalizácií s cievnou mozgovou príhodou zaznamenali v Taliansku, Francúzsku, Grécku či Veľkej Británii, teda v krajinách s najvyšším výskytom ochorenia covid-19. V niektorých krajinách to bolo aj viac ako 50 percent. Svoj podiel na tom mali aj kampane, ktoré odporúčali ľuďom zostať doma a nechodiť do nemocnice.

Ako funguje PMcardio?

Lekár pomocou aplikácie naskenuje EKG. Algoritmy umelej inteligencie vyhodnotia či má pacient fibriláciu predsiení. Zároveň zhodnotia aj jej závažnosť.

Aplikácia následne vytvorí anamnestický formulár, ktorý vyplní lekár alebo sestrička. V ňom uvedú symptómy, iné ochorenia a lieky, ktoré pacient užíva. Následne systém vygeneruje liečebný plán, prispôsobený pre každého pacienta. Odporučí lieky, zákroky, testy a varuje lekára pred rizikami. Ak analýzu robí všeobecný lekár, online pošle kardiológovi celý vytvorený nález spolu s diagnózou a odporúčaniami a ten môže okamžite vystaviť elektronický recept. Ak nejde o zložitý prípad, pacient ušetrí čas, keďže nemusí navštíviť kardiológa.

chyba
Viac na túto tému: #vedci #EKG #lekári #zdravotníci #aplikácia #pacienti #cievna mozgová príhoda #fibrilácia predsieni #apka