Chrípková sezóna a jej riziká v otázkach a odpovediach odborníkov

Prinášame 18 otázok, ktoré sme sa opýtali odborníkov. Kedy je človek infekčný? Kedy sa očkovať proti chrípke a prečo? Ko by sa očkovať nemal?

20.10.2021 06:00
vedec, pľúca, zápal pľúc, covid, skúmavka Foto:
Definitívnu odpoveď, či má človek chrípku, alebo covid, môže dať len laboratórne vyšetrenie odobratej klinickej vzorky od pacienta.
debata (3)

1. Začala sa chrípková sezóna, čo to v súčasnej situácii znamená?

Ide o obdobie, keď epidemiológovia predpokladajú postupný nárast chrípky a jej podobných ochorení. Aktivita chrípky sa obvykle zvyšuje približne v priebehu decembra. V tohtoročnej sezóne však možno očakávať jej skorší nástup. Chrípku spôsobuje vírus chrípky, ktorý má niekoľko typov a subtypov. Chrípke podobné ochorenia vyvolávajú adenovírusy, rinovírusy, respiračný syncyciálny vírus (RSV) či baktéria Mycoplasma pneumoniae. Chrípka a chrípke podobné ochorenia sú respiračné infekcie, ktoré majú podobné príznaky ako COVID-19. A to môže situáciu komplikovať.

2. Prečo je dôležité dať sa zaočkovať proti chrípke, ak mala predošlú sezónu nižší výskyt?

Význam očkovania sa po atypickej prechádzajúcej chrípkovej sezóne dokonca zvyšuje. Pri nízkom výskyte chrípky v uplynulej sezóne sa predpokladá, že tunajšia populácia nemá dostatočné ochranné hladiny protilátok, ktoré by inak vznikli po kontakte s chrípkovým vírusom. Vírusy chrípky sa medzi jednotlivými chrípkovými sezónami spravidla líšia. Je však medzi nimi určitá podobnosť a človek, ktorý prekoná jeden typ chrípky, má vo väčšine prípadov určitú pamäťovú imunitu, ktorá chráni jeho organizmus. Vzhľadom na relatívne nízky výskyt chrípky v uplynulej sezóne však môžeme predpokladať, že populácia bude k chrípkovým vírusom vnímavejšia a zvýšený výskyt chrípky by mohol vyústiť do aj do chrípkových epidémií.

3. Ako sa môžem chrániť pred chrípkou a covidom?

V prvom rade očkovaním. Proti chrípke a aj proti ochoreniu COVID-19 existujú dostupné, bezpečné a účinné vakcíny. Očkovaný človek má vysokú pravdepodobnosť ochrany pred ťažkým priebehom ochorenia a trvalými následkami týchto vírusových ochorení. Naďalej sa chráňte dodržiavaním zásady ROR (správne nasadené rúško alebo respirátor na ústach aj nose – aspoň dvojmetrový odstup – časté umývanie rúk). Neumytými rukami sa nedotýkajte tváre, úst ani očí – vírus sa môže do organizmu dostať napríklad aj cez očné spojovky. Dbajte na pravidelné a nárazové vetranie miestností.

túra, turistika, oblečenie, turistka, cestovanie, hory, vetrovka, ruksak, plecniak, žltá bunda, kapucňa, funkčné oblečenie, počasie, úsmev, hory, príroda, les, žena, dievča Čítajte viac V jeseni zabojujte o lepšiu imunitu! Tu sú tipy, ako na to

4. Aké zdravotné komplikácie môže spôsobiť chrípka alebo covid?

Chrípka a covid nie sú banálne ochorenia. Obe môžu mať ťažký priebeh, spôsobiť vážne zdravotné komplikácie, viesť k trvalým zdravotným následkom a spôsobiť smrť. Ochorenia môžu viesť napríklad k zápalom pľúc, zlyhaniu dýchania či zápalovým ochoreniam srdca. Pacientom sa v dôsledku vírusovej infekcie môžu zhoršiť chronické zdravotné ťažkosti alebo ich môže postihnúť syndróm akútnej respiračnej tiesne. Štúdie dokázali, že po prekonaní chrípky je u dospelých vo veku 40 a viac rokov riziko vzniku infarktu desaťkrát a mozgovej príhody osemkrát vyššie ako bez prekonanej chrípky. COVID-19 postihuje okrem samotných pľúc aj cievny systém. Pacientom sa môže poškodiť cievna stena, hrozí narušenie zrážanlivosti krvi a následne sú náchylnejší na vznik krvných zrazenín. Rizikoví sú najmä seniori, polymorbídni pacienti, ale aj ľudia v strednom veku s nadváhou alebo obezitou, diabetom, prípadne hypertenziou. Časť pacientov má po prekonaní covidu tráviace ťažkosti, poškodenie pečene, pankreasu, obličiek. Infekcia môže napádať aj centrálny nervový systém, nateraz však nie je možné presne odhadnúť prípadné dlhodobé neurologické následky.

5. Kedy je človek infekčný a hrozí, že nakazí ľudí vo svojom okolí?

Vírus chrípky i vírus SARS-CoV-2 sa môžu prenášať z človeka na človeka skôr, ako sa u infikovaného objavia prvé príznaky ochorení. V prípade chrípky býva riziko šírenia nákazy najvyššie prvých päť až sedem dní po tom, čo sa u človeka objavia príznaky ochorenia. Infekčný však môže byť aj jeden deň pred príznakmi. Malé deti vylučujú vírus oveľa dlhšie. V prípade vírusu SARS-CoV-2 a jeho variantov je o niečo náročnejšie stanoviť dobu infekčnosti. Osoby sú totiž infekčné, aj keď nemajú príznaky. Pacienti s ťažkým priebehom covidu však môžu byť infekční aj dlhšie.

6. Je možné naraz ochorieť na chrípku aj na COVID-19?

Áno. Oslabený organizmus je náchylnejší na ďalšie infekcie. Súbežný priebeh chrípky a covidu môže významne zhoršiť zdravotný stav, skomplikovať liečbu, prípadne mať fatálne následky. Uplynulá chrípková sezóna bola mierna najmä v dôsledku cestovných obmedzení, zníženej mobility a ďalších preventívnych opatrení. Vzhľadom na isté zmiernenie opatrení doma i v zahraničí, v kombinácii s relatívne nízkou zaočkovanosťou našej populácie proti covidu a aj proti chrípke, sa nemožno spoliehať na to, že nastávajúca chrípková sezóna bude obdobne mierna.

chrípka, choroba, smrkanie, vreckovky, chorá Čítajte viac Chrípka môže spustiť zlyhanie srdca, infarkt aj porážku

7. Ochráni ma očkovanie proti chrípke aj pred covidom a, naopak, očkovanie proti covidu pred chrípkou?

Nie, pretože ide o dva rôzne vírusy a každá zo schválených vakcín efektívne chráni iba pred tým ochorením, na prevenciu ktorého bola vyvinutá. Očkovanie proti chrípke aj očkovanie proti covidu však podstatne znížia riziko, že súčasne budete mať chrípku aj COVID-19. Súbežný priebeh oboch ochorení, respektíve prekonanie oboch infekcií v krátkom časovom rámci môže významne zhoršiť váš celkový zdravotný stav. Očkovanie proti chrípke sa preto odporúča aj v prípade, ak je človek zaočkovaný proti covidu, nie je to kontraindikácia.

8. Kedy sa mám dať zaočkovať proti chrípke?

Na očkovanie proti chrípke je počas jesene dostatok času, no vzhľadom na jej predpokladaný atypický priebeh považujeme za optimálne očkovanie už v priebehu októbra. Do úvahy pripadá aj očkovanie v novembri, najneskôr v decembri. Očkovaním v úvode chrípkovej sezóny sa v tele stihne vytvoriť dostatočná ochranná hladina protilátok ešte pred zvýšenou aktivitou chrípky a chrípke podobných ochorení, ktorá nastupuje obvykle od polovice decembra. V tohtoročnej sezóne však možno očakávať skorší nástup zvýšeného výskytu chrípky – práve preto odporúčame už októbrové očkovanie. Ochranná hladina protilátok sa vytvára približne 10 až 14 dní po očkovaní. Očkovanie by ste mali odložiť, ak pociťujete príznaky chrípky alebo prechladnutia.

9. Komu sa odporúča očkovanie proti chrípke?

Vakcinácia sa odporúča najmä osobám s chronickými ochoreniami, u ktorých ochorenie na chrípku zvyčajne vedie k zhoršeniu ich základného ochorenia, a osobám, u ktorých existuje vysoké riziko výskytu komplikácií po ochorení na chrípku.

10. Pre koho očkovanie nie je vhodné?

Kontraindikáciou očkovania je alergia na bielkovinu vaječného bielka, ktorá sa u človeka v minulosti jednoznačne vyskytla a boli pozorované jej príznaky. Ďalej precitlivenosť na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo ktorúkoľvek zložku, ktorá môže byť prítomná v stopových množstvách. Očkovanie sa má odložiť aj v prípade stredne závažného alebo závažného akútneho alebo horúčkovitého ochorenia.

Vakcína / Očkovanie / Covid / Koronavírus / Čítajte viac Dekan Farmaceutickej fakulty UK vyzýva ľudí, aby sa dali zaočkovať proti chrípke

11. Má očkovanie proti chrípke význam aj pre mladého a inak zdravého človeka?

Áno. U zaočkovaných ľudí je významne nižšia pravdepodobnosť, že ochorejú na chrípku, a zároveň ich ochráni pred komplikáciami chrípkového ochorenia (bronchitída, pneumónia, akútna sinusitída, akútna otitída) alebo hospitalizáciou.

12. Ktoré vakcíny proti chrípke sú na Slovensku dostupné?

Na Slovensku je registrovaných viacero štvorvalentných vakcín proti chrípke a budú sa distribuovať postupne a v limitovanom množstve – medzi nimi aj nazálna očkovacia látka určená pre deti a dospievajúcich, ktorá sa podáva vstreknutím do oboch nosných dierok. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) ubezpečuje, že všetky uvedené vakcíny sú účinné a bezpečné. Vakcíny proti chrípke majú každý rok mierne upravené zloženie. Každoročné očkovanie chráni pred tými kmeňmi vírusu, pri ktorých je predpoklad, že budú v populácii prevládať.

13. Mali by sa proti chrípke dať očkovať aj deti?

Proti chrípke odporúčame dať očkovať aj deti. Deti sa môžu proti chrípke dať očkovať už od 6. mesiaca života. Bližšie informácie môže rodič získať od pediatra, ktorý pozná celkový zdravotný stav dieťaťa. Chrípka sa deťom nevyhýba a ochorenie môže mať aj u nich závažný priebeh. Z hľadiska veku najrizikovejšou skupinou sú deti do piatich rokov veku a deti so závažnými diagnózami, ktorých zdravotný stav sa pre chrípku môže zhoršiť. Očkovanie proti chrípke odporúčame aj vzhľadom na to, že mladšie deti nemali možnosť očkovania proti covidu. Toto ochorenie sa v značnej miere šíri v detskej populácii, a preto je dôležité aj prostredníctvom chrípkovej vakcíny znížiť riziko súbežného priebehu chrípky a covidu u dieťaťa. Deti, ktoré sú očkované, no napriek tomu ochorejú na chrípku, majú menej závažný priebeh ochorenia. Očkovaním sa tiež znižuje riziko chorôb, ktoré spôsobia vysokú absenciu dieťaťa v škole a vyžadujú si OČR, čo vedie k absencii rodičov v zamestnaní.

14. Ako má postupovať rodič, ktorý chce dať dieťa zaočkovať proti chrípke?

Kontaktuje pediatra svojho dieťaťa a telefonicky, mailom či SM ho informuje, že by dieťa chcel dať zaočkovať, a pediater určí vhodný postup: pozve rodiča s dieťaťom do ambulancie, posúdi celkový zdravotný stav dieťaťa a vystaví recept na vakcínu proti chrípke. Rodič vyzdvihne vakcínu v lekárni, tesne pred očkovaním dieťa absolvuje prehliadku v ambulancii pediatra a ak je zdravé, bude zaočkované proti chrípke.

virus4 Čítajte viac Chrípka vs. COVID-19: Veľké porovnanie

15. Je možné spoľahlivo rozlíšiť príznaky chrípky od ochorenia COVID-19?

Príznaky sú veľmi podobné. Definitívnu odpoveď, či má človek chrípku, alebo covid, môže dať len laboratórne vyšetrenie odobratej klinickej vzorky od pacienta. Hoci chrípku a covid spôsobujú rôzne vírusy, príznaky oboch ochorení sa z veľkej časti prelínajú: horúčka, suchý, dráždivý kašeľ (pri COVID-19 aj sťažené dýchanie), celková únava, slabosť. Z ďalších niekedy nádcha, vodnatý výtok z nosa, bolesť v krku. Do istej miery odlišné príznaky sú bolesť hlavy, kĺbov a svalov (pri chrípke výrazné, pri covide prítomné niekedy). Hnačky, bolesť brucha či vracanie sa pri chrípke zvyčajne nevyskytujú, pri covide sa môžu objaviť, podobne ako strata čuchu a chuti.

16. Čo mám robiť, ak mám vyššie uvedené príznaky?

Ak sa u vás prejavia príznaky respiračného ochorenia, nechoďte do práce a nenavštevujte verejné miesta či podujatia. Choré deti nemajú byť v škole ani u starých rodičov, ktorí sú rizikovou skupinou. Izolujte sa od ostatných. Pri kašli si zakrývajte ústa a nos jednorazovou papierovou vreckovkou, a nie dlaňou, pričom použitú vreckovku následne zahoďte do koša. O zdravotných problémoch sa snažte vždy najskôr poradiť so svojím lekárom, prípadne S pediatrom vášho dieťaťa. Nechoďte za svojim lekárom osobne bez ohlásenia. Vopred ho telefonicky kontaktujte a informujte ho o svojom zdravotnom stave vrátane epidemiologickej a cestovateľskej anamnézy. Váš lekár určí postup diagnostiky ochorenia a liečby. Riaďte sa jeho pokynmi, pretože klinický stav ochorenia sa bez liečby a dohľadu lekára môže skomplikovať.

17. Ako sa líši liečba chrípky a COVID-19?

V oboch prípadoch je v prvom rade symptomatická, čo znamená, že spočíva v zmierňovaní príznakov. Úplným základom liečby je pokoj na lôžku, dostatok tekutín, prípadne podporné látky, ako sú vitamín C a zinok. Antibiotiká sú proti vírusovým ochoreniam ako chrípka a COVID-19 neúčinné. Ich použitie má vtedy, ak sa k vírusovému ochoreniu pridruží bakteriálna infekcia. Pri zvýšenej teplote pod 38 °C, ktorá pacienta nezaťažuje, nie je nutné siahať po liekoch. Nárast teploty je totiž prirodzený mechanizmus, ktorým sa telo bráni pred infekciou. Vysoká horúčka nad 38 °C však už prináša zdravotné riziká.

18. Ako môžem podporovať obranyschopnosť organizmu počas chrípkovej sezóny?

Najefektívnejšiu a najspoľahlivejšiu formu ochrany poskytuje očkovanie. Okrem toho možno svoju obranyschopnosť ďalej podporovať zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B-komplexu, vitamínu D na podporu obranyschopnosti tela. Získate ich konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. Najvhodnejšie je vyberať si druhy bohaté najmä na vitamín C – papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, zelené vňate, kel, kapustu. Dbajte na každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, pomôže tiež dostatok spánku, aktívny životný štýl a otužovanie. Obliekajte sa primerane počasiu, v interiéri často nárazovo vetrajte.

Odpovede na otázky vypracoval kolektív autorov zložený z hlavných odborníkov Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a odborníkov zo Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #chrípka #otázky a odpovede #chrípková sezóna #komplikácie chrípky